Sidor

onsdag 9 maj 2007

Debattartikeln är ett skämt

På vilket annat sätt kan man tolka den fatala och nakna okunskapen i dagens debattartikel? Okunskapen ligger inte hos landets ungdomar som en del kommentarer till artikeln tolkat det, utan ligger hos artikelns författare och uppdragsgivare.

Ex.01:
Artikeln förfasas över att "56 procent av grundskoleeleverna svarar "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska." Sanningen ligger ju naturligtvis i att svaret skulle ha varit "Nej". Marknadsekonomi är på inget sätt en garanti för att demokratiskt samhälle. Författarna och uppdragsgivarna tycks ha glömt bort Nazityskland.

Ex.02:
Artikeln förfasas över att "40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen.". Att kommunismen bidragit till ökad välstånd i världen är en historisk självklarhet, det är bara att läsa lite historia om arbetarrörelsen. Att det faktiskt var så lite som 40 % som vet detta är dock lite tragiskt.

Ex.03:
Artikeln förfasas över att "22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.". Kommunismen ÄR ett demokratiskt styrelseskick. Artikelns författare och uppdragsgivare behöver nog börja läsa lite Karl Marx innan de ropar hej före de hoppar över bäcken. Det som är tragiskt är att bara 22 % vet detta faktum.

Ex.04
Artikeln påstår att det "beräknas 100 miljoner människor världen över ha fått sätta livet till på grund av kommunistiskt förtryck - därav många tiotusental i vår omedelbara närhet. Många fler tvingades leva sina liv i förtryck, i total avsaknad av de fri- och rättigheter vi svenskar tar för självklara." För det första är siffor angående stalinistiska regimers brott fortfarande under forskning. Vart siffrorna kommer ifrån är därmed väldigt viktigt att statuera. Dessutom är det ett sakfel, tyvärr ett mycket vanligt, att kalla de stalinistiska regimernas brott för "kommunistiskt". På vilket sätt var de stalinistiska regimerna kommunistiska? För att de som styrde regimerna kallade sig kommunister? Borde inte diktaturen Nordkorea då kallas demokratiskt eftersom de kallar sitt land demokratiskt? Stalinistregimerna kallade sig själva inte ens "kommunistiska". Det skulle ju innebära att de skulle vara tvungna att införliva och genomföra samhällstrukturer efter kommunistisk och synnerligen socialistiskt sätt, som demokratiskt förverkligande och statens avskaffande. Istället var de stalinistiska regimerna så långt bort från kommunismen som man kunde komma. Staten hyllades okontrollerat och demokratiska samhällsstrukturer fanns det inte en skymt av.

Slutsats:
Artikelns och undersökningens författare och uppdragsgivare saknar ingående analys och historiska och teoretiska kunskaper vad gäller kommunismen och de stalinistiska regimerna. Artikeln och undersökningen blir en villfarelse genom ideologiska glasögon. Är det inte skämt, så är det ett tragiskt ögonblick i svensk ideologisk agitation.

Visst är det synd att de svenska ungdomarna saknar kunskap om de stalinistiska regimerna, i synnerhet den mängd civila, kommunister och diverse dissidenter som de mördat men också arbetsläger som Gulag. Men historisk kunskap blir lätt icke-historisk om den inte används i ett sammanhang. Arbetsläger och koncentrationsläger är absolut inget som bara skall räknas till stalinistiska regimer eller fascistiska. Även Storbrittanien och USA har haft sin del av kakan. Storbrittanien var faktiskt först med att upprätta koncentrationsläger i Ryssland när de invaderade landet för att stoppa revolutionen. Historien är full med otäckheter och oförrätter och "västliga marknadsekonomier" är absolut inte sämre på sådana. Bara i det kapitalistiska Indien räknas 100 miljoner människor ha dött p.g.a. otillräcklig byggnad av sociala strukturer (Källa: Amartya Sen). Ibland brukar förmenta ideologer mantra att demokratier inte krigar med varandra och blockerar därmed en viktig historisk kunskap att demokratier oftast är de som krigat genom den moderna tiden. Artikelns författare upplyser mer historisk kunskap, men med en sådan stark ideologisk kunskap kommer ungdomarna klara sig bättre utan.


Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

18 kommentarer:

Per-Erik sa...

Ex.01: Visst, marknadsekonomi är ingen garant för demokrati. Däremot är väl planekonomi en stark indikator på icke-demokrati. Människor kan inte köpa vad de behöver om det planerats fel och därmed har vi missat en viktig del i en demokrati - att fritt få välja vad man behöver. Planekonomi innebär att en överhet (skiljt från folket, folket kan inte påverka) bestämmer - inte demokrati. Planekonomi innbär att inte vem som helst kan producera. Vad ska du syssla med när du blir äldre Frida? Det bestämmer staten, till stor del.

Ex.02: Jaja, det går ju att diskutera. Men visst, objektivitetetn i frågeställningen kan ju ifrågasättas.

Ex.03: Nej. Kommunismen bygger inte på att folket bestämmer. Det bygger på att en suverän maktenhet (staten) bestämmer. Maktfördelningen är noll, makten är helt centrerad till staten. Pengarna har staten och inflytandet har den som håller med staten. Sedan har vi det här med tryckfrihet. Vem ska trycka min bok/tidning/uppsats om inte staten vill? Rättsäkerhet? Var vänder jag mig om jag är missnöjd med min advokat? Till staten?

Nja, folkstyre, tryckfrihet och rättsäkerhet är svåra saker för en kommunistisk stat.

Ex.04: För det första - Även nazismens brott är fortfarande under forskning. Ifrågasätt gärna 100 miljoner som siffra. Men få det inte att framstå som att miljontals människor fått sätta livet till på grund av förtryck. För det andra - på samma sätt är det sakfel att kalla Hitlers brott för "nazistiska". Nazismen tror på övermänniskan och lebensraum (hur det nu stavas). Det är bara implicit att vi ska avrätta alla som inte bidrar till att skapa övermänniskan, precis som det bara är implicit att kommunismen medför förtryck mot oliktänkande. Har man för övrigt ens en liten pragmatisk ådra så kan man väl få använda de empiriska försök som gjorts bland annat i Sovjet och i Kina för att sedan sluta sig till att det där med kommunism kanske inte fungerar i praktiken. I alla fall måste vi väl hålla med om att den västerländska demokratin, om jag får säga så, har klarat implementationen aningen bättre än den kommunistiska "demokratin".

Vad gäller Indien är inte ett land en demokrati för att de är kapitalister. Liksom marknadsekonomi inte hör samman med demokrati på det sättet så hör inte kapitalism samma med demokrati.

I ideologisk mening är inte kommunismen en "finare" tanke än fascismen. Den förra ser kortsiktigt på människan som lever nu och vill göra denne gott. Den senare kan hävdas se långsiktigt och verka för människans framgång i det som kommer. (Nu är jag vare sig fascist eller kommunist, bara socialliberal.)

Det absolut sista kan jag med en nypa salt hålla med om. Vissa av länderna i mellanöstern kan väl ses som demokratiska i någon utsträckning och USA har ju inte precis legat på latsidan under de senaste 7 miljoner decenierna. Frågan är väl iofs om USA kan gå som demokrati. Rättssäkerheten är väl så där med platser som Guantanamo.

Kristoffer Ejnermark sa...

Per- Erik:
"Planekonomi innebär att en överhet (skiljt från folket, folket kan inte påverka) bestämmer - inte demokrati."

Svar: Vilket ju inte är sant. Planekonomi är endast en förklaring hur eknomin behandlas - genom planer. Det kan ske demokratiskt, det kan ske diktatoriskt, det kan ske hur som helst bara det sker genom att man planerar. Idag har vi faktiskt en stor del planekonomi inom marknadsekonomierna exmpelvis, men de sker naturligtvis inom stängda företagsdörrar.

"Kommunismen bygger inte på att folket bestämmer. Det bygger på att en suverän maktenhet (staten) bestämmer"

Svar: Fel. Kommunismen är statslös. Det betyder att det inte finns någon stat alls.

"försök som gjorts bland annat i Sovjet och i Kina"

Svar: Sovjet och Kina var/är stalinistiska regimer. Jag har, som kommunist, ingen anledning att försvara Stalinsovjet eller Maokina, tvärtom.

Lennart Regebro sa...

"Kommunismen är statslös. Det betyder att det inte finns någon stat alls."

Visst. Vilket dock är en dålig idé. Och dessutom är den idén helt inkompatibel med idén om gemensamt ägande. Det fungerar enbart om man har en stark centralmakt, dvs en stat, som styr.

Inget av detta är dock ensamt orsaken till att kommunism orsakar så mycket död.

Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:

"Det fungerar enbart om man har en stark centralmakt, dvs en stat, som styr."

Statsmaskineriet kan ytterst som Engels sa reduceras till "ett förband av beväpnade män". Det är statens kärna. Sedan finns det olika bihang till denna kärna, såsom kyrkan, centralbanken, skolan, offentliga sektorn, etc - men dessa bihang är sekundära i förhållande till kärnan. Ytterst kan staten skalas av från dessa bihang, vilket man delvis idag försöker göra med alla privatiseringar. Men om också våldsapparaten upplöses så upphör staten per definition att existera som stat. Det är mot denna bakgrund som i princip alla borgare är överens om att behålla "nattväktarstaten", ty den kapitalistiska egendomen förutsätter ett förband av beväpnade män som försvarar den.

Lennart Regebro sa...

Kortekt, Kristoffer. Har du en poäng med detta?

Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:

"Kortekt, Kristoffer. Har du en poäng med detta?"

Svar: :) Ja faktiskt. Poängen ligger i att det är fullt möjligt att avskaffa staten även i ett gemensamt samhälle. Varför det är en omöjlighet i det kapitalistiska samhället är för att det är byggt på privategendom. När borgare i agitation till marxister försöker få det till en "omöjlighet" att avskaffa staten hänvisar de oftast till den "mänskliga naturen", som om människan skulle ha en fast och determinerad natur. Mänsklighetens historia är ett bra motargument mot den antisociala tesen.

Poängen ligger i att borgare använder argument mot marxister genom att statuera mänskliga premisser i det kapitalistiska samhället. Det är typiskt, eftersom den borgerliga filosofin bygger på en metafysisk förklaring över människan.

Anonym sa...

Ja du Kristoffer. Hur hamnade jag på den här sidan? Jag letade efter något om Jules Verne då jag som elak lärare misstänkte en elev för att ha stulit någon annans text. Så var det dock inte.

Men, orsaken till att jag inte kan hålla mig är din oförmåga att dra korrekta slutsatser av den fakta vi alla har tillgänglig. Jag är utbildad historiker och undervisar också i det och tar mig för pannan när jag läser vad du skriver om kommunism och demokrati. Herregud, om du inte vet tillräckligt så läs på innan du uttalar dig till stöd för än det ena och än det andra. Jag kan krossa vartenda argument som du lägger fram, men orkar inte. Jag vill bara hälsa två saker;
1. det finns mycket historisk forskning som du bör ta del av och

2. du måste kunna ändra ideologisk utgångspunkt om du vill utge dig för att vara historiskt intresserad och/eller bildad och varför inte en god människa. Att på något sätt stötta kommunismen är inte bara ett tecken på att man har svårt med slutledningsförmågan, utan också en moralisk signal om vad man anser om alla människors lika värde.

Så, Kristoffer, läs på och gör det på en institution och inte själv. Du måste vara källkritisk när du väljer källa. Lycka till i alla fall.

Kristoffer Ejnermark sa...

Käre anonyma kommenterare #7:

"Jag är utbildad historiker och undervisar också i det"

Svar: Jag har också studerat historia och håller förnuvarande på att studera till lärare i just historia. Så det är inte så länge tills vi kommer att bli kollegor. Varför nu det skulle vara ett argument är dock lite förundrande.

"Jag kan krossa vartenda argument som du lägger fram, men orkar inte."

Svar: Aw, det var ju synd. Vet du hur mycket jag har hört det mantrat förr av vilsna liberaler? "Jag skall krossa dig" etc. är en typisk härskarteknik som tyvärr inte biter på mig. Så om du verkligen vill få mig rensad så är du mycket välkommen att börja diskutera.

"1. det finns mycket historisk forskning som du bör ta del av och "

Svar: Som vad då? Är alltid nyfiken på tips. Själv har jag ett tjog av historisk forskning här hemma som du nog också skulle må bra av.

"2. du måste kunna ändra ideologisk utgångspunkt om du vill utge dig för att vara historiskt intresserad och/eller bildad och varför inte en god människa."

Svar: Jag har inget problem att ändra åsikt. Jag har ändrat många åsikter genom mina 24 år. Men om man måste vara borgare för att vara lärare, utbildad och god, då har du nog verkligen valt fel yrke och jag börjar verkligen ifrågasätta ifall du är lämplig som lärare.

"läs på och gör det på en institution och inte själv. Du måste vara källkritisk när du väljer källa."

Svar: Ska jag inte läsa själv som historiker? Vad är det för källkritisk ståndpunkt? Hahaha.. Oh jo jag har faktiskt, som sagt, redan studerat historia på universitet (60p, hitintills).

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Blablabla.. "du är så dålig" blabla.. "du kan inget".. blabla.. Regebro - kungen av intetsägande agitation.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Lennart Regebro sa...

Kom med argument, då.

Kristoffer Ejnermark sa...

Argument mot vad? Det enda du kommer med är påståenden om min kunskap. Ska jag göra ett borgarkunskapstest hemma hos dig då eller? Så att du får bevis att jag inte håller med din felaktiga definition av demokrati.

Jag kommer frotsätta att radera dina kommentarer om du inte har något att tillägga.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Lennart Regebro sa...

Svårt att lägga till nåt när du raderar all kommentarer, du.

Jag upprepar:

"Poängen ligger i att det är fullt möjligt att avskaffa staten även i ett gemensamt samhälle."

Det är betydligt mindre "möjligt" att göra det, av den enkla anledningen att i ett samhälle där produktionsmedeln är gemensamt ägda och produktionens skall fördelas mellan alla måste man ha en central makt som sköter fördelningen, och styr produktionen. En stat alltså.

I ett privatägt samhälle behövs inget sånt eftersom varje person själv styr över det han äger.

I det socialistiska samhället måste man också ha nån som upprätthåller det gemensamma ägandet, och hindrar folk från att ta ägandet över produktionen. I en kapitalism behövs detta av naturliga skäl inte. Kort sagt: Hur skall du styra hur ägandet sker om du inte har en stat som styr det? Nej, det går givetvis inte. Utan stat: Ingen socialism.

Så i teorin är det alltså fullt möjligt att avskaffa staten i ett kapitalistisk samhälle, men omöjligt i ett socialistiskt samhälle. I praktiken är det såklart inte önskvärt oavsett samhälle.

"Varför det är en omöjlighet i det kapitalistiska samhället är för att det är byggt på privategendom."

Det är alltså just därför det är möjligt.

"När borgare i agitation till marxister försöker få det till en "omöjlighet" att avskaffa staten hänvisar de oftast till den "mänskliga naturen", som om människan skulle ha en fast och determinerad natur."

"Mänsklighetens historia är ett bra motargument mot den antisociala tesen."

Det finns ingenting i mänsklighetens historia som motsäger detta. Tvärtom.

"Poängen ligger i att borgare använder argument mot marxister genom att statuera mänskliga premisser i det kapitalistiska samhället."

Nej, det gör man inte. Det man gör är att man säger att människor skall få vara fria att vara som dom själva vill vara. Medans du säger att vi måste tvinga mänskligheten att ändra natur så att vi kan leva i nån slags utopi, som iaf jag, även om utopin skulle fungera (vilket den inte gör) upplever som ett horribelt helvete från en usel science fiction-film.

"Det är typiskt, eftersom den borgerliga filosofin bygger på en metafysisk förklaring över människan."

Hurdå, menar du?

Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:

"i ett samhälle där produktionsmedeln är gemensamt ägda och produktionens skall fördelas mellan alla måste man ha en central makt som sköter fördelningen, och styr produktionen. En stat alltså."

Svar: Stat är ett speciellt men framförallt särskilt fenomen. Absolut inget som alltid funnits i människans historia. Våldsmonopolet är det mest karaktäristiska, avskaffningen eller snarare den automatiska nedmonteringen av staten efterhand det tappar förutsättningarna sker genom att allt fler statliga uppdrag tas över av folket själva. Det gemensamma samhället är här en ren förutsättning för en sådan decentralisering. Den kanske allra sista statliga uppdraget är just våldsmonopolet och därför är just beväpningen av befolkningen en del av detta. Den automatiska nedmonteringen sker också helt naturligt eftersom staten i den proletära halvstaten saknar förutsättningarna för sin egen existens.

"I ett privatägt samhälle behövs inget sånt eftersom varje person själv styr över det han äger. "

Svar: Tvärtom. I ett privatägt samhället är det omöjligt att avskaffa staten, speciellt den s.k. nattväktarstaten. Privatägande förutsätter att staten skyddar individens privategendom.

"I det socialistiska samhället måste man också ha nån som upprätthåller det gemensamma ägandet, och hindrar folk från att ta ägandet över produktionen."

Svar: Folket själva försvarar naturligtvis sina behov och möjligheter. Det omöjliggör personligt övertag av produktionsmedel.

"Det finns ingenting i mänsklighetens historia som motsäger detta. Tvärtom."

Svar: Tvärtom. Människans "natur" är inte beständig, den är föränderlig till det samhälle den lever i. Bara att se till historien.

"Medans du säger att vi måste tvinga mänskligheten att ändra natur "

Svar: Nej, jag vill inte tvinga någon, jag vill att människan skall vara verkligt fri. Människans "natur" ändras helt naturligt efter dess ändrade förutsättningar, som den alltid har gjort genom mänsklighetens historia.

"Hurdå, menar du?"

Svar: De flesta borgare jag diskuterat med har den felaktiga uppfattningen att människan har en determinerad natur, som negativt egoistisk eller självisk.

Lennart Regebro sa...

"Stat är ett speciellt men framförallt särskilt fenomen. Absolut inget som alltid funnits i människans historia. Våldsmonopolet är det mest karaktäristiska, avskaffningen eller snarare den automatiska nedmonteringen av staten efterhand det tappar förutsättningarna sker genom att allt fler statliga uppdrag tas över av folket själva."

Visst.

"Det gemensamma samhället är här en ren förutsättning för en sådan decentralisering."

Tvärtom. Decentraliseringen innebär faktiskt att saker och ting blir mindre och mindre gemensamma. När nåt är statligt är det gemensamt för hela landet, när nåt är kommunalt är det gemensamt för kommunen, osv. Ju mer decentraliserat, desto mindre gemensamnt.

"Den kanske allra sista statliga uppdraget är just våldsmonopolet och därför är just beväpningen av befolkningen en del av detta. Den automatiska nedmonteringen sker också helt naturligt eftersom staten i den proletära halvstaten saknar förutsättningarna för sin egen existens."

Det här är på inget sätt något som helst motargument mot det jag sa. Vilket är att med gemensamt ägande av produktionsmedlen mehöver man en gemensamt centralmakt som fördelar produktionen. Det du föreslår här är att befolkningen skall beväpnas och den gemensamma centralmakten avskaffas. Då finns det inte heller någon centralmakt som kan fördela produktionen. Istället blir det upp till varje enskilt beväpnad person att se till att fördela sin produktion såsom han själv anser är bäst.

"Tvärtom. I ett privatägt samhället är det omöjligt att avskaffa staten, speciellt den s.k. nattväktarstaten. Privatägande förutsätter att staten skyddar individens privategendom."

Nej, det gör det inte. Det går utmärkt att beskydda det själv, Som beväpnade individer. Det du föreslår att införa ovan är anarko-kapitalism. Du har bara inte insett det ännu.

"Svar: Folket själva försvarar naturligtvis sina behov och möjligheter. Det omöjliggör personligt övertag av produktionsmedel."

Vilka menar du med "folket själva"? Är inte en stat "folket själva"?

Jag: "Det finns ingenting i mänsklighetens historia som motsäger detta. Tvärtom."

Du: "Tvärtom. Människans "natur" är inte beständig, den är föränderlig till det samhälle den lever i. Bara att se till historien."

Jag upprepar: Det finns ingenting i mänsklighetens historia som stödjer det påståendet. Tvärtom.

Du får börja stödja det där påståendet nu. Du kan inte bara upprepa dumheterna.

"Nej, jag vill inte tvinga någon, jag vill att människan skall vara verkligt fri. Människans "natur" ändras helt naturligt efter dess ändrade förutsättningar, som den alltid har gjort genom mänsklighetens historia."

Så du vill inte göra revolution? Du vill inte införa proletariatets diktatur?

"De flesta borgare jag diskuterat med har den felaktiga uppfattningen att människan har en determinerad natur, som negativt egoistisk eller självisk."

Ja, det må så vara, men det spelar ingen roll om så är fallet eller inte, eftersom den diskussionen enbart rör ifall den kommunistiska utopin är teoretiskt möjlig eller inte. Kommunismens införande kollapsar långt innan detta, av helt andra skäl.

Men onekligen är det så att människan natur har varit liksadan i hela mänsklighetens historia, och faktiskt är alla primaters natur samma, så det finns ingen anledning att tro att den någonsin har varit annrlunda, och det finns inget som tyder på att det är ändringsbart. När du sedan säger att du inte vill tvinga mänskligheten att ändra natur, ja, då faller du förändringssnacket totalt. Det du måste föreslå och arbeta för är då ett samhälle där folk få vara så fria i sin natur som möjligt, inte ett samhälle som kräver att mänskligheten ändrar sin natur, när du inte vet om det ens är möjligt, elelr om folk vill.

Jag vill inte, det är helt klart.

Nils sa...

När jag läser dina kommentarer Kristoffer, känns det som att du är väldigt nära anarkism, eller anarko-kapitalism som Regerbro nämnde. Om folket ska beväpna sig och själva ska fördela produktionen blir det ju i en förlängning man mot man. Det innebär att för att inte det ska mynna ut i total kapitalism där den som har pengar har råd att betala bevakning och ta mer åt sig själv, så behövs det att girighet inte längre finns. Hur hade du tänkt att lösa det, det kommer alltid finnas folk som är giriga, på samma sätt som det alltid kommer finnas goda och givmilda människor. Så då finns det två sätt att upprätthålla den här utopin som du strävar efter, dels genom att ha en stat som ser till att ignen roffar åt sig, och då faller ju hela idén med den statlösa utopin, plus att det sätter oerhört tryck på staten att itne vara korrupt, vilket historien visar inte är det lättaste att uppnå. Eller så får "folket" (jag har aldrig förstått det här med folket, tillhör inte alla människor folket?) göra revolution igen när det mynnar ut i ultra-kapitalism, men det innebär ju bara att det blir revolution efter revolution efter revolution, är det verkligen någonting att sträva efter?

Jag har lätt att förstå hur man skulle kunna vilja införa den utopin som kommunismen strävar efter men jag kan inte för min värld förstå hur man skulle kunna tro att det skulle gå, och verkligen inte hur man kan tycka att vägen dit är värt det.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com