Sidor

söndag 31 december 2006

Rester från tidigare korståg
I december och november fick anhöriga ta emot 21 amerikanska soldater som dött i Vietnam, Korea och i andra världskriget.

(källa: SvD:Även historiens stupade spökar i USA)

En påminnelse av tidiga digra konsekvenser för USA-imperialismen. Och, än idag dör och missbildas människor i Vietnam av direkta orsaker av denna aggression. Och, fortfarande hyllar unghögern mord och tortyr.

Muf-ordförande förvillar bort sig på DN-debatt 28/12-06

Det enskilt största hindret för unga människor i Sverige är det höga skattetrycket.


Sedan när blev skatterna ett problem för högskolestudenter, gymnasieelever och unga förtidspensionärer? Vilka är dessa "unga" som tror sig ha problem med skatt, när det finns större hot mot ungas integritet och frihet - exempelvis införandet av betyg i ordning i skolan.
Arbetslösheten då? Varför inte införa full sysselsättning eftersom arbetslösheten drabbar främst unga?
Skatt är nog det sista som de unga i dagens Sverige oroar sig över...

Dagens progressiva skattesystem är hånfullt mot drömmar och arbete. Bara en intellektuell elit kan bli rik på arbete. Den som vill arbeta sig till en hög inkomst, med vanligt arbete, som anställd eller som företagare, stoppas effektivt av Sveriges straffskatter.


Ett progressivt skattesystem är ju trots allt ett effektivt system för att lindra klasskillnaderna. Men detta vill Niklas Wykman naturligtvis bekämpa, ett samhälle med starka klasskillnader är ju ett drömsamhälle för moderater och deras ungar. Skatter som går till ett välfärdsamhälle kallas negativt för "straffsamhälle" och är tillika "hånfullt". Jämlikhet och solidaritet till ens medmänniskor är inte några fenomen man kan förnimmas i en sådan agitation (inte för att man skulle ha förväntat sig något annat). Men det är intressant hur medvetet manipulativ han är i sin agitation. Ett progressivt system är enligt honom ett hot mot "drömmar" och inte ett stäv mot ett ojämlikt och orättvist klassystem, som tvingar människor att indelas i olika värderande klasser med olika samhällsförutsättningar. Han försvarar helt enkelt ett mer hänsynslöst samhälle som tvingar in människan i grupper, ett mer utpräglat klassamhälle. Jo, jo, man tackar. Härskardrömmar för härskarklass.

Listan på verk och myndigheter som skulle saknas endast av dem som jobbar där kan göras lång.


Lång, men fortfarande osynlig. Den nya regeringens försök att "avbyråkratisera" genom att avskaffa djurskyddsmyndigheten var ju trots allt ett pinsamt försök eftersom det faktiskt inte ledde till något mindre antal myndigheter. Så vilka är alla dessa myndigheter som är onödiga? Jag kan nämna en - Forum för Levande Historia.

Utöver uppdraget att skydda Sverige från angrepp bör försvaret mer aktivt agera för att bevara och framtvinga fred runtom i världen.


Bevara "fred" med militära operationer utomlands...
Bombliberaler älskar krig så naturligtvis kan de inte utelämna viljan för ett nytt Sverige som lakej åt världsimperialisten USA och dess svans NATO. MUF tror inte på nationell suveränitet eller att med fredliga medel påverka andra länder. Det är bristen på "våld" från västvärlden som är problemet. Det är krigshets som heter duga. Våra kära ungmoderater vet allt hur man agerar krigshetsare och militärrustare.

lördag 30 december 2006

Pen och Tellers Bullshit: libertianskt skitsnack blandat med intressant kritik

De första två avsnitten kan jag varmt rekommendera, där medier som "kan" prata med döda får sig en känga och en kvinna som tror att en butplug är en "alien-probe".

Men när jag sett det tredje avsnittet som handlade om miljörörelsen, blev jag tyvär besviken. Påståenden om att "Global warming" fortfarande är tveksamt inom den vetenskapliga världen. Den uppfattning jag har fått av den vetenskapliga diskussionen är tvärtom, att det faktiskt råder ett konsensus inom vetenskapen kring detta...

Desutom, hur många misstag måste "kritiker" ta kring antiglobaliseringsrörelsen? Vänsterns globaliseringskritik handlar inte om globalisering i sig... därför är det inte motsägelsefullt att använda internet eller mobiler och fortfarande vara kritiker till globaliseringen. Man kan till och med vara kommunist och fortfarande dricka Coca-Cola (oavsett om vissa vilsna högermuppar tror annat).
tendensen att sparka neråt får en bitter smak, vilket bara ökar besvikelsen efter att ha fått upp förväntningarna så mycket efter första avsnittet.

Ett annat lågvattenmärke angående avsnittet om miljörörelsen var det som handlade om Dihydrooxid, hur många vanliga människor i USA och resten av världen vet att det är det vetenskapliga namnet för vatten? Hur många kommer ihåg det från sina skolår? Nu visste ju jag det eftersom jag läste naturvetenskap på gymnasiet, hade jag inte gjort det tvivlar jag om jag hade reflekterat över det.
Fult sätt att dumförklara folk helt enkelt. Och, att dessutom ha en tjej med namnlista som talar om för folk att man "måste banna" det. Det pelar ingen roll om det så var en spark emot mijlörörelsen eller konservativa högermän, det är helt enkelt mycket dåligt gjort.

I ett annat avsnitt bestämde sig P&T nämligen att hacka på hotade djurarter, vilka de tyckte inte behövde någon skyddslag. Ett argument för detta var, håll i er nu, att lagar kan leda till Sjut, Gräv och Tig. Sedan bölade man över en rullstolsbunden CP-skadad kvinna som inte får bygga sin egen villa p.g.a. en listad hotad art på tomten, och därmed på något mystiskt sätt även hemlös. Är det verkligen därför man blir hemlös? För att man inte får bygga sin fina villa för staten? Tror inte det, tyckte inte synd om henne för fem öre.
Det största kortet som P&T hade var ju som vanligt den där f.d. Greenpeace-snubben som tar alla tillfällen han får för att klanka ner på den anikapitaliströrelsen som finns, speciellt dess miljöanknytning. Kapitalism förstör inte vår miljö helt enkelt enligt denne och verkar inte fatta skillnaden mellan naturlig utveckling och en utveckling påskyndad av människan. P&T drog istället argumentet att företag faktiskt är bra.

Annars är P&T:s Bullshit väldigt underhållande. Speciellt avsnitten om personer med mediala förmågor och kreaktionism.

(blogg med länkar till avsnitten
)

Kreaktionism i KDU: förakt för vetenskap

I tidskriften Humanisten (nr 3 oktober 2005) kan man läsa att Ella Bohlin, den nuvarande ordföranden i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), i en intervju medgett sig vara en kreaktionist. I sin förklaring till varför hon kallar sig kreaktionist påstod hon att evolutionsteorin inte är tillräcklig underbyggd. Det innebär att man tror på en medveten skapelse istället för vetenskapliga fakta.

Ett av de mest populära påståenden som kreaktionister använder är att evolutionsteorin ”endast är en teori”, och använder sig därmed av samma begreppsförvirring som vissa misantroper och liberaler när de påstår att det liberala utslagningssamhället är vetenskapligt bevisat genom att peka på sociobiologers användning av begreppet ”egoism”. Att det handlar om begreppförvirring är ganska enkelt att lista ut genom att titta på vilka argument man använder för sina påståenden, och genom att använda frasen ”endast en teori” så blandar man ihop två olika begreppsinnehåll, det vardagliga med det vetenskapliga.

I det vardagliga språket så har ordet ”teori”något av en vag beskrivning och beskriver något som inte har en tydlig verklighetsanknytning, det är med andra ord nära besläktat med ordet ”tro”. Inom vetenskapen är det något helt annat. Där måste en teori vara anknuten till verkligheten och är uppbyggd av många hypoteser som i fallet evolutionsteorin testats otaliga gånger, vad vetenskapsmän menar med teori är alltså att den är en välbygd förklaring av en mängd data. Man hör alltså sällan samma personer påstå att Newtons teorin om gravitationen eller Einsteins relativitets teori ”bara är en teori”. Att man påstår att evolutionsteorin ”bara är en teori” bygger alltså på att man har ett syfte att ifrågasätta den, det finns inget syfte att ifrågasätta teorin om gravitationen.

När det gäller rättfärdigandet av vårt nuvarande utslagningssamhälle genom att peka på vissa sociobiologers använding av begreppet ”egoism” så är det som sagt samma anledning. Att sociobiologerna använder begreppet ”egoism” i ett neutralt och tillika helt annat sätt än vårt vardagliga språk står inte ivägen för att nå fram till sitt eget syfte. I det vardagliga språket använder vi begreppet egoism för att förklara negativa handlingar.
Sociobiologerna använder begreppet ”egoism” för att förklara alla handlingar, possitiva som negativa. Det handlar med andra ord om två helt olika begrepp (men med samma namn) och blandas ihop och används i syfte att underbygga sina egna uppfattningar, som att t.ex. rättfärdiga vårt utslagningssamhälle som naturligt eller vetenskapligt bevisat.

Nu har Bohlin vad jag vet varken använt frasen ”det är bara en teori” eller för den delen rättfärdigat utslagningssamhället med vetenskapliga ”kopplingar”. Men i den aktuella intervjun så påstår hon ändå att hon är kreaktionist p.g.a. ”brister” i evolutionsteorin och att människan är ganska egoistisk p.g.a. vad hon gjort (ex. krig) i vårt utslagningssamhälle. Samma populistiska drag genom utnyttjande av okunskap kan dock uttolkas och det är tragiskt. Man hade hoppats att en politisk ledare i ett relativt stort ungdomsförbund förlitade sig mer på fakta än på kortsiktig populism.

Min fråga blir då slutledningsvis: Varför väljer man som troende att ifrågasätta evolutionsteorin när den inte är en direkt motsättning till att vara troende?

Drogtester i slutbetyget

Inte nog med att högerregeringen vill sätta betyg på elevers åsikter (betyg i ordning) så vill de tvinga människor att lämna blod och urinprov. Orwells Storebrors-samhälle är inte långt borta när borgarna sitter vid makten...

Kampen mot droger bland ungdomar måste föras på många olika sätt. Ett engagerat förebyggande arbete i undervisningen är ett viktigt inslag för att hindra barnen från att börja med alkohol och narkotika. En uttalad drogpolicy och ett bra samarbete med föräldrarna kan också göra stor nytta. Så långt är åtgärderna på Årjängs gymnasieskola helt korrekta, men att stänga av elever för att de vägrat lämna urinprov är att gå för långt. Det är överhuvudtaget olagligt enligt regeringsformen att utan stöd i lagen tvinga någon att lämna blod- eller urinprov.
Folkpartiet var förr en garant för tolerans, individens frihet och integritet. Snällismen har numera ersatts av kontroll, övervakning, krav och straff.
Det är därför inte förvånande att riksdagsledamöterna Johan Pehrson och Nina Larsson hänger på händelserna i Årjäng och föreslår drogtester på alla skolor. Regelverket ska ändras och vi kan förmoda att skolmajoren Jan Björklund vill ha eventuellt positiva eller vägrade drogtester med i slutbetyget. Det vore helt i linje med folkpartiets nya, hårda inriktning.
(Källa: Underledare: Drogtester i slutbetyget)

Forum för Levande Historia: politisk smutskastning med statens goda öga

Inte ens DN gillar den nya regeringens politiska dolkstöt under julhelgen:

Levande, inte statlig historia. Det finns starka skäl att uppmärksamma kommunismens brott. Men att ändra inriktning på Forum för levande historia visar på problemet med statlig opinionsbildning. Regeringen Reinfeldt börjar uppvisa ett intressant mönster. Först en rungande principdeklaration, sedan ett beslut i helt andra riktningen. Avpolitisera utnämningsprocessen, säger man - och gör sedan hux flux moderaten Per Unckel till landshövding i Stockholms län. Och nu var det dags igen. Häromdagen förklarade regeringen att man inte ville ha opinionsbildande myndigheter. För att någon dag senare proklamera att uppdraget för Forum för levande historia ska vidgas till att omfatta också kommunismens brott mot mänskligheten.


Rent principiellt är det inte något fel med att kartlägga stalinregimernas brott mot mänskligheten. Tvärtom är det ju något som vi inom vänstern bör applådera för. Men tyvärr är det nya uppdraget för FLH bara ett led i en gammal borgerlig rädsla för vänsterideologi och teori. Ministern Lena Adelsohn-Liljeroth (m) säger:

- Kommunismen är en ideologi som skördat och skördar många offer. Därför är det viktigt att belysa och informera - inte minst den uppväxande generationen - om kommunismens svarta historia.
(Källa:Pressmeddelande)

Detta är alltså inte något uppdrag för att belysa enskilda bödlar och regimer. Utan en ohederlig politisk smutskastning på den statliga myndighetens nivå.
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com