Sidor

måndag 23 april 2007

Arbetstempot är högst i Sverige

Gordana Malesevic skriver en intressant nyhetsartikel i Flamman som handlar om stressen på sveriges arbetsmarknad. Malesevic avslöjar ganska häpnadsväckande siffror vad gäller den arbetsmarknad högerregeringen anser inte behöva ett välfungerande Arbetsmiljöverk.

Titeln på detta inlägg hänvisar nämligen till en rapport av EU:s arbetslivsinstitut i Dublin (Eurofond), som berättar att hela 85 procent av de tillfrågade svenskarna anser att de "arbetar i ett väldigt högt arbetstempo". Det är högre än genomsnittet i EU, som är 60 %.

Dessutom:
"Amerikanska arbetsmarknadsdepartementet lade fram en undersökning i dagarna som visar att svenskar gör mest för lönen – att Sverige under det senaste decenniet haft en av de högsta produktivitetshöjningarna i världen. Timlönerna däremot ökade med 2,3 procent i Sverige under 2005. En notering som placerar Sverige på undre halvan jämfört med andra EU-länder.
De måttliga lönehöjningarna tillsammans med den exceptionellt goda produktivitetsutvecklingen har gjort att arbetskraftskostnaden för varje enhet som produceras i Sverige har fallit jämfört med andra länder inom EU. Svenska arbetare är billiga.
"
Detta händer idag när högerregeringen startat en hetskampanj mot sjuka med påståenden om "sjukskrivningsfusk". Flammanartikeln visar effektivt vart den egentliga skulden till de ökade långtidssjukskrivningarna ligger, och den har ökat mest i de sektorer som blivit mest utsatt av stora nedskärningar. Varför fokuseringen också sätt på långtidsjukskrivna är att antalet sjukskrivna faktiskt var den samma 2001 som år 1994. Trixet med statistik är också nödvändigt.
Sjukfrånvaron sjönk från 8 timmar per 100 arbetade timmar 1988–89 till under 4 timmar 1996–97. Sedan steg den igen. (Clarté 4/04)
Anledningen till att den sjönk under perioden 1989 till 1996 var för att antalet anställda 1990–1993 minskade drastigt p.g.a. att företagen "gjorde sig av med många som av olika skäl hade hög sjukfrånvaro"(Clarté 4/04). Dessutom infördes år 1991 en sänkt sjukpenning för de tre första dagarna, och den redan införda flextiden bidrog till att anställda allt mer började kompensera för denna sänkta ersättning "genom att kvitta sjukfrånvaro mot inarbetad tid"(Clarté 4/04). År 1992 genomfördes den så kallade "sjuklönereformen" som innebar att ersättningen för de korta sjukfallen blev en fråga som gjordes upp mellan arbetare och arbetsgivare. Att avstå ersättning blev ett sätt att rädda jobbet. När nu alarmisterna skriker sig hesa bygger de statistiken utifrån en kort tidsintervall mellan 1996 och 1997 då sjukfrånvaron var extremt liten.

Vad vi har i landet idag är en alarmism som bygger på falsk statistik. En statistisk tidsintervall som skapats för arbetsgivarintressen som sedan används för att hetsa sjukskrivna arbetare. Arbetsgivarperioden inom sjukförsäkringen från och med 1992 innebar att människor stannade i jobbet trots att de behövde vara hemma p.g.a sjukdom. Detta har sedan fått konsekvenser som ökade långtidssjukskrivningar och ökade profiter för kapitalisterna. Med ännu mer hets mot sjukskrivna hoppas högerregeringen att profiten skall öka ännu mer.

Vi lever inte i någon "ny tid". Klasskampen förs mer intensivt idag än någonsin. Men den leds av arbetsgivarintressen. Sverige är på väg bakåt.


Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Socialens maktmissbruk sa...

Jag vet hur det är! Vi sjuka är inte hemma för att vi kan arbeta med något, utan för att vi inte kan! De pratar om fusk, men går bara efter statistik, istället för att kolla upp sanningen! Många blir sjuka av det hårda samhället. Istället för att göra något åt det så att fler slipper bli så sjuka, ska vi tvingas ut i samhället igen och bli ännu sjukare, eller leva på socialbidrag! Flera års rehab. ges inte! Det som skulle behövas för ev. återgång i arbete! Sedan finns ju alla med ständig värk som mår bättre av hemmiljö. De som mår bättre hemma är ju för sjuka för att arbeta! Många av oss behöver lugn och ro för att kunna komma igen.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com