Sidor

onsdag 24 januari 2007

Vad är politik?Ja den frågan fick jag att fundera på vid kursstarten för statskunskap igår. Och det var med en viss skam jag genomgick en snabb men (för mig) genomgripande åsiktsändring angående begreppet politik.
Tidigare hade jag resonerat mig fram till att politik genomsyrade allting. "Politiska beslut beslutade till och med vart skiten hamnar efter man spolar" - var mitt motto, och för mig var det fullständigt logiskt. Omgivning (natur, stad), skola, arbete, kost, etc. allt tycktes påverkas och vara beroende av politiska beslut.
Men så öppnades ögonen av föreläsaren igår av exakt liknande argumentation och logiskt framförande som jag använder för att polemisera och förklara begreppet egoism enligt vissa sociobiologer. Ett begrepp blir nämligen betydelselös om det inbegriper allt och allting.
Sociobiologer använder nämligen begreppet "egoism" för att förklara människans alla handlinger, oavsett om exempelvis en person hjälper en gammal dam på bussen. För dessa sociobiologer så kan en altruistisk handling fortfarande kallas "egoisttisk" - ur ett vetenskapligt kontext, för att en människa alltid utför en handling som hon själv vill. Detta begreppsfenomen är möjligt genom att vissa sociobiologer helt enkelt tagit begreppet "egoism" och strippat det på all tidig vardaglig benämning och laddning. I vardagligt språkbruk säger vi aldrig "-Egoist" till en person som hjälper en gammal dam på bussen. Alltså har egoism i vardagligt språkbruk en klar negativ laddning. Förutom att detta begreppsfenomen innebär en enorm begreppsförvirring som högerpolitiker och misantroper tar akt att använda (genom missförstånd) för sin agitation för det rådande borgerliga roffarsamhället, så innebär den för sociobiologers vetenskapliga användandet av "egoism" till att det tappar all mening. För att upprepa mig, något som anser sig förklara allt och allting förklarar i självaverket ingenting.
Samma problematik är det med påståendet att politik "är allt". Om politik vore allt skulle vi inte behöva använda begreppet eftersom vi redan har en abstraktion för allt och allting. Så för att enkelt kunna komma fram till en lösning kan man fråga sig vad som i så fall inte är politik. Ett självklart svar på en sådan fråga är naturligtvis om man rent teoretiskt själv som individ frånskiljt konsekvenser av andra individer beslutar någonting (exempelvis att flytta ut i en skog och leva under en gråsten) så kategoriseras det under icke-politik. Politik är alltså (exempelivs makt-) relationer mellan människor, vilket också får följdfrågan om alla relationer mellan människor kan införlivas i begreppet politik. Om alla relationer mellan människor kan beskrivas som politik, beskriver det ju som sagt ingenting och vi är tillbaka till huvudproblemet. Om offentliga relationer endast skulle vara politik vilket dess ursprungliga grekiska betydelse påpekar (kommer från pólis och betyder ordagrant det som rör staten) så utelämnar man vad man skulle kunna uppfatta som privata angelägenheter som exempelvis familj och arbete, som inte minst även påverkar det offentliga.
Så, indelningen av vilka relationer som har med politik att göra är de så kallade sociala relationerna.


Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com