Sidor

söndag 29 april 2007

Löneslaveri är tvångsprostitution

Nu i tider när högerregeringen börjar hetsa på ungdomar får man bekräftat att landets ungdomar mår sämre p.g.a hög stress.

• Fyra gånger fler gör självmordsförsök.
• Nästan tre gånger fler känner ängslan, oro och ångest.
• Fler är trötta för jämnan, nära tre gånger fler har besvär med sömnen.
• Dubbelt så många är överviktiga och feta.

Vad vi behöver är en full sysselsättning, där alla har rätten till jobb. Vad vi inte behöver är en högerregering som skapar en ännu mer hänsynslösare utslagning på arbetsmarknaden.

En av de värsta förnedringarna jag upplevt i min tid var de månaderna jag blev tvungen att gå till Arbetsförnedringen (flåt, arbetsförmedlingen) och gå en kurs i hur man bäst maskerar sin egen individualitet för att få kapitalistens gunst. Jag fick 800 kronor för den kursen. Det är typ 80 Coca-cola flaskor för sin själ. Löneslaveriet är sannerligen tvångsprostitution.PS: Det var en sak med SvD-artikeln som jag ansåg lite konstigt. På vilket sätt skulle abort vara ett tecken på att en person mår dåligt?
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

4 kommentarer:

Anonym sa...

God morgon. Ungas ohälsa är inget nytt som trätt i kraft iom. regeringsskiftet. Självmorden bland unga ökade kraftigt under socialdemokraternas långa tid vid makten. Men systematiskt så har man sökt undvika att tala om detta.

En huvudanledning som jag ser det är skillsmässorna. Relationsproblem och svårigheter i dessa är en stor anledning till att unga mår dåligt.

Intressant hur kapitalister och massmedia använt olika ismer (feminism, vänsterideologi) för att bekämpa de normstrukturer i samhället som också hindrade kommersiell exploatering. Sexualmoralen var ju t.ex. ett stort hinder iom. att stora delar av kommersialismen vilar på översexualisering av det offentliga och privata rummet.

Tyvärr förstår ännu inte många inom vänstern såväl som feminister detta faktum.

Att äldre krista heteronormativa värderingar om livslånga relationer, kärlek i form av uppoffring och genuin välvilja, måttfullhet i sexualiteten etc., till varje pris söka undvika abort (därav ett mer återhållsamt sexuellt beteende) idag bekämpas av allt från kapitalister, feminister till västersympatisörer säger väldigt mycket.

Skulle vara bra om människor som anser sig vara feminister, vänster etc. till en börja med ser över sina egna relationer, hur de förhåller sig till andra människor vad gäller sexualitet, begär, och hur de ser på konsekvenser. Hur de ser på barn. Sig själva som föräldrar.

Socialdemokraternas tid har renderat en del bra och en stor del galenskaper i vårt land. Skillsmässoproblatiken är en konsekvens av bekämpning av också funktioella normer som en gång fanns i vårt samhälle samt den sociala ingenjörskonst massmedia samt politiker fått syssla med i lång tid nu.

Därav mår också unga i Sverige sämre än andra unga i Europa i många avseenden. Vi grejar inte längre ut relationer pga. den brist på inre värden - värden som idag förvånansvärt många är hjärntvättade till att bekämpa.

Christoffer sa...

Det kunde ju vara en fördel om du läser innantill innan du anklagar den nya regeringen för allt ont under solen. Jag citerar ut din länk:
"SCB tog åt SvD fram uppgifter för 16–18-åringar, för de senaste två åren samt 1980/81."

Med tanke på att den borgerliga regeringen endast har varit i gång runt ett halvår. så är det knappast deras fel.

Kristoffer Ejnermark sa...

Christoffer,
Du kan ju börja att ta ditt egna tips och börja läsa inantill. Det jag skriver är en kritik av att högerregeringens hets knappast kommer att stävja utvecklingen att allt fler ungdomar mår dåligt.

Kalle E sa...

"Löneslaveri är tvångsprostitution"

Haha, då skulle du testa på att vara arbetsgivare. Snacka om att sälja sig själv, sin familj och all sin fritid till otacksamma anställda som verkar vara mer intresserade av att spendera lönen än att ärligen tjäna ihop den.

Jag antar att alternativet du önskar är något slags bidrag där du som salongsbolsjevik kan svansa runt och dricka rödvin.

Eller vad anser du vara ett vettigt lönealternativ till dig som inte vill anpassa dig utefter hur andra människor uppfattar dig för att få ett arbete?

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com