Sidor

torsdag 8 mars 2007

Sexualmoralism är fiende till den feministiska kampenIdag tänkte jag att det vore på sin plats att redogöra den feministiska kampen, så här på den internationella kvinnodagen.
Problemet idag är att en nymoralism eller nyandlighet har stigit upp från askan. Dessa reaktionära idéer blev bekämpade av en humanistisk rörelse i många decennier som kämpade för jämlikhet och jämställdhet. Under tidigt 1900-tal var det frågan om demokratisering och under 60-talet handlade det om bland annat uppfattningen att sex var ett naturligt behov för människan. Nu så här i efterhand vet vi att den sexuella friheten även hade sina mörka sidor, med barnpornografi och trafficking. Så ur ett humanistiskt perspektiv så bör naturligtvis den sexuella friheten ha vissa gränser, men den grundläggande uppfattningen bygger på den psykologiska kunskapen om att sex är ett naturligt behov för människan och således inte behöver försvaras genom äktenskap, tvåsamhet, eller kärlek. Detta var då radikala värden som feminister kände sig en del av. Men nu har feminister tyvärr tagit del av en antagonistisk idé till feminismen som ibland beskrivs "neofeminism" eller "radikalfeminism". Denna "feminism" är i den feministiska kontexten dess antagonist eftersom den tagit rollen som en uppfostrare av kvinnan till att bli "fina" mycket genom den anammade religiösa sexualmoralismen.

Det handlar om att, som "fina" kvinnor, inte konsumera sex i olika former, att undvika handlingar som skulle anses avvika från normen - vad som anses vara normalt. Vad sexualmoralismen bygger på är en grundläggande uppfattning om att sex skulle vara något fult eller ont. Denna moralism är inte något nytt för neofeminismen/radikalfeminismen utan har en lång kulturkonservativ historia med rötter inom religionen. Vi kan exempelvis se rester inom vårt eget språk där könsord används som skällsord. Idéhistoriskt bygger sexualmoralismen på att det "avvikande" leder till "degenerering", detta kan ses även inom moralism som är fritt från religiösa motiv och även för moralister som accepterar mer "rumsrena" sexuella minoriteter som homosexuella och bisexuella.

Ur ett historiskt perspektiv tror man att skräcken för sex härstammar från en förhistorisk tid då man trodde att mannens sperma kunde ta slut (finns exempelvis ännu inom den traditionella kinesiska medicinen). Sperman var en sorts identitet för mannens avskiljande från kvinnan och därmed var sperman livsviktig för honom. För kristendomen kom detta spermabevarande vara en del av religionens dogmer vilket ledde till att all sexuell handling som inte kunde leda till graviditet ansågs onaturliga. Onani, analsex och oralsex ansågs alltså syndiga eftersom de var slöseri av mannens säd. Denna idéhistoriska hållning spetsades senare till av Thomas av Aquino som av logisk härledning ansåg att onani var värre än våldtäkt eftersom våldtäkt kunde leda till graviditet.
När den medicinska forskningen tog framsteg och man började avfärda demoner eller dylikt som ansvariga för sjukdomar så tog man det mänskliga behovet - sex - som den nästa syndabocken. Här fanns Simon André Tissot som personifierad uppfattning att promiskuitet och onani skulle vara orsaken till sjukdomarna. Tissots sexteori avfärdades dock när bakterieteorin blev en allmänt accepterad teori. Efter detta tog den reguljära degenereringsteorin form genom fransmannen Benedict Augustin Morel som byggde sin teori på att människan förfallit genom syndafallet vilket ledde till att "sexuella avvikare" och promiskuösa personer ansågs vara "degenererade" eller mer fallna än resten av människorna. Valentin Magnan kom att sedan ta över denna degenereringsteori och ersatte religionen med evolutionsteori och kom senare att bli en inspiration till den tidiga psykologin före neurapatologin och genetiken.

Än idag har vi denna irrationella degenereringsteori i vår kultur, men nu är det inte Thomas av Aquinos spermaförlust eller Tissots onaniskräck utan pornografin som fungerar som påstådd degenererings faktor. Idag kan (neo/radikal)feminister påstå att pornografin har en skadlig effekt på människor, leda till våld och parafiliska beteenden. Det är exakt samma skadliga degenereringsteori som tidigare. Därför är porrmotståndarna antifeminister och antagonister till en ökad humanistisk, jämlik och jämställd värld.

Tyvärr verkar vissa upplysta i ämnet virra bort sig i argumenteringen angående radikalfeminismens roll i det hela. Blogga Bloggelito som står för en kämpande sexpositiv syn bland de svenska bloggarna anser att radikalfeminismen har en direkt koppling till marxismen. Detta är naturligtvis helt fel eftersom radikalfeminismen är så långt ifrån en klasskampsteori som det går. Dess teoretiska världsanalys går istället ut på att kvinnor och män är två helt olika "klasser" och därför bör man inte bry sig om reguljär klasskamp. Anledningen till att socialister anammat radikalfeminismen bygger istället på att socialister misslyckats att bemöta radikalfeministernas argumentering med ett marxistiskt alternativ. Därför är det så viktigt för socialister idag att bekämpa de nya "feministiska" teorierna som bubblar upp.

En person som är viktig att ta upp i sammanhanget är Håkan Blomqvist, som är historiker, författare och ansvarig utgivare av den socialistiska/trotskistiska tidningen Internationalen som är kopplad till Socialistiska partiet. Blomqvist resonerar på ett slående sätt angående sexmoralismens irrationalitet:
Jag har alltid förundrats över följande märkliga, men vardagliga situation: en dam kommer in på ett folkbibliotek och fråga efter en våldsam deckare. Den tjänstvillige bibliotekarien finner inget märkligt i frågan utan visar henne till deckarhyllan, som på de flesta bibliotek rymmer åtskilliga hyllmeter. Damen får tips på några lämpliga deckare där människor seriemördas, stympas, torteras eller utsätts för annan grym och omänsklig behandling. Lite senare kommer en annan dam in på samma bibliotek och frågar om det finns någon bra pornografi. Den högröde bibliotekarien avfärdar föraktfullt damens fråga med att biblioteket inte för pornografi. En lite mer vidsynt bibliotekarie kanske försiktigt undrar om inte damen menar en kärleksroman med erotiska inslag. För någon hylla med pornografi - eller med ett finare språk erotika - finns inte på biblioteken.

Och det är sannerligen något sjukt med en kultur som ser något onaturligt med människor som njuter av sex men samtidigt inte höjer ögonbrynen över film och litteratur där människor seriemördas och lemlästas. Då gäller helt plötsligt inte degenereringsteorin.


(Källa: "Vad finns bakom dagens sexualmoralism?" av Lilja Warg, "Sexualitet, sexualpolitik och humanism" av Håkan Blomqvist)
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

4 kommentarer:

karin (f.ö. sexbibliotekarie..) sa...

men asså... nu är ju feministers inställning till pornografi i de allra flesta fall inte en fråga om moral, utan en reaktion mot hur maktrelationen mellan könen oftast skildras där. jag kan hålla med om att debatten blir onyanserad, och att detta medför att man från feministiskt håll inte ens vill diskutera huruvida det skulle kunna existera en mer jämlik porr eller ej.
men grundinställningen, menar jag, handlar inte alls om nymoralism, utan porrens mycket problematiska framställningar av kvinnor, samt givetvis en industri där många människor far illa.

Kristoffer Ejnermark sa...

Sexismen finns självklart i pornografin, den finns i litteraturen, poesin, fotografin och filmen. Men sexismen är ett samhällsfenomen och inte ett särskilt fenomen för pornografin. Som jag i inlägget visar så finns det olika sorters "feminister", det finns dom som kritiserar sexismen i alla samhällsformer inkl. pornografin, och sedan finns det "feminister" som anser sig berättigade att föra ett personligt krig emot just pornografin som en särskild faktor i samhället för producerandet av sexism. För dessa "feminister" anser pornografin som en degenererad funktion (vilket kan härledas till den historiska degenerationteorin).

Pornografi handlar om att visa fantasier, dessa fantasier handlar ofta om maktrelationer - alltså domination från någon av parterna. Att pornografi vill visa fantasier är inte något konstigt, det gör alla sorts fiktiv litteratur och film. Detta gör det ännu svårare att försöka tolka det "sexistiska" budskapet För fantasi, är inte något annat än fantasi.

Att det råder en kriminell verksamhet bland en viss del av denna verksamhet, tillsammans med prostitution, är inte något kontroversiellt påstående. För att förhindra den kriminella verksamheten och det våld som utsätts mot sexarbetare (pornografiska skådespelare och prostituerade) så bör samhället sluta stämpla dessa negativt och som degenererande för människor. Samhället bör ge dessa människor chansen att kunna försvara sig själva, att de själva skall kunna skapa fackorganisationer och etiska råd som bygger upp regler för branschen, och tar upp den ur källarhålorna ut i ljuset där man kan hålla en uppsikt över den.

karin sa...

hej, lite sent svar menmen..

"det finns dom som kritiserar sexismen i alla samhällsformer inkl. pornografin, och sedan finns det "feminister" som anser sig berättigade att föra ett personligt krig emot just pornografin som en särskild faktor i samhället för producerandet av sexism."

jag har svårt att tro att det finns feminister som ser pornografin som ett fenomen avskilt från resten av samhället. däremot tror jag att många tycker att den är BÅDE en del av samhället och "en särskild faktor för producerandet av sexism". såtillvida att de inte ser diskussionen kring porr och sexism i allmänhet riktigt så enkelt som en hönan-eller-ägget-diskussion. med risk för att utöva buktaleri här, tror jag att de som är för ett totalförbud av pornografi tvärtom ser porren som en extra stark katalysator för den sexism som genomsyrar alla delar av samhället. utöver det faktum att den självklart "hämtar tillbaka" influenser från de tankar som florerar inom andra områden. porren blir litegrann som en propagandamaskin för den allmänt utbredda sexismen.

jag tror dock att det endast rör sig om ett fåtal feminister/feministiska grupper som faktiskt vill se ett totalförbud av pornografi. (jag vill det inte.) som du säger bygger porren på fantasier, men det kan aldrig röra sig om fantasier sprungna ur individer (hur skulle porrskaparna veta vad just DU vill ha liksom) utan dessa fantasier är kollektiva, samhällsgenererade. du säger att det är svårt att tolka det sexistiska budskapet, "för fantasi är inte något annat än fantasi". men sexismen underbyggs ju just av kollektiva fantasier. sådana fantasier är i högsta grad politiska och i högsta grad reella (!). de får en hel drös med reella konsekvenser. speciellt som det knappast rör sig om hela mänsklighetens fantasier, utan till 99% manligt utformade fantasier.
från feministiskt håll finns av denna anledning självklart ett intresse för att ändra dessa fantasier, något jag tror att även du håller med om, om jag förstått din grundinställning rätt.

nåväl. min föregående kommentar handlade ju hur som helst om ditt påstående om att porrkritiker skulle vara moralister, och detta, vidhåller jag, har ingenting med det som vi diskuterat att göra. kritiken mot pornografi har mycket sällan med moral att göra. och OM den har det, kommer den med största säkerhet inte från feministiskt håll, utan utgörs av ett allmänpuritanskt arv som går igenom hela samhället. att denna moralism måste väck håller jag med dig om fullt ut!

Kristoffer Ejnermark sa...

Självklart finns det vettiga feminister som faktiskt anser att porr i sig inte är något fel utan faktiskt är ett positivt fenomen. Positivt eftersom kvinnan äntligen får njuta av att ha sex.

Men problemet med pornografin vad gäller maktrelationer är mycket mer komplicerad än vad många porrmotståndare vill påskina. När jag främst nämner porrmotståndare ser jag exempelvis syndikalister eller ungvänstare som manifesterar utanför videobutiker eller sprejbombar butikernas väggar med slagord. Det är "feminister" som vill totalförbjuda pornografin och visst kan detta försökas täckas kring ett skynke av sexism-bekämpning men om man är ute efter att censurera så kan man inte gå efter något annat än sexualmoraliska uppfattningar.

Att veta att pornografin likt allt annat i samhället genomsyras av sexism är något helt annat än att proklamera för en censur. En dominant maktrelation är faktiskt ett av de vanligaste sexfantasierna vi har, män som kvinnor. Skall vi då avgöra vilken fantasi vi får ha och vilken vi inte får ha? Alla gillar faktiskt inte vaniljsex.

Att som du nämner vilja censurera pornografi genom att man har en uppfattning att pronografin skulle vara sexismens största propagandamaskin är ju faktiskt inget annat än just moraliserande. Det är att förklara sexismen genom pornografin vilket är precis densamma som degenerationsteorin.

Sexismen bygger på grundläggande patriarkala värderingar inom vårt samhällssystem, och att då som vissa "feminister" rättfärdiga censur blir ju endast ett stävjande av symptomen och inte av problemet. Det är att förklara sexismen med känsloargument (moralism). Sexismen fungerar också som en hämmande faktor mot kvinnors sexualitet, som av normen säger att hon inte får tycka om pornografin. Undersökningar har gjorts där kvinnor tittat på pornografi där dom fastslagit att de inte gillade vad de såg men samtidigt blev upphetsade som de vetenskapliga intrument som de var kopplade till visade. Kvinnor är alltså p.g.a. den patriarkala normen lärda att inte tycka om pornografi vilket inte är något annat än rent könsförtryck. Med den kunskapen är det kanske inte så konstigt att pronografin idag är så kopplad till mannen, eftersom den är den enda tillåtna normativa konsumenten. Ännu en orsak till att sluta stämpla pronografin som negativt och degenererande.

Det blev mycket text. Men det jag vill ha sagt är att porrmotståndarna, även om de kallar sig feminister, faktiskt inbegrips inom en moralistisk eller irrationalistisk argumentering. Man bekämpar inte sexismen genom att censurera pornografin.
Dessutom inbegriper pornografin en stor problematisering vad gäller vissa feministiska teorier kring maktrelationer eftersom det handlar om fantasier. Att pornografin är mansdominerande beror på många faktorer bland annat att vi tycks ha en norm som säger att kvinnor inte får tycka om pornografi.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com