Sidor

lördag 30 juni 2007

Högern är sjuk!


Nu har vi än en gång fått bevisat att högerregeringen trampar på de sämre ställt i landet. Först skattelättnader mest för de rika och sedan generell hyresökning och slakt av allmännyttan. Och det är ju bara toppen på isberget.

Jag tror jag aldrig varit så arg i mitt liv som nu. Om inte detta är den definitiva döden för den svenska högern i regeringsställning så lever vi bevisligen i Orwells dystopiska "1984". Förbannade borgarbrackor!


Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

torsdag 28 juni 2007

Myten om "snällismen" - socialstyrelsen

Idag finns det ideologiska krafter som härleds från konservativa och reaktionära krafter och en av dessa är den moraliska uppfattningen att "göra rätt för sig". Denna moraliska uppfattningen tar inte hänsyn till om det är möjligt för individen att "göra rätt för sig". Huvudsaken ligger i om individen gjort "rätt" eller inte för att kunna uppfattas som en normal moralisk människa.

Att sälja sin arbetskraft är en av dessa "göra rätt för sig". Att inte ha arbete anses omoraliskt och arbetslösa människor förtjänar därmed att ses ned på. Uppfattningen leder till att det är något fel på individen om den inte har något arbete. Alltså inte att det är fel på systemet, arbetspolitiken och den arbetsmarknad den påverkar.

Denna borgerliga logikmoralism finner vi faktiskt ännu idagens svenska välfärdssamhälle. Ett samhälle som anser sig själv vara jämlikt och fritt. På socialstyrelserna i Sverige har nämligen personalen tagit på sig rollen som samhällets moraliska väktare. Med härskna möten försöker personalen göra allt i sin makt att försöka få den människa, som är i behov av hjälp, att få ett sämre självförtroende. En effektiv metod som socialstyrelsen använder sig av är att, så mycket som möjligt, lägga skuld på den behövande. Att på alla sätt ifrågasätta och kring-gå lagen som tvingar socialstyrelsen att hjälpa behövande människor. Nästan som om landets lokala socialstyrelser tävlar med varandra, om hur mycket människor man hinner lura och trycka ner för snygga siffror vid årsskiftet med tårta och skumpa.

De reaktionära krafterna i landet har försökt måla en bild av Sverige som ett land av "snällism". Ett land där folket inte bryr sig om att arbeta - för att de inte behöver det. - Bidragsberoende! skriker borgarna halsen av sig. Folket har för lätt att hamna i bidragsberoende påstår de. Verkligheten förhåller sig tvärtom. Folk skyr socialstyrelsen. Det är det sista man vill gå till, och när man tvingar dit går man med böjd nacke för all tyngd som samhället sätter den på. Tyngd av reaktionär moralism att "göra rätt för sig". Och, när man orkar öppna de tunga dörrarna in till socialstyrelsen så möts man av en personal som trycker ner en till avloppsnivå medans man själv får krypa till korset varje månad och tigga om matpengar. Med mössa i hand tvinga fram ett leende och säga "tack Herre" ur ett ansikte länge fritt från självförtroende och mänsklighet.

Sveriges falska välfärdssamhälle med dess falska trygghetssystem är inget annat än ett raffinierat förtryckar-system för att hålla människor i kontroll. Ett pisk-system för att piska upp konkurrensen om smulor på golvet. Prat om själv-förverkelse och individualism är helt enkelt bara prat. Individens själv-förverkelse kan bara komma i uppfyllelse när människan är tillräckligt fri att välja vad hon vill "arbeta" med. När människan inte längre lever i ett samhälle som trycker ner medmänniskor för att de bryter mot normen. När människan inte längre behöver gå och tigga med mössa i hand för att kunna få mat på bordet. När människor inte förföljs för att de tar emot hjälp när de behöver det. Då lever vi inte längre i ett borgerligt samhälle, då lever vi i ett fritt och klassfritt samhälle.Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

onsdag 27 juni 2007

Titel: SpegelfosterTiteln refererar mycket till vad bilden förmedlar i abstraktion. Hur fungerar "fostret" till sig själv? Hur ser vi oss själva?

Denna teckning är liksom en del andra jag gjort på sistone en del av ett tema inspirerat av avantarde-konstnärer som El Lissitzky, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin, Lyubov Popova och Kazimir Malevich.


Andra bloggar om: , , , ,

måndag 25 juni 2007

NEO slår hål i luften

Det är lustigt att se hur liberala NEO reagerar på Friktions avslöjande om Littorins "akademiska" betyg. NEO reagerar med att göra en ganska väl utförd undersökning om individerna bakom avslöjandet. NEO nämner dock också att Friktion gjort ett "gediget grävjobb". Men ändå lägger man hela sitt grävjobb på individerna bakom avslöjandet. Och det tåls kanske att upprepas - själva avslöjandet kan aldrig vara relativt till vilken eller vilka individer som gjorde själva avslöjandet. Det är förstås bra om läsaren vet vem författaren är men det är en annan sak.

Följderna av NEO:s undersökning om personerna bakom blir paradoxalt också en bild av NEO:s ställning. Reaktionerna är blandade, men en del bloggare tror verkligen att personerna bakom avslöjandet av Littorins betyg på något mystiskt sätt ändras för att personerna inte gillar Littorin. Bloggen Samtida Tankar skriver:
Friktions dubbelspel är inte bara ett hårt slag mot deras eget förtroendekapital, men det kastar också en skugga över bloggosfären. Svenska medier har etiska riktlinjer de följer. Det borgar för en viss kvalité även om man undrar vart den kvalitéen har tagit vägen många gånger. Bloggen Friktions riktlinjer verkar vara allt annat än etiska.
Taktiken känns igen. Som den amerikanska "nyhetskanalen" FOX så gäller det vid pinsamma avslöjanden om ideologiska fränder att göra avslöjandet grumligt genom diverse avledande manövrer. På det sättet kan man förlora men ändå överleva p.g.a. de frågetecken och avledningar som man blandat ihop med avslöjandet. Kan man inte hitta något viktigt, kan man ju alltid köra "pinsamma" avslöjanden om de personer som gjort det ursprungliga avslöjandet. Då blir vi riktigt förvirrade, och vi orkar inte med "skandalen" över huvud taget. Klassisk ideologisk/politisk försvarsmanöver.

Varför NEO håller på med försvarsmanövrer p.g.a. Littorin kan visserligen spekuleras om. Möjligtvis tycker NEO om Littorin, eller så vill de försvara honom för att rädda höger-regeringens ansikte i allmänhet. I ett vad, skulle jag satsa på det senare. Bloggen Den Osynliga Bloggen gör ett utmärkt exempel på det:
Och som vanligt, tyvärr, är det alliansens fransmän: folkpartister eller människor med fp-bakgrund, som saboterar för politiska vänner.
Kan det bli mer tydligare? Man vill rädda den svenska högerns anseende.

Läs också Jonas Morians intressanta inlägg som avslöjar att NEO även har en f.d. medlem i Friktion (mm.. smaskigt värre).Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

söndag 24 juni 2007

Ännu en meningslös opinionsundersökning

Upp och ned, ned och upp, upp och ned? När skall man lägga vikt, och när skall man inte lägga vikt till "opinionens" tyckande? Är det opinionens tyckande? Vad betyder procentenheter?

Oppositionen leder kraftigt. Det är nog den enda faktorn man möjligtvis skulle kunna uttolka från alla dessa opinionsundersökningar som poppar upp varannan dag i våra borgerliga morgontidningar. Det och att skadeglädjen över Vänsterpartiets sjunkande %-enheter var mer av ett önsketänkande.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på Intressant

onsdag 20 juni 2007

Sossar vill förstärka demokratin

Några sossar på DN-Debatt diskuterar möjligheten att grundlagsskydda våra gemensamma produktionsmedel i skydd från tillfälliga majoriteter. Varför just den gemensamma egendomen är så viktigt handlar om dess demokratiska värde, vad vi alla äger har vi också möjlighet genom demokratiska beslut att kontrollera. Det är visserligen också ett demokratiskt beslut att avskaffa demokratin - men då borde den rimligtvis genomgå vissa grundlagskyddande hinder innan ett sådant viktigt beslut genomförs.
Vi är ledamöter i den grundlagsutredning som arbetar med att se över hela Regeringsformen. Bland annat diskuterar vi där borgerliga förslag om att förstärka grundlagsskyddet för privat egendom. Men med det som nu händer,
kan vi inte annat än att konstatera att det snarare är ett grundlagsskydd för offentlig egendom som borde tillskapas, så att inte tillfälliga majoriteter så lättvindigt kan göra sig av med våra gemensamma tillgångar.
Desssutom har svenska folkets motstånd mot utförsäljningen av svenska bolag ökat enligt en SvD-artikel. Regeringens vilja att sälja ut vår gemensamma egendom är på många sätt ett icke-demokratiskt beslut.Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

lördag 16 juni 2007

Höger-regeringen vill öka sjukskrivningen!

Den nuvarande höger-regeringen har inget lärt sig av den nuvarande faktorn inom svensk sjukskrivningshistoria. Jag har tidigare redogjort det statistiska ljugandet som ligger bakom den hetsjakt på sjukskriva som förs idag och främst från unghögern men även andra högerkrafter. Nu har visserligen den moderatdominerande höger-regeringen även i sina led svårigheter att få igenom en ännu karensdag med ett skepktiskt Folkparti. Men den hetsjakt på sjukskrivna människor och även bidragsbehövande människor är ett naturligt led i den allt mer nyliberala dominansen inom politisk propaganda. Sjuka människor som inte klarar sig själva skall helt enkelt "klara sig själva". Begrepp som jämlikhet och solidaritet angrips frenetiskt och det är "naturligt" att vara självisk.

Sjukfrånvaron sjönk från 8 timmar per 100 arbetade timmar 1988–89 till under 4 timmar 1996–97. Sedan steg den igen. (Clarté 4/04)
Anledningen till att den sjönk under perioden 1989 till 1996 var för att antalet anställda 1990–1993 minskade drastigt p.g.a. att företagen "gjorde sig av med många som av olika skäl hade hög sjukfrånvaro"(Clarté 4/04). Dessutom infördes år 1991 en sänkt sjukpenning för de tre första dagarna, och den redan införda flextiden bidrog till att anställda allt mer började kompensera för denna sänkta ersättning "genom att kvitta sjukfrånvaro mot inarbetad tid"(Clarté 4/04). År 1992 genomfördes den så kallade "sjuklönereformen" som innebar att ersättningen för de korta sjukfallen blev en fråga som gjordes upp mellan arbetare och arbetsgivare. Att avstå ersättning blev ett sätt att rädda jobbet. När nu alarmisterna skriker sig hesa bygger de statistiken utifrån en kort tidsintervall mellan 1996 och 1997 då sjukfrånvaron var extremt liten.

Vad vi har i landet idag är en alarmism som bygger på falsk statistik. En statistisk tidsintervall som skapats för arbetsgivarintressen som sedan används för att hetsa sjukskrivna arbetare. Arbetsgivarperioden inom sjukförsäkringen från och med 1992 innebar att människor stannade i jobbet trots att de behövde vara hemma p.g.a sjukdom. Detta har sedan fått konsekvenser som ökade långtidssjukskrivningar och ökade profiter för kapitalisterna. Med ännu mer hets mot sjukskrivna hoppas högerregeringen att profiten skall öka ännu mer.

Och det är precis det som den nu sittande höger-regeringen försöker införa med att ännu en karensdag. Regeringen i form av Anders Borg säger att det är för att "Vi har nu en väldigt stark konjunktur. Normalt sett stiger då korttidsfrånvaron, något som sedan övergår i en högre långtidsfrånvaro.". Anledningen är alltså som Borg säger att försöka minska korttidsfrånvaron. Men detta försökte man med tidigare, som sagt. Konsekvensen blev att människor som behövde stanna hemma på grund av sjukdom fortsatte arbeta. Detta ledde till å sin sida att allt fler människor till slut blev så sjuka att de blev långtidssjukskrivna. Så att tvinga sjuka människor att arbeta är ett effektivt medel för att skapa fler långtidssjukskrivna - vilket Anders Borg nu tänker göra.

Högern gillar att anklaga arbetare för att vara lata och gnälliga, och sjukskrivna människor för att ljuga medans rapport från EU:s arbetslivsinstitut visar på att arbetare i Sverige stressar mer på arbetet än något annat folk. Svenska arbetare är de som gör mest för lönen enligt undersökning av Amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. verige under det senaste decenniet haft en av de högsta produktivitetshöjningarna i världen. Timlönerna däremot ökade med 2,3 procent i Sverige under 2005. En notering som placerar Sverige på undre halvan jämfört med andra EU-länder.
De måttliga lönehöjningarna tillsammans med den exceptionellt goda produktivitetsutvecklingen har gjort att arbetskraftskostnaden för varje enhet som produceras i Sverige har fallit jämfört med andra länder inom EU. Svenska arbetare är billiga."
Detta händer idag när högerregeringen startat en hetskampanj mot sjuka med påståenden om "sjukskrivningsfusk".Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 15 juni 2007

Vattenattacken: Sverige är sjukt och Hanna Wilenius är en hjälte!

Det är tragiskt att läsa att Hanna Wilenius blivit inkallad till förhör till SÄPO för en sådan självklar demokratisk fri- och rättighet som att skoja med statsministern. Uppenbarligen var det inte något gift i vattnet, så den "terrorist-orsaken" kan man med gott samvete och förnuft lägga åt sidan. Att SÄPO agerar dumma är naturligtvis ett svepskäl eller så är de helt enkelt bakom flötet. Det är tragiskt och skrämmande att inse att detta bara är ett led i den allt mer snabba utvecklingen av det absoluta kontrollsamhället a la Orwell "1984". Västvärldens framtid är allt annat än ljus med tanke på vad som sker omkring oss.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

torsdag 14 juni 2007

FiB-Kulturfront - varghatare?

Jo jag läste precis en notis på FiB:s hemsida:
sitter och lägger sista handen vid reportaget i Småbrukarens sommarnummer om Astrid Andersson på Kroppefjäll och hur hon förlorade 7 får kommer meddelandet om att vargar rivit 5 får på gården Håven i Lane-Ryrs socken mitt i Bohuslän. 5-6 mil från Kroppefjäll. Och fem kilometer från Småbrukarens redaktion. Det är ett illavarslande tecken på att vargen breder ut sig söderut när det vilda minskar i Dalsland.
Ett typexempel på skräckagitation. Vargen har tagit allt vilt och det är synd om djurägare som inte klarar av att hålla dem säkra från rovdjur. Vidare:
Förbundet Sveriges Småbrukare vill bara ha varg i inhägnad där den inte kan vara ett hot mot tamdjuren. Tyvärr har vi inte fått stöd för vår linje inom LRF som i stället väljer att hålla sig väl med storstadens rovdjurskramare och Svenska Jägarförbundet och stöder den officiella rovdjurspolitiken, som helt saknar förankring bland landsbygdens folk.
Ännu ett typiskt exempel på den skräckagitation som varghatarna rör sig med. Den irrationella uppdelningen i stads- och landsbygdsuppfattning vad gäller vargens vara eller inte. Alla stora undersökningar vad gäller befolkningens uppfattning över vargen visar på att landsbygden är lika positiv som stadsfolket. Kompletta lögner som läggs på lager efter lager är ett typsikt knep, om man upprepar stora lögner så uppfattas dom snart som sanningar var det en känd tysk populist som sa.
Att vi skulle ha varg i inhägnad är ju som bäst skrattretande. Vad vi behöver är en större vargstam för att undvika den genetiska svaghet som den blivit utsatt efter omfattande tjuvjakt. Det är alarmerande att FiB-Kulturfrånt håller på med sådana här notiser, vad vill de? Antingen är det FiB:s officiella linje att vara varghatare eller så är det hela ett ironiskt skämt. Får hoppas på det senaste.Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Vänsterpartiet är fortfarande starkt i ny opinionsmätning

Så då var det dags med ännu en opinionsmätning, men det enda man kan säga med detta är tillsammans med den upprepande kontexten att oppostionspartierna leder är att den skräckvarning som spred sig som löpeld bland massmedia och bloggosfären för några dagar sedan var en helt meningslös varning. Precis det som jag tidigare påpekat. Vänsterpartiet riskerar alltså inte alls att komma ut ur Riksdagen om det vore val nu.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

1984 och idag – hur Orwell siade om dagens demokratiska hot

George Orwells ”1984” är en av de stora aktuella romanerna som har varit standard i litteratur och politiska diskussioner ett bra tag under senare hälften av 1900-talet och nu in på 2000-talet. Den är ett utmärkt exempel på skräcksatir över ett dystopiskt samhälle, där staten ser allt och kontrollerar allt (Storebror) och fungerar därmed som ett utmärkt exempel i jämförande analyser.

Orwell skrev den troligtvis i en reaktion på det stalinistiska kontrollsamhälle som allt fler i världen började få nys om. Reaktionen delades av många radikala som ett slag i ansiktet, eftersom Sovjetunionen varit en symbol för just de saker som det framväxta stalinistiska systemet trampade på var reaktionen på många sätt traumatisk. Det är kanske därför man kan läsa in frustrationen och den totala meningslösheten i Orwells bok ”1984”. Den vittnar på många sätt varför varje radikal måste bearbeta och studera det stalinistiska systemets karaktär och uppbyggnad.

Tyvärr måste jag väl påpeka har boken blivit populär och spridd av en helt felaktig orsak, paradoxalt för härskarmaktens ivriga politiska agitation, där det dystopiska kontrollsamhälle som Orwell beskriver liknas direkt vad vissa radikaler (kommunister) beskriver som det kommunistiska samhället. Orsaken till detta är det idéhistoriska, filosofiska, historiska, och statsvetenskapliga felaktiga beskrivningen av Stalinsovjet som kommunistiskt. Än idag, några år efter Kalla Kriget, kan vi läsa i vissa faktaböcker uttryck som ”kommunistisk stat” och ”kommuniststater” som de facto är självmotsägande. Begreppet kommunism är ett likhetstecken med icke-statligt samhälle, och att i den kontexten faktiskt koka ihop ett icke-begrepp som ”kommuniststat” blir som att slå hål i luften. Vad Orwell beskrev vad det stalinistiska fenomen som kunde ses i de stalinistiska regimerna med en extremt kontrollerande statlig apparat. Den har de facto inget med det kommunistiska samhället som Karl Marx och hans efterföljare beskrivit som ett möjligt utvecklande samhälle efter det kapitalistiska. Mer om detta vid annat tillfälle.

Det som är det intressanta med Orwell är som sagt inte ur den kapitalistiska härskaragitationens synpunkt - ett slag mot kommunismen - utan en kritik av utvecklingen av ett stalinistiskt kontrollsamhälle. Speciellt viktigt är hans abstraktion i beskrivandet där han med fokuserandet av kontrollsystemets detaljer inte slänger samhällssystemets titel i ansiktet på läsaren. Det gör att man som läsare kan identifiera och använda Orwells varningar även i andra sammanhang utanför den stalinistiska estetiken och känna igen sig även i vår egna kapitalistiska klassdiktatur – Sverige/EU/Västvärlden. Den politiska agitationen som spottas ur Storebrorsapparaten ”Frihet är slaveri – Krig är fred – Okunnighet är styrka” är som en brinnande aktuell satir över Västvärldens rättfärdigande agitation av sin imperialistiska härjning över alla världens hörn. Massmord heter demokratisering, och ockupation heter frihet. Andra jämförande faktorer radar upp sig när man läser ”1984” förutom enbart den politiska agitationen, även det hårda kontrollsamhället ”Storebror ser dig!” känns inte så långt borta i dagens samhälle med allt större informationskontroll och överbevakning. Något som blivit ännu mer aktuellt i och med efterverkningar från USA:s paroll ”kriget mot terrorismen”. De demokratiska hoten är idag varken terrorismen eller de ryska stalinisterna. Hoten finns i vårt eget system, där den kapitalistiska klassdiktaturen och dess hegemoni allt mer vinner i den ständiga klasskampen. Oppositionella röster kvävs i hegemoni-moralistiskt övertag. Demokratiska rättigheter tummas på i ett allt mer hätskt agitoriskt klimat. Vad Orwell lär oss är att vakta vår egen bakgård. Att stoppa en utveckling till ett Storebrors-samhälle.Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

tisdag 12 juni 2007

Pensionärerna kritiserar höger-regeringen

Vi fem pensionärsorganisationer, med sammanlagt cirka 800.000 medlemmar, anser det helt oacceptabelt att dagens och morgondagen ålderspensionärer ska belastas för de försämringar som regeringen har genomfört för förtidspensionärer. Vi är också mycket kritiska till att regeringen på detta sätt ställer pensionärsgrupper mot varandra.


Ja jag håller med de fem pensionärsorganisationerna. Tanken att Sverige måste dra ner på pensionärernas livssituation o framtiden bygger bara på nylibera lögner för att få genomdriva sin utopi. Vi har råd med en god och bred välfärd, och vi är även beredda på att betala för den.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Filderare dömd till böter! Antipiratbyråns bakslag hopar sig

Den 45-årige sjukpensionär som åtalats för fildelning fick idag domen från Hovrätten för västra Sverige fastställd på 80 dagsböter. Han dömdes alltså inte till villkorlig dom vilket skulle ha inneburit att fildelning skulle ha blivit ett brott med fängelse på straffskalan och påföljande möjlighet till husrannsakan vid misstänkt brott.

Aftonbladets IT-expert Peter Petterson säger att "Domen stoppar jakten på fildelare" och fortsätter "Nu kan polisen bara ta dem som självmant hör av sig till polisen och säger "snälla bestraffa mig" "

Alltid skönt att se när Antipiratbyrån får knäpp på näsan.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Bögbomb? Hahaha...

Pentagon i USA förnekar inte att de försökt bygga en "bögbomb" som skulle göra fiende-soldaterna oemotståndliga för varandra. Tanken att homosexuella på grund av sin sexualitet inte skulle kunna sköta sitt jobb är inget annat än ett sjukt homofobiskt förhållningssätt till sexualitet över huvudtaget.

Man skulle kunna tro att detta tragikomiska militära angelägenhet hörde hemma under en tid då homosexualitet fortfarande ansågs som en sjukdom eller något suspekt från en allmän homofobisk inställning. Men förslaget framfördes till Pentagon så sent som 1994. Vilket gör det hela ännu mer komiskt och tragiskt.

Västvärlden kanske ska se över sin egen bakgård innan man börjar gapa åt andra.


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

måndag 11 juni 2007

Vulgären Karin Svensson Smith

Så då börjar Expressen rapa efter Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets rapportering av Demoskops meningslösa junimätning (ca 1 000 pers). Och självklart skall borgarmedia ha en av de mest vulgära Vänsterparti-hatarna Karin Svensson Smith att kommentera varför den meningslösa undersökningen pekar på dåliga siffror för Vänsterpartiet. För desinformatören Smith är det självklart, "Jag är inte förvånad. Vänsterpartiet är dåligt på att ta hand om sina väljare" Smith menar som hon alltid mantrat, sedan hon gjorde bort sig i TV och tidning med sina lögner, att problemet med Vänsterpartiet är att det har vänster-åsikter. Smith var också en av den grupp inom partiet som verkade för en planerad kupp för en uppsplittring av partiet. Den lilla gruppen av individer ogillade de demokratiska beslut som fattades inom partiet och försökte genom extrem mediabevakning få partiet i dåliga dager. Vart Smiths åsikter ligger är inte någon hemlighet.

Nej, Smith. Om det är något som är Vänsterpartiets problem så är det att partiet inte nog statuerat sin särställning gentemot Socialdemokraterna. Vänsterpartiet behöver tvärtom mot vad Smith påpekar en stark ställning mot de nyliberala högerkrafterna som tagit över de borgerliga och Socialdemokratiska partiet, och verka emot uppfattningen av Vänsterpartiet som Socialdemokraterna - fast lite radikalare.

Vänsterpartiet behöver, som Ohly sagt, vara ett tydligt vänster-alternativ.Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

Bakslag för Antipiratbyrån - igen!

Kammarrättens dom idag säger samma sak som Länsrättens - att ip-nummer är lika med personnummer.

På Aftonbladets hemsida kan man läsa att Kammarrätten följer Länsrättens beslut om att stoppa samlandet av ip-nummer för privata organisationer som Antipiratbyrån. Vilket tas som ett glädjande besked för en fri och livlig kultur och ett beaktande av den enskildes integritet.

Dock, har Antipiratbyrån ändock lyckats kringgå detta genom att få ett särskilt tillstånd från Datainspektionen. Det som kommer att bli konsekvens för APB är att de måste ha tillstånd för sin verksamhet, men det ser ju ut som att det inte skulle vara något problem.Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Vem lyssnar på Bush?

Ja, vem lyssnar på Bush? Vi kommer ju alla i håg när Bush deklarerade frihet i Irak och dess nya självständighet. Inget av det var sant, och han fick som vanligt ställa sig i skamvrån. Nu gör han samma sak. Kosovo skall bli självständigt deklarerar han, men Kosovo är inget självklart fenomen. Kosovo har historiskt hört till Serbien och innehar viktiga territoriella minnen för serbierna och vi skall inte glömma bort den stora grupp serbier som faktiskt bor i Kosovo.

Det bästa vore om Kosovo faktiskt återigen blev en del av Serbien naturligtvis, men så har vi problemet med UCK-gerillan så lite hjälp från FN kanske inte skulle vara så fel.Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Ännu en meningslös undersökning

Bara 1 000 personer tillfrågades, vilket för vilken sund människa som helst bör kvalificeras som icke representativt. Dessutom är det redan känt att Vänsterpartiet rent statistiskt alltid missgynnas i opinionundersökningar och får alltid större utslag när det gäller val.

Men som Jinge uppmanar så behöver Vänsterpartiet vässa pennorna, inte minst i sitt bemötande av kritik.


Undersökningen: DN, SvD
Andra bloggar om: , ,
Pingat på intressant

söndag 10 juni 2007

Protesterna mot G8-toppmötet i Heiligendamm var en stor succé!

80 000 människor var med och demonstrerade på lördagen (2 juni) och tio tusentals följde de följande dagarna. Trots den historiskt massiva polisinsatsen så härdade demonstranterna ut och lyckades till och med försena mötet p.g.a. att tolkarna blev försenade. Tvärtom mot vad media vanligtvis har visat kring protesterna så var det bara en handfull människor som urartade i de massiva demonstrationstågen. Vilket visar på vilken verklighetssyn media förmedlar.

Det är uppiggande och hoppfullt att se så många människor trots hindren sluter upp i massprotester och visar på beslutsamhet och motvilja mot den rådande kapitalistiska världsordningen.

Mer att läsa, inklusive bilder och filmer finns på denna länk till Revolutions hemsida.Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Det var oljan som var nyttig - inte skräpmaten!

Man blir lätt trött på livet när man ser hur medierna gör allt för att skandalisera verkligheten, speciellt kåta är dom när det gäller att ifrågasätta vedertagna sanningar som att skräpmat är dåligt och att vegetarisk mat är nyttigt. Aftonbladet ligger i täten när det gäller kampen mot vegetarisk mat, men nu tar SvD sitt strå till stacken med att dra en långtdragen analys på nya uppgifter vad gäller majs och sojaolja.

Artikelns rubrik leder läsaren till insikten att skräpmaten är nyttig, medans uppgiften snarare menar just det att oljan är nyttig. Det är alltså oljan - inte skräpmaten som är nyttig. Skräpning SvD!Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Är bloggandet ett hot mot intellektualismen?

Först och främst vill jag statuera att jag är inte anti-intellektuell, tvärtom faktiskt. De intellektuella är en viktig del i ett livligt och friskt samhälle. Det är också därför som det är svårt att förhålla sig till sådana här alarmerande påståenden att bloggandet (som i mycket innebär en decentralisering från finrum till folkligt rum) skulle vara ett hot mot djupare litterära analyser som idagsläget förs av etablerade tidningar. Men finrum är inte alls ett likhetstecken med intellektualism. De intellektuella kan mycket väl befinna sig i det folkliga rummet och på det sättet kan bloggandet vara ett medel för ett mer öppet och livligare samhälle.

Men jag har som sagt problem. Vi lever i en allt mer populistisk tidsera där underhållning sätts i främsta led. Här kan bloggandet kanske vara ett hot i den populistiska kontexten. Etablerade tidningar kan i den kontexten fungera som sanktionerare av djupare analyser som annars i ett hårt klimat skulla försvinna och dö ut.

Med detta i åtanke frågar jag mig varför vi lever i en populistisk tidsera. Varför tycker vi att underhållning är det vi behöver mest idag? Svaret på den frågan skulle jag påstå vara den mentala tröttheten av vårt allt mer nervositerande kapitalistiska roffarsamhälle. Det är inte ett tecken på en objektiv mänsklig natur att vi automatisk tar till oss en eskapism i media-underhållning.

Som det ser ut idag, kanske bloggandet faktiskt är ett hot.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Hur kunde ni rösta på moderaterna?

Ja, nu får vi svart på vitt att de "nya" moderaterna inte alls var nya som de själva försökte få svenska folket att tro genom sin politiska agitation. Men hur kunde det komma sig då att många gick på deras agitation? Är svenskarna så blinda och naiva när det gäller den nyhetssändning eller är dagens unga totalt historielösa vad gäller ideologiska rörelser i Sverige? Det senare tror jag har en stor bidragande del. I efterhand blir det reaktioner på något som moderaterna stått för även i valrörelsen.

Lever allmänheten i en mental istid?


Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

Neofeminismen slår än en gång mot feminismen

Aftonbladet kan man läsa att kommunen Bollnäs stoppat en bild som föreställer en naken skogsvrå, men godkänt en naken näck. Johan Kock, kulturintendent och bildansvarig i Bollnäs kommun, förnekar vad både fotograf och personer på kommunen hört Kock beskriva bilden som sexistisk. Om nu Johan Kock stoppat bilden p.g.a. att han tyckte den uttrycka sexism är detta ännu ett fenomen där neofeminism anfaller feministiska grunduppfattningar.

Neofeminismen är i sin karaktär en antifeministisk tankegrund där kvinnan är skör och speciell och måste skyddas. I sin rabiata anti-sexism blir den sexistiskt.


Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

Kapitalism viktigare än mänskliga rättigheter

Det kunde vi tydligt se när Sverige bjöd in Kinas president (med stort följe, två stora jumbojet). Dagens Nyheter (artikel 1, artikel 2) uttrycker sina tvivel om den borgerliga statsministern Reinfeldt nämnt något om mänskliga rättigheter över huvudtaget. Och det är ju frågan. Vad kan Reinfeldt säga om mänskliga rättigheter till Kina utan att förarga Kina som är en sådan viktig kapitalistisk vän av västerlandets handelsmarknad. Möjligtvis skulle Reinfeldt kunna tänkas slänga in en notis över hur Sverige minsann av tradition sätter värde för mänskliga rättigheter utan att alls gå in i detalj.

Västvärldens tysta närmande till Kina och Kinas närmande till västvärlden är ett naturligt led för kapitalistiska partners i en gemensam handelsmarknad. Då kan inte så fjuttigt som mänskliga rättigheter och sociala strukturer få stå i vägen för en god profitvinst. Det är ju bara att se på hur Sverige agerar i sitt förhållande till USA. Den tidigare Socialdemokratiska regeringen tyckte att det var helt i sin ordning att inte kritisera, man sa att det skedde inom informella kontakter, vilket med andra ord betyder - inte alls.

Nej när kapitalet dikterar är inget annat viktigare.Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

lördag 9 juni 2007

Ungdomsfyllan - en myt


Ja, jag trodde aldrig att jag skulle tipsa om en ledare i högertidningen Expressen, men ledaren visar en analys av en intressant enkätundersökning av Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning. Ledaren skriver:
ett successivt minskat ungdomsdrickande som är lågt i förhållande till andra EU-länder. År 1977 var det bara 16 procent av niondeklassarna som aldrig druckit. 2006 var den siffran 62 procent.
Samtidigt som ungdomar har lättare att köpa alkohol avstår de alltså i högre grad från att göra det.
Vilket är oerhört intressant med tanke på den allt mer tilltagande kriget mot droger och alkohol som sker. Här i det lilla Hagfors sker det förnuvarande en frenisi i "drogfria" tillställningar som knappt drar någon publik alls och får istället en kontraproduktiv konsekvens.

Det som var mindre bra med ledaren var moraliserandet av alkoholintag som att det enbart gör en "aggressiv, babblig och påfallande korkad". Det stämmer bara på individer som inte klarar av att kontrollera sig själv det minsta, eller helt enkelt har en sådan personlighetskaraktär. Solklart fall av en kollektiv bestraffning.


(Bild: av Matt Watt)
Andra bloggar om: , ,
Pingat på intressant

Johan Hakelius överraskar inte

Läste nyss Johan Hakelius kolumn i Aftonbladet och blev som vanligt inte alls överraskad. Samma meningslösa ordbajsande som tvingar en som läsare att ifrågasätta meningen med att Hakelius över huvudtaget förtjänar tid och plats i en av sveriges största tidningar. När han inte skriver meningslös text brukar han då och då fila in någon smaskig moralåsikt för den övre medelklassen.

Men oftast är hans texter totalt meningslösa som sagt. Vi kan ju se lite vad han skriver i sin senaste kolumn. "Det jag menar är bara att klockan 2 förr eller senare blir klockan 3 i baren. Och även om spriten är densamma och lika riklig, även om musiken inte blivit sämre, även om alla runt omkring är precis samma laxar som de var en timme tidigare, är allt förändrat." och följer med att "Så är det med sommaren också. Jag vet det, du vet det, alla vet det. Solen kan skina med samma klara sken i tre fulla månader, men det är nu, nu, nu. Om ett par veckor är det sedan." Vad menar mannen? Vem bryr sig om Hakelius tycker att det är NU det gäller och inte SEDAN? Det enda jag är imponerad över är Hakelius förmåga att spruta ut sig ord för något så litet och obetydligt.

Men menar Hakelius något annat med sin beskrivning av Nuet och Sedan? Är det en underliggande kritik av människans undertryckande av problemen i världen? "För vi må låtsas att det, just nu, inte finns någon morgondag." Rent flyktigt rubbas min tidigare fördom om Hakelius förmenta obetydliga medelklassåsikter. Men sedan slås jag över varför just glädjen över Nuet just NU är problemet. Problemet med den samhälliga eskapismen är ju ett problem året runt och inte just när mäniskorna flyr till solen. Det finns ju alltid något att fly till. Och Hakelius text sjunker än en gång till meningslöshetens mediala brus.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Frige Roman Birke! Frige alla som gripits!

I senaste nyhetsbrev från Arbetarmakt kan man läsa följande:
Vid en gatukontroll utanför ett av aktivisternas läger greps
idag Roman Birke, 18-årig aktivist i ungdomsorganisationen
Revolution, av polisen. Förevändningen var att han innehade så
kallat material för maskering i form av solglasögon (en ytterst
användbar sak i glödande sol och 30-gradig värme). Hittills
förvägrar polisen advokaterna varje kontakt.
Ett solklart exempel på att de så kallade maskeringsförbuden är totalt verklighetsfrånvända och tjänar bara krafter för att trycka undan demokratiska fri- och rättigheter. Och dessutom ett solklart exempel på godtycklig provokation från polisen. Ett tragiskt led i en allt mer tilltagande repression från polisen samtidigt som tiotusentals demonstrerar mot imperialististerna Merkel, Blair, Bush fortsatta planer att utsuga mänskligheten.

- Solidaritet med protesterna mot G8!

- För frigivning av alla gripna aktivister!Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Bra Åsa!

Åsa Linderborg skriver utmärkt igen på Aftonbladets kultursidor:
Den hårfina skillnaden mellan att vara en slampa och en vamp kan kanske förklaras med varifrån kvinnan kommer. Inte alltid men ofta är det klassursprunget som avgör hur man tar för sig i de offentliga sammanhangen. Och hur man blir behandlad.

Linderborg analyserar Rosing och Gynning ur ett klassperspektiv och visar med en skarp penna att begreppet klass fortfarande är brinnande aktuellt även i vårt välfärdssamhälle.

Tack Åsa!


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Lena Nyberg visar vägen vad gäller betyg i skolan!

I sin debattartikel i Dagens Nyheter visar hon upp problem som jag nu ett tag uppmärksammat ända sedan jag gick i grundskolan. Egentligen tycker jag att man kan slopa hela betyggraderingen, men grundproblemet är att betyggraderingen är subjektivt och därmed minskas inflytandet av elever markant om inte totalt. Därför har Nyberg rätt i vad hon kräver som reform i ett försök att upphäva den stora subjektiviteten inom betygsättandet.

Här följer ett citat ur artikeln:
Elever i grundskolan och gymnasiet riskerar att inte våga uttrycka sig fritt i skolan om de tror att följden kan bli sänkta eller låga betyg. Ofta vet de heller inte vilka kriterier lärarna använder för betygsättning. Därför är det hög tid att införa ett system som gör att eleverna kan få sina betyg omprövade i efterhand.Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Bevis för CIA:s hemliga fängelser i Europa

I en artikel i SvD påstås det att Europarådets utredare säger sig ha bevis för CIA:s hemliga fängelser i Europa. Det mesta av materialet sägs dock byggas på vittnesmål från anonyma underrättelsekällor, men det skall ändå bli intressant att se hur det reder ut sig om Europarådet kommer att verka för någon åtgärd som följd eller inte. Klart är ändock att USA och CIA nu ligger under luppen för hård kritik från Europa, detta tillsammans med rättigången i Italien mot CIA-agenterna.

Hoppas nu att Europa vaknar upp och börjar inse att vi behöver sätta press på den enda supermakten i världen för att hålla den i chack.


Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant

Rostock och den vilsna högern

Jag vill tipsa om en intressant läsning av Anders Svensson om just händelserna kring Rostock och den totala okunnigheten hos högerbloggarna i Sverige.

Medans högern går vilse i sitt vänsterhat har de massiva demontrationerna i Rostock visat på en lyckad tillställning. Med diciplin i demonstrationtågen för att undvika polisprovokationer och ge dem anledning att bryta upp tåget, och den massiva uppslutningen av människor. Av hundratusentals människor som protesterade mot västvärldens imperialistiska regimers hycklande intällning till de demokratiska rättigheterna så använder sig borgarmedia och högerbloggarna av ett fåtal våldsbenägna individer ett systematiskt mantra för att smutskasta den anti-imperialistiska rörelsen i vanliga folks ögon.

Detta är naturligtvis ett led i att förbereda allmänheten för en hårdare repression från polisen och möjligtvis från militär. Angela Merkel har tydligen föreslagit att polisen borde ha tillgång till gummikulor.

Att inte de vilsna högermupparna skäms över sitt lakejande är för mig outgrundligt.Läs mer: "DN:Polisprovokatör kan ha avslöjats", "DN:Fortsatta blockader runt Heiligendamm", "DN:Polisen bröt vägblockad mot G8-mötet", "SvD:Svensk stridsbåt stoppade G8-protest", Motkraft, Yelah, Internationalen, Revolution
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Chiquitas blodiga bananer

Chiquita stäms tydligen (AF, DN) för 173 mord som deras anställda högergerilla (AUC) har utfört. Nu vet jag i alla fall att jag inte kan äta Chiquitabananer. Jag brukar inte vara emot privatbojkotter men nu kommer jag bara att se dessa kroppar i sopsäckar framför mig om jag skulle få för mig att äta en Chiquitabanan.

Andra bloggar om: , , ,
Pingat på intressant

Protester mot Kina-besök


Det är självklart för en humanist att stå upp för humanistiska värden och kritisera regimer som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Kina är ett av dessa länder som gör sig skyldig till detta och därför ser jag det positivt till protesterna.

Men SvD kan inte orka hålla fingrarna i styr. Det räcker inte med att berätta om protesterna utan man skall slänga in en ledare med en smaskig anti-kommunistisk rubrik "Skrota resten av kommunismen också", med insinuation att de brister i mänskliga rättigheter har något med en resterande kommunism att göra. Kina är med sin maoistiska "marxism-leninism" istället en form av den anti-kommunistiska stalinismen. Något man snabbt kommer underfull om med lite historiestudier, men det har tydligen inte SvD tid med. Men självklart vet man det i alla fall, bara det att titulera en kapitalistisk-stalinistisk diktatur som Kina kommunistiskt är en effektiv politisk agitation mot vänster över huvudtaget. Det är därför sådana här Kalla Kriget-agitationer fortfarande bubblar upp på högertidningarnas ledarsidor och debattsidor. Det är lustigt men tragiskt eftersom det fungerar som en hämmare av historisk och statsvetenskaplig kunskap över de stalinistiska regimerna och stalinism som fenomen när man ständigt och jämt liknar stalinism med något (kommunism) den inte är.

Jag som kommunist är en del av den humanistiska rörelsen och stämmer automatiskt in i protesterna mot brytningar av humanistiska värderingar som mänskliga rättigheter. Därför kritiserar jag stalinistiska regimer som Kina och Nordkorea. Men jag kritiserar också USA och Colombia bara för att ta några andra länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Och det är ju också viktigt att påpeka att kritik bör vara konsekvent och inte bara riktas mot en viss grupp medans man håller sina "vänner" under beskydd från kritik. Här bör naturligtvis ett allvarligt uppvaknande vad gäller USA:s ständiga förbrytelser.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 8 juni 2007

Slobodan Milošević är oskyldig!


Det var med fasa jag satte kaffet i halsen när jag läste det senaste nummret av Fib-Kulturfront. Där kunde man nämligen läsa att den internationella domstolen i Haag faktiskt friat Slobodan Milošević från folkmordsanklagelser under balkankriget!

Jag blev dock inte förvånad över att Serbien friades, utan jag satt kaffet i halsen över att jag av någon anledning missat massmedias stora rubriker kring denna stora nyhet. Vart var alla feta tidningsrubriker och vart var alla speciella nyhetsinslag på TV? Varför har inte den bloggosfären följt detta, i vårt "fria" land? Istället har media i Sverige (och resten av västvärlden antar jag) bemött denna pinsamhet med dödstystnad. Vilket från en tragisk synpunkt kanske inte är så konstigt i och med att många inom väst agerat rabiata USA-lakejer och gjort allt i sin kraft för att svartmåla Serbien i konlikten.

När jag sökte på knuff fick jag upp en enda blogg som nämner denna stora (och pinsamma) nyhet. Från detta inlägg kunde jag följa till Sveriges Radio som återgav frigivandet från den Internationella domstolen. Det är skrämmande att inte fler har reagerat på detta eftersom svartmålningen av Serbien och Milosevic i synnerhet varit så stark. Men det tycker jag visar effektivt den grava ideologiseringen av massmedia och den hegemoniska kontroll den har över befolkningen i Sverige. Därför är det också så viktigt att just påpeka sådana här tystnader och förvridningar för att motverka illusionen över vårt land som fritt. Den borgerliga hegemonin är bara ett uttryck för den borgerliga klassdiktatur som vårt Sverige består av, och detta tåls att upprepas. Ibland har man själv lätt för sig att glömma att den ständiga information som når oss som medborgare går igenom ett ideologiskt filter.

Jag var för någon vecka sedan på en konferens på Karlstads Universitet som hölls av Folk och Försvar. Där föreläste Bo Pellnäs som tjänstgjorde under Balkankriget och gav en mycket intressant föreläsning. Bland annat dissade han Madeleine Korbel Albrights momoarbok med att prisa hennes skildring över sin barndom men att beskriva hennes skildring av balkankriget som en serie kompletta lögner. Vilket troligtvis var ett pinsamt avslöjande för min närvarande föreläsare i Statsvetenskap som tidigare tipsat oss studenter att se en intervju med just Madeleine Albright om balkankriget. Bo Pellnäs fick också svara på en fråga hur han uppfattade Slobodan Milošević och svarade att han uppfattade honom som känslolös, men tillade att det har alla ledare en tendens att vara.

Så, nu kan man alltså se Milošević som oskyldig istället som en "självklar skyldig folkmördare" som vi tidigare alla fått mantra med en lakej-media. Och det kanske är dags att be om ursäkt till alla människor som blivit kränkta för att de ifrågasatt detta falska mantra.

(Bild: Slobodan Milošević)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Nu är jag tillbaka

Med min kampkänsla att ge en alternativ röst till bloggosfären och den borgerliga politiska hegemonin. Mycket har hänt och inget har hänt men jag har ännu inte gett upp. Häng kvar, än finns det hopp!
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com