Sidor

lördag 10 februari 2007

DN blandar ihop förtroendemän med lönearbetare

Visst är det en viss liknelse mellan förtroendemän och lönearbetare. I allafall bör ju förtroendemän inte vara så skilld ifrån sina väljare de representerar vilket enkelt kan undvikas med en enkel arbetarlön för det första. Men nu är det ju ockå fundamentala skillnader mellan förtroendemän och de väljare förtroendemännen representerar.
Den största skillnaden är att det inte bör vara en rättighet att få vara förtroendeman, medans att få arbete borde vara det. Att vara förtroendeman är att ha fått i uppdrag av andra i representativt syfte och därmed riskerar man också att tappa sitt uppdrag då förtroendet minskar. Därför skall heller inte förtroendemän vara inkluderade i lagen om anställningsskydd, annat vore en brytning med demokratiska spelregler.

Men tråkigt nog är det inte bara DN som gör denna ihopblanding, även Per Bardh, chef för LO:s enhet för löner och välfärd, tycker att väns­terpartiet verkar agera konstigt.

Som en notorisk förespråkare av demokratisk utveckling inom politik och ekonomi så förespråkar jag även en automatisk rotation bland förtroendemännen för att stoppa en eventuell karriärism. Detta för att själva grunden för förtroendeposten är en helt annan än för en vanlig lönearbetare. Förtoendeposter skall inte kunna ockuperas av personer i långa tidsperioder.

Kan man då säga att det handlar om förtroendemän när det gäller anställda av ett parti som Vänsterpartiet? Svaret är: Ja, naturligtvis. Eftersom ett demokratiskt parti i sig självt fungerar som en förtroende verksamhet för de medlemmar och väljare som stödjer det. Därmed har det demokratiska skyldigheter som förtroendemän framför enbart lönearbetare. Och jag hade även velat sett en automatisk rotation av anställda tjänster.

Nå nu är det ju så att Vänsterpartiet faktiskt förhandlar med det berörda facket i enlighet med LAS och inte i brytning av LAS. Så även om det borde vara en skillnad mellan förtroendemän och lönearbetare men ändå inte är det, så är det ändå inget problem eftersom Vänsterpartiet inte brutit mot LAS eller försöker bryta den. Esbati kommenterar händelsen utförligt, tillsammans med hänvisning till tidig händelse för Socialdemokraterna.

Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

4 kommentarer:

Jonas Grafström sa...

Vadå förtroendemän? de är anställda tjänstemän precis som alla andra.

Kristoffer Ejnermark sa...

Anställda av ett parti som agerar i förtroende av sina medlemmar och väljare.

Robin Hood sa...

Så icke partier är inte beroende av att deras kunder och samarbetspartners känner förtroende för dem, och därför är det ok att lägga ett livslångt försörjningsansvar på dessa för personer som de har valt att anställa?

Nu var det ju inte förtroendekris det handlade om i v:s fall, utan att personerna var till hälften sjukskrivna och att det kostade v pengar.

Kristoffer Ejnermark sa...

Det har du rätt i, vad gäller att det i det här fallet inte handlade om förtroendekris.

Men den poäng jag ville framföra med inlägget var att det egentligen inte borde göra skillnad, eftersom förtroendeorganisationer borde ur demokratiperspektiv ha en automatisk rotation bland de anställda. Detta för att hindra en stagnition av det byråkratiska systemet, som förtroendeorganisationer bygger på. Att vara anställd i en liknande organisation bör inte vara en självklarhet.

Vad gäller din första fråga. Jo företag (Icke-partier) är även de beroende av kundernas förtroende. Men ett parti är också något helt annat än ett icke-parti och har politiska/demokratiska skyldigheter. Där kan en stagnierad byråkrati vara ivägen för partiets grundstagnar.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com