Sidor

söndag 19 augusti 2007

Det var stalinism - inte kommunism!

Det har kommit en del reaktioner på Kjell Albin Abrahamsons debattinlägg (EX 070818). Kjell är en av Sveriges författare, som bland annat skrivit en hyllande recension till den nyliberala gurun Johan Norberg. Vilket snabbt bör tala en del om Abrahamsons politiska ståndspunkter. Särskilt en mening fastnade från Norberg-recensionen och det var hans beskrivning angående de böcker som har ett vänsterperspektiv på biblioteken:
vänsterns ragnaröksböcker är dock tillgängliga på vart och vartannat bibliotek
Ragnaröksböcker. Ett väl tillagt adjektiv som pekar på Abrahamsons politiska ståndspunkter. Men jag skall inte skena iväg och börja stigmatisera en författare för att han har vissa åsikter.

Hans illa skrivna debattartikel är inte illa rent tekniskt (det har jag för lite erfarenhet för att bedöma) utan det illa är textens substans. Den kunde ha blivit en utmärkt och ett viktigt påpekande om en farlig historieuppfattning, men blev istället till en vanlig Kalla Kriget-agitation. Orsaken ligger i den ideologiska kampen mot kommunismen.

Den historiska kunskapen om stalinismen är oerhört viktig. Men den blir meningslös när den undviks och flummas till genom ett övergripande begrepp som "kommunism". Begreppet kommunism förklarar i själva verket inte alls det sociala fenomenet som stalinismens utger. Det enda som förklarar stalinismen är fenomenet själv, och mängder av historiska studier har valts till just detta ämne. Och detta utan ideologisk kampanda att likna och peka finger på ett begrepp som "kommunism" eller "socialism". Detta gör det ännu lättare att se när en ideologisk förvridning har skett vid liknande skriverier.

Abrahamson slänger dessutom ut sig tomma påståenden som inte har någon förankring hos någon verklig studie. Åtminstone tar han sig inte tid eller plats att ens påstå det, exempelvis:
i inget annat europeiskt land är det så legitimt att förneka kommunismens illdåd som i Sverige.
Det är inget dåligt påstående. Det är helt enkelt ett spektakulärt påstående, som också kräver spektakulära argument. En ensam artikel i Biblioteksbladet (05/2007) är inget argument alls.

Abrahamson nämner förutom artikeln (som han bygger hela texten på) dessutom den skandalomsusade "undersökningen" som skulle visa svenska ungdomars "speciella" brist på kunskap om "kommunism". Undersökningen visade sig snabbt inte vara någon undersökning värt namnet. Urusla frågeformuleringar bland annat. Så det argumentet höll inte.

Dessutom visar Abrahamson en förvånadsvärt stor inkonsekvens när han upprepar begreppet "kommunism" genom debattartikeln samtidigt som han i slutet av artikeln helt plöstligt slår om och använder begreppet "stalinistisk dogmatism". Hur var det nu? Stalinsm eller kommunism? Man kan inte välja bägge.

Nå det tåls väl också att nämna att artikeln i Biblioteksbladet skrevs av några personer med åsikter som jag inte delar. Liksom Abrahamson så är jag av den uppfattningen att staten inte bör skriva historia - vare sig om nazismen eller stalinismen. Den konsekvensen delar vi.


Bloggtips: Var Lenin massmördare?, Stalinismens brott på tapeten
Media: SvD
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

36 kommentarer:

Christoffer sa...

om det nu bara är stalinism som är hemsk varför har alla andra länder som kallat sig komunistiska haft större elelr mindre "utrensningar" samt förtryck av oliktänkande ?

du får gärna motbevisa mig genom att nämna ett enda land som kallat sig komunistiskt som INTE har degenererat till diktatur inom 20 år.

Kristoffer Ejnermark sa...

Christoffer:

Vad de stalinistiska regimerna kallat sig är oväsentligt. Det viktiga är deras struktur och hur de fungerar, och för att få denna kunskap krävs det vetenskapliga studier. Inte ideologiserande kampmetoder.

Anonym sa...

Det fanns under förra seklet en rad länder som kallade sig kommunistiska och som också genomförde de revolutioner och de reformer som kommunister än idag talar om att man bör genomföra, såsom förstatligandet av produktionsmedlen, avskaffandet av privat äganderätt osv. Varför var detta fel givet kommunismens principer?

Är det helt plötsligt enligt dig och andra kommunister tillåtet att äga, att driva företag, radio-och tv-stationer, tidningar osv?!

"Det viktiga är deras struktur och hur de fungerar, och för att få denna kunskap krävs det vetenskapliga studier. Inte ideologiserande kampmetoder"

Nej det krävs öppna ögon och öron och nån form av respekt för mänskligt liv.

Kristoffer Ejnermark sa...

anonym kommentar #3:
"Det fanns under förra seklet en rad länder som kallade sig kommunistiska och som också genomförde de revolutioner och de reformer som kommunister än idag talar om"

Svar: Det fanns ett land som genomförde en proletär revolution och upprättade den första arbetarstaten, och det var Ryssland (Sovjetunionen). Det landet utvecklades senare till ett helt annat samhälle med helt andra politiska och moraliska ståndpunkter i och med staliniseringen.

De andra stalinistiska regimerna i världen (maoistiska såsom titoistiska) är inga individuella exemplar utan konsekvenser av en och samma s-t-a-l-i-n-i-s-t-i-s-k-a modell.

Felet med de stalinistiska regimerna utifrån ett kommunistiskt perspektiv är att de helt och hållet motsätter sig de socialistiska ideal och agerar regelrättade anti-kommunister.

"Är det helt plötsligt enligt dig och andra kommunister tillåtet att äga, att driva företag, radio-och tv-stationer, tidningar osv?!"

Svar: Ja, gemensamt. I ett socialistiskt samhälle skall alla ha reell makt att använda tidningspress, TV-station och produktionsmedel oavsett hur mycket kapital man äger privat. Detta till skillnad från dagens odemokratiska ekonomiska system som bara ger dessa möjligheter till de som har kapitala förnödigheter.

Problemet med de stalinistiska regimerna var att de vad odemokratiska och därmed oförenlig med en kommunistisk ideologi som bygger hela sin existens på demokratising. De var diktaturer, styrd av en instängd elit. Därför ogillas stalinismen av kommunister.

"Nej det krävs öppna ögon och öron och nån form av respekt för mänskligt liv."

Svar: Alltså det känns lite lustigt att du inte vill se vetenskapliga studier om dessa regimer. Utan hellre ser till att man "öppnar ögonen" till det "rätta". Det är metafysik och nära en religiös uppfattning. Vill man närma sig sanningen om saker bör man hellre lita på vetenskapliga studier än personliga uppfattningar. De brott som de stalinitiska regimerna begått blir inte alls mindre för att man förklarar vad det stalinistiska fenomenet är, tvärtom. Att påstå något annat är att spotta offren i ansiktet.

Runar sa...

Verkar som att kommunism med lagbundenhet alltid (!) utvecklas till S-T-A-L-I-N-I-S-M! Enda sättet att undvika detta förfall är troligen att på global nivå avskaffa naturliga graviditeter och inleda kloning i stor skala från Revolutionär Kommunistisk Ungdoms genbank.

Christoffer sa...

Loke så du försöker komma undan all kritik genom att hävda att alla dessa diktatirer var STALINISTISKA (trots att många av dem gjorde uppror mot den sovietiska modellen.)

Och detta trots att alla kallade sig komunistiska och agerade utifrån marx's läror.

sorry men jag kan inte se det som annat än medveten blindhet för verkligheten, de länderna vi pratar om var inte stalinistiska för endast ett land har varit stalinistiskt och det var ryssland under stalin.

De länderna vi pratar om var komunistiska diktaturer och misslyckades o varierande grad.

Jag kan inte annat än tolka detta som att det kommunistiska experimentet har misslyckats eftersom ingen av de länderna som försökte införa kommunism undkom diktatur.

At nu med historien som guide fortsätta och propagera för komunism och försöka skyla över misslyckandena med "dom var inte komunister dom var stalinister" det är intelektuel ohederlighet värdigt saningsministeriet i 1984

Kristoffer Ejnermark sa...

Runar: "Verkar som att kommunism med lagbundenhet alltid (!) utvecklas till S-T-A-L-I-N-I-S-M!"

Svar: Som jag sa tidigare. Det enda landet som utvecklats till en stalinistisk regim var Sovjetunionen. Alla andra stalinistiska regimer byggdes på en redan existerande stalinistisk modell.

Kristoffer Ejnermark sa...

Christoffer: "så du försöker komma undan all kritik genom att hävda att alla dessa diktatirer var STALINISTISKA (trots att många av dem gjorde uppror mot den sovietiska modellen.)"

Svar: Nej. Det stalinistiska fenomenet växte ut ur ett speciellt samhälle - den första arbetarstaten i världshistorien. Däri måste man som socialist och kommunist vara medveten om och ta ansvar att studera fenomenet. Det är en allvarlig men nödvändig självkritik.
Men det förändrar inte att stalinism är ett helt annat system än socialism (eller kommunism för den delen). Stalinism är inte kommunism.
Alla diktaturer var och är stalinistiska, även de maoistiska som är en avart av det sociala fenomenet. Det betyder att de varken var socialistiska eller kommunistiska. De kan aldrig vara några exempel på kommunism, som högst en total förvridning av socialism.

"Och detta trots att alla kallade sig komunistiska och agerade utifrån marx's läror."

Svar: Nej, de stalinistiska regimerna kallade sig för fullfjärdade socialistiska stater. Inte kommunistiska. Men de var naturligtvis inte ens socialistiska, för det skulle innebära en genomgripande demokratisering av samhället vilket inte existerade.
Dessutom agerade man inte utifrån marx's läror. Den marxistiska retorik man körde med var en teoretisk förvriden dogmatism.

Att försöka grummla till historiska kunskaper till en ideologiserande kampretorik är dock värdigt saningsministeriet i 1984. Och det är precis det som sker när högerprofiler försöker blanda ihop korten och sätta ett likhetstecken mellan begreppen "kommunism" och "stalinism".

Runar sa...

Okej,

Alla ideologier som kör med "Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov" är dömda att misslyckas. Kan vara bra att komma ihåg när man ska försöka lyckas med kommunism för första gången.

Kristoffer Ejnermark sa...

Runar,

Hah! Tur att vi har dig då, som vågar tala om din upplysta metafysiska uppenbarelse.

Fredrik sa...

När Stalin dog inledde Chrustjev det så kallade tövädret. Detta ledde till en avbön från stalinismen. Enligt din logik skulle detta inneburit att arbetarstaten återupprättades.Eller?

Vilken var arbetarstaten? Var det Kerenskys korta regimtid eller var det Lenins diktaturvälde?

Är det inte enklast att se sanningen i vitögat? Det handlar om parlamentaristiskt demokrati eller diktatur.
Marxismen är ju grunden för både socialdemokratin och kommunismen. Där socialdemokratin valde demokratin valde kommunismen diktaturen.
Det är det vägvalet man måste göra. Sen kan du babbla om stalisnism och kommunism och titoism bäst du vill.
It´s democracy , stupid!

Å då menar jag den parlamentaristiska demokratin och inte den ekonomiska demokratin som tyvärr bygger på tvångskollektivisering å planekonomi, hur illa du än tycker om kapitalismens girighet och makt.

Lennart Regebro sa...

Stalinism, dvs totalitär förtryckande statssocialism, är det praktiska resultatet av att man försöker införa kommunism. Varje försök att införa kommunism kommer alltid resultera i Stalinism. Det är därför onödigt att skilja på begreppen, då dom i praktiken är samma.

Läs här för vidare förklaring

"Det fanns ett land som genomförde en proletär revolution och upprättade den första arbetarstaten, och det var Ryssland (Sovjetunionen). Det landet utvecklades senare till ett helt annat samhälle med helt andra politiska och moraliska ståndpunkter i och med staliniseringen."

Kristoffer, dina vänner ljuger för dig. Den historieskrivningen du upprepar här är en ren lögn. Det uppfördes aldrig någon arbetarstat i Ryssland, någon "Stalinisering" genomfördes inte, utom i att folket gav upp och slutade kämpa mot den totalitära diktatur som Lenin och Trotskij och dom andra grabbarna införde från dag ett. Och det skedde redan innan Stalin tog över.

Varför införde dom en totalitär diktatur? Jo, för dom var socialister, och totalitära diktaturer är enda sättet att införa socialism.

Försöken att skylla på Stalin började med Chrustjov som behövde ha nån att skylla alla problem på. Han skyllde på Stalin, och höjde samtidigt Lenin till skyarna. Men den historieskrivningen är en ren lögn, från början till slut.

Läs Orlando Figes bok om Ryska revolutionen, "A peoples tragedy" för att ta reda på lite mer.

Tuve sa...

Makabert att du hävdar att det skulle varit stalinism som ledde till utrotningar, när det började från första stund då revolutionen i Ryssland började. Lenin mfl hann inte få dödsmaskineriet lika välsmort som Stalin, det medges, men det finns mängder med bevis mot honom och de andra revolutionsledarna om deras bestialiska mord och förföljerser mot oliktänkande och motsträviga. Vet du t ex att maskning i arbetet var ett brott som betingade dödsstraff i Lenins sk arbetarstat. Att hävda att Ryssland/Sovjetunionen var bra fram till Stalinismen slog igenom är inte bara ett tecken på oförlåtlig okunskap i en fråga du verkar anse dig väl förtrogen, utan också ett tecken på din arrogans för vad som är sant.

Kristoffer Ejnermark sa...

Lennart Regebro:
"Stalinism, dvs totalitär förtryckande statssocialism, är det praktiska resultatet av att man försöker införa kommunism."

Svar: Nej, det är en logisk omöjlighet. Man kan inte få en orsak som totalt motsäger handlingen. Praktik och teori är inte skiljt varandra på en sådan nivå. Att påstå något annat visar bara på hur ideologiserande historiesyn kan förvandla verkliga historiska händelser till fantasifoster för att få dem att passa modellen.

Det stalinistiska systemet försökte inte genomföra kommunism. Det skulle ha inneburit döden.

"Varför införde dom en totalitär diktatur? Jo, för dom var socialister, och totalitära diktaturer är enda sättet att införa socialism."

Svar: Jag har inga "kompisar" som dikterar mina uppfattningar. Uppfattningen om en sann diskontinuitet mellan Oktoberrevolutionens Ryssland och det stalinistiska terrorsystemet bygger på verkliga historiska händelser. Visst skedde inte staliniseringen på en natt. Men ändå är det historiskt ogiltigt att sätta likhetstecken mellan Stalinterrorns stat och den sovjetmakt som kämpade för sin överlevnad 1917-21. Under hela inbördeskriget diskuterades och frågades det om metoder om den framtid som skulle komma efter utifrån uppfattningen att fredstiden skulle ge helt andra alternativ och möjligheter än under kriget. Ända in i på 20-talet kunde revoltionärer säga sin mening innan de stoppades av den stalinistiska terrorstaten.

Viktigt att påpeka är att erfarenheterna av den första socialistiska revolutionen lärde oss om det byråkratiska hotet, som i sig ledde till stalinismens triumf. Staliniseringen är om något en byråkratisk kontrarevolutionen. Erfarenheterna säger oss bland annat att demokratin måste kombinera produktionråd och områdesråd med ett direkt bestämmande och en rätt till kontroll, inte bara för partierna utan även för fackföreningar och andra föreningar och av kvinnorörelser. De valda ska vara ansvariga, och deras mandat ska kunna återkallas av dem de fått förtroende av. Makten måste även decentraliseras och befogenheterna fördelas till lokal, regional eller nationell nivå så nära medborgarna som möjligt och även möjlighet för medborganra att tvinga fram folkomröstning. En producenternas demokrati med utövande av allmän rösträtt.

Snacket att socialism bara kan vara möjligt genom icke-demokratiska medel är helt enkelt ologiskt eftersom socialism kräver demokratiska medel för att existera.

"Försöken att skylla på Stalin började med Chrustjov som behövde ha nån att skylla alla problem på. Han skyllde på Stalin, och höjde samtidigt Lenin till skyarna."

Svar: Jag håller med dig om att den historieskrivningen är lögn. Men inte p.g.a. den orsaken du frambringar. Den är fel eftersom Chrustjov försökte dölja att stalinismen var själva systemet och därmed försökte han skylla på en individ. Individförklaringen av stalinismen är fel, eftersom stalinismen är ett socialt fenomen. Den Lenin-kult som Stalinsovjet levde på skapades också av Josef Stalin för att han själv skulle kunna bygga en kult kring sig själv. Detta eftersom en sådan individfokusering var en motsägelse mot det traditionella polemiska klimat som genomsyrat politiken.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Tuva:
"Att hävda att Ryssland/Sovjetunionen var bra fram till Stalinismen slog igenom är inte bara ett tecken på oförlåtlig okunskap i en fråga du verkar anse dig väl förtrogen, utan också ett tecken på din arrogans för vad som är sant."

Svar: Jag har aldrig påstått att Ryssland före stalinismens triumf var BRA. Tvärtom är det viktigt att påpeka bristerna, misstagen, undantagen och övertrampen. Men dessa blev systematiserade efter stalinismens triumf. Det som användes som undantag under krig använder medvetet under fredstid av Stalins terrorvälde. Den bryåkratiska kontrarevolutionen var inte någon enkel händelse och skedde inte under en dag.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Marxism är religion. En trosuppfattning där yrke innebär "klasstillhörighet". Några som kallas "arbetarna" antas pedestinerade att under partiets ledning skapa ett lyckorike på jorden. Enligt detta prästerskaps teorier är kommunismen ett samhälle utan stat, utan våldsmonopol. Socialismen är vägen dit, en stat med våldsmonopol som strävar mot upplösandet av staten. Rimligt? Nej.
I praktiken krossar partiet allt och alla, människors biologiska egenskaper tar genast över ideal, de nya makthavarna korrumperas genast av makten. Avskaffandet av privat egendom förutsätter våld, rättsstaten ersätts med utrotning, hela samhällsöverskottet går till militärutgifter för att hålla eländet på plats och hela samhället degenerar. Ingenting är "kapitalisternas" fel, partiet och dess religion bär hela ansvaret. Till slut faller allt av sig självt, Västtyskland får köpa Östtyskland för att få det på fötter (och får en nationalsocialistisk ungdomskultur på köpet), snart köper Sydkorea upp Nordkorea. Det ryska imperiet, världens största imperialistiska makt, ett tag under röd flagg, kan ingen köpa, det delas i bästa fall upp i sina beståndsdelar.

Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:
Det var varken en kontra eller revolution. Och den gick inte på en dag, det är sant, men byråkratiseringen gick fort, på ett par år, och var genomförd innan Stalin fick makten.

Svar: Det var en kontrarevolution, en reaktion på de revolutionära stämningar som legitimiserades efter Oktoberrevolutionen. Byråkratin fanns före Stalins makterövring, men om du läst något av vad jag tidigare skrivit så är inte begreppet stalinisering ett likhetstecken med personen Josef Stalin. Stalin försökte bekämpa byråkratin men misslyckades fatalt eftersom han redan var en del av systemet.

"Byråkratin var såklart inte bra. Men den orsakade i sig inget som helst förtryck."

Svar: Det är sant delvis. Byrårkrati i sig är odemokratisk och det är i sig förtryckande. Men visst kan man inte bara förklara det i byråkrati i sig själv som förklaringen till det totalitära förtrycket. Det är därför jag använder begreppet stalinism.

"en kommunistiska ideologin inte bara tillåter, utan FÖRUTSÄTTER förtryck."

Svar: Skitsnack, delvis. Den kommunistiska ideologin förutsätter en ett statligt mellanskede mellan det kapitalistiska och det kommunistiska (statslösa & klasslösa) samhället. Varje statsbyggnad i sig bygge på våldsmonopol. Men detta är inget speciellt med socialistiska stater, utan det gäller för alla stater, även liberala och nyliberala stater förutsätter förtryck genom våldsapparater.

"anser du att det är försvarbart att använda förtryck och våld för att genomföra politiska mål?"

Svar: I vissa avseenden. Som exempel genom en stats våldsmonopol för att skydda sina medborgare.

Kristoffer Ejnermark sa...

Anonym kommentar #18:
"Marxism är religion."

Svar: Nej. Marxism är en materialistisk teori, inte idealistisk.

"En trosuppfattning där yrke innebär "klasstillhörighet""

Svar: Läs Marx! Yrke har inget som helst med klass att göra...

"I praktiken krossar partiet allt och alla"

Svar: Partidiktatur har inget med socialism att göra. Demokrati är vägen till socialism, som Marx sa.

"människors biologiska egenskaper tar genast över ideal"

Svar: Människan har ingen objektiv natur.

"de nya makthavarna korrumperas genast av makten"

Svar: För att undvika korrumtion behövs en demokratisk giltighet och legitimitet med krav på representation och rättigheter för folk att avsätta förtroendeman utan mandatperiod. Dessutom en automtaisk rotation för förtroendemän för att undvika karriär.

Anonym sa...

Svar: Nej. Marxism är en materialistisk teori, inte idealistisk.

- En totalitär historisk materialistisk teori som kräver underkastelse, precis som gudar. Man måste tro att samhället drivs framåt primärt av klasskamp, att historien slutar med kommunism eller undergång, den är deterministisk. Religion förklädd till vetenskap, det är därför alla finner det oläsligt. Kommunism är som paradiset på jorden; det finns inte. Riktig vetenskap innebär att hypoteser testas mot empirin, inte att man först måste gå med på resultatet, för att sen diskutera detaljer.

Svar: Partidiktatur har inget med socialism att göra. Demokrati är vägen till socialism, som Marx sa.

- Socialism är i praktiken den snabbaste och grundligaste vägen från demokrati man sett. Realsocialismen kan numera beskådas på Kuba, i Nordkorea, Mugabes Zimbabwe är strålande exempel på den samhälleliga degeneration som genast inträder då politiska brottslingar med våld konfiskerar andras egendom och tvingar andra under sig - det är det som är socialism.

Svar: Människan har ingen objektiv natur.

- Minsta cell i människan strävar efter fortplantning och överlevnad. När bolsjeviker krossar det civila samhället, odlar de dessutom fram människans sämre egenskaper. Kommunismen är en klasshatarreligion.

Svar: För att undvika korrumtion behövs en demokratisk giltighet och legitimitet med krav på representation och rättigheter för folk att avsätta förtroendeman utan mandatperiod. Dessutom en automtaisk rotation för förtroendemän för att undvika karriär.

- Den demokratiska giltigheten upphör genast vid stölden av privat egendom, den kan inte genomföras demokratiskt. Representation och rättigheter tillfaller partiet, som erövrar bägge med våld och sen utrotar opposition först utanför, sen inom partiet. Samma sak händer varje gång, av samma skäl. Demokrati är en utväxt ur privat egendom och legalism; den dag vi röstar om andras egendom förlorar vi demokratin, då återgår samhället till att alla måste hävda sina rättigheter med våld, hela tiden. Korruption blir snabbt själva kärnan i realsocialismen, när partiet stryper yttrandefriheten i kamp mot privat egendom och demokrati försvinner möjligheten att se vad som händer, det utnyttjas genast av den som är på rätt plats i rätt tid. Iden om roterande förtroendemän är rörande, baserad på samhället sett som en lokal fackförening; samhället är oändligt komplicerat, byggt på olika historiska lager, och styrs inte av församlingar som röstar om allmän egendom, utan av möjligheter inom en legalitet, den som kommunisterna vill förstöra och ersätta klasshatartillvaron.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Lennart Regebro sa...

"Marxism är en materialistisk teori, inte idealistisk."

Som Marx beskrev den, ja. Som Marxister använder den idag, nej. En av dom stora ironierna med Marxism är att Marx ville skapa en materialistisk teori. Men det han skapade var en av dom mest ypperliga exemplen på idealism.

Dagens marxister sätter konsekvent idéer framför materiell verklighet. Dom sätter Marxismens idéer först. Men det ändrar inte saken. Och man anser sig, och har ansett redan sedan slutet på 1800-talet, att man skall skapa en ny människa. Det är alltså idéerna som styr verkligheten. Man menar att man genom att skapa en ny människa med nya idéer skall skapa en bättre värld. Oavsett om det fungerar eller inte så är det inte materialistiskt på en fläck, utan ytterst idealistiskt.

"Demokrati är vägen till socialism, som Marx sa."

Jaså? Var sa han det? Oftast sa ha tvärtom att vägen till socialism skulle gå via våldsam revolution, proletariatets diktatur, och proletariatets våldsamma förtryck av andra klasser.

Som sagt: Om man inte håller med honom om det, utan anser att demokrati är vägen, så är man inte kommunist, då är man socialdemokrat.

"För att undvika korrumtion behövs en demokratisk giltighet och legitimitet med krav på representation och rättigheter för folk att avsätta förtroendeman utan mandatperiod. Dessutom en automtaisk rotation för förtroendemän för att undvika karriär."

Med andra ord är proletariatets diktatur inte en möjlig väg. Är du inte kommunist längre?

Kristoffer Ejnermark sa...

Anonym kommentar 21:
"En totalitär historisk materialistisk teori som kräver underkastelse, precis som gudar. Man måste tro att samhället drivs framåt primärt av klasskamp, att historien slutar med kommunism eller undergång, den är deterministisk. Religion förklädd till vetenskap, det är därför alla finner det oläsligt. Kommunism är som paradiset på jorden; det finns inte. Riktig vetenskap innebär att hypoteser testas mot empirin, inte att man först måste gå med på resultatet, för att sen diskutera detaljer."

Svar: Den historiska materialismen kräver ingen underkastelse, den är som vilken annan historieteori som helst i sig själv, att antingen tycker man den stämma överens med ens egna föreställningar av verkligheten eller inte. Är man historiematerialist så är man historiematerialist, det faller naturligt enligt ens egna uppfattningar. Är man det inte, så är det man inte. Historiematerialismen i sig själv underkastar ingen, om den nu inte är deterministisk. Saken är dock, att marxismen aldrig varit deterministisk, och just därför är den inte och har aldrig varit en underkastelsens teori. Karl Marx har därför gjort en stor sak av att inte beskriva de framtida samhällena i detalj eftersom det vore just ovetenskapligt, eftersom man inte kan göra exakta prediktioner. 99 % av Marx skrifter handlar om det samhälle vi nu lever i, kapitalismen, inte om något framtida samhälle. Och vi de få tillfällena han skrev om ett framtida samhälle så tog han ett starkt motstånd emot de utopistiska socialisterna som porträtterade ett utopiskt paradis.

"Socialism är i praktiken den snabbaste och grundligaste vägen från demokrati man sett. Realsocialismen kan numera beskådas på Kuba, i Nordkorea, Mugabes Zimbabwe är strålande exempel på den samhälleliga degeneration som genast inträder då politiska brottslingar med våld konfiskerar andras egendom och tvingar andra under sig - det är det som är socialism. "

Svar: ”Realsocialismen” är dock utmärkta exempel på icke-socialistiska samhällen. ”Realsocialism” är ett närmast synonym med stalinism vilket är ett fenomen av en ren deformering av marxistiska begrepp. Marxismen har påpekat vikten utav en demokratisk giltighet och socialiseringen i sig som en demokratisk utveckling, inte en degradering. Stalinismens fenomen utmärker sig som en degradering av demokratiska funktioner och värderingar, Kuba, Nordkorea, Kina, Stalinsovjet etc. var alla en av den samma modell – stalinismen. Att ta dessa exempel är att visa hur stalinismen som fenomen verkar, och hur ett samhälle verkar om det fattas socialistiska värderingar enligt marxistisk tradition.

"Minsta cell i människan strävar efter fortplantning och överlevnad. När bolsjeviker krossar det civila samhället, odlar de dessutom fram människans sämre egenskaper. Kommunismen är en klasshatarreligion."

Svar: Jag skulle vilja påstå att det är en degradering av människan som fenomen genom att endast tillge henne viljan att fortplanta sig och överleva. Det finns många värderingar en människa kan ha. Jag hatar klassamhället. Vad är det som gör hat i sig till en religion? Jag skulle vilja ha en mer utgående förklaring till din speciella definition av religion. För den definitionen vill jag påstå inte alls har med den vedertagna definitionen av religiösa uppfattningar.

"Den demokratiska giltigheten upphör genast vid stölden av privat egendom, den kan inte genomföras demokratiskt. Representation och rättigheter tillfaller partiet, som erövrar bägge med våld och sen utrotar opposition först utanför, sen inom partiet. Samma sak händer varje gång, av samma skäl. Demokrati är en utväxt ur privat egendom och legalism; den dag vi röstar om andras egendom förlorar vi demokratin, då återgår samhället till att alla måste hävda sina rättigheter med våld, hela tiden. Korruption blir snabbt själva kärnan i realsocialismen, när partiet stryper yttrandefriheten i kamp mot privat egendom och demokrati försvinner möjligheten att se vad som händer, det utnyttjas genast av den som är på rätt plats i rätt tid. Iden om roterande förtroendemän är rörande, baserad på samhället sett som en lokal fackförening; samhället är oändligt komplicerat, byggt på olika historiska lager, och styrs inte av församlingar som röstar om allmän egendom, utan av möjligheter inom en legalitet, den som kommunisterna vill förstöra och ersätta klasshatartillvaron."

Svar: Den borgerliga privata egendomen har ingenting med demokrati att göra idag. Den är tvärtom, icke-demokratisk eftersom de privata produktionsmedlen utgör ett hinder för en verklig demokratisering av ekonomin. Jag tror du blandar ihop egendom av saker som Playstation 2 och egendom av en fabrikkedja. Kommunister vill inte ta ifrån dig ditt Playstation 2, däremot vill de ge arbetarna sina demokratiska rättigheter över sin egen vardag i sitt arbete. Det är därför kommunister och socialister är mer demokratiska än borgare som liberaler och konservativa som har en villfarelse om att det är en objektiv skillnad mellan ekonomi och politik (demokrati).

Strypande av yttrandefrihet har ingenting med kommunism att göra. Tvärtom, det är i den demokratiska giltigheten av särskild vikt att upprätthålla yttrandefriheten och frihet att bilda fraktioner och partier och andra sammanslutningar. Detta är en viktig läxa som erfarenheterna om stalinismen gett oss. Att samhället inte ser socialistiskt ut idag säger ingenting om ett socialistiskt samhälle, lika lite som det feodala samhället säger något om det kapitalistiska samhället.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:
"Stalin försökte aldrig bekämpa byråkratin. Han var själv med att bygga upp den. Den var på inget som helst sätt en kontrarevolution, utan byggdes upp av Bolsjevikerna för att kunna styra landet. Skall man centralstyra så behövs en gigantisk byråkrati, nämligen. Det går inte annars."

Svar: Jo, han försökte bekämpa byråkratin genom att rensa upp i partiet rent fysiskt, bland annat genom likvidation och stränga regler. Men det var som sagt fel metoder eftersom åtgärder bara skulle ha haft konsekvenser om man ändrade själva systemet. Han försökte bekämpa byråkratin men var själv en del av den och dess ökande makt – paradoxalt nog.

"Jag vet inte om jag håller med om det, men jag vet inte om jag inte håller med heller. Du kanske har en poäng där, jag har inet funderat på saken innan. Men öven om byråkrati är odemokratiskt i sig, så är det ju isåfall ett direkt argument mot marxism, eftersom förstatligandet av produktionsmedlen kräver en byråkrati. Det spelar ju iofs ingen roll för kommunister, som anser att förstatligandet av produktionsmedlen skall ske i en diktatur hur som helst, så en kommunist borde ju inte ha nåt problem med att bryåkrati är odemokratiskt och förtryckande."

Svar: En stat behöver alltid en byråkrati, frågan är hur byråkratin skall se ut. I takt med att socialismen eller demokratiseringen utvecklas kommer staten att bortvittras i och med att statens uppgifter kommer att tas över av människorna i samhället. Socialismen/demokratiseringen syftar alltså på en reell decentralisering av viktiga samhälliga uppgifter.


"Den förutsätter förtryck och våld av politiska motståndare. Direkt. Det har inget med staten att göra."

Svar: Den förutsätter i mindre utsträckning av våld än ett vanligt liberal-kapitalistiskt samhälle som exempelvis Sverige eller Norge eller vilket liberal-kapitalistiskt samhälle som helst som skulle ta till våld ifall samhället i sig var i fara. Den förutsätter inte våld, den tar till våld om den behöver som vilken statsbyggnad som helst – det är en definition av stat – våldsmonopol. Har inte en stat våldsmonopol är det inte en stat. Du gör en stor grej utav din egen missuppfattning över statens roll.


"Du likställer stater med förtryck. Det är felaktigt. Vad som är än värre är att du inte bara likställer staten med förtryck, du vill själv som kommunist använda dig av staten för att åstadkomma din utopi. Du anser alltså att du har rätt att förtrycka andra för att åstadkomma ditt politiska mål."

Svar: En stat har ett våldsmonopol vilket betyder att staten tar till våld när den känner sig hotad, det gäller alla stater. Att likställa stater med förtryck är därmed fullt korrekt. Kan inte staten använda våld har den inte någon funktion, det kan även nyliberaler erkänna med sin nattväktarstat. Förtryck är förtryck oavsett om man anser det rättfärdigt eller inte.

Vad jag som kommunist anser är att en demokratisk giltig socialistisk stat har rätt att använda sitt våldsmonopol i självförsvar, inte bara rätt utan även en skyldighet för sin demokratiska giltighet. Den behöver ha möjlighet att ta till våld för att skydda medborgarna demokratiska rättigheter och medborgerliga fri-och rättigheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet.

"Och där är, som jag har påpekat många gånger innan, huvudskillnaden mellan demokrater och totalitära fascister: Demokrater anser sig inte ha rätt att förtrycka andra folk. Som liberal (och därmed demokrat) anser jag inte mig ha rätt att förtrycka dig. Du anser dig har rätt att förtrycka mig."

Svar: Du missuppfattar själva diskussionen. Jag pratar om statens möjlighet till att ta till självförsvar. Du manipulerar detta till att jag på något sätt vill förtrycka dig som individ. Nej, Regebro, jag vill inte förtrycka dig som individ, om jag ville det vore jag inte kommunist.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:
Men det han skapade var en av dom mest ypperliga exemplen på idealism.

Svar: Löjligt. Du kan ju börja med att ge något exempel på varför hans teori skulle vara idealistisk. Att marxismen skulle vara idealistisk är en fullkomlig omöjlighet.

Dagens marxister sätter konsekvent idéer framför materiell verklighet. Dom sätter Marxismens idéer först. Men det ändrar inte saken. Och man anser sig, och har ansett redan sedan slutet på 1800-talet, att man skall skapa en ny människa. Det är alltså idéerna som styr verkligheten. Man menar att man genom att skapa en ny människa med nya idéer skall skapa en bättre värld. Oavsett om det fungerar eller inte så är det inte materialistiskt på en fläck, utan ytterst idealistiskt.

Svar: Skitsnack. Faktum är att den stora kritik som marxister alltid fått är den att de är för mycket materialister, alltså så kallade ekonomister eller determinister. Men problemen med sådana naiva och vulgära anklagelser är att marxister först och främst är dialektiker. Varför Marx och Engels var så ihärdiga i sin kritik mot idealism var för att göra en poäng och ställning, men genom den dialektiska metoden får den materialistiska världen även påverkningar från idévärlden och vise versa. Men de materialistiska förutsättningarna har dock en större tyngd.

Att idéerna skulle styra världen är en fullkomlig liberal ståndpunkt, och därför blir ditt ovanstående påstående väldigt lustigt.

"Demokrati är vägen till socialism, som Marx sa."
Jaså? Var sa han det? Oftast sa ha tvärtom att vägen till socialism skulle gå via våldsam revolution, proletariatets diktatur, och proletariatets våldsamma förtryck av andra klasser.


Svar: Källa: (http://en.wikiquote.org/wiki/Communism). Idag har vi ett förtryck av andra klasser. Idag har vi en klassdiktatur. Vårt borgerliga samhälle formades genom våldsamma revolutioner. Detta va vad Marx såg. Du väljer dock att blunda för det och sedan förvränga vad Marx skrev genom att sätta dina egna värderingar i begreppen. Ja, Karl Marx skrev att det kommer att krävas våld, liksom alla revolutioner kräver förutsättningar för (även de liberala revolutionerna förutsatte våld). Det betyder dock inte att man måste utfärda våld. Våld utförs av ”demokrater” och liberaler varje dag, jag har aldrig hört eller läst dig kritisera det som tecken på något odemokratiskt. Våld kan och krävs av demokratiska värderingar, bland annat för att göra demokrati i sig giltigt och legitimt för dem den skyddar. Våldet i den socialistiska revolutionen som upprätthåller den demokratiskt giltiga regimen kräver att den kommer skydda dess medborgare den representerar genom våld och hot om våld. Detta är inget kontroversiellt, detta gör alla stater. Historien visar att revolutioner alltid följs av kontrarevolutioner, vilket gör det nödvändigt att skydda sig, detta är vad Marx menar med våld. Inte att man skall bryta demokratiska fri- och rättigheter genom att terrorisera sina egna medborgare. Ett samhälle måste kunna försvara sig annars är det inget samhälle. Proletariatets diktatur är också ett begrepp som förklarar klassfunktionen i samhället det säger ingenting om att samhället skall vara odemokratiskt. Det säger att den borgerliga diktaturen ersätts av den proletära.

Kristoffer Ejnermark sa...

Regebro:
Det den SKALL stämma överens med är verkligheten självt. Inte din föreställning om saken.

Svar: Att verkligheten finns håller jag med om, men verkligheten går igenom våra sinnen och genom dessa formulerar vi ett antal antaganden om verkligheten.

Marxismen är i högsta grad deterministisk. Det här har vi diskuterat innan. Marxismen säger att kapitalismen *kommer att* kollapsa i en våldsam revolution, och proletariatets diktatur *kommer att* skapas, och efter att man har socialiserat produktionsmedlen *kommer* proletariatets diktatur övergå i den kommunistiska utopin.

Svar: Nej, nej och åter nej. Marxismen talar istället om tendenser, inte predikterade lagar om framtiden. Marx beskrev istället vad som troligen kommer att hända, inte VAD som skulle komma.

Det behövs inga detaljer för att teorin skall vara deterministisk.

Svar: Jo, om man beskriver varför man inte skriver så mycket detaljer om den för att man inte kan göra predikala förklaringar över något man inte sett så är det ett klart tecken på att man inte är deterministisk. Dessutom är hans vetenskapliga skrifter helt och hållet givna åt det som finns och det som funnits, men mest åt det som finns – alltså det kapitalistiska samhället. Hans fåtala skrifter om framtiden är försvinnande liten och mer av hans idéer och vad som möjligtvis skulle kunna hända i en framtid baserat på hans vetenskapliga verk. Determinismen var även en del av den häftiga kritik han öste på Hegel.


Men har gör prediktioner om hur samhället kommer att utveckla sig. Om dom är exakta eller inte spelar ingen roll, han gör dom. Det gör Marxismen deterministisk.

Svar: Men.. ååh… det är möjliga prediktioner om en möjlig framtid. Inte några deterministiska prediktioner om hur framtiden KOMMER att vara. Det är helt och hållet icke-marxistiskt och Marx skulle aldrig ha nedlåtit sig till något sådant.

Jämför med liberalismen, som inte nånstans säger att det är oundvikligt att framtiden blir liberal. Inte heller säger den nånting om hur liberalisen skall införas. Allt den säger är att liberalism är bra och eftersträvansvärt. Det är icke-deterministiskt.

Svar: Det är därför liberaler verkar som att kapitalismen är det sista eviga stadiet i människans historia. För hur skall de annars kunna rättfärdiga sina egna ideologiska värderingar, om inte sin egna högst värderande åsikt säger att kapitalismen är evig. Det är om något deterministiskt.

Lennart Regebro sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

"Den historiska materialismen kräver ingen underkastelse, den är som vilken annan historieteori som helst i sig själv"

Med den skillnaden att dess anhängare försöker tvinga på andra proletariatets diktatur.

"om den nu inte är deterministisk. Saken är dock, att marxismen aldrig varit deterministisk"

Marxismens grundsten är Hegels idé att samhället utformas av tes-antites-syntes, av Marx modifierat till att klasskampen är det som driver samhället framåt. Accepterar man inte dessa axiom är man inte "vetenskaplig", marxismen betraktar sig som en vetenskap! Detta trots att den mest liknar astrologi, dvs tro".

"stalinism är ett fenomen av en ren deformering av marxistiska begrepp"

Stalinism är proletariaters diktatur i praktiken.


"...socialistiska värderingar enligt marxistisk tradition"

Marx egna socialistiska värderingar visar han i sina handlingar; han ville helt i sin teoris anda tvinga på andra sina värderingarm och lade därför själv ner den första internationalen när den inte följde hans vilja.

"Jag skulle vilja påstå att det är en degradering av människan som fenomen genom att endast tillge henne viljan att fortplanta sig och överleva"

Detta är alla djurs grundläggande egenskaper, annars går de under i det naturliga urvalet, du förnekar att såna finns och låsas är att vi är oskrivna blad vid födsel, det är inte sant.

"förklaring till din speciella definition av religion"

Att tro på företeelser man inte kan bevisa empiriskt. Ganska vitt tolkat, men med tydlig avgränsning till vetenskap. Eftersom marxister tror att marxismen är en vetenskap, att de marxistiska begreppen är universella, precis som muslimer tror att västerlänningar är oupplysta och att koranen är universell.
Sen är det förstås den hänförelse med vilken miljoner gått i döden, för en som tror sina ögon ser det ut som väckelse.

"Den borgerliga privata egendomen har ingenting med demokrati att göra"

Det har den garanterat, den är själva stommen i rättssamhället, om man betraktar det hela vetenskapligt, kontrollerar mot empirin, kan man se att totalt avskaffande av äganderätt leder till avskaffande av rätt till liv. Frågar du dig aldrig hur det kommer sig att 100% av alla socialistiska försök leder till stalinism? Det förklaras teoretiskt av en mycket äldre lära, nämligen Montesqeuis "makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut. Vem som helst blir stalinist under rätt förhållanden, nämligen att rättssamhället bryter ihop. När det gör det måste alla slåss för sina liv.

"privata produktionsmedlen utgör ett hinder för en verklig demokratisering av ekonomin"

Verklig demokratisering av ekonomin innebär att alla har rätt att starta företag, dvs det vi har nu. Att politiska församlingar styr företagen betyder omedelbar korruption. Planekonomi tål inte demokrati, då bryter den samman. Detta hände i sovjet, det var inte väst som segrade utan planekonomin som sjönk i grus av sin egen tyngd. Ju mer sofistikerad teknik och ekonomi, desto större behov av decentraliserade beslut, ett politiskt centrum kan inte styra det alltför komplicerade. Trenden vi har nu, ökad liberalisering, är ett samhälleligt behov, annars hade det inte hänt.


"Jag tror du blandar ihop egendom av saker som Playstation 2 och egendom av en fabrikkedja"

Definitivt inte, jag är emot att proletariatets förtrupp stjäl privata produktionsmedel och förslavar folket.

"därför kommunister och socialister är mer demokratiska än borgare som liberaler och konservativa som har en villfarelse"

Blotta ordvalet avslöjar din religiösa hållning, du tror de andra har en villfarelse...

Andra har erfarenhet du saknar.

"Strypande av yttrandefrihet har ingenting med kommunism att göra"

Här skrattar de flesta, några bittert. Du är trotskist, du tror stalinismen är en avart på socialismen, de flesta andra vet att stalinismen är det som händer när man tar bort den ekonomiska demokratin och låter ett parti av demagoger och bankrånare bygga armén.

"särskild vikt att upprätthålla yttrandefriheten och frihet att bilda fraktioner och partier och andra sammanslutningar"

Erfarenheten från bosjevikkuppen är den motsatta, för att behålla makten, bygga socialismen måste alla andra undertryckas. Det är den lärdom alla socialistiska rörelser tagit, på goda grunder. Om man inte kan acceptera andra människors legitima intressen undertrycker man dem.

Fredrik sa...

Word, allt för många människor sväljer högern bild av vad kommunismen är utan att förstår att de blir rövknullade av kapitalet.

Nicklas Eriksson sa...

Håller inte med dig om att det som genomfördes i Ryssland 1917 var en revolution, det var en statskupp.

Långt från en proletariatets revolution enligt Marx. Sedan fick man ju ingen marxistisk stat heller. Klart att det inte gick när det var vantolkaren Vladimir Uljanov som satt vid rodret som kuppmakare och general.

Nicklas Eriksson sa...

"den samhälleliga degeneration som genast inträder då politiska brottslingar med våld konfiskerar andras egendom och tvingar andra under sig - det är det som är socialism."

Fel. Det är bara helt enkelt frånvaron av libertarianism. Vilket annat samhälle som helst gör det. Åh, utom Dubai och Kuwait(tror jag). De beskattar inte sina medborgare. Å andra sidan kan de knappast kallas liberala!

Ja jävlar...

Nicklas Eriksson sa...

"Blotta ordvalet avslöjar din religiösa hållning, du tror de andra har en villfarelse..."


Och det tror inte du att vi har..? Nu får du ge dig, anonym, du gör ju bort dig i varje mening.

Kristoffer Ejnermark sa...

Nicklas: Tack för kommentarerna!

Om du läser den senaste forskningen om oktoberrevolutionen (ex. Danilov, Ivintskij, Zelinin, Oskolkov, R. Davies, S. Wheatcroft, M. Lewin,S. Merl, L. Viola, D. Penner, H. Okuda, Sheila Fitzpatrick, men framförallt "Bönder och Bolsjeviker - den ryska landsbygdens historia 1902-1939" red. Lennart Samuelson) så framträder en helt annan bild av oktroberrevolutionen än att det skulle ha varit blott en radikal politisk förändring genom en statskupp.

Alla revolutioner kräver dessutom en statskupp. Vad som gör en revolution är om det har brett stöd (vilket det hade), och om den förändrade systemet i grunden (vlket det gjorde).

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com