Sidor

måndag 23 juni 2008

Darfur - eller som det egentligen handlar om; myten om Afrikas hjälplöshet och imperialismens konsekvenser

Jag har tidigare nämnt att Clarté är en av Sveriges bästa tidskrifter idag, så till den grad att den i mångt och mycket är en annan tidskrift än för några decennier sedan då den i stort sett var en maoistisk tankeförmedlare. Idag är dock Clarté långt ifrån en maoistisk megafon och detta, skulle jag vilja påstå, är tack vare Mikael Nybergs ordförandeskap.

I en tidigare diskussion, om vänsterns förhållande till Israel, kom en fråga upp varför vänstern fokuserar på Israel och inte vad som händer i andra länder, och då tog man upp Darfur och det "folkmord" som skulle ha begåtts där som ett exempel. Detta fick mig att bli sporrad att få upplysning om just Darfur-frågan. Nu får jag väl tyvärr säga att påståendet att vänstern inte skulle fokusera på Darfur är helt fel. Vänstern runt om i världen har köpt den enkla förklaringen om ett "humanitärt" militärt ingripande och att konflikten i västra Sudan (Darfur) skulle bero på religions-etniska konflikter.

I Clarté hittade jag en intressant artikel av Manne Granqvist om just konflikten i västra Sudan som inte bara tog upp den (då?) pågående konflikten men med ett historiskt perspektiv. Med det historiska perspektivet försvinner den religions-etiska förklaringen till konflikten så som imperialistmakterna skulle vilja förklara den idag. I själva verket bottnar konflikten i västra Sudan med en lång period av konflikter i ett av den afrikanska kontinentens största stater, nämligen Sudan. En av anledningarna till varför kampanjen "Save Darfur" exkluderar namnet Sudan har troligtvis med just den anledningen att det amerikanske folket fortfarande har minne av USA:s tidigare "intresse" i Sudan. En massiv "räddnings"-kampanj under namnet Sudan och som lika mycket kräver "humanitärt" militärt ingripande skulle troligtvis väcka misstanke om att någonstans ligger en hund begraven.

Konflikten har alltså med ett större sammanhang, som härrör ifrån den tidigare brittisk-koloniala antagonismen mellan Khartoum och landsbygden. Visserligen finns det även en uppdelning rent religiöst mellan det muslimska Khartoum och det till viss del animiska och till viss del kristna södern, men schismen mellan Khartoum och landsbygden har inte kunnat bli så gravt om inte de två supermakterna under Kalla Kriget, USA & Sovjetunionen, försett varsin antagonistisk part med vapen, pengar och rådgivning. USA kom i denna Kalla Kriget-konflikt att stödja det muslimska Khartoum medan Sovjetunionen kom att stödja söderns SPLA (Sudan People´s Liberation Army). Väl värt att notera är även att södern är rik på olja, och att IMF & Världsbanken genomförde nyliberala strukturanpassningsprogram i Sudan som orsakade massiv svältkatastrof.

Efter Sovjetunionens fall passade USA på att byta sida i flera av konflikterna i Afrika, däribland i Kongo, Mozambique och Sudan. USA kom alltså att stödja SPLA:s utnyttjande av barnsoldater med cirka två miljarder dollar, som skickades genom USA:s allierade Etiopien och Uganda. År 1998 bombade USA landets enda medicinfabrik och kontinentens största tillverkare av malariavaccin. USA:s inblanding i Sudans affärer är alltså inte något nytt. Så då borde det korrekta vara att fråga sig varför det är då angelägen nu att ingripa med "humanitär" militär?

Argumentet går ut på att konflikten mellan regeringen och rebeller i västra Sudan (Darfur) orsakat "etnisk rensning" eller till och med "folkmord", som skulle ha utförts av den sudanesiska regeringen. Men en utredning i FN kom fram till att det inte var ett folkmord. Kopplingen mellan Janjaweed-milisen, som skulle ha uträttat dessa ohyggligheter i Darfur, och regeringen var inte alls så tydlig som vissa ville beskriva det som. President Isaisas Afwerki i Eritrea har även anklagat USA för att sabotera freds-förmedlingen som Eritreas regering utförde mellan Khartoum och rebellerna. Varför vill inte USA att det skulle bli fred i Darfur? Det är något som är allvarligt fel.

Svaret till USA:s dubbelspel finns nog troligtvis i Kinas närvaro i Sudan. Kina börjar expandera enormt vad gäller oljebehov och har spenderat enorma kapital för exploatering av Sudans oljeförnödigheter. Än en gång ser vi oljan som boven i dramat, och många människors lidande som konsekvenser. Hur många har inte dött och lidit för den fortsatta konflikten? Död och lidande p.g.a. uteblivande medicin? Hur blodig kan USA-imperialismen bli vad gäller jakten på olja?

Västmakternas mån om oljeförnödigheter kan vi se i denna konflikt utnyttja folks fördomar mot det afrikanska folket, de kan ju inte sköta sig själva... När problemet är snarare tvärtom, problemet är vi, och vår inblanding i deras affärer.


Källa: Clarté
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Lästips: Svensson om nyliberalism & nykonservatism, Opassande om Svart Måndag, Raving om arbetsrätten, Petter om liberalism och FRA, Marlene om rätten till bostad, Trotten om Federley

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com