Sidor

måndag 2 april 2007

Kärnkraften är fortfarande inget alternativ

Jag surfade in på Jinges blogg och läste hans senaste inlägg om kärnkraften. Resonemanget kring kärnkraft som ett miljövänligt alternativ idag påminner mig om diskussionen som hölls på SVT:s debattprogram Argument.

Kärnkraftförespråkarna använder en logik som fokuserar på produktionen av energin. När det gäller produktionen av energin så är kraftverken i jämförelsevis till andra fossila eller ändliga el-produktioner mindre nedsmutsande. Men kraftverken släpper ändå ut koldioxid. Problemet ligger i att förespråkarna glömmer eller väljer att bortse från hela produktcykeln kring uranet som används i kärnkraftverken. När man analyserar produktcykeln kring uranet visar det sig att kärnkraften faktiskt är oerhört nedsmutsande.

När det gäller koldioxid visar tyska undersökningar att utsläpp från brytning till utvinning bidrar till lika mycket utsläppt koldioxid som ett naturgaskraftverk. Uranbrytningen leder dessutom till stora miljöförstörelse runt om i världen, speciellt för den urbefolkning som oftast lever av den jord där uranet bryts. En rad kemikalier och olika tungmetaller blir nämligen restavfall vid uranbrytningen.

Rent kostnadsmässigt och teknikvänligt fungerar kärnkraftsenergin som en hämmande faktor eftersom staten pumpar in enorma sanktionspengar. Kärnteknologin lever på skattefinansierade förmånliga lån vid utbyggnad och reaktorägarna slipper betala korrekta olycksfallsförsäkringar. Dessa sanktioner bidrar också till att marknaden inom energiutveckling snedvrids. Det är därför det försenade finska reaktorbygget är anmält till EU för otillåtna stöd. Nu är jag inte en förespråkare av marknadsekonomi överhuvud taget, men problemet ligger ännu kvar eftersom den statliga sanktionen hindrar en effektiv teknikutveckling och bidrar till nedsmutsningen av miljön.

Men även om man av någon outgrunglig anledning anser sig kunna bortse kärnkraftens nedsmutsning och teknikhinder så finns fortfarande det största konkreta problemet med kärnkraften. Det är att uranet som olja, kol och naturgas är ändligt. Det innebär att det kommer att bli svårare och svårare att bryta uran och därmed kommer priset att öka. Faktum är att priset idag redan ökar snabbare än priset på olja.

Men trots att det i världen stängs fler reatorer än det öppnas och att vindkraften växer snabbast så har vi här i Sverige ett antal kärnkraftförespråkare som troligvis faktiskt har ett visst miljöintresse. Hur kan det komma sig? Vet förespråkarna inte om att uran är en ändlig produkt? Och att det dessutom faktiskt släpper ut en hel del koldioxid? Vad tycker de om den statliga sanktionen som är nödvändig för kärnkraftens överlevnad?
Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

7 kommentarer:

Johan Simu sa...

Du skriver såhär

"Vet förespråkarna inte om att uran är en ändlig produkt? Och att det dessutom faktiskt släpper ut en hel del koldioxid? Vad tycker de om den statliga sanktionen som är nödvändig för kärnkraftens överlevnad?"

Då svarar jag helt enkelt att det snarare är du som tyvär har fått fakta om bakfoten. Läs tex denna rapporten.
http://www.analys.se/lankar/bkgr/bakgrund96-2.html

Om du inte har förtroende för analysgruppen så kan du istället leta upp orginal ExternE rapporten som gjordes under ett stort internationellt sammarbete.

Kort sagt, koldioxidutsläppen för hela uran bränslecykeln är ungefär lika stora som koldioxidutsläppen från vattenkraft.

Sen det du säger om uranbrytning. Uranbrytning är inte värre än någon annan sorts mineralbrytning och långt mycket renare än kolgruvor. Dessutom så krävs så relativt små mängder uran för att driva kärnkraft att brytningen kan vara väldigt begränsad. Uranbrytning är inge värre än tex aitik gruvan i utanför gällivar eller LKABäs gruvor i malmberget och kiruna.

Sen säger du att uran är ändligt. Visst om vi ska oroa oss för saker som tar slut om några hundra tusen år så då kan man se uran som ändligt. Först har vi runt 70 år av billigt uran kvar
http://www.nea.fr/html/ndd/reports/2006/uranium2005-english.pdf
Sen finns det 8ggr så mycket uran i fosfater som är dyrare att utvinna men ändå rimligt. Det ger oss över 600 år med uran resurser.

Sen så kan man med nästa generations reaktorer utnyttja uran 60ggr så effektivt genom transmutation av isotoper som annars inte är så lättat att fissionera. Det förlänger uranresurserna till 40 000 år. Notera också att det gör inget att vi "slösar" på uranet i våra oeffektiva reaktorer idag eftersom de reaktorerna(breeder/snabba reaktorer) kan drivas på dagens avfall om man bara separerar ut fissions produkterna. Vi skulle alltså i pricip kunna driva hela sveriges elbehov med sådana reaktorer i 1000 år enbart på dagens svenska avfalls mängd. Det är förövrigt dessa reaktorer som är lösningen på dagens avfallsproblem tillsammans med acceleratordrivna subkritiska system.

Sen om vi vill se ännu långsiktigare så kan man utvinna uran ur havsvatten. Mängderna uran i havsvatten är ofattbart stora och man har redan demonstrerar i japan att det är möjligt att utvinna det till priser som gör det rimligt i framtiden.
http://npc.sarov.ru/english/digest/132004/appendix8.html

sen din slutkommentar om att fler reaktorer stängs än öppnas. Det är också bra att påpeka att de som öppnas är av mycket högre kapacitet än de som stängs. Vilket gör att kärnkraftens andel av energiproduktionen i världen varit stabil väldigt länge trots att energibehovet ökar. Det innebär alltså att kärnkraftens kapacitet stadigt ökat. Sen är väldigt många reaktorer planerade i främst asien men även amerika och europa.

Det ovan sammanfattar min syn på varför kärnkraft är det bästa alternativen inom de närmaste 20-40 åren som ersättning till fossila bränslen. Speciellt eftersom säkerheten i de nya reaktorerna kan garanteras genom naturlagsdrivna metoder(passiv säkerhet). Det innebär att man inte behöver något system som måste slås igång och ingen kontrollant som måste aggera ifall någonting händer.

På frågan om sanktioner. Idag kostar det 18 öre att producera en kWh el i svenska kärnkraftverk. Subventionerna till vindkraft är 30öre kWh vilket rimligen innebär att produktionspriset är runt 50öre kWh. Ifall vi skulle ta bort alla subventioner och låter alla energikällor stå för kostnaderna för sina avfall så är kärnkraft den billigaste energikällan vi känner till. Vilket ExternE rapporten övertygande demonstrerar .

Om du vill diskutera vidare eller har kritik/frågor på det jag skrivit så maila mig gärna på
johsi327@student.liu.se

Christoffer sa...

JAg skulle skriva en komentat angående felen i Lokes inlägg men Johan han före mig.
Bra sammanstälning.

vill bara adera ett par saker.

1) angående subventioner. Svensk kärnkraft är det enda kraftslag som behöver betala energiskat inte för vad den producerar utan för vad den KAN producera (se effektskatten") Detta måste vara den mest idiotiska och kontraproduktiva skat som finns.

Leif Arnold sa...

Atomkraft är bra – därför får vi stå ut med riskerna, lite strålning är inte så farligt som kolkraft eller olja. Är argument som vi får stå ut med.

Jag tycker att sådana argument är motbjudande och förnuftsvidriga!

Johan Simu vill påskina på alla bloggar att frågan beträffande kärnkraftavfallet är löst, HURRA! Dessutom påstår johan Simu att det finns nu en tillgänglig teknik ”s k transmutation” FEL.FEL.FEL…I USA räknar man med över 100 miljarder kronor i utvecklingskostnader inom transmutations teknik. Jag skulle vilja påstå att den tekniken är flera decennier bort.

johan Simu vill påstå att jag sprider skräckpropaganda utan något som helst stöd i den vetenskapliga litteraturen.

Det är omöjligt att ta hand kärnkraftavfall på ett betryggande sätt vilket har överbevisats flera gånger om i upparbetningsanläggningar i Sellafield och Cap De La Hague.

Kära besökare på denna blogg, förvissa er om att ni sitter ner innan ni läser vidare mitt inlägg!
Från ett utkast till en slutrapport till beträffande ökad förekomst av barnlukemi i Sellafield läser jag ”Brittiska COMARE (Committee on the Medical Aspects of Radiation in the Environmen) har slagit fast: ” Eftersom exponering för strålning är en av dessa faktorer kan det inte uteslutas att det handlar om ej upptäckta vägar eller mekanismer som innefattar strålning från radioaktiva ämnen i miljön”

Vidare ur rapporten (Slutsatser om koncentrationen av radionuklider i miljön kring Sellafield)
”Havsutsläppen vid Seallafield har lett till betydande koncentrationer av radionuklider i livsmedel, sediment och livsformer. Utsläppen leder till att de nuvarande koncentrationerna i vissa livsmedel överstiger EU´s interventionsnivåer för livsmedel. Överföringen av teknetium till biosfären är särskilt oroande ….”

Vidare i rapporten (Slutsatser om hälsoeffekter av upparbetning vid Sellafield)
”Mer än femton år av forskning har visat att den överdrivna förekomsten av barnleukemi i området kring Sellafield är statistisk signifikant och kvarstår. Det är inte känt vilken orsak eller kombination av orsaker som ligger bakom den ökning av antalet leukemifall som har kunnat iakttas. Många osäkerhetsfaktorer kvarstår. Exponeringen för strålning till följd av utsläppen av radiumnuklider från Sellafield kan inte uteslutas som orsak till de iakttagna hälsoeffekterna”

O s v i rapporten (Slutsatser om utsläpp från La Hague i samband med olyckstillbud)
”Vid minst ett tillfälle har tidigare olyckstillbud vid La Hague medfört kollektivdoser som legat betydligt över EU:s gränsvärden. Tillbuden beräknas ligga bakom 36% av riskerna för leukemi i åldersgruppen 0-14 år i området kring La Hage. Riskpotentialen hos la Hagues lager av utbränt bränsle är mycket stor. Utsläpp av en bråkdel av kylbassängens cesiumlager i samband med en olycka skulle kunna orsaka upp till 1,5 miljoner livshotande cancerfall.

O s v i rapporten;
”Deponeringen av plutonium inom en radie av 20 km från Sellafield till följd av luftutsläpp beräknas till 160-280 GBq (miljarder Becquerel) dvs. två eller tre gånger mer än plutoniumnedfallet från alla atmosfäriska kärnvapprover” vidare; ”Det har beräknats att mer än 40 000 TBq (triljoner Becquerel) cesium-137, 113 000 TBq (triljoner Becquerel) ämnen som avger betastrålning och 1600 TBq (triljoner Becquerel) ämnen som ger alfastrålning har släppts ut i Irländska sjön sedan verksamheten vid Sellafield inleddes. Det innebär att mellan 250 och 500 kg plutonium från Sellafield nu har absorberas i sediment på botten av Irländska sjön. Migreringen av undervattensavlagringen av aktinier till kuststäder utgör en långsiktig risk av stort sett okända proportioner”

O s v i rapporten: ”Förutom barnleukemi har det uppstått oro på andra områden, bland annat efter rapporter om ökad förekomst av retinoblastom (Tumörsjukdom i ögats näthinna) bland barn och statistisk ökning av risker för dödfödslar i området kring Sellafield”

Källa: STOA-panelen PE nr. 303.110

Tack för inlägget

Johan Simu sa...

Käre Leif.

Jag demonstrerade i en annan blogg att det finns gott om litteratur som dementerar dina uppgifter om Le Hauge. Enligt dom finns det ingen statistisk signifikant ökning av leukemi. Jag tänker inte ösa in en massa citat här utan ger bara referenser för de som är intresserade.

White-Koning et al British Journal of Cancer (2004) 91, 916-922

Omar et al British Journal of Cancer (1999) 79, 1288-1301

Denna är dock värd att citera
Bithell et al British medical journal 1994 Aug 20-27;30(6953):501-5.

CONCLUSION--There is no evidence of a general increase of childhood leukaemia or non-Hodgkin's lymphoma around nuclear installations. Apart from Sellafield, the evidence for
distance related risk is very weak.

Sellafield verkar ha orsakat högre cancerrisk. Men det är definitivt inte frågan om någon epidemi och eftersom andra anläggningar inte orsakar en likadan ökning så innebär det att något är specifikt fel på sellafield.

Transmutationsforskning har pågått sen kärnkraftens födsel. Anledningen till att det inte implementerats storskaligt är ekonomiskt. När frankrike ersätter sina nuvarande kärnkraftverk så planerar de att ha med flera reaktorer som ska användas till transmutation. Men det tar givetvis 20-40 år att bygga ut tekniken storskaligt. Det har jag aldrig påstått något annat om.

Johan Simu sa...

För att kommentera det du säger om utsläpp till havet från sellafield ska jag citera två sticken.

Hunt et al Journal of Environmental Radioactivity, Volume 44, Issues 2-3, August 1999, Pages 389-403

"Fish and shellÞsh consumption is the most important radiological exposure
pathway due to actinides, and indeed all artiÞcial radionuclides, introduced into
the Irish Sea from SellaÞeld which is the major source. A reassessment of exposures
using current dosimetric data shows that e¤ective dose rates to the critical group
of Þsh and shellÞsh consumers near SellaÞeld peaked in 1976 at about 2 mSv yr~1,
of which about 30% was due to actinides. By the early 1990s, overall doses had
reduced to about 0.1 mSv yr~1"

"Doses
from actinides in marine aerosols including inhalation and deposition with subsequent
uptake peaked at an estimated 35 lSv yr~1 in the 1970s. Dose rates due to
actinides through other pathways such as external exposure, inadvertent ingestion
and use of seaweed as a fertiliser would have peaked at levels of only a few microsieverts
per year."

Som de styckena visar så har befolkningen utsatts för 2mSv för i tiden men nu är det nere på 0.1mSv

0.1mSv är endast en femtiondel av naturliga bakgrundsstrålningen. Mikrosiever doser är totalt försumbara.

Kristoffer Ejnermark sa...

Kommenterar med ett inlägg istället p.g.a. textlängden.

Inläggets adress: http://ejnermark.blogspot.com/2007/04/krnkraften-r-inget-bot-mot.html

Anonym sa...

Kärnkraft är det huvudsakliga alternativet till att elda med kol, dvs det huvudsakliga alternativet till global uppvärmning.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com