Sidor

måndag 30 april 2007

Ikväll blir det fest och brasa

Jo jag tänker faktiskt festa idag, trots alla dessa oroligheter som sägs förekomma. En sak jag funderar på är varför man säger att man skall "fira" valborg. Varför skall man "fira"? Skall man fira kungens födelsedag? Jaja, jag tänker då inte fira någon monark utan tänker ha så roligt man kan ha en sådan här tidig vårdag, utan att fira någon.


Andra bloggar om: , ,
Pingat på intressant

Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin tar täten

I en debattartikel i DN idag tar Sahlin och Lundby-Wedin täten i oppositionsarbetet mot vår högerregering. Återinförande av 80% ersättning i A-kassa.
Försämringen av a-kassan drabbar dem med lägst löner hårdast - och det är dem som regeringen vill få att sänka sina lönekrav när de söker jobb. Udden är också riktad mot de unga som inte har ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden. A-kassan har sänkts för alla, men ungdomar som inte fyllt 25 år ska inte ens kunna kvalificera sig för full ersättning. Platserna för unga i komvux och arbetsmarknadspolitiska program dras ner. Så försöker regeringen få unga att ta plats på låglönemarknaden.

Den moderatstyrda regeringen sänker nu skatterna så våldsamt att det är historiskt. De är redan halvvägs mot de gigantiska skattesänkningar på 130 miljarder som var Bo Lundgrens signum för några år sedan. Inte heller i dag är de finansierade. [...] Vid årsskiftet sänktes skatterna med hela 65 miljarder kronor - pengar som kunde ha använts till att förbättra välfärden, öka rättvisan och göra något åt miljöproblemen. Framför allt kunde de ha använts till satsningar på utbildning och möjligheter för fler att rusta sig för en ny tids jobb.
Så nu kanske kampen på riktigt börjar få fart. Hoppas att man n får se en livlig och konskruktiv men framförallt synlig opposition.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Nazism och fascism

Begreppet fascismen som betecknas i rubriken till inkluderar både den "italienska fascismen", som ett begrepp skiljt från nazismen i tyskland, och det paraplybegrepp av fascismen som används i fascismforskningen, som inkluderar nazismen i Tyskland och fascismen i Italien i ett övergripande begrepp.

I jämförelsen mellan fascismen i Italien och nazismen i Tyskland kan vi se några skillnader i den fascistiska myten. Nazismen i Tyskland var huvudsakligen uppbyggt på eller utnyttjade känslor över, och därmed irrationella fenomen, som den tyska "folksjälen" och det "rena blodet". Detta medan fascismen i Italien huvudsakligen utnyttjade eller byggde på känslan för den starka romerska staten. Den största skillnaden ligger alltså i att nazismen i Tyskland var mer av en etnonationalistisk karaktär, detta kom senare att ändras då även Mussolinis fascistiska Italien till slut tog till sig rasbiologin.

Vad liknelserna är mellan dessa karaktärer är att de bägge är starkt antisocialistiska
"Socialismen är ett falsarium, en komedi, en fantom och en utpressning." -Benito Mussolini
"While Hitler's attitude towards liberalism was one of contempt, towards Marxism he showed an implacable hostility… Ignoring the profound differences between Communism and Social Democracy in practice and the bitter hostility between the rival working class parties, he saw in their common ideology the embodiment of all that he detested -- mass democracy and a leveling egalitarianism as opposed to the authoritarian state and the rule of an elite..." - Alan Bullock
och har ett antal gemensama mål t.ex. att eliminera alla demokratiska vinningar som t.ex. proletär demokrati i landet, d.v.s. arbetarpartier och självständiga fackföreningar som exempel, samt att nå makten i landet. Någon sammanhängande ideologi är svårt att hitta även fast de hade ett antal idéer som t.ex. det "rena blodet" och "folksjälen", men det främsta målet var tydligen att nå makten.

"Nationalsocialismen har aldrig haft en doktrin i den bemärkelsen att problem eller detaljer har diskuterats. Den har eftersträvat makten. Först därefter kunde ett program genomföras eller överhuvudtaget uppställas. När vi har tillfrågats om hur vi har tänkt oss lösningen av det ena eller andra problemet så har vi svarat att det vet vi ännu inte. Vi har visserligen haft planer men inte velat utsätta dem för offentlig kritik. När någon i dag frågar oss hur vi tänker oss det nya Europa så måste vi säga att det vet vi inte. Vi har visserligen ett begrepp om det, men om vi kläder det i ord så väcker det genast fiendskap mot oss och ökar motståndet. När vi väl har makten så ska man få se - och vi ska också få se - hur vi kan använda den...." -Goebbels
"Under valkampanjen vägrade Hitler att skissera något program för sin regering. I München sa han: "Om man i dag frågar oss om denna rörelses program kan vi summera det i några allmänna satser: program tjänar ingenting till, det är kraften till beslutsamhet som är agörande. - Därför är första punkten i vårt program: Bort med alla illusioner!" (24.2. 1933.)" - Alan Bullock - Hitler, En studie i tyranni
"Revolutionen är inget permanent tillstånd, den får inte göras till ett varaktigt tillstånd. Man måste leda över revolutionens frivordna ström i evolutionens säkra kanal. - Man får därför inte avsätta en ekonom, om han är en god ekonom, om han är en god ekonom även om han ännu inte är nationalsocialist. Allra helst inte om nationalsocialisten som man sätter i hans ställe inte alls förstår ekonomi. [...] - Programmets idéer förpliktar oss inte att handla som narrar och omstörta allt, utan klokt och försiktigt förverkliga våra tankegångar."- Adolf Hitler - "Hitler, En studie i tyranni"
I sitt främsta mål att nå makten i landet var det också nödvändigt att spela på de nuvarande politiska strömmningarna och man visste att för att kunna få någon chans att på demokratisk väg nå makten så måste man få till sig mellanskikts- och småborgargrupperna och mobilisera dem. Där till kom en retorik som vände sig emot storkapitalet och bankerna för att blidga och fånga in småborgarna, det är också i retoriken om ekonomin som ordet "revolution" flitigt används. Samt behöll man en del revolutionära idéer i sitt gamla program från den tiden då partiet endast bestod av ett fåtal individer.

”Åtskilliga av partiprogrammets punkter var uppenbarligen bara ett demagogiskt försök att vädja till stämmningen hos de lägra klasserna vid en tidpunkt när deras ekonomiska situation var mycket besvärlig och de därför var mottagliga för radikala och till och med socialistiska idéer. Punkt 11 krävde exempelvis att alla inkomster som inte var förtjänade genom arbete skulle tillfalla staten, punkt 12 att trusterna skulle socialiseras, punkt 13 att staten skulle dela storindustriernas vinst, punkt 14 att jordräntor och spekulation i jordområden skulle förbjudas. Punkt 18 krävde dödsstraff för förrädare, ockrare och profitörer och punkt 16, som önskade ”en sund medelklass”, hävdade att de stora varuhusen skulle komma till allmän nytta och mot en billig penning hyras ut till små köpmän. Sådana krav hade tagits med på enträgen begäran av Drexler och Feder, som av allt att döma uppriktigt trodde på ”socialismen” i nationalsocialismen. Det var de idéerna som Hitler skulle känna sig besvärad av när de stora industrifursterna och jordägarna började ösa pengar i partiets kassaskrin, och naturligtvis gjordes aldrig någonting för att förverkliga dem.” - ”Det Tredje rikets uppgång och fall” av William L Shirer

Efter ett tal 1933 där Hitler förkunnade att den "politiska makten måste vi erövra snabbt och med ett slag. På det ekonomiska området är andra utvecklingprinciper utslagsgivande"(Tal 13.7. 1933) så ersatte man en rad personer på viktiga poster för att hindra en forsatt utveckling av en "Andra revolution", däribland ersatte man Hugenberg som ekonomi och handelsminister med Dr Schmitt som var chef för Tysklands största försäkringsbolag. Feder gjordes till understatssekreterare. Keppler blev den som avgjorde de ekonomiska frågorna, och några månader efter kom kampförbundet av medelklassens köpmän att upplösas. Och Hess kom den 7 Juli att sätta ett förbud mot partimedlemmar att vidta någon aktion mot varuhus och liknande företag. Det är också här problemet uppstår för de som vill framstå fascismen som en allt i genom revolutionär rörelse, eftersom fascismen inte gör någon revolution i det avseendet att revolutionen bidrar till att en ny klass tar makten eller utformar en ny samhällsstruktur som i fallet med den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Jämförelser har gjorts men de hänvisar till ytliga företeelser som retorik, och med tanke på fascismens förhållning till retorik skall man nog inte ha allt för mycket förhoppningar om att den är ärlig. Revolutionär retorik behöver inte betyda revolutionär rörelse. Retorik mot storföretag behöver inte betyda att storföretagen nyttjades av fascismen. Vad den möjligen kan tillmälas är en slutgiltig och våldsam lösning på en längre kontrarevolutionär utveckling.
Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Oj, se där!

Ett återgivande av ett angrepp på ockupationsmakten i Irak. Det är inte varje dag man ser något sådant i svensk media, trots att det är en stor majoritet av angreppen i Irak som just riktas mot ockupationsmakten och inte mot civila mål. Se och häpna! Trots att det endast är en notis så kanske det i alla fall är en början av en brytning av den svenska ideologiska återgivningen av ockupationen av Irak.

Tyvärr verkar det inte troligt, men man kan ju alltid hoppas. Undersökningar över motståndet i Irak visar att endast några få procent riktas mot civila mål, skillnaden ligger i att sprängandet av en buss av någon konstig anledning anses vara bättre nyhetstoff än attackerandet av amerikansk ockupationsmilitär.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

söndag 29 april 2007

Museiledning drar in affisch med hakkors

Värmlands Museum drar in sin affischreklam för Dick Bengtssons utställning för att den innhöll ett hakkors. Det är ett typexempel på censur som gått för långt. En tendens som blivit allt mer tydligare i Sverige, tyvärr. Men det är förvisso en viss skillnad mot den statliga symbolförbjudningen och ett val gjort av en museiledning. Det är förvisso fel ur en ren ytrandefrihetssyn men inte lika allvarlig som om det hade varit förbjudet enligt statlig juridik.

Det är ett fundamentalt logiskt felslut när man argumenterar för censur av "farliga" symboler eller liknande. För att förstå och kunna analysera konstruktivt och rationellt är statliga eller systematiska stigmatiseringar kontraproduktiva.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Norge vägleder - stoppa privatiseringen!

Aron Etzler skriver en intressant artikel i Flamman som handlar om att Norge håller på att demokratisera den offentliga verksamheten. Tvärtom mot vad den svenska högerregeringen håller på med.
De anställda skall få mer inflytande över arbetsscheman, planering och utveckling. Tidigare försök, visar på goda resultat: lägre sjukfrånvaro, bättre trivsel och bättre lösningar på problem.
Ökad klasskamp på båda sidorna av gränsen alltså. Här i Sverige håller dock arbetsgivarna täten, med uppenbara negativa konsekvenser. Dags att blicka mot vår granne?


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Estnisk polis misshandlar demonstranter

- Jag såg folk som blev slagna i huvudet. Blod flöt. Ett par unga pojkar intill mig fick batongslag mot hjärttrakten. Även flickor misshandlades, säger den 33-årige ryskspråkige aktivisten Juri Zuravljov till TT.
Detta framhålls i en intervjuartikel i Svd. Konflikten i Estland har jag skrivit tidigare om. Konflikten bottnar i att den ryska minoriteten i de baltiska staterna systematiskt blivit diskriminerade sedan staterna blivit självständiga från och med stalinsovjets fall. Att det förekommer polisvåld är inte så konstigt i det sammanhanget - ryssarna ses ju som icke-medborgare. De mänskliga rättigheterna skall gälla för alla. Vart är Sveriges röst?


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Nationaldemokraterna vill starta etniska förskolor

Enligt Aftonbladet så vill Nationaldemokraterna, som är en mer extrem version av Sverigedemokraterna, ha etnisk rena förskolor.
– Man ska kunna uppfostra barn och ha dem i en miljö med en västerländsk kultur, säger Nationaldemokraternas partisekreterare Vávra Suk.
Det rasistiska och tillika fascistiska Nationaldemokraterna försöker sig alltså att nå ut till en ny grupp, barnfamiljer. Men den irrationella politiken förankras knappast inom den gruppen. Vad som är intressant dock är att detta blir ett klart bevis för Nationaldemokraternas rasistiska kärna, för den som möjligtvis gått förbi detta faktum.

En annan sak som jag uppmärksammade i artikeln är den felaktiga benämningen av förskola som dagis. Dagis hette det förr då det inte fanns krav på pedagogik. Idag heter det förskola eftersom det har en helt annan funktion. Rätt skall vara rätt. Dagis kallar man det när man vill relativisera verksamheten till enbart "uppassning".


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Sossarna är villaägare men verkar för hyresgästerna

Det är upplyftande att se att sossarna trots sina höga hästar har en förankring i samhällets lägre led, d.v.s. de reella och possibla hyresgästerna. Det är ju ett klart bevis på att trots att sossarna är ett borgerligt arbetarparti har ett konkret inflytande inom arbetarklassen. Sossarna kritiserar nämligen att högerregeringen snart skall ta bort stopplagen, som kommer att göra det lättare för hyresgäster i "allmännyttan att ombilda till bostadsrätter."

Ekots undersökning visar att "bara sex procent av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna själva bor i allmännyttan, 7 av de 108 som svarade." Och jag håller med Abdo Goriya i att det är "till slut är det ideologiska ställningstagandet som medlemmen har som kommer att vara avgörande för den bostadspolitik som man har."

Ännu en orsak till att se våra borgerliga arbetarpartiet (s) & (v) som ett taktisk val till representanter i riksdagen.


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

1 maj i Hagfors 2007Ja nu är det extra viktigt att vi alla går upp till kamp mot högeralliansens förstörande av den svenska välfärden. Vill man inte gå med Socialdemokraterna kan man alltid gå med arbetarna i facken som brukar vara representerade i majtågen. Jag uppmanar alla vänstersinnade, även de anarkister och kommunister som anser sossarna vara klassförrädare, och folk som helt enkelt är förbannade på högerns systematiska slakt av vår välfärd. Slut upp på arbetarnas dag, den 1 maj!

Lästips: Morian
PS: Ja, affischen är dåligt gjord, funderar på att göra en själv.
Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Löneslaveri är tvångsprostitution

Nu i tider när högerregeringen börjar hetsa på ungdomar får man bekräftat att landets ungdomar mår sämre p.g.a hög stress.

• Fyra gånger fler gör självmordsförsök.
• Nästan tre gånger fler känner ängslan, oro och ångest.
• Fler är trötta för jämnan, nära tre gånger fler har besvär med sömnen.
• Dubbelt så många är överviktiga och feta.

Vad vi behöver är en full sysselsättning, där alla har rätten till jobb. Vad vi inte behöver är en högerregering som skapar en ännu mer hänsynslösare utslagning på arbetsmarknaden.

En av de värsta förnedringarna jag upplevt i min tid var de månaderna jag blev tvungen att gå till Arbetsförnedringen (flåt, arbetsförmedlingen) och gå en kurs i hur man bäst maskerar sin egen individualitet för att få kapitalistens gunst. Jag fick 800 kronor för den kursen. Det är typ 80 Coca-cola flaskor för sin själ. Löneslaveriet är sannerligen tvångsprostitution.PS: Det var en sak med SvD-artikeln som jag ansåg lite konstigt. På vilket sätt skulle abort vara ett tecken på att en person mår dåligt?
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

lördag 28 april 2007

Uteväder till sommar

FN varnar för extrem hetta till sommaren. Hettan i vår har även blivit extremt högt för hela Europa. Snacka om växthuseffekt. Nåja, det blir i alla fall bra festväder utomhus vilket jag planerat att ha i sommar.
–Sommaren 2007 väntas bli en av de tio varmaste sedan mätningar startade. Den största värmeökningen sker i Europa, där vi märker att särskilt de skandinaviska länderna får allt varmare, säger Omar Baddour, chef för WMO:s avdelning för klimatövervakning.
Det gäller alltså att skaffa sig en fet och dyr solpasta att kleta in sig så man inte ser ut som en överstekt korv. Inget får sabba mina planer om konstant strandfest och romanläsning, inte ens den massiva industriellt skapade växthuseffekten. In your face!Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Per E Samuelson försöker dra låga politiska poänger

Det var nog länge sedan jag läste en sådan, ursäkta, patetisk debattartikel som Dagens Nyheters. Artikelns titel börjar med tendensen "S dolde sanningen med manipulerad polisanmälan", som insinuerar att skulden för Folkpartiets systematiska nätspioneri naturligtvis egentligen bör ha fallit på Socialdemokraterna själva.
"Om den allmänna opinionen från början hade fått klart för sig att hela dataintrånget egentligen orsakades av att en socialdemokratisk tjänsteman läckte hemliga lösenord till sina politiska motståndare och till yttermera visso själv satt och gjorde olagliga dataintrång så hade förmodligen skandalen aldrig fått så stora proportioner som den nu fick och då tror jag att det aldrig hade blivit någon rättegång."
Det visste vi ju näst intill från början. Borgarmedia var ju ivrig att tala om att lösenordet kom från en Socialdemokratisk tjänsteman. Ingen nyhet alltså. Men det intressanta är att advokat Per E Samuelson, som försvarade Folkpartisterna, nu i en debattartikel gnäller som om det skulle göra någon skillnad vart Folkpartiet fått lösenordet ifrån. Dessutom verkar han vara naiv nog att tro att läsaren skall gå på hans påstådda intention till att skriva artikeln.
"jag skriver inte den här debattartikeln för hans skull eller för folkpartiets skull. Jag är inte ansluten till något politiskt parti och går inte i någon politikers ledband; ingen nämnd, ingen glömd."
Aww.. så hederlig. Men ack så naiv. Självklart skriver han artikeln å Folkpartiets vägnar, troligtvis inte efter beordran men Folkpartisterna var hans klienter, och kanske kommer att forsätta vara det. Genom att försöka röra om i grytan och göra skuldbördan grumlig försöker han naturligtvis att få Folkpartiet i bra dagar igen. Det var ju egentligen sossarnas fel att Folkpartiet gjorde något kriminellt. Att "hela dataintrånget egentligen orsakades" av sossarna! Se, peka på sossarna, inte på Folkpartiet! Man får ju faktiskt ha lite proportioner i sådana här allvarliga saker. Tänk, var det verkligen en så stor grej om en i samma parti fått samma information som sin chef i partiet? Skandalen var ju att det faktiskt var ett annat parti (det oppositionella Folkpartiet) som gjorde dataintrång. Den enskilde sossen är ju i kontexten komplett ointressant. Dessutom är det old news. Opinionen borde inte ha ändrat åsikt i frågan eftersom problemet inte ändras varifrån Folkpartisterna fått medlet som de sedan använts i kriminellt syfte. Skuldbördan är fortfarande Folpartisernas.

Vi får hoppas att Folkpartiet gör en ordentlig djupanalys över sitt eget partis inre politiska kultur med baktaleri och spioneri. Försök till låga politiska poänger liknande Samuelsons kan vi gott vara utan.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Det är inte konstigt att folk tankar ner

DN återger en enkätundersökning som visar att en hel del unga män laddar ner sina TV-serier istället för att se dem på TV-bolagens sändningstider. TV-bolagen gnäller naturligtvis, de ser ju sina reklamintäkter minska (trots att kvinnor ökar sitt TV-tittande).

För det första slipper man reklam genom att tanka ner en serie på hårddisk. Det är den allra största anledning jag kan se vara varför folk tar steget och börjar tanka. Är det något jag uppriktigt hatar på TV är det de upprepande, högljudda, intelligensbefriade reklamavbrotten. Är nog anledningen till varför jag älskar SVT - även de dåliga SVT-programmen.

För det andra är TV-tablåerna så fruktansvärt dåliga. Dåliga tider och avbrott i säsongerna skapar frustration. Dessutom tar det onödigt lång tid för utländska serier att komma ut på landets TV-sändningar. Lost är ett utmärkt exempel.

Det är alltså inte så konstigt varför en del hellre tankar ner sina TV-serier. Dessutom ser jag inte något uppenbart problem heller. Nu med den ankommande digitala tekniken kanske TV-tablåerna blir mer interaktiv och individuell. Vi kanske får hoppas på det.


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

De baltiska rasistiska staterna

De baltiska staterna dansade inte på rosor vid självständigheten utan blev tyvärr reaktionärt fullbordade rasiststater, som systematiskt och snabbt förvandlade sin stora minoritetsbefolkning av ryssar till icke-medborgare.

Det är synd. Men på något sätt verkar de baltiska staterna ha en fallenhet för reaktionär ideologi och tankesätt (många välkomnade Hitlers invasionstrupper). Nu får de också med rätta Rysslands vrede över sig. I alla fall Estland. Kritik mot denna rasistiska diskriminering (främst i Estland och Lettland) har tidigare framfört från Ryssland men även från EU och USA. Sverige är dock förvånadsvärt tyst (vi hade ju en viss minister med härstamning från Lettland)


Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

fredag 27 april 2007

Åsa Linderborg gör en Sartre?

Som ni kanske har missat så återger jag ett citat av Sartre längst ner på min blogg. Den lyder:
Dagens marxister bekymrar sig endast om de vuxna. När man läser dem skulle man kunna tro att vi föds vid den ålder då vi tjänar vår första lön. De har glömt sin egen barndom och när man läser dem verkar det som om människorna kände sin alienation och reifikation först i sitt eget arbete, när i själva verket var och en först upplever den som barn i sina föräldrars arbete.
Citatet avslöjar ganska väl problemet med dagens vänster som härstammar från flumvänstern runt 68-tiden. Den automatiska aversionen mot alla studenter eller akademiker som sanna "verklighetsfrämmande" varelser. Visserligen betyder erfarenhet mycket och akademikervärlden är sannerligen i viss del frånskild arbetarklassen. Men Jean-Paul Sartre har en poäng med att arbetarklassens barn har en viktig och reell erfarenhet av löneslaveriet som direkta ögonvittnen över hur familjen slits sönder, eller hur föräldrarna både fysiskt och psykiskt bryts ner.

Är det precis det som Linderborg visar i sin romandebut ”Mig äger ingen”? Två kritiker (DN, Aftonbladet) ger sin rosande förklaring till romanen och jag antar att svaret på frågan bara kan ges genom att läsa den när det lokala biblioteket fått in den. Ännu en sommarläsning på listan.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Pojkstreck my ass!

- Det här handlar om ett pojkstreck som man inte ser så allvarligt på. Det är ungdomar som har gjort det på gräsrotsnivå, det har fått alldeles för stora proportioner.
Detta säger Jakobssons advokat Per E Samuelsson till SvD. Och nu får man alltså ännu ett bevis på politiker som försöker sopa under mattan. Givetvis bottnar intrånget på något djupare än ett simpelt "pojkstreck". Folkpartiet har visat sig genom journalistisk granskning haft ett grumligt internt politiskt klimat, där spioneri och baktaleri varit praxis. Nej, Folkpartiet får allt komma med en seriös analys över partiets snedsteg. Här ursäktas inte något genom att kasta skit på ungdomar.


Läs också: DN, SvD-analys.
Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

Intressant information om Sverigedemokraten

En kommande rapport från Göteborgs universitet visar på några intressanta punkter att ta i åtanke vad gäller Sverigedemokraten:

* "Inget annat parti har [..] så stor andel väljare som anser att det är ett bra förslag att minska flyktinginvandringen till Sverige."

* "sverigedemokraternas väljare [..] är påtagligt mer mansdominerad"

* "utbildningsnivån är lägre än bland övriga partiers väljare "

* "färre väljare bor i större städer"

* "Sverigedemokraten är dock minst lika nöjd med sitt eget liv som övriga väljare – däremot avsevärt mera missnöjd än andra med demokratin i Sverige."

* "Motståndet mot EU är kompakt"

* "Förtroendet för politiker är i botten jämfört med and­ra partiers väljare"

* "Och för inget annat partis väljare är den egna ekonomin så viktig för partivalet som för sverigedemokraterna"

* "Sverigedemokraten är inte särskilt intresserad av politik och läser inte heller morgontidningar i samma utsträckning som genomsnittsväljaren"

Vad detta visar är alltså att de som väljer Sverigedemokraterna som sitt val är personer som tycker att det är något allvarligt fel med Sverige men orkar eller vill inte sätta sig in i vad problemen är och beror på. Det är samma paradox som när väljare till Sverigedemokraterna säger sig sympatisera för att högerregeringen idag förstör välfärden. Höger botas med mer höger.


Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

Vänsterblocket leder ännu mer i senaste mätning

DN:
Socialdemokraterna får 46,3 procent i Synovate Temos aprilmätning, en statistiskt säker uppgång jämfört med förra månadens 42,5. Sedan valet har partiet ökat med hela 11,3 procentenheter, vilket motsvarar 627.000 väljare.


Mätningen visar också att väljarna strömmar till Socialdemokraterna från alla håll. När det gäller väljare från Vänsterpartiet kan jag tro att det är ett automatisk stöd till Socialdemokraterna i en reaktion mot högeralliansens slakt av landets välfärd. Socialdemokraterna blir i den kontexten den klara alternativet till högern. Det är i alla fall bra att vänsterblocket fått rejält med vind i seglen. Det bådar gått till nästa valperiod. Men tyvärr kan ju mycket hända under den tiden, det gäller att sitta i och inte ge upp striden.


Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

Danskarna inför fri entré - Svenska högern avskaffar den

Läste på Johan Lundbergs blogg att:
Danmark och deras borgligregeringen inför gratis entré till alla landets museer efter det att Sverige lyckats så väl.
Och det är väl bra att någon borgerlig person tagit lärdom av de positiva konsekvenserna av den tidiga fria svenska entré på muséer. Synd bara att det inte var den svenska högern som gjorde det. Pinsamt.

Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

torsdag 26 april 2007

På tal om Fp hjärta Sd

Från Aftonbladet:
Samarbetet och samsynen sverigedemokraterna och folkpartiet emellan har i vissa politiska frågor fungerat väl men är inte sanktionerat från den folkpartistiska particentralen.
Det säger nog mer om Folkpartiets grumliga människosyn än om Sverigedemokraternas. Det är inte bara de ekonomiska frågorna utan även människosynen som tycks vara en del av det gemensamma för de båda högerpartierna Fp och Sd. Men det har vi nog vetat ett tag nu...


Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

SÄPO inskränker och Fredrik Malm (fp) agerar nickedocka

Det är något sorgligt med de nutida liberalerna. Eftersom (ny)liberalerna tagit över den hegemoniska makten i det politiska samhället kan vi inte längre lita på att socialliberalerna orkar spjärna emot de murkna högerkrafterna. Idag agerar liberalerna så gott dom kan med att trampa på de medborgerliga rättigheterna som folket kämpat sig till med blod och svett i århundraden. Integritet finns inte längre med i liberalens vokabulär.

Det är lite läskigt att se Fredrik Malm (fp) sitta i TV (SVT:s Argument) och fullständigt agera nickedocka till SÄPOS senaste inskränkning i de medborgerliga rättigheter, som varit symbol för de progressiva civilisationerna. SÄPO har nämligen som en god medlem i västvärldens reaktionära "krig mot terrorismen" tagit steget att i "underrättelsetjänst" ha kontakt med hyresvärdar, socialstyrelse och skola. Det må inte betyda att vi stigit in i en Orwells övervakningssamhälle utan snarare att steget tagits över den kritiska gräns som gör det lättare för att ett liknande övervakningssamhälle. Att det även görs i klara rasistiska syften gör det inte heller bättre. SÄPO har även tidigare förklarat att varje muslim är en möjlig terrorist, så detta steg i riktningen är ju tyvärr inte så förvånande. Att "frihetsälskande" liberaler som Fredrik Malm (fp) tycker sig vilja försvara SÄPOS inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna är förutom skrämmande men framförallt typiskt för den tid vi lever i. Unga (ny)liberaler som lever i en trygg förenklad ideologisk värld som har en automatiska aversion mot progressiva åsikter är en del av den nya borgerliga hegemoniska skiftet. De behöver inte ta några djupa analyser. Behöver inte bry sig om historiska lärdomar. Har en "vänsterfascist" en åsikt är den fel. Enkelt men tillfredställande, för (ny)liberalen.

Det märktes också att Fredrik Malm (fp) saknade argumentation för sin sak. Under programtiden i SVT:s Argument upprepade han ett antal gånger att anledningen till varför vi skall acceptera SÄPO:s inskränkning och rasism är för att Sverige har ett terrorhot på sig. Terroristerna påpekade han kränker också de mänskliga rättigheterna. Det är ett efterblivet resonemang. Gör någon något dumt kan ju vi också göra det. Det är inget resonemang utan en tom reaktion utan analys eller reflektion. Jo visst Malm är terroristerna elaka, men varför skall vi inskränka på de mänskliga rättigheterna för det?


Lästips: Gunnar Westin på REVOLUTION; Malm på SVT:s Argument Opinion; DN Debatt; SvD-artikel; SVT Nyheterna; Dagen.se; Yelay - SÄPO anlitar bostadsbolag för att leta terrorister
Pingat på intressant

tisdag 24 april 2007

"Självkärlek"Detta är den andra teckningen jag laddar upp här på min blogg som är tänkt att ingå i en serie på den kommande konstrundan. Likt förra teckningen så är den modernistiska ingången i skapandet viktigt. Här ville jag visa en mänsklig känsla eller ett politiskt ställningstagande (som blir ett sorts självförverklande).

Självkärlek behöver absolut inte vara något negativt. Tvärtom, självkärlek kan vara produktivt. Men det är just det - det kan. Behöver inte vara det. Vissa politiska ideologier vill använda just självkärlekens negativa aspekter för ett tarvligt försvar av det rådande liberala utslagningssamhället. Människan "är egoistisk i sin natur" och därför är det "naturligt att trampa på svaga människor för att nå högsta pinnen på samhällsstegen".
. Men människan är inte till sin "natur" given egoistisk i negativ mening. Människan har faktiskt ingen given natur. Människan är beroende av sin omgivning.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

måndag 23 april 2007

"Demokratisering"

Här är en teckning jag tänker ha med i årets Konstrunda. Det är tänkt att den skall bli en del av en serie med en medveten mening bakom. De skall vara grafiska och figurativa. Tänkte fortsätta med mjuk blyerts men jag kommer kanske också att arbeta med bläck.

Den här bilden är ganska beroende av titeln för att förstå vad jag vill visa. Men utan titeln kan den också ha sin mening. Att "demokratisera" har i dagens kontext blivit ett orwellskt ord som egentligen betyder ödeläggning genom bombning, och det är det jag har försökt visa i denna teckning. Att bomba sönder ett lands infrastruktur och lemlästa dess befolkning är inte ett alternativ till att stimulera en demokratisk utveckling. Men tyvärr verkar det enligt vissa liberaler vara just det. Det heliga USA har rätt att agera i Guds och den heliga kapitalismens namn för att införa "demokrati" genom ockupation och bomber.


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressnat

Leijonborg avgår

Lars Lejonborg avgår som partiledare i höst. Detta meddelade han valberedningen på förmiddagen.

Kritiken blev antagligen för stor för honom, men man kan nu fråga sig på vilket sätt detta påverkar Folkpartiet och högerregeringen? För mig är det ännu inte så säkert om detta kommer att gynna partiet eller högeralliansen. Men det kan ju likaväl kunna göra det. Vi får väl vänta och se vilken som tar över och hur den hanterar situationen.

Men det känns skönt att Leijonborg tar avsked i alla fall och erkänner sig besegrad.Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , ,

Arbetstempot är högst i Sverige

Gordana Malesevic skriver en intressant nyhetsartikel i Flamman som handlar om stressen på sveriges arbetsmarknad. Malesevic avslöjar ganska häpnadsväckande siffror vad gäller den arbetsmarknad högerregeringen anser inte behöva ett välfungerande Arbetsmiljöverk.

Titeln på detta inlägg hänvisar nämligen till en rapport av EU:s arbetslivsinstitut i Dublin (Eurofond), som berättar att hela 85 procent av de tillfrågade svenskarna anser att de "arbetar i ett väldigt högt arbetstempo". Det är högre än genomsnittet i EU, som är 60 %.

Dessutom:
"Amerikanska arbetsmarknadsdepartementet lade fram en undersökning i dagarna som visar att svenskar gör mest för lönen – att Sverige under det senaste decenniet haft en av de högsta produktivitetshöjningarna i världen. Timlönerna däremot ökade med 2,3 procent i Sverige under 2005. En notering som placerar Sverige på undre halvan jämfört med andra EU-länder.
De måttliga lönehöjningarna tillsammans med den exceptionellt goda produktivitetsutvecklingen har gjort att arbetskraftskostnaden för varje enhet som produceras i Sverige har fallit jämfört med andra länder inom EU. Svenska arbetare är billiga.
"
Detta händer idag när högerregeringen startat en hetskampanj mot sjuka med påståenden om "sjukskrivningsfusk". Flammanartikeln visar effektivt vart den egentliga skulden till de ökade långtidssjukskrivningarna ligger, och den har ökat mest i de sektorer som blivit mest utsatt av stora nedskärningar. Varför fokuseringen också sätt på långtidsjukskrivna är att antalet sjukskrivna faktiskt var den samma 2001 som år 1994. Trixet med statistik är också nödvändigt.
Sjukfrånvaron sjönk från 8 timmar per 100 arbetade timmar 1988–89 till under 4 timmar 1996–97. Sedan steg den igen. (Clarté 4/04)
Anledningen till att den sjönk under perioden 1989 till 1996 var för att antalet anställda 1990–1993 minskade drastigt p.g.a. att företagen "gjorde sig av med många som av olika skäl hade hög sjukfrånvaro"(Clarté 4/04). Dessutom infördes år 1991 en sänkt sjukpenning för de tre första dagarna, och den redan införda flextiden bidrog till att anställda allt mer började kompensera för denna sänkta ersättning "genom att kvitta sjukfrånvaro mot inarbetad tid"(Clarté 4/04). År 1992 genomfördes den så kallade "sjuklönereformen" som innebar att ersättningen för de korta sjukfallen blev en fråga som gjordes upp mellan arbetare och arbetsgivare. Att avstå ersättning blev ett sätt att rädda jobbet. När nu alarmisterna skriker sig hesa bygger de statistiken utifrån en kort tidsintervall mellan 1996 och 1997 då sjukfrånvaron var extremt liten.

Vad vi har i landet idag är en alarmism som bygger på falsk statistik. En statistisk tidsintervall som skapats för arbetsgivarintressen som sedan används för att hetsa sjukskrivna arbetare. Arbetsgivarperioden inom sjukförsäkringen från och med 1992 innebar att människor stannade i jobbet trots att de behövde vara hemma p.g.a sjukdom. Detta har sedan fått konsekvenser som ökade långtidssjukskrivningar och ökade profiter för kapitalisterna. Med ännu mer hets mot sjukskrivna hoppas högerregeringen att profiten skall öka ännu mer.

Vi lever inte i någon "ny tid". Klasskampen förs mer intensivt idag än någonsin. Men den leds av arbetsgivarintressen. Sverige är på väg bakåt.


Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

söndag 22 april 2007

Moralistens destruktiva moral

(Foto av Franco Folini)

Brist på kunskap är oftast den självklara orsaken till varför medmänniskor blir bemött med skräck, rädsla eller avsky. Ett tydligt exempel på det är exempelvis stadens alkoholister på torget, som bemöts med skräck, rädsla och nedsättande blickar. Annat är de invandrare som haft olyckan att komma till Sverige och bli satt längst ner på samhällsstegen. Eller de arbetslösa och sjukskrivna personer som konstant blir misstänkliggjorda i media och av politiker. Mängden av personer som riktar sitt hat mot sina medmänniskor tycks för mig öka ju mer synligt det blir för resten av befolkningen att det finns medmänniskor som inte lever lika gott som de själva.

Alkoholisterna på torget är på många sätt för moralisten mycket enklare att hata och känna avsky ifrån, då det är enkelt att se dem som symbol för dekadensen i sig självt. "Varför sitter de på torget och super, med smutsiga och trasiga kläder, skäms de inte?". Resonemanget från moralisten utgår oftast från alkoholisten på torget som individ och därmed faller moralisten in i den borgerliga människosynen som fritt från samhällets förutsättningar och påverkningar. För den borgerliga moralisten ser inget fel i att skylla alkohlisten på torget för att ha sig själv att skylla och undviker då att se samhällets olyckliga som en konsekvens av ett större sammanhang. Den borgerliga moralisten vill absolut inte tänka i banor där vem som helst i en viss förutsättning skulle kunna hamna bland de dekadenta på torget. Nej, den borgerliga moralisten vill anse sig speciell och högre stående, moraliskt. Och ofta med resonemang att man har fötts med denna speciella moraliska färdighet.

En följd av den borgerliga moralistens individresonemang är att man ser problemet med samhällets olyckliga i de olyckliga individerna och därmed kan finna det helt rätt i att samhället tar bort alkoholisterna från torget. Sätter dem i fängelse eller skjutsar dem till en annan stadsdel där de inte är i synhåll för den högre stående moralisten. "Det är ju deras egna fel".

(Foto av Franco Folini)

Den borgerliga moralisten kan också falla in i en motsägelsefull irrationalism i och med påpekande som att alkoholisterna på torget "är kriminella" eller är en annan sorts speciell människogrupp med fallenhet för dekadens, som om det skulle vara något genetiskt eller ett visst temperament som skulle ha lett dem till det. Det motsägelsefulla finns i den borgerliga moralistens sätt att i ena taget se dem som individer fritt från samhälliga förutsättningar och i andra stunden se dem som en grupp människor med en speciell fallenhet för dekadens. Funkar inte ena argumentet kan man ju använda det andra. Att det motsäger spelar ju ingen roll eftersom moraliska uppfattningar inte bygger på någon rationalism.

Istället för att försöka bekämpa orsaken till symptomet hängiver sig den borgerliga moralisten till att rikta sin avsky mot symptomet, till individen. Och därmed blir den moraliska uppfattningen hos den borgerliga moralisten destruktiv och kontrapruktiv i och med en ökad samhällelig stigmatisering av de samhälleliga olyckliga. Det leder ingen vart förutom till ökat förtryck av de redan förtryckta.


Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Likheter mellan Sd och Fp

Förutom att de bägge partierna vandrar i grumligt vatten när det gäller invandrarna i detta land, så finns det rent ekonomiskt vissa liknelser mellan partierna. Detta statuerar väldigt tydligt att sverigedemokraterna (Sd) är ett högerparti bland resten av sveriges högerpartier fast med mer utstakad främlingsfientlig värdegrund.

Enligt Adam Flamm på tidningen Flamman skiljer sig Sd åt när det gäller försämringarna i a-kassan. Men resten är slående.

De bägge anser att:

* Arbetsrätten: Fp: "arbetsrätten måste anpassas till de krav som dagens arbetsmarknad ställer" och Sd: "arbetsrättslagarna bör revideras [..] facket har fått alltför stort inflytande"

* Arbetsgivaravgiften skall sänkas

* Inkomstskatten skall sänkas

* Förmögenhetsskatt skall avskaffas

* Fastighetsskatten skall sänkas

* Hushållsnära tjänster skall subventioneras

* Tillfälliga anställningar skall underlättas

* Ökad privatiserad sjukvård

De uppenbara högeråsikter som staplats ovan borde effektivt visa att sverigedemokraterna är ett högerparti och inte ett parti för de förtryckta och lägst stående på den sociala stegen i landet. Sänkt skatt, privatisering, eftergifter till kapitalisterna är precis i led med den nuvarande högerregeringens nedmontering av sveriges välfärd.


Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

lördag 21 april 2007

Sahlin borde ha diskuterat mot Sd

Som jag tidigare befarade med Sd:s senaste TV-framträdanden så har diskussionen varit dåligt förberedd. När man skall diskutera med rasister eller med andra personer med irrationella åsiktsuppfattningar så bör man akta sig för att omedvetet dras in i motpartens föreställningsvärld. Där kommer nämligen irrationalisten alltid att vinna.

Om man istället lyckas ställa sig i en ställning i debatten där man diskuterar mot istället för med blir man lättare uppmärksam på den irrationella debatteknik som finns hos populisten och därmed har man ett starkt övertag genom att kunna underkänna motpartens argumentation.

Tyvärr verkade Sahlin inte tillräckligt förberedd för en sådan diskussion. Man kan inte diskutera rationellt med irrationelister.

Pingat på intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

USA finansierar Al Qaida-grupper i Libanon

Den kände New Yorker-kolumnisten Seymour Hersh lägger nu fram bevis för att USA i hemlighet finansiera Al Qaida-grupper i Libanon. Förklaringen till varför man har gjort det finns i att Bushadministrationen vill underblåsa motsättningar mellan Shiamuslimer (Hizbollah, Iran) och Sunnimuslimer i arabvärlden.
“We are simply in a situation where this president is really taking his notion of executive privilege to the absolute limit here, running covert operations, using money that was not authorized by Congress, supporting groups indirectly that are involved with the same people that did 9/11.”
Det är sannerligen inte något litet skoop som Seymour Hersh grävt fram. Målet helgar medlen?


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 20 april 2007

Studenter inlåsta inför Hitlerdag

Det handlar om 500 utländska stundenter på en medicinsk högskola i Moskva. De har nämligen blivit inlåsta p.g.a. påtaglig risk för rasbrott från ultranationalistiska ryssar (d.v.s. fascister och nazister).

Visst man kan förstå varför skolledningen gör så (Enligt människorättscentret Sova dödades 53 människor i ryska hatbrott under 2006). Men att låsa in eleverna är som att behandla dem mer som boskap än som gäster eller medborgare. Det hade räckt att ge dem en varning så skulle stundenten själv kunna väga riskerna.

Vad Ryssland behöver idag är en allt starkare antifascistisk rörelse som kan möta upp fascisterna på deras enda spelrum - gatan. Den liberala prettomoralen att inte tillhandaha andra medel än ordet var precis det som gav Hitler svängrum i Tyskland. Man får inte låta fascisterna diktera.

(Läs mer: DN, SvD)
Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

torsdag 19 april 2007

En riktig salongsbolsjevik

Vill tipsa om en intressant intervju i tidningen SvD med Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer sitter på sitt kontor, han är ledigt klädd i byxor med hängs­len och en välstruken vit skjorta. Intill sig har han ett paket Montecristo­cigarrer och en flaska franskt, rött vin som ska öppnas senare.
En arkitekt och tillika självutnämnd kommunist som bland annat stått för projektet Brasilia. Han fick i uppdrag att rita Brasiliens nya huvudstad i sin konstroversiella modernistiska stil.

Hans modernistiska stil bygger naturligtvis på hans politiska hängivenhet för jämlikhet. Man kan också se i projektet Brasilia tecken på den bilolycka som drabbade han och hans tidigare hustru (som dog i kraschen) - det finns nämligen inga trafikljus i huvudstaden Brasilia. Själva formen på staden kan ses från flyghöjd som en kontur av ett flygplan, vilket riktar tankarna till någon slags art deco-stil.

Idag tycker jag mig sakna den modernistiska tanken inom konsten. Den postmoderna konstnärsinriktningen saknar struktur och innehåll. Den blir en sorts självförverkligande tillsammans med den destruktiva postmoderna relativismen. Dess dogmatiska civilisationskritik saknar substans och blir meningslös. Därför är det med en hoppfull känsla jag läser om Niemeyer som på många sätt är dess nemesis.


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

onsdag 18 april 2007

WWF: Kuba är det enda landet i världen med hållbar utveckling

Genom Eva Björklunds artikel på Tidskrift.nu kan man läsa en sammanfattning av Världsnaturfondens (WWF) årsrapport ”Living Planet Report 2006”. Enligt den är landet Kuba det enda i världen som inte skadar ekosystemet medans det utvecklas och att det är det enda landet i världen med hållbar utveckling.
Countries’ progress towards sustainable
development can be assessed using the United
Nations Development Programme’s (UNDP)
Human Development Index (HDI) as an
indicator of well-being, and the footprint as
a measure of demand on the biosphere. The
HDI is calculated from life expectancy,
literacy and education, and per capita GDP.
UNDP considers an HDI value of more
than 0.8 to be “high human development”.
Meanwhile, a footprint lower than 1.8 global
hectares per person, the average biocapacity
available per person on the planet, could
denote sustainability at the global level.
Successful sustainable development
requires that the world, on average, meets
at a minimum these two criteria, with
countries moving into the blue quadrant
shown in Figure 22. As world population
grows, less biocapacity is available per
person and the quadrant’s height shrinks.
In 2003, Asia-Pacific and Africa were
using less than world average per person
biocapacity, while the EU and North America
had crossed the threshold for high human
development. No region, nor the world as
a whole, met both criteria for sustainable
development. Cuba alone did, based on the
data it reports to the United Nations
. (Living Planet Report 2006, sid. 21 - PDF-fil)


Björklund ger också ett och ett annat intressant citat vad gäller miljöpolitiken på Kuba. Stefan Lovgren skriver tydligen i en artikel i National Geographic: - "På Kuba finns den största biologiska mångfalden i Karibien. Där finns badorter som överflyglar många av grannländernas, men på Kuba finns också fortfarande stora områden av orörd regnskog och korallrev. Landet har undertecknat de internationella miljöavtalen och avsätter stora områden för naturskydd. Sedan Sovjets kollaps har Kuba måst lita till sina egna begränsade resurser och har då satsat på ekologiskt och lågenergijordbruk." Det här med lågenergijordbruk som lösning till skillnad från storskalig industriellt jordbruk är en intressant tanke som kanske bör spridas. För problemet med svälten i världen är att den odlingsbara jorden ännu inte kultiverats för att stilla behovet på mat (exempelvis i Afrika). Då kan Kubas exempel hindra en möjlig påfrestning av miljön i framtiden.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Kuba är en byråkratisk diktatur


Denna text skrev jag för några år sedan och samanfattar mina kritiska synpunkter på Kubas styrelseskick

Kuba är en byråkratisk diktatur efter stalinismen. Revolutionen utfördes av gerillan 26-Julirörelsen och bestod mest av småborgare, och var delad mellan vänster och starkt antikommunister, de hade inga höga planer på några sociala reformer utan ville i stort sett bara störta Batistadiktaturen.

Jag hävdar att jag sympatiserar med den vänsteropposition som först formades för att störta och hämma den byråkratiska kontrarevolutionen (stalinismen) i Ryssland. En av de mest betydande personerna som ledde den var Leo Trotskij. Oppositionen ville avskaffa den byråkrati och centralmakt som uppstått under det fruktansvärda inbördeskriget, men stalinisterna angrep dem vid demonstrationer och slog och mördade medan folket stod och tittade på. Stalinisterna/byråkraterna kallade de oppositionella/kommunisterna för ”gammelbolsjeviker” för att de stod för den ”gamla” socialistiska vägen att en världsrevolution skulle vara nödvändig och att demokratiska arbetarråd samt oberoende arbetarorganisationer/kommissioner skulle styra regeringen, och inte tvärsom. Att regeringen ska kontrollera arbetarorganisationer och arbetarråd, var stalinismens makt, och ”socialismen i ett land” dess utgångspunkt. När stalinisterna ansåg oppositionen vara allt för farlig för deras maktposition rensade man ut tusentals medlemmar ur det kommunistiska partiet, vilket var med andra ord en landsförvisning, man fängslade och mördade samtidigt tusentals oppositionella. Trotskij själv flydde landet och blev förföljd av en KGB-agent i hela 15 år tills han blev mördad med en ishacka i Mexico.

På Kuba agerade Castro populistisk genom att först vara en stark antikommunistisk talare till att bli förespråkare för ”socialism”, den stalinistiska tanken och utgångspunkten ”socialism i ett land” delades både av Ernesto ”Che” Guevara och Fidel Castro, vilket är en omöjlighet för en sån liten och föga utvecklad ö. Socialism kan aldrig överleva som en ö i ett hav av kapitalism, någonting sådant förutsätter att landet ska kompromissa med sina kapitalistiska/byråkratiska grannar för att överleva och det leder till ökad centralmakt och minskad demokrati. I Kuba har det aldrig funnits några demokratiska arbetarråd (sovjeter), oberoende arbetarorganisationer/kommissioner, som fanns i revolutionen 1917 i Ryssland, stalinismen spred sig direkt när Castro fick makten eftersom han nu var beroende av det stalinistiska partiet för att kasta ut de kapitalistiska krafterna som hindrade honom. Man fängslade trotskister (de oppositionella fick namnet trotskister av stalinisterna) och när ”Che”, som fortfarande slogs mellan stalinistisk och revolutionära tankegångar och hade en del vänner inom trotskismen, lämnade Kuba till Bolivias djungler kastade man ut trotskisterna ur landet. Fidel Castro kom att kalla sig kommunist i samma veva som USA satte ner en invasionsstyrka med omkring 1 500 exilkubaner. Den invasionen misslyckades katastrofalt då det kubanska folket slöt sig bakom regeringen. Som tidigare nämnts så hade ”Che” en stalinistisk syn och detta gällde även arbetardemokratin. ”Che” säger i boken ”Människan och socialismen på Kuba” (Viktor Samuelssons översättning):

"Vi använder den nästan intuitiva metoden, att ha våra öron öppna för massans reaktioner när den ställs inför de konkreta problemen. Fidel Castro är en mästare på detta... På de stora offentliga mötena kan man observera något som påminner om en dialog mellan två stämgafflar vilkas vibrationer frambringar nya vibrationer i varandra, en dialektisk enhet som existerar mellan individen och massan."


Citatet påminner om en syn på arbetarklassen som en rådgivare istället för att arbetarklassen skall få ha reell makt. Och det är här min kritikiska kärnpunkt befinner sig vad gäller Kubas styrelseskick. Den undermåliga demokratin, press- och organisationsfriheten bottnar i den stalinistiska modellens paradox. Socialism är demokratins förverkligande men på Kuba haltar den fram under ett pågående hinder av dess byråkratiska diktatur. Kuba behöver alltså mer socialism, mer arbetardemokrati.


Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

tisdag 17 april 2007

"Post Modern"Detta är en av mina collografitryck som jag gjorde när jag gick på Kyrkeruds Folkhögskola. Collografi var något nytt som vi fick testa på och jag fastnade direkt och gjorde en serie med tryck som har följt med i diverse utställningar.

Titeln på detta tryck syftar på en modersfigur som är fängslad i den postmoderna relativismen.

måndag 16 april 2007

Granskningsnämnden viker sig för Kubahetsen

SVT är en högermedia, liksom nästan all massmedia är i en klassdiktatur som Sverige. Det betyder inte att SVT är en ren agitationsmedia för högerideologi utan att SVT är en del av den borgerliga hegemonin av det offentliga problemformuleringen (vad som anses radikalt, normalt eller extremt). Temakvällen angående Fidel Castro var en högst ovanlighetens nyck vad gäller att försöka visa en annan bild av landet Kuba förutom den alltid annars demoniserade hetsbilden. Dessutom måste man vara ganska bakvänd för att inte veta att Kuba faktiskt är en byråkratisk diktatur. Att kritisera SVT för att inte tillräckligt (hur mycket är det?) påpeka detta självklara faktumet är ju lite löjelseväckande. Överallt i massmedia tituleras Fidel med diktatorn Castro, så vilka är det egentligen som tvivlar på att Fidel Castro är en diktator?

Och varför skall man ha ett mantra om mänskliga rättigheter för just Kuba? USA, Colombia, Guatemala, Mexiko, Haiti, Brasilien, Ecuador, Argentina, Peru är alla länder med fler anmälda brott enligt Amnesty (USA med flest anmälningar). I detta samanhang blir ju granskningsnämndens bedömning skrattretande. Varför skulle det krävas att SVT i samma temakväll visade en dokumentär som påpekade Kubas brister av mänskliga rättigheter? Det gör man ju överallt och alltid annars. Fokuseringen av Kuba har tydliga ideologiska färgningar. Det finns gott om andra länder med långt fler anmälda brott mot mänskliga rättigheter (USA), men Kuba har av speciella intressen satts på en lista av USA över ondskans axelmakter. Och när USA marscherar följer västvärlden med. Vi är ju beroende av den amerikanska marknaden.


Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

"Iran kan inte bombas till demokrati"

Professor Masoud Kamali skriver på Aftonbladets debattsida att demokrati inte kan bombas in i ett land:
Carl Bildt måste bekänna färg: Kommer regeringen att stödja krigslinjen eller verka för en demokratisk utveckling i Iran?
Tyvärr verkar det som om vår utrikesminister Carl Bildt kommer att fortsätta sin kontinuerliga krigsromatisering och föra in Sveriges utrikespolitik i aldrig förr så grumligt vatten. Carl Bildt och högerregeringen vill sätta landets utrikespolitik på huvud och ställa sig bredvid förtryckarens och krigshetsarens sida istället för att fortsätta Palmes kritik av krigets elände.

I idiottider får vi en idiotregering.


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

söndag 15 april 2007

Högerregeringen vill avskaffa bostadsbidraget!

Citerat från Nina Drakfors
Finansminister Anders Borg (m) vill skota bostadsbidraget som är till mest nytta för ensamstående föräldrar och ge ett extra barnbidrag istället som kompensation.


Nu fortsätter massförstörelsen av Sveriges välfärd. Personligen kommer jag att drabbas med en ekonomisk minskning av så där 1 000 kronor i månaden eftersom jag är en av alla sveriges fattigstudenter. Det är inte bara ensamstående mammor som kommer att slungas ut ur samhället utan många människor som praktiskt taget ser sin lilla trygghet försvinna ut genom sopnedkastet när högern vill gynna de rika genom skattesänkningar.

Förbannade jävla skithögar. Ned med högerregeringen!


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

lördag 14 april 2007

Staffan Heimerson leker okunnig

Staffan Heimerson skriver en stridstext mot den svenska neutralitetspolitiken i Aftonbladets kolumn. Han vill inte att Sverige skall vara, eller rättare sagt sträva, efter neutralitet. Han vet som alla andra att Sverige naturligtvis inte reellt är eller varit så värst neutralt. Detta för att det över huvud taget är en praktisk omöjlighet.

Men den svenska så kallade neutralitetspolitiken är mindre av en reell verklighet och mer av en strävan att inte dras in aktivt i ett världspolitisk schackspel. Detta fodrar att landet inte går med i USA-kontrollerade organisationer likt NATO. Det skulle praktiskt taget vara som att stämpla sig själv med en USA-flagga på pannan. Och därmed tappar även Sverige sin ställning som kritiker till orättvisor och förbrytelser i världen. Paradoxalt så skulle ett lämnande av neutralitetspolitiken innebära att vi inte längre kan ta ställning mot orättfärdanden och eländen i världen. Men detta vet Staffan Heimerson så väl. Han har som alla andra högernissar som vill avskaffa neutralitetspolitiken speciella politiska intressen bakom den tomma retoriken. Högern vill självklart att Sverige skall bli det lilla USA och få roffa åt sig smulorna från supermaktens imperialistiska korståg genom världen.

Staffan tror han är skicklig med att använda tom retorik för sina egna syften, men avslöjas lika fort som alla andra högernissar att försöka leka okunnig.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Thage G Peterson vill inte tiga

Thage G Peterson är en av få socialdemokratern som vågar trotsa den hårda partipiskan och ta offentliga ställningstaganden, som av partiet tycks helst föras i det fördolda eller kanske inte alls.

Bland annat var han en av de första att skriva på uppropet för att ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan, och var talare vid en demonstration mot USA:s krig i Irak. Han vågar tala och föra en kontinuerlig utrikespolitik med anknytning till Palme. Och det är inte konstigt att man till och med ser en liknelse mellan Thage G Petterson med den reformistiske marxisten och tillika socialdemokraten Gunnar Gunnarson.

Thage G Petterson har inte fått stått oemotsagd inom partiet dock, han har till och med varit överbevakad för att particentralen skulle få veta vad han sa till folk.

Man blir glad över människor som Thage G Petterson och man önskade att det fanns fler personer som han inom det socialdemokratiska partiet. Då skulle förankringen till arbetarklassen möjligtvis återanknytas och vi skulle få se en reformism värd nämnet.

För att läsa mer om Thage, läs FiB-artikeln.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 13 april 2007

Holstein höjer förtryckets fana

Johan Staël von Holstein skrev för någon dag sedan (2007-04-10) en kolumn i tidningen Metro som jag läste på morgonen på väg till universitetet. Kolumnen var minst sagt underhållande, men kunde likaväl ha varit lika mycket tråkig.

J. S. von Holstein tycker nämligen att "Ansvarstagande och ledarskap är de enda egenskaper som människor behöver för att lösa alla jordens orättvisor och eländen.". Låt oss smaka lite på dessa ord ett tag. Ansvarstagande och ledarskap. Låter som en chef eller hövding som värdesätter heder, för det vet vi ju att heder, det är att känna ansvar för sina undersåtar. Vilken grupp har stått för just denna värdesättning av hedern hos "ledaren"? Jo det är ju självklart adeln. Om bara de högst upp på pyramiden kunde ta till sig den feodala värdesättningen av hedern så skulle allt ordna sig - inga orättvisor, inget elände. Klassisk konservatism.

Men är det verkligen stolthet som ledare och heder som skulle vara botgörat mot samhällets orättvisor? Klasskillnadernas orättvisa finns sannerligen inte med i von Holstrins beräkningar, hur skulle de kunna det? För personer som von Holstein är det inte orättvist att ett system delar upp människor i olika grupper med olika förutsättningar i livet. Klassamhällets individförtryck rättfärdigas helt enkelt som en naturlig del av människans liv på jorden. Något annat skulle ju stå emot det egna klassintresset.

Som en god medlem (eller kanske rent av beundrare?) av de övre klasserna i samhället personifierar han överklassens och den övre medelklassens allra största favoritsyssla, nämligen välgörenhet. Med välgörenhet kan de rika i ett klassystem illusionera bort sitt eget moraliska tvivel över det system de härskar genom att strö lite smulor till de fattiga och svaga - de som inte fått de förutsättningar i livet som de själva fått. Men fy och skam om en person råkar kritisera systemet som orsak till eländet och orättvisorna - då är man extrem. Då är man en kommunistjävul. För personer som von Holstein är det inte orsaken som skall bekämpas, det är symptomet - om inte ens det.
De ökande klyftorna i samhället och i världen måste minskas och det måste ske med kapitalism. Kapitalismen är god, så skänk eller engagera er!

Klasskillnaderna skall minska, inte försvinna. I princip är orättvisan inte orättvistt - enligt von Holstein. Och, boten mot klasskillnadernas ökning är den kapitalistiska ekonomin som är upphovet till skillnadernsas existens. Mer orsak betyder ju faktiskt mer symptom. Mer kapitalism betyder faktiskt ökade skillnader, så von Holstein pratar bara goja och blandar därmed en klassisk konservatism med en nyliberal samhällssyn. För de få nyliberaler som fortfarande tror på den dammiga fria marknadens och privatiseringens heliga frälsning kan se tillbaka till historiens manchesterliberalism i Brittanien. Laissez faire-tron har sedan länge slängts på historiens skräphög men nu verkar det ploppa upp troll här och var som vågar hävda motsatsen. Det kräver att fler verkligen påpekar den erfarenhet vi erfarit om detta.

Vad världen behöver är inte endast en lindring av symptomet utan ett slut på orsaken. Ett slut på det kapitalistiska förtryck av mänsklighetens oändliga möjligheter och frihet.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

torsdag 12 april 2007

Den respektabla högern skall prata med rasist-högern

"Både på torsdag och söndag möter partiledaren [för Sverigedemokraterna] Jimmie Åkesson högt uppsatta borgerliga politiker i tv-debatter."

Sd skall alltså få diskutera först på torsdagskvällen i programmet "Adaktusson" på TV8 och sedan på söndag kväll med partisekreteraren Per Schlingmann (m) också på TV8.

Och, det är ju bra att man önskar sig diskutera mot det rasistiska Sd men frågan är om de respektabla borgarna är förberedda på diskussionen så att man inte sitter där och diskuterar med istället för mot. Det har ju varit problemet de tidigare gångerna Folkpartiet gjort bort sig genom att inbjuda Sd till diskussion.

Vi får väl se om dessa två gångerna också skall staplas på högen över gratis mediareklam för det rasistiska Sd.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Högerregeringen försöker lindra sin förstörelse av kulturen

Regeringen har nu backat vad gäller de besked om minskat statsbidrag som teatrar fick under årskriftet. Totalt handlar det om 55 miljoner kronor, något som högern naturligtvis skulle vilja se betala av deras enorma skattesänkningar till de rika i landet.

Men moderaten Lena Adelsohn Liljeroth meddelar ändock att:
Därutöver är det klarlagt att de statliga bidragen - för samtliga berörda institutioner - kommer att justeras utifrån den framåtsyftande effekten av de nya momsreglerna. Bidragen kommer också att prövas utifrån verksamhetsmässiga prestationer och kulturpolitiska prioriteringar, säger kulturministern.


Det är så fantasitiskt att vi äntligen har en regering som systematiskt drar tillbaka landet i tiden och utvecklingen. Det är tur att vi har moderaterna och deras nyliberala religiösa krig mot den stora onda demonen - skatten.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

måndag 9 april 2007

Karl Marx hade rätt

Jag tror det var någonstans mellan Fjodor Dostojevskij (Brott och straff, Ynglingen) och Herman Hesse (Der Steppenwolf) som mitt medvetande över människans natur började få struktur.

Misantropen Machiavelli, utopisten Thomas More, teologerna Luther & Calvin, upplysningfilosofen Rousseau var alla idioter. Människan är inte beständig, den är föränderlig.

Materialistiska dialektiken spöar all tidigare logik. Och då faller allt på sin plats, den förklarar människans historia och den förklarar dess "natur" genom att inte ge henne någon natur. Människan är föränderlig för hennes miljö och förutsättning.

Och vad får då detta för konsekvenser? Jo det betyder att den materialistiska dialektiken faktiskt är den mest radikala och högst aktuella filosofiska teorin över mänsklighetens "natur" och historia (för nuvarande). Högerns nyliberala förvirringar luktar gammal mögel och damm, dess människosyn förlegad och nutidens största paradox befinner sig i det nyspråkliga förhållandet till den borgerliga hegemonin till den grad att gammal förlegad nyliberal teori blir symbol för "förnyelse".

"Förnyelse" idag är nyspråk för förstörelse


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Anna Lundberg gör det lätt för sig

I en hastig anblick blir det svårt att riktig se meningen med Anna Lundbergs artikel på Aftonbladets kultursidor. Det blir en massa hänvisningar och hastiga reflektioner men så helt plötsligt sätter hon pekfingret på vad hon störs sig på.
"Det bildade medelskiktet tillrättavisar"
Hon försöker nämligen sätta skriftställaren Nina Björk i den beryktade medelklasseliten. Om Anna verkligen tror på sin förklaring överlåter jag till henne. Men för mig verkar Annas text tyvärr inte införliva vad den åtar sig för att göra. De argument man skulle kunna kräva av liknande påståenden förvandlas till underliggande spekulation.

Så, nej Anna - jag är inte övertygad.


Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

lördag 7 april 2007

Röd metall reflekterar över ultravänstertaktik

Jag har länge tänkt hedra Red Metal med en kommentar på min blog och nu drar jag stråt till stacken för hur den antikapitalistiska vänsterns kamptaktik bör se ut. Red Metal reflekterar i sitt senaste inlägg just om hur man som antikapitalist bör förhålla sig till inomkapitalistisk kritik. Det kan vara parlamentarisk kamp, mediakritik, alternativ media o.s.v.

Red Metal påpekar lättheten att snabbt avfärda inomkapitalistisk kritik som meningslös. Jag vet att jag till och med i min inte så avlägsna ungdom till och med kunde avfärda inomkapitalistisk kritik som kontraproduktivt.

Men allt detta "ungdomligt oförstånd" vacklades från första stund då jag började se värdet i taktiken framför principen. Principen började jag förstå kunde gynnas av taktiska gärningar, jag började uppskatta gärningen framför idén. Vilket i sig blir en paradox.

Tidigare hatade jag "fejk-vänstern" med alla sina bekvämliga pacifistiska åsikter som inte utgör något hot mot den rådande ordningen förutom som vilka apatiska profeter som helst. Men efter att ha insett ytlighetens kraft har jag ångrat mig. Kläder och bekväma åsikter har faktiskt en viktig funktion som en alternativ kurs från den rådande politiska hegemonin. Missförstå mig inte. Ytligheten kan aldrig få en avgörande funktion till ett genomgriplig förändring. Den funktion den faktiskt har ligger faktiskt på just ytligheten - det som anses populärt.

Den sista spiken som begravde mitt hat till "fejk-vänstern" var Stefan Kochs bok "Höger om!" (Ordfront förlag 1999), som effektivt visade att den lilla mark vänstern på 60 & 70-talet inkräktade på den borgergliga hegemonin byggde just på inomkapitalistisk kritik. Genom proggrörelsen spröt det ut musikplattor, och SVT & SR vågade ta in idéer som ifrågasatte den rådande hegemonin i större utsträckning, proggressiv konst skjöt i höjden i form av exempelvis teatergrupper. Vänsterns fokusering på den akademiska sfären bidrog på 60 & 70-talet också till att en omfattande kritik mot kapitalismen fick utrymme i den offentliga problemformuleringen.

Den antikapitalistiska vänstern har alltså mycket att lära sig av vänstern på 60 & 70-talet. Populism och akademiker kan på ett proggressivt sätt hjälpa att bygga upp ett alternativ till den rådande hegemonin, men tyvärr verkar vänstern idag stå för en automatisk aversion gentemot dess egna historia. De som istället tagit till sig lärdomen från 60 & 70-talets vänstern är dagens höger d.v.s. SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv).


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com