Sidor

torsdag 23 oktober 2008

Det är de rika som fuskar


Att det är de rika i samhället som tenderar att gå över våra gemensamma lagar, vare sig de vore juridiska eller etiska, har varit en kunskap hos proletärerna i mannatider.

Jag har tidigare skrivit om min hembygd som alltid varit uppdelat i en finare/rikare del och en fattigare/proletär del:
"Men det var särskilt lustigt att den speciella familjen Schulman bosatte sig i just Uddeholm, som fungerar som en liten förort eller stadsdel från själva Hagfors centrum. Uddeholm har nämligen alltid varit en stark symbol för det klassamhälle vi lever och levt i. Där överklassen bodde och fortfarande bor i fina och stora villor efter Rådasjön, medan arbetarklassen fick nöja sig med radhusen längre in mot skogen och på andra sidan vägen. Där de fina folken bodde med sjöutsikt över sjön skulle man inte prata dialekt, hagförska var fult - man skulle prata fint. För mig har detta faktum varit särskilt surrealistiskt som barn uppväxt i Hagfors - hur det kan finnas människor i ett samhälle som medvetet isolerar sig för att de befinner sig i en överklass, för att de är av herrarskap.

Min far berättade vidare om Uddeholm vid vårt samtal att skillnaden mellan överklass och underklass även visades på andra sätt. Förr i tiden när klassklyftorna var ännu starkare och bilden var ännu mer färgstark, eftersom byggandet av den sociala välfärdsstaten ännu inte lyckats få efterverkningar, kunde man se skillnaderna i människosynen eller självsynen mellan överklassen/herrskapet och arbetarklassen hos den lokala butiken. De av arbetarklassen gjorde alltid rätt för sig och ville alltid betala varorna kontant i butiken medan det fina överklassfolket nästan aldrig skulle betala i kontant utan de skulle ha det på krita. För fint folk betalar inte."
Detta ledde till att överklassen i bygden hade så mycket skuld till butiken att den var nära till konkurs. Känns det igen i den nuvarande kapitalistiska krisen? Finansvalpar som handskas med värde som egentligen inte finns.

Nu har det enligt DagensPS gjorts en undersökning i detta ämne. Det visar sig att förmögna personer fuskar mest med skatten:
"Amerikaner med en inkomst på motsvarande mellan 3 miljoner och 7 miljoner kronor är största lögnarna. De försökte, enligt rönen, trolla bort 21 procent i snitt av den skatt som de skulle betala. När det gällde dem som tjänade 300.000 kronor till 700.000 kronor var motsvarande siffra 8 procent, rapporterar Metro - som alltså hänvisar till Forbes - och konstaterar att procentsatserna avser både undangömd inkomst och överdrivna företag.

Bakom studien står ekonomiprofessor Joel Slemrod, som anlitats för uppdraget av den amerikanska skatte/indrivningsmyndigheten IRS"
Så vad har vi lärt? Att proletärerna är de som har det reella vetandet kanske. Att vi lever i ett klassuppdelat samhälle. Att herrarskapet är det som parasiterar på samhället och dess medborgare. Därför, all makt åt proletärerna!Media: Forbes, Metro
Bloggat: Aktieskolan, Trotten, Röda Malmö, Svensson, Ekonomikommentarer, Mullvaden
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

3 kommentarer:

palmrot sa...

Försök att tilldela människor moraliska kvaliteer på grundval av kön, hudfärg, nationalitet, religion, klass eller andra mer eller mindre medfödda egenskaper för den delen väcker obehagliga associationer.

Bra att ha när hat skall gödas - värdelöst ur vetenskaplig synvinkel.

Kristoffer Ejnermark sa...

Vetenskap grundar sig på generaliseringar. Klassindelningen bygger inte på "moraliska kvalitéer" utan på produktionsförhållanden.

Klass kan inte och kommer aldrig att kunna likställas med ras. En sådan framställning har ingenting med vetenskap att göra.

palmrot sa...

ok - du förstod inte. Nytt försök:

Upp genom historien har många försök gjorts att tilldela människor moraliska kvaliteer på grundval av mer eller mindre medfödda egenskaper: ras och kön = mer medfödd, klass och religion = mindre medfödd. Med mer eller mindre katastrofala följder.

Ofta har man använt olika vetenskapliga (läs statistiska) argument: män är överrepresentera som kvinnomisshandlare, ergo är de mindre värda på en moralisk skala. Arbetare fuskar mindre, alltså är de mera värda. Användandet av ett vetenskaplig språk (kvantifierade mätningar) tilldelar de här åsikterna ett sken av objektivitet som saknar stöd i vetenskapen. Om det nånsin skulle uppfinnas något vetenskaplig instrument som skulle kunna utföra de här mätningarna med någon rättvisa skulle man högst sannolikt finna att människor är samma kålsupare över allt. I slutändan finns i nuläget inget vetenskapligt stöd för den ena eller andra ståndpunkten, utan man får välja själv vad man vill tro på.

Min poäng är dessutom att den här typen av undersökningar (och/eller reklameringen av dem) oftast är försök på att underblåsa hat baserad på fördomer.

Själv föredrar jag att undvika att moralisera över människor på grundval av deras mer eller mindre medfödda egenskaper. Det innebär inte att klasskamp skulle vara orätmätig, man behöver bara inte blanda in de här moraliska övertonerna.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com