Sidor

lördag 27 januari 2007

Djursex - vara eller icke vara?

Nå rubriken borde egentligen lyda "- laglig eller icke laglig??" eftersom det faktiskt är omöjligt att kontrollera ett beteende fullt ut genom kriminalisering. Därför kommer det nog troligtvis vara någon som utför sex med djur oavsett om det är kriminaliserat, dock inte sagt att det inte å andra sida skulle kunna ha sina effekter. Nu har en diskussion om detta kommit upp genom Aftonbladet.
Jag har varit med i ett antal diskussioner tidigare angående djursex där det polemiska underlaget bygger på en gemensam argumentation liknande denna av Blogge Bloggelito:
"Räcker inte djurskyddslagen för att komma åt fall där djur misshandlas utan anledning (såsom slakt)?" [...] I djurvärlden finns inga [..] moraliska konstruktioner, utan de är förbehållna människan. Därför är djursex inget problem, så länge ingen fysisk skada uppstår och så länge ingen smittrisk föreligger."

Alltså argumentet ligger på att det redan finns ett skydd för djur (alltså menat icke-mänskliga varelser) i och med vår djurskyddslag. Kärnan till en sådan uppfattning ligger i den ihärdiga övertygelsen att varelser som inte är människor saknar all sorts moralisk uppfattning. Det enda "djuren" känner och upplever är företeelse eller saknad av fysisk smärta eller tillfredställelse.
Problemet med att se "djuren" som strikta automater är att den allt mer utvecklade forskningen av djurs beteende radikalt omkastar tidigare inskränkta uppfattningar. Primater som Schimpansen visar exempelvis på högt utvecklad och komplicerad socialitet, man har även hittat lokala kulturskillnader.
Biologerna studerar faktiskt de gemensamma drag mellan oss och andra arter och kommer många gånger fram till att grunden till vårt beteende faktiskt inte är så unikt som vi kanske skulle tro att det var.
För att återgå till Schimpansen har biologer sett, förutom en ovilja att dela med sig till snåljåpar, tecken på att den har uppfattning över orättvisa. Finns även exempel på hanar som stigit i dominans genom att fungera som medlare mellan bråkande individer.
Trots allt så har andra arter än människan något som reciprocitet(rättvisetänkande) och konfliktlösningsbeteenden, samt sympatiska beteendemönster. Alla företelser som vi räknar med i en mänsklig moral.

Saken är egentligen ganska simpel. Vi kan inte kommunicera med språk med andra arter och vår forskning av andra arter kommer därför alltid vara från en utomståendes perspektiv där intention och motiv lätt kan förvrängas. Så länge vi vet så lite, så bör det finnas en vilja att stoppa tidelag. Denna uppfattning är fri från moralstinkande värdering av sex, utan bygger helt enkelt på den uppfattningen att vi helt enkelt vet för lite för att kunna påstå att djur är automater, som endast bryr sig om fysisk smärta och tillfredställelse.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant
Källa:Djurens gruppliv utvecklar moraliskt beteende. Recension
Good Natured av Frans de Waal. SvD 1996. PDF-format

2 kommentarer:

Slave of Karma sa...

Jag tror "Bloggelito" gick lite långt att anse att djur mer eller mindre är robotar, jag har själv varit djurägare och kan säga med säkerhet att det är lite fel att säga. Vad kallar man t.ex hundars beteende när dom nästan kan offra sig själva för att rädda en gruppmedlem, osv.

Men oavsett om de har nån slags moral eller inte, så tror jag inte alls dom delar människans gränser och värderingar när det gäller sex eller intimitet. Vill dom knulla och kan knulla så knullar dom. Hade dom delat vår syn på sex så hade dom haft sex i det dolda bara för att det är "oanständigt" och... let's face it, djur bryr sig inte om den aspekten. Eller att man ska vara monogam (med vissa undantag) eller att man inte ska slicka sig i skrevet mitt bland andra.

Hepp.. orkar inte dra allt en gång till. Om du/ni är intresserade kan ni kolla min blog där jag listar ett gäng argument för att inte kriminalisera tidelag. Mest för att zoofili, exempelvis, inte handlar om djurplågeri utan tvärt om. Plus dubbelmoralen i samhället som säger att det är ok att runka av hingstar för senare insemination, man får slakta, man får spärra in och ta bort friheten från djur, och knyta ett rep runt halsen på dem för att de ska göra som vi vill. För att inte tala om alla de som kastrerar sina djur för att det är obekvämt för ägaren att djuret har en aktiv sexualitet. Men, det som är tradition är osynligt, och det som sticker ut ska skäras bort.

Zetaman sa...

Intressant att du påstår att ditt inlägg inte "stinker av sexualmoral" när det är just precis vad den gör. Du hävdar att djur har moralkänsla och räknar även upp vissa karakteristiska drag som stöder denna teori, men du väljer samtidigt att helt bortse från den sexuella biten av djurens beteende och vilken betydelse den sexuella samvaron har för djuren. Automatiskt antas att sexuell kontakt mellan djur och människa är negativt från djurets synvinkel. Trots att det om och om igen har visats att djur kan njuta av sex, även i icke reproduktivt syfte, så pådyvlas djuren någon slags mänsklig sexualmoral som egentligen mer speglar människans egen snedvridna medeltidsmoral. Det talas om "naturlighet", "guds ordning", "så gör man bara inte", "vårt ansvar som högre stående varelser" osv. I själva verket tycks det som om alla dessa argument handlar om att inte låta människan framstå som närstående djuren när det blir tal om sådana basala funktioner som det sexuella. Djur är inte automater som enbart styrs av ofrivilliga instinkter och de liksom vi kan välja handlingar som är mer eller mindre nyttiga för dem själva. I grund och botten syftar ALLA handlingar till att verka för individens största möjliga lycka. Mer sociala varelser har en insikt om att detta mål kan uppnås genom samspel och interagerande med andra individer i grupp eftersom detta ger fördelar som är svåra att uppnå ensam. Detta gäller även sexuellt. Med "vår" typ av sexuell fysiologi finns det inkluderat en njutningsaspekt som är åtråvärd även om det inte leder till avkomma. Många djurarter söker sexuell njutning med andra individer/föremål på ett sätt som inte kan förklaras med en strikt evolutionistisk ide om att djur bara drivs av en automatisk fortplantningsinstinkt. Det är sant att arten skulle dö ut om detta beteende vore allena rådande, men det verkar som att djuren klarar sig ändå. Fenomenet uppträder alltså inte exklusivt utan snarare parallellt med de mer ändamålsenliga parningsbeteendena som leder till fertil och överlevnadsduglig avkomma. Mår djuren dåligt av att få sexuell njutning av andra då? Jag tror knappast det. Liksom vi människor har djur oftast en möjlighet att välja ifall de vill delta i en aktivitet. Leder aktiviteten till något dåligt för dem så försöker de undvika den om de kan. Detta är en mycket djupt grundad biologisk egenskap som vår domesticering av djur inte har ändrat på. Trots alla våra ansträngningar att tämja djuren så har de ändå en vilja att undvika det obehagliga och uppsöka det behagliga. Så, för att knyta samman allt detta så innebär det att människan inte är så avlägsen djuren som somliga vill göra gällande. Vi styrs av samma basala behov och önskningar. Vi har samma biologiska och fysiologiska funktioner i stort. Att basera ett lagförslag om tidelagsförbud på grundval av vissa människors sexualskräck är inte förenligt med vår idé om att vårt rättsystem ska ge rättvisa åt så många som möjligt. Det ger inte rättvisa åt djuren. Det ger inte rättvisa åt zoofilerna och inte heller åt de andra sexuella minoriteterna. I stor sett är det bara ignoranta sexualfobiker som gynnas. Genom att börja förbjuda en viss minoritet har man börjat en process där det är godtyckligt tyckande som styr snarare än något annat. Vad kommer sen? Snart lär det då komma förslag att förbjuda än den ena och än den andra saken som inte passar in i ett strikt heterosexuellt prokreativt mönster. Ungefär som under medeltiden. Vill vi verkligen ha ett samhälle idag som styrs av gamla förlegade medeltida kristna ideal?

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com