Sidor

fredag 2 februari 2007

Vem är jude?

Det finns ingen judisk ras, eftersom det inte existerar några raser inom mänskligheten. Förutom rent vetenskapliga likheter mellan människor finns det också utbredda likheter mellan kulturer och religioner, exempelvis den så kallade Gyllene Regeln. Det finns två intressanta teorier hur detta kan ske.
Den första är C. G. Jungs teori om ”det kollektiva medvetandet” som går ut på att eftersom vi är så olika som vi är så har vi ungefärligt samma livsfrågor och samma rädslor vilket orsakar drömmar och behov mycket lika varandra och härifrån byggs senare symboler och myter.
Den andra förklaringen är en sorts kontaktteori som bygger på att de mänskliga kulturerna haft regelbunden kontakt med varandra genom historien. Sanningen ligger nog troligtvis någonstans mitt emellan dessa teorier. Poängen är dock att människan inte har några raser som delar upp henne, vilket de kulturella liknelserna tydligt visar.

När det gäller vem som är jude finns två huvudkategorier, ena som etnisk jude och den andra som religiös jude vilka beskriver judens förhållande till judendomen som religion. Etniska judar kan vara antingen religiösa eller icke-religiösa. En religiös jude kan vara antingen etnisk eller inte etnisk, alltså genomgått en konvertering från en annan etnicitet/kultur/religion. Av de religiösa judarna finns det Ortodoxa, Konservativa, och Reformativa. Alla tre uttrycker en viss skillnad i sina förhållanden till sin religiösa övertygelse. Kvinnor som rabbin är mer vanligt bland de Reformativa likadant är det också mer blandat mellan könen vid gudstjänster medans det hos ortodoxa är uppdelat mellan män och kvinnor. När det gäller att konvertera till judendomen är det också en viss skillnad där hos de Reformativa räcker med att erkänna sig till religionen medans det hos Konservativa får man få igenom kurser och hos de Ortodoxa får man lära sig hebreiska. Hos Ortodoxa utför man alltid omskärelse medans det hos reformativa ibland sker utan. Hebreiska används också alltid som ritualspråk hos de Ortodoxa medans det är blandat hos Konservativa och hos de Reformativa används judarnas lokalspråk. Det är viktigt att påpeka att man inte är mer religiös som ortodox jämfört med exempelvis de Reformativa.


Andra bloggar om: , ,

Pingat på intressant

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com