Sidor

torsdag 3 januari 2008

Bents pubertala marxismskola

Det är då och då hysteriskt roligt att läsa hur de borgerliga apologeterna förgäves försöker sig på att förklara marxismens natur. De är så ivriga att försvara klassförtrycket och dess indelning av människan så att vilka naiva påståenden som helst kan användas till ett hopkok av argumentationsbygge.

Ett sådant argumentationsbygge kom jag över när jag läste vem som vunnnit priset som 2007 års politiska blogg. Den vanns förtjänt av Isabella Lund, som jag själv faktiskt röstade på som årets bästa. Det påminner mig om att tacka alla er som röstade på mig, tack! Tävlingen hölls av Bloggen Bent, där jag av en händelse fick syn på ett inlägg om "socialismen".

Medan den socialistiska vetenskapen talar om vikten av att befria människan så att hon kan få oändliga förutsättningar att kunna utveckla sig själv, att äntligen bli fri från klassamhällets sociala och ekonomiska förtryckande, så påstår Bent att:
Inte ens inom Marxismen var det ju i regel tal om att en skomakare skulle bli en doktor, utan det handlar ju bara om att skomakaren ska ha makten såsom varande skomakare. Om skomakaren blir någonting annat än en skomakare så ska inte skomakaren med säkerhet ha någon makt, för han var ju inte längre arbetare.
Sedan när blev inte en doktor en arbetare? I ett parallellt universum som bara Bent vet om kanske doktorer är ett synonym till kategorin kapitalist? Men i vår verklighet existerar inte ett sådant samband. En doktor är en lika mycket arbetare som en ekonom, som en städerska, som en journalist, som en lärare, som en svarvare. Vad den emancipationerande marxismen - socialismen - syftar till är att ge alla människor lika mycket förutsättningar till att utveckla sig själva oavsett om man vill bli journalist eller doktor. Bent försvarar dock klassförtrycket och dess löneslaveri, som vilken god borgerlig apologet som helst. Han fortsätter:
Huruvida han skall ha makt beror på en klassanalys. I sin mest ytliga form innebär det att man behåller den feodala samhällsstrukturen i pyramidformen, men man vänder bara pyramiden upp och ner. Samma regler som förut ska gälla, men det är en annan klass som ska vara privilegierad.
Vilket är ett vanligt misstag om marxismen, men ändå ett misstag. Ville inte Karl Marx ha ett samhälle där alla tillhörde en och samma klass, där alla arbetar lika mycket, tänker lika och alla är lika fattiga? Nej, faktiskt inte. Karl Marx lade ner 99 % av sina skriftställningar till det som är och vad som varit, och när han åtog sig förhoppningar om ett framtida samhälle så var det ett klasslöst samhälle. Alltså ett samhälle utan klasser, inte två klasser och sannerligen inte en klass. Ett samhälle utan klasser där var och en har maximal möjlighet till att nå reell frihet och förverkligande som individ. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Bent fortsätter på temat och försöker förklara en uppfattning om socialismen som en oundviklig väg till "massmord och förtryck". Anledningen till detta finner Bent hos "socialisters" vilja att utöka den parlamentariska demokratin. Demokratin är farlig för borgerliga apologeter eftersom kapitalismen i sig är icke-demokratiskt. Därför blir allt prat om en utökad demokrati automatiskt farligt. Men vad Bent säger är att en utökning av demokratin skulle leda till en koncentrering av makt - och sedan följer det vanliga som vi alla mantrar "makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”. Sambandsproblemet är bara att Bent ser denna koncentrerade makt hos den representativa demokratin. Inte demokrati i sig, utan hos den representativa - parlamentariska - demokratin.

Bent försöker dock i förhand försvara sig mot en kritik av detta problem genom att peka på arbetarråden (sovjeterna) i Stalinsovjet. Och därmed tror Bent att han gjort ett vattentät samband mellan parlamentarisk demokrati och arbetardemokrati. Representativ demokrati blir alltså i Bents argumentation ett likhetstecken med decentraliserad demokrati. Bägge är exakt lika vad gäller maktkoncentration enligt Bent, och det är det som är lustigt. För stalinismen i Sovjetunionen var inte uppbyggd på demokratiska arbetarråd, som var en kvarleva från Oktoberrevolutionen före den stalinistiska kontrarevolutionen. Stalinismen i Sovjetunionen avskaffade demokratin i dessa arbetarråd och därmed dess reella funktion som ett demokratiskt verktyg för folket. Bent kan därmed inte ta dessa "arbetarråd" som ett exempel på hur demokratiska arbetarråd fungerar eftersom det handlar om två helt olika strukturer. Bents försök till presumtivt självförsvar är alltså förgäves.

Det är hur som helst typiskt hur demokrati i sig själv i de borgerliga apologeterna kan bli en förklaring till dess motsats. Kapitalism är som sagt icke-demokratiskt då den är byggd på kapitalistens oinskränkta makt, den är alltså byggd på ett diktatoriskt envälde. Därför är det farligt när folk börjar få för mycket förtroende till demokratiska ideal. Stalinismen är ett fenomen som kan definieras av frånvaron av demokrati, och en decentraliserande maktstruktur. Tvärtom det Bent försöker pådyvla stalinismen.

Det socialister faktiskt gör, och då syftar jag på de marxistiska influerade socialisterna, är att de kritiserar den parlamentariska demokratin just på grund av det representativa systemet gått för långt. De kritiserar den representativa demokratin för att den just leder till maktkoncentration. Där är härur marxisterna pratar om de demokratiska råden som ett sätt att blanda direkt demokrati med representativ demokrati för att förhindra att makten blir för centrerad att makten kan korrumpera. Dessutom talar marxisterna om lärdomar från Pariskommunen om just korruption, som dagens parlamentariska demokrati lyser med sin frånvaro. Framför allt så påpekas vikten av en automatisk rotation av förtroendeplatserna för att förhindra karriärism, och att förtroendemän när som helst kan röstas bort från sin plats om förtroendet sviks. Allmänna val är också en förutsättning Karl Marx skriver om Pariskommunen.

De demokratiska råden är alltså en åtgärd mot just det problem som den borgerliga (parlamentariska) demokratin får när representationen tappar kontakten med det folk den annars skall representera.

Bent måste helt enkelt vara okunnig om Stalinsovjet för att kunna tro att sovjeterna skulle kunna tas som ett exempel på decentraliserad demokrati. Att han skulle ljuga tror jag är för otroligt.

Men hur som helst, det är inte alltid roligt att läsa hur naiva argumentationsbyggen har fel om just det den skall försöka förklara, men sådana här korthusbyggen är roliga på grund av sin vulgäritet. Det vill säga den mängd av felbygge huset har, gör att det hela snuddar till ironi. Det tragiska i det hela är väl att Bent faktiskt menar vad han skriver.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Lästips: Trotten skriver om Per Ström, Marlene skriver om Kenya, Svensson om facket, Alliansfritt skriver om alliansfriheten, Kaj Raving om regeringens neddragning av medel till alternativ till djurförsök

39 kommentarer:

livelev sa...

He he he - jo, jag har ju argumenterat en del där inne... De är så fast i sin syn att de inte klarar att föreställa sig något annat än det som redan är.

Jag tror att det är viktigt att vi tar tillbaka ordet "frihet", för liberalerna verkar ha fått det alldeles om bakfoten.

Anonym sa...

Så du menar att mellanskikten (ekonomer, doktorer et cetera) på något mystiskt sätt transubstantieras till arbetarklassen? Är det inte bättre att säga som det är, att man vill avskaffa klasserna så att arbetarklassen och mellanskikten försvinner som samhällsformationer och skillnaden mellan skomakare och doktor blir en mellan intressen och inte en mellan klasser och skikt?

Dessutom så äger väl de flesta skomakare sina rörelser och arbetsredskap och är väl snarast småborgare som lever under proletära eller subproletära förhållanden vad gäller inkomst?

Kristoffer Ejnermark sa...

Anonyme kommentator #2:

I marxistiskt mening är de mindre skikten i samhället i stort obetydliga. Det betydliga är att det finns proletärer, alltså arbetare som måste sälja sin arbetskraft för att få ett drägligt liv, och sedan finns det kapitalister som inte behöver sälja sin arbetskraft utan kan leva av sitt ägande allena.

Arbetarklassen tillhör alla som är tvingade att lönearbeta. Det som kallas löneslaveriet. Det gäller doktorer som svarvare.

Sedan finns det en annan klassförklaring som förklarar klassamhället i mer klasser. Som underklass, mellanklass och överklass.

Francisco sa...

Det finns en oerhört enkel anledning till varför socialismen aldrig kommer fungera: man kan inte konsumera mer än man producerar. Förlorare som vill leva lyxliv utan att ta mer ansvar eller jobba mer kommer aldrig få varken makt eller inflytande just pga att de är förlorare. Om såna som du tog över samhället skulle ekonomin rasa ihop efter ett par veckor och övergå till ett tillstånd av kronisk brist på allting. Så går det när nollorna får bestämma.

livelev sa...

Francisco - Arbeta. Du pratar om det som att du vet vad det är.

Jag har arbetat sedan jag var 16 år. Och en nyhet - det lönar sig inte!

Om verkligen hårt arbete och ansvar skulle löna sig skulle betydligt fler vara miljonärer. Det som lönar sig är att leva på andras arbete - aktiehandel, räntor, ägande.

Kristoffer Ejnermark sa...

Francisco har inte fattat ett dugg av vad jag skrivit, det är därför han kan få ett smärre slag över att jag inte själv lönearbetar utan studerar. Hur vågar jag uttala mig om något jag inte förnuvarande gör? För det första kan man läsa Sartres utmärkta citat längst ner på min blogg, den bör ge ett tips om att erfarenheter kan fås på annat sätt än genom att själv bli utsatt för det. På samma sätt som att jag försöker sätta mig in hur människorna hade det i koncetrationslägre i Nazityskland och komma fram till att det inte var ett så bra ställe att befinna sig på. Men personer som Fransisco har ju uppenbarligen problem med att kunna sätta sig in i andra människors situationer. De klarar inte heller av om man skall vara konsekvent att ta till sig historiska fakta. Andras erfarenheter betyder ju ingenting om man inte själv satt i nazistisk koncentrationsläger. Faktum är att Fransiscos reaktion tyder på ett förnekande av möjligheten att skaffa sig vetenskaplig kunskap. Det är så urbota dumt att det inte förtjänas att vara kvar, därför har jag tagit bort de kommentarerna som inte förjänas att vara kvar.

Så, tillslut blev det bara en kommentar kvar av Fransisco och den blev kvar som en symbol för ännu ett pubertalt misstag om marxismen och socialismen.

Vad händer om det kommunistiska samhället fritt från statligt och klassförtryck och därmed löneslaveri helt plötsligt en dag kommer till stånd i Sverige? Skulle det inte bli kaos, som vilken samhällsrevolution som helst som sker på en dag? Jo, självklart! Men problemet är att en sådan kvalitativ samhällsförändring som kapitalism till kommunism, eller feodalism till kapitalism inte sker på en dag. Det sker över tid. Människan som är idag är inte samma människa som var under feodalismen. Teknologin är inte samma idag som den var under feodalismen. Förutsättningarna är inte densamma eftersom historien alltid rör på sig och förändras. Så det enklaste svaret till Fransisco är helt enkelt: - Se till historien! Och du har ditt svar.

Man kan inte ta dagens förutsättningar och sätta den på ett framtida samhälle! Det skulle vara absurt, och irrationellt. Vad vi kan se dock är att produktionen ständigt utvecklas, det är mycket människan slipper göra idag som hon tvangs göra igår. Det är inget som säger att denna historiska rörlighet kommer att upphöra.

Francisco sa...

Ja det där är ju den klassiska ursäkten: ingen vet nåt om framtiden, men säkert är att kommunismen kommer. Varför vet vi inte, men så är det. Vad den ska innebära vet vi inte heller, men det kommer bli sjukt bra. Du tog bort min kommentar om vad du egentligen vill vilket säger mycket om din argumentation. Men det kan vi skippa, det är egentligen ointressant för själva teorin.

Vad skulle hända utan "klassförtryck"? Ja, det kan ju du berätta. Svara på inlägget jag länkande till som handlar om just det du förespråkar, "av var och en...".

http://www.whoisjohngalt.se/2007/08/15/anarki/

Kristoffer Ejnermark sa...

Francisco: Det är ingen ursäkt. Dessutom, även om man kunde ge detaljerade förutsägelser om ett framtida samhälle som aldrig existerat, så kan man i alla fall inte förutsäga det genom att utgå ifrån det samhälle som vi förnuvarande lever i. Duh.

Francisco sa...

Förvisso, vilket gör både din argumentation och dina åsikter överflödiga. Du hoppas på en ny människa som okritiskt och utan att reflektera över saken jobbar för "samhällets bästa" så att du kan dra benen efter dig men ändå få allt du pekar på. Oh well.

Kristoffer Ejnermark sa...

Nej, och det är mycket enkelt; Jag gör inga försök till en detaljerad förklaring av det framtida samhället.

Jag vill varken att människan duperas att jobba för andra eller att tvingas arbeta för att kunna leva ett drägligt liv. Jag vill befria människan så att hon blir fri för första gången i mänsklighetens historia at kunna välja vad hon själv vill bli och kunna förverkliga sig.

Vem är du att döma folk förresten? Vem jag är som person, eller vilken annan är fullkomligt irrelevant. Så var så vänlig att lämna det ute ur diskussionen. Det är irrelevant, och pubertalt men också nedlåtande för polemiken.

Francisco sa...

Hur ska du skapa ett samhälle där ingen behöver arbeta för att överleva? Det är jag väldigt intresserad av att höra. Om ditt svar är att du inte vet så kan du ju faktiskt lägga ner bloggen, då är dina åsikter fullständigt meningslösa. Vad gäller dig som person så känner jag dig naturligtvis inte, men det är ändå lite lustugt att en hobbykonstnär och student gnäller över den utsugna arbetarklassen.

joel sa...

livelev: "Jag har arbetat sedan jag var 16 år. Och en nyhet - det lönar sig inte!"

Men skit i det da! Lat bli att arbeta om det inte lönar sig.

Jonas N sa...

Joel

Jag befarar att din poäng missar målet.

Den är ju väldigt abstrakt och teoretisk ....

;-)

LibeRatio sa...

Kapitalismen är ett frivilligt utbyte av varor och tjänster till en likaledes frivilligt överenskommen ersättning. ALLA människor är en del av kapitalismen. Det är så långt ifrån ett envälde det går att komma. Ingen tvingar dig att varken arbeta för eller köpa varor av den för dig så förhatliga kapitalisten. Om du har lust får du gärna lägga upp ett foto på denna "enväldiga diktator" på bloggen så vi vet vem vi ska se upp för ;-)

Tragikomiskt att de som påstår sig kämpa för ett klasslöst samhälle också är de som är mest måna om att dela in människor i olika grupper. För en liberal är inte en människas värde kopplat till hans eller hennes sysselsättning eller eventuellt ägande av produktionsmedel. Det är enkelt att uppnå ett klasslöst samhälle - sluta dela in människor i klasser! Se alla som värdefulla individer som definieras av sina ord och handlingar istället. Fast det är klart - den som då förespråkar att vissa utvalda grupper ska få ytterligare ökad makt över andra individer driver ju ner sitt eget värde...

Francisco sa...

LibeRatio, problemet är väl att socialisterna inte riktigt greppar varför resurser existerar i samhället. De ser bara fördelningen, inte uppkomsten och arbetet bakom, och anser att det är orättvist om nån har mer än nån annan.

livelev sa...

Joel, Jonas N, Francisco m.fl.

Jag är inte så mångordig, för jag tror inte en sak blir mer sann för att man skriver många ord om den.

Uppenbarligen har ni ingen aning om vad det innebär att inte få ekonomin att gå ihop. Ni tror väl inte att folk jobbar för att de tycker att det är så jävla kul. De måste ställa mat på bordet och få tak över huvudet, och för det säljer de sin arbetskraft till någon som tjänar pengar på deras arbete.

Att kunna välja om eller hur mycket man vill jobba, eller med vad, är ytterst få förunnat.

Francisco sa...

livelev, visst är det så, men VARFÖR? Du måste förklara varför ditt samhälle skulle låta alla göra vad de vill men ändå ge dem så mycket att de överlever och mer därtill. Varifrån kommer rikedomen, hur skapas den om ingen behöver arbeta? Det går inte ihop. Du måste fundera lite över hur ekonomin fungerar och varför det är så.

Jonas N sa...

Livelev

Jo, och det var ju också Joels poäng. Du tjänar på att arbeta, jämfört med att inte göra det. Och du bekräftar ju detta själv!

livelev sa...

Francisco - Vem har sagt något om att inte arbeta?

Självklart måste folk arbeta om något ska bli gjort. Men jag är inte alldeles säker på att de som arbetar skulle behöva jobba lika mycket om man fördelade arbetet på flera.

Automatisering och rationalisering innebär att samma vara kan produceras med mindre mänsklig arbetsinsats. Idag går mervärdet i den processen till ägaren av produktionen istället för att minska arbetstiden. Följden blir arbetslöshet för dem som rationaliseras bort.

Om du tycker att staten slarvar bort pengar, så kan du ju fråga dig vart vinsterna från strukturrationaliseringen i de privata företagen tagit vägen. För till investeringar har de i alla fall inte gått de senaste åren.

Jonas N sa...

Den stora vinsten i strukturrationaliseringen har givetvis kommit alla till godo:

Dels genom avsevärt lägre priser på nästintill alla varor (som handlas på den fria marknaden)

Dels genom rejäla reallöneökningar inom samtliga lönearbeten

Dels genom ökad och snabbare utveckling och tillväxt som kommer alla inblandade till godo enligt ovan ...

Givetvis även till ägarna av produktionsmedlen. Vilka förstås inkluderar alla dem som hoppas på att få pensioner efter avslutat yrkesliv.

Men att överskottet inte har investerats är förstås fullständigt felaktigt!

livelev sa...

Nu tror jag att du får sansa dig lite, Jonas N.

Blogger Jonas N sa...

Den stora vinsten i strukturrationaliseringen har givetvis kommit alla till godo:

Dels genom avsevärt lägre priser på nästintill alla varor (som handlas på den fria marknaden)

Dels genom rejäla reallöneökningar inom samtliga lönearbeten

Dels genom ökad och snabbare utveckling och tillväxt som kommer alla inblandade till godo enligt ovan ...

Givetvis även till ägarna av produktionsmedlen. Vilka förstås inkluderar alla dem som hoppas på att få pensioner efter avslutat yrkesliv.

Men att överskottet inte har investerats är förstås fullständigt felaktigt!Detta är ju rena rama lögnen!

Det kan väl inte undgått dig att företagsinvesteringarna har stått i stort sett stilla under en lång rad av år, samtidigt som aktieutdelningen slagit rekord efter rekord.

En limpa kostade 14, 50 för ett år sedan. Idag kostar samma limpa i samma affär 26,50. Det är en ökning med över 80%. Under samma tid har löneökningen varit 2%. Reallönen har m.a.o. sänkts rejält det sista året.

Inom elektrinikbranchen kan jag köpa din verklighetsbeskrivning. Där har priserna sjunkit. Men du kan inte äta din mobiltelefon.

Under förra året plockade aktieägarna ut 265 miljarder i utdelningar. Direktörernas löner låg i snitt på 7, 1 miljoner, eller 591.000 kronor i månaden. Nog borde det gå att få en hyfsad slant sparad till pensionen på det?

Dessutom undrar jag hur den som blivit av med sitt jobb, och som dessutom fått sänkt ersättning från A-kassan samtidigt som avgiften till densamma ökat, på något sätt fått det bättre?

LibeRatio sa...

livelev, att brödet blivit mycket dyrare kan du "tacka" klimatalarmisterna för. Efterfrågan på spannmål för etanoltillverkning är massiv. Varför skulle odlarna sälja till livsmedelsproducenterna när de kan få mycket mer för sin spannmål hos etanoltillverkarna? Även kött- och mjölkproducenter påverkas, dels för att betesmark blir till odlingsmark och dels för att spannmål är en viktig beståndsdel i djurfoder.

Lite omvärldskoll skadar inte...

Francisco sa...

Glöm inte att halva EU:s budget utgörs av bidrag till jordbrukarna. Det innebär att vi skattebetalare subventionerar högre priser på livsmedel. Klassisk socialism, istället för den liberala lösningen som heter frihandel och konkurrens och ger lägre priser.

livelev sa...

Jag bryr mig inte om varför brödet är dyrare.

Jag ska föda, klä och transportera mig och två barn på 3000 kronor i månaden.

Om då brödet blir för dyrt, ja då blir det inget bröd. På vilket sätt ökar det min levnadsstandard? Påståendet var att strukturrationaliseringen kommit mig till godo - men i min plånbok blir det mindre och mindre pengar, och det betyder mindre mat i mina barns magar.

Visst är det bra med omvärldskoll, men först måste man väl ändå ha koll på vad som händer framför näsan?

Francisco sa...

Om anledningen till att brödet blivit dyrare är socialism så verkar det ju dumt att vara socialist, inte sant? Att skylla planekonomins misslyckanden på marknaden är felaktigt.

livelev sa...

Francisco - Så du menar att EU under hela sin existens varit en socialistisk organisation?

Statliga subventioner till det inhemska jordbruket och handelshinder förekom vad jag vet långt innan det fanns någonting som kallades socialism. Bl.a. Stora Nordiska Kriget 1700 - 1719 handlade om kontrollen över handeln genom Östersjön. Du kan väl ändå inte beskylla Karl XII för att ha varit socialist?

Francisco sa...

Jag menar att statliga subventioner till olönsamma industrier samt handelshinder för att skydda den egna produktionen ÄR socialism. Om det är vad EU ägnar sig åt så ägnar sig EU i det fallet åt socialism.

Jonas N sa...

Livelev

På inget sätt var något jag skrev lögner, osanningar eller ens missvisande.

(och du behöver inte klippa in hela mitt inlägg som står precis ovanför)

Livsmedelspriser har stadigt gått ner under decennier. Och nästan allt annat har också blivit billigare och/eller bättre under samma tid. Speciellt om man drar bort skatteandelen av priset!

(Och det är helt irrelevant att titta på någon enskild vara, tex röd paprika kan skilja en faktor två på en vecka, åt båda hållen! Jag skulle tex aldrig betala 26 kr för en maskinbakad limpa. Byt märke och/eller affär!)

Du skriver ju tex själv att reallönen har ökat 2% på bara ett år! Reallönen, Livelev! Dvs efter att ev brödprisökning mm(inflationen) är borträknad!

Levererar du verkligen 2% mer netto kontinuerligt varje år i ditt jobb? För jag tycker ju att du här helt bekräftar mitt påstående!

Huruvida ett överskott investeras i den egna verksamheten eller används av ägarna till någon annan eller helt nya områden är irrelevant för mitt påstående.

Hela världen blir rikare i ganska trevlig takt och det blir den för att det startas mer och näringsverksamheter på fler och fler ställen.

Att det kanske inte just blev i (tex) Degerfors omkullkastar inte den observationen.

Sen tror jag att du talar om ett mycket begränsat antal börsbolags VDar. Antalet företagare/VDar är något helt (fullständigt!) annat!

Man kan tycka vad man vill om börs-VDar och deras löner. Men så länge de inte är statliga finns det ingen som tvingar dig att betala ett öre till dem. Och du kan vara förvissad om att det de får över mestadels investeras.

Även dom som (långvarigt) lever på a-kassa får det bättre genom denna allmäna välståndsökningen. Men framför allt kan de få det bättre om den innebär att fler jobb, varor och tjänster efterfrågas så att de kan sluta leva på andra.

___________________________________


Sen skriver du att du inte bryr dig om varför brödet blir dyrare. Nähä?

Jag fick också intrycket av att du mest ville spela offer.

Sen är det (tyvärr) sant att dålig politik onödigt gör saker dyrare igen, tex genom att använda livsmedel till politikst korrekta symbolhandlingar, eller med tullar och subventioner

Det du skriver om 1700-talet är dessbättre inte längre så relevant. På den tiden handlade ett lands välstånd mest om böridga åkerarealer och att militärt komma över mer egendom.

Numera är detta precis fullständigt överspelat: Nationerna HongKong och Zimbawe torde räcka som bra exempel på detta!

livelev sa...

Jonas - Hur man än vrider och vänder på detta, så ser MIN verklighet ut såhär:

Under 2007 ökade mina inkomster, dvs socialbidrag + bostadsbidrag med 6 kronor per månad. Under samma period ökade mina fasta utgifter dvs hyra och bussresor med 451 kronor.

Det innebär att jag idag har 445 kronor mindre att handla mat för än för ett år sedan.

Om du till det lägger prisökningarna som enligt SCB är 2,9%, så blir minuset ännu större.

Så förklara för mig på vilket sätt jag har fått det bättre. Jag kan nämligen inte se det.

Jonas N sa...

Livelev

Jag har inte påstått att du har fått det bättre.

Varken soc eller bostadsbidrag är inkomster. Jag hade fått för mig att du ansåg att det var jobba som inte lönande sig!

Men jag hoppas dock att dina möjligheter att hitta ett jobb har ökat något.

Och jag kan också tänka mig att några konsumtionsvaror har blviit billigare för dig under året. Dock hjälper det inte så mycket om det mesta går åt till ren överlevnad, det är sant!

Jag är tyvärr övertygad om att du trots denna knapphet betalar en hel del skatt på vad du har att leva på.

Men återigen, inget du beskriver vederlägger på något sätt det jag påstår!

livelev sa...

Jonas - Visst - jag HAR jobbat. Från att jag var 16 år har jag jobbat. Felet jag gjorde var att jag inte sjukskrev mig när jag blev skadad, utan försökte plugga istället. På så vis kunde Försäkringskassan trolla bort att jag någonsin haft en inkomst.

Skatt betalar jag i form av moms.

Undrar förresten vart VPK:s gamla krav på slopad matmoms tog vägen?

Jag har inget problem med att betala skatt. Men jag har problem med att det jag betalar hamnar i fickorna på dem som redan är rika. Det är helt enkelt jävligt orättvist.

Francisco sa...

leveliv, menar du alltså att de rika får tillbaka mer pengar än de betalar till staten? Det vore kul att få reda på hur du kommer fram till en sådan slutsats?

livelev sa...

Francisco - Har jag påstått det?

Om du har fyra kronor och ger bort en av dessa, så har du givit bort 25% av det du har.

Om du har fyra tusen kronor och ger bort en av dessa, så har du givit bort 0,025% av det du har.

För jag antar att mitt behov av mat är ungefär lika stort som t.ex. Carl Bildts.

Skattemedel tycker i alla fall jag ska gå till att täcka livets nödtorft för dem som inget har. Nu går pengarna andra vägen. 78 miljarder i skattesänkningar som till allra största delen kommer enbart kommer dem till godo som redan har mest pengar.

Francisco sa...

"Men jag har problem med att det jag betalar hamnar i fickorna på dem som redan är rika"

Det är ju inte du som ger pengar till de rika när de får betala mindre skatt, det är tvärtom de som ger mindre till dig. Sen betalar man inte ett belopp utan en procentsats i skatt, och för de rika är den procentsatsen långt över 60.

Alex sa...

LibeRatio
"Kapitalismen är ett frivilligt utbyte av varor och tjänster till en likaledes frivilligt överenskommen ersättning."

Och kommunismen är den totala frånvaron av allt som är dåligt...

Förstår du inte hur otroligt löjligt det blir när man försöker skräddasy definitioner bara för ens egna ideologi (eller vad det nu kan röra sig om) ska slippa obekvämt ansvar?

Jag ser ingen poäng med att göra filosofiska och idealistiska definitioner av ett begrepp, vill man begripa vad kapitalismen är så får man väl faktiskt ta och studera hur kapitalismen ser ut i verkligheten.


"Tragikomiskt att de som påstår sig kämpa för ett klasslöst samhälle också är de som är mest måna om att dela in människor i olika grupper. För en liberal är inte en människas värde kopplat till hans eller hennes sysselsättning eller eventuellt ägande av produktionsmedel. Det är enkelt att uppnå ett klasslöst samhälle - sluta dela in människor i klasser! Se alla som värdefulla individer som definieras av sina ord och handlingar istället."

Nu börjar du låta som Rhonda Byrnes i The Secret (http://www.youtube.com/watch?v=usbNJMUZSwo): Klassamhället försvinner om man slutar tala om klasser! Självklart, varför har ingen kommit på det förr? Det ska jag prova nästa gång jag blir sjuk, "Är du sjuk?" "Nejdå, jag är frisk" och vips så blir jag helt frisk!

livelev sa...

Francisco - Ärligt talat så förstår jag inte hur ni liberaler kan kalla kapitalismen rationell och hävda att marknaden är bäst på att sköta ekonomin.

Om man har över en mille i årslön och ändå inte klarar sig på det, utan måste ha påökt och lägre skatt, då kan man inte vara vidare ekonomisk.

(Sorry, Loke, stickspår - jag vet)

LibeRatio sa...

Alex, kapitalismen ser inte annorlunda ut i verkligheten. Den bygger på frivilliga utbyten. Det finns inget filosofiskt eller idealistiskt med det.

OK, vill du med näbbar och klor kämpa för att bevara klassamhället så står det dig fritt. Är man oförmögen att skilja på godtycklig indelning av människor i klasser och på sjukdom, bör man nog se över sin begreppsvärld.

livelev, vad har det med kapitalismen att göra om enskilda personer inte tycker de har tillräcklig inkomst? Kravet på sänkta skatter har inget med hur bra eller dålig man är på att sköta sin privatekonomi. Men det är klart - hade en person som har noll koll på sin privatekonomi, som t.ex. Mona Sahlin, haft ensamt ansvar för hela Sveriges ekonomi hade inte ekonomin varit särskilt rationell. Nu är det så att kapitalismen sprider ut ansvaret på alla aktörer inom ekonomin. Gör enskilda personer eller t.o.m. stora grupper av personer korkade eller irrationella saker, får det ändå ingen avgörande betydelse för kapitalismens funktion. I de socialistiska ekonomierna däremot...huvva...

Francisco sa...

Jag fattade inte heller den kopplingen, varför ska du (livelev) bestämma hur mycket andra får tjäna? Om någon som avlönar dem anser att de förtjänar mer pengar så är det väl inte fel, eller?

Dan sa...

Hahaha, den här "debatten" gjorde min kväll!
"Jag vill varken att människan duperas att jobba för andra eller att tvingas arbeta för att kunna leva ett drägligt liv. "
Ok, så länge någon annan gör det åt dig alltså.

"En limpa kostade 14, 50 för ett år sedan. Idag kostar samma limpa i samma affär 26,50. "

WTF?! 14.50? Har du legat i koma de senaste 7 åren? Annars kan jag bara gratulera till att du köpt Sveriges billigaste limpor i flera år!

Men bröd är dyrare nu och dyrare blir det, pga kraftigt stigande spannmålspriser främst till följd av efterfrågeökningar i Kina (samma som med kaffet). Men hey, so what:
"Jag bryr mig inte om varför brödet är dyrare."
Epic LOL :D

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com