Sidor

torsdag 2 oktober 2008

Vänstern är inte antisemitisk

Jag ser att Charlotte fortsätter sitt korståg om "vänsterns" maskerade rasism mot judar som folkslag. Det är inget nytt, om ni läser hennes blogg finner ni många blogginlägg om just detta ämne.

Charlottes konspirationsteori är hon dock inte ensam om tyvärr, men utbredd och oemotsagd är den inte heller.

För det första, kan man på goda grunder ifrågasätta själva begreppsdefinitionen av termen antisemitism hos dessa konspirationsteoretiker. Henrik Bachner och Dilsa Demirbag-Sten är några som blivit utsatt för en stark kritik för att lösa upp begreppet antisemitism efter behag.

Det är intet för intet Charlotte pratar om en "modern antisemitism". Vad det handlar om är en företeelse som inte är antisemitism i förståelse som en rasism mot folkslaget judar (som den normalt definieras). Utan det handlar om abstrakta symboler som kan tolkas antisemitiskt. För en sådan omtolkning av termen hänvisar man till EUMC/ODIHR-rapporten som listar olika fenomen som KAN tolkas antisemitiskt.

Problemet hos dessa konspirationsteoretiker är dock att de tolkar fenomenen i SIG SJÄLVA som tecken på antisemitism vilket rapporten inte gör.

Kritik mot Israel, kan exempelvis vara antisemitiskt, men endast om det görs i en kontext av rasism mot judar som folkslag och i en förminskning och eller förnekande av Förintelsen. Allt detta enligt EUMC/ODIHR-rapporten.

Charlotte medger själv svepande att antisemitismen inte är stor inom "vänstern", men försvarar sitt korståg snabbt med "vänsterns" höga svansföring. Man kan förstå Charlottes envishet i känslan av att avslöja en kämpande antirasist som just rasist; vilket scoop!

Men vad som krävs är vad som EUMC/ODIHR-rapporten beskriver, inte bara svepande tolkningar av textskärningar och enskilda fenomen i SIG SJÄLV, utan vad som krävs är en noggrann tolkning av sammanhanget. Något som Charlotte, Bachner och Demirbag-Sten fatalt misslyckats med i sina antisemit-anklagelser.

Det finns ingen bred antisemitism inom Vänstern. Undersökningar i ämnet visar att antisemitism i stort sett bara finns hos högerextremismen och ju längre vänster man kommer i den politiska skalan ju mindre antisemitism kan man utläsa. Ett sådant fakta är dock pinsamt för konspirationsteoretiker som gör en hobby av att anklaga "vänstern" för maskerad antisemitism. Då ifrågasätts ju deras existensberättigande.

Varför inte istället erkänna att vänstern som politisk rörelse lyckats mer än andra att bekämpa okunnighet och intolerans som just antisemitism? Det är ju det undersökningen visar. Här kan ju faktiskt högern lära sig något av vänstern.
PS:
Charlotte påstår på sin blogg att Andreas Malm inte skulle vara en av dessa antisemitiska vänsterskribenter genom att hänvisa till en utmärkt text som Malm skrivit, men påstår samtidigt att vänsterbloggaren Svensson skulle vara antisemit som tillsammans med mig själv uttryckt vårt gillande av Malms kritik av vissa vänsterpersoners antisemitism. Svensson till och med återpublicerade Malms artikel "kväljande antisemitism" på sin blogg.


Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

37 kommentarer:

Mike sa...

Om jag inte har helt fel så var Karl Marx Judisk.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Anonyme kommentator #2:

Det finns ingen sund antisemitism. Rasism är och kan inte vara sund, och har ingenting med vetenskaplig genetik att göra.

Jag raderar din kommentar.

Charlotte Wiberg sa...

Så jävla dumt. Läs innantill och försök ta bort det röda täckelset du har för ögonen. Ingenstans står det i min artikel, eller på min blogg, att "vänstern är antisemitisk". Vad det står är att man BLUNDAR FÖR och IMPLICIT GODKÄNNER antisemitism. Är det verkligen helt omöjligt att fatta skillnaden? Du är f ö själv ett strålande exempel på blundandet & det implicita godkännandet. Istället för att diskutera varför judar kollektivt skuldbeläggs för israelisk politik, eller hur det kan komma sig att föregivet antirasistiska rörelser kan innefatta antisemitism, så går du till våldsamt angrepp på mig - för att jag överhuvudtaget tar upp saken.
Jag har f ö ALDRIG anklagat Svensson för att vara antisemit. Däremot har Svensson anklagat mig för att uttrycka antisemitism.

Findus sa...

Varför judar kollektivt skuldbeläggs för israelisk politik är mycket enkelt.

Staten Israel identifierar sig med det judiska folket och stora delar av detta judiska folk identifierar sig på ett eller annat sätt med staten Israel. Om så inte vore skulle judar kollektivt inte skuldbeläggas i någon större grad för den israelska politiken. Visserligen skulle de då kanske skuldbeläggas för något annat, men det är en annan historia. För närvarande ser jag dock den israeliska politiken som ett större problem än den kollektiva skuldbeläggningen. Om inte annars för att det dör fler människor på grund av den.

Att det finns rasism inom en antirasistisk rörelse är inte alls underligt eftersom sagda rörelse inte består av pamfletter utan av människor. Människor som inte är perfekta i alla avseenden. På samma sätt är det inte underligt och faktiskt ofrånkomligt att det existerar sexism inom en feministisk rörelse.

Charlotte Wiberg sa...

...och där hade vi det implicita (eller kanske snarare explicita?) godkännandet.

Hampus Eckerman sa...

Nå, det kan säker finnas en sanning i detta. Liksom att högern blundar för och implicit godkänner antisemitism. Att israelvännerna blundar för och och implicit godkänner antisemitism. Och att alla grupper gör detsamma för islamofobi.

Dina exempel har dock inte handlat om detta. Mana framförde israelkritik. Det är något annat. Där blundar du för och implicit godkänner ockupation, brott mot mänskligheten, brott mot krigetslagar och går emot Amnesty, Röda Korset och Human Rights Watch.

Det är synd. Världen hade mått bättre av att du inte blundade för dessa övergrepp och implicit godkände dem som du gör när du attackerar Mana.

Hampus Eckerman sa...

Glömde en sak: Det viktiga här är just att diskutera varför judar kollektivt skuldbeläggs för israelisk politik. Här kan vi inte blunda för de antisemiter som kallar Israel för en judisk stat. De antisemiter som vill likställa Israels apartheid med att arbeta för judar. Som säger att en rasistisk stat skulle vara för alla judar.

Vi kan inte blunda för detta och implicit godkänna dessa slutsatser. Vi måste öppet säga att detta inte stämmer. Att alla judar inte ska förknippas med denna stat. Att vi uttryckligt ska kalla statens politik för vidrig.

Självklart är alla överens om detta och detta bör vara det första steget för att göra sig av med antisemitismen.

Tack och lov finns det många judar som på så vis gör sitt för att stoppa denna kollektivistiska syn. Henry Ascher. Dror Feiler. I sin kamp mot antisemtismen gör de ett enormt arbete. All ära åt dem!

Charlotte Wiberg sa...

Mana framförde antisemitisk Israelkritik. Vilket inte är detsamma som att framföra Israelkritik sådär i största allmänhet. Men varför försöka förklara skillnaden för personer som inte vill se den?
Hampus indelning i "goda" vs "onda" judar är f ö också en klassiker. Och visst, det är de "onda" judarnas fel att det finns antisemitism, eller hur...

Hampus Eckerman sa...

Nej, Charlotte, nu blundar du för israels övergrepp genom att kalla Manas kritik för antisemitisk. Det är tyvärr ett implicit godkännande av förbrytelerna.

Det är hemskt synd att du gör detta eftersom det försvårar kampen mot antisemitism. Exempelvis genom att börja tala om "onda" och "goda" judar när det är ointressant om vad en person som är för apartheid har för bakgrund.

Det nedvärderar hela diskussionen och gör tyvärr att kampen mot rasism och antisemitism blir svårare.

Charlotte Wiberg sa...

Well, jag skulle ju förstås säga (som jag redan gjort vid ett annat tillfälle) att den som slåss för palestiniernas sak med antisemitiska medel inte gör någon någon tjänst överhuvudtaget.
Hursomhelst ska du inte tro att ditt förvridna snack om att jag skulle "legitimera apartheid" genom att tala om antisemitism gör något intryck på mig.

findus sa...

Hampus, du har helt rätt. Och om antisemitismen inte var illa nog i sig så riskerar den splittra den antisionistiska kampen i en reaktionär och en progressiv del.

Genom att skylla på "judarna" så skyler man över staten Israel som aktör och den imperialistiska ordning den är del av. På ett perverst sätt definierar man bra folk som Feiler och Finkelstein till medlöpare i något de ägnat stora delar av sina liv att kämpa emot.

Föresten så undrar jag om Charlotte menar att det är fullkomligt omöjligt för en människa, av judisk mor född, att orsaka antisemitism?

Vem förutom Charlotte har föresten talat om goda och onda judar? Att Henry Ascher och Dror Feiler är hyvens folk har inget att göra med vem deras mamma var.

Kristoffer Ejnermark sa...

Charlotte:

Om man påstår att Vänstern som politisk grupp "blundar" och "implicit godkänner" antisemitism så säger man att vänstern som politisk grupp är antisemitisk.

Jag kritiserar detta och menar att man inte kan prata om en sådan vänster som politisk grupp, utan att vissa enskilda vänsterpersoner tyvärr är faktiska antisemiter.

Både jag och Svensson har öppet visat att vi håller med Andreas Malms kritik av vänsterpersoner som yttrat antisemitism, och hans uppmaning om att hålla rent inom vänstern från rasistiskt drägg.

Men att hålla på med ett korståg med kanonader mot vänster som politisk grupp är minst sagt att missa målet.

Du anklagar två vänsterbloggare för antisemitism i Opinionsartikeln, som du sedan avslöjar på din blogg.

Hampus Eckerman sa...

Charlotte, det har länge varit uppenbart att enbart israelapologeter gör intryck på dig. De som inte bara blundar för israels övergrepp utan också vill att andra ska göra det.

Länge har vi hört att vi i vänstern är blinda för Nelson Mandelas och Desmond Tutus antisemitism. För de judiska självhatarnas antisemitism. För israelkritikernas antisemitism. För TT:s antisemitism. För DN:s antisemitism.

Allt från en grupp som blundar för FN:s resolutioner, för Human Right Watch, för Röda Korset, för Amnesty, för B'Tselem. Det är synd att en del anstränger sig så hårt för att göra begreppet så urvattnat som möjligt.

Charlotte Wiberg sa...

Det är uppenbarligen svårt med nyanserna, Loke. Du har fortfarande inte fattat vad som faktiskt står i texten, eftersom du läser den genom ett väldigt grovhugget raster.
Hampus, ja visst ska vi lyssna på Human Rights Watch, Amnesty (som jag är medlem i) och andra människorättsgrupper. Som var väldigt kritiska till vad som skedde på FN-konferensen 2001 - vilken jag också berör i artikeln, den handlar nämligen inte bara om Mana.

Kristoffer Ejnermark sa...

Charlotte:
Eller så lägger du för stor tyngd i just "nyanserna"?

Jag hade inte reagerat mot din text som jag gjorde om du hade skrivit att "vänstern är inte antisemitisk" som politisk grupp. Som texten är nu tolkar man det som en beskrivning av hur vänstern som kollektiv reagerar mot och godkänner antisemitism.

Om du läser kommentarerna i SVT-Opinion ser du själv vilka reaktioner du fått på texten, där reaktionerna nästintill uteslutande är fientligt inställda på vänstern som en speciell grupp som godkänner och använder antisemitism.

Om du nu menar något helt annat kanske du bör framföra den meningen mer klart.

Charlotte Wiberg sa...

Jag tycker jag är väldig tydlig när jag skriver att:
"Det som är så uppseendeväckande med vänsterns oförmåga att hantera antisemitism är inte att själva antisemitismen rent allmänt skulle vara större där än annorstädes - utan att svansföringen är så extremt hög i den antirasistiska hållningen. Man berömmer sig inom den moderna vänstern av att känna igen rasistiska och sexistiska strukturer varhelst de uppträder i samhället. Men antisemitism verkar man vara blind för, eller rentav implicit ge sitt godkännande."
Och:
"I Judehatets svarta bok bekräftas förvisso att arbetarrörelsen historiskt varit den politiskt mest verksamma kraften mot antisemitismen.
Men samtidigt beskrivs hur det sena artonhundratalets och tidiga nittonhundratalets socialister inte sällan uttryckt förståelse för judehatet - eftersom judar tenderade att vara associerade med penningaffärer och med bankväsendet, menade man, uttryckte den antisemitiska hållningen en i grunden sund men missriktad antikapitalistisk hållning." Osv.
Att du inte klara av att se nyanser och att hålla mer än en tanke i huvudet är ditt problem, inte mitt.
Diskussionen på svt:s forum är som den är. Jag kikar runt på de andra diskussionerna och finner inte bara samma namn utan också samma tendens till förenklade polariseringar i dem, vilket gör att jag saknar lust att lägga mig i dem. I "mitt" fall bär du en del av skulden till att diskussionen gått helt snett.

Kristoffer Ejnermark sa...

Charlotte:

Ja det är första gången jag läst något konkret från dig vad gäller bekräftelse att vänstern inte hyser någon speciell storhet av antisemitism. Det är något Opiniontexten positivt visar.

Men att "vänsterns svansföring" sedan ursäktar visar endast på att du bytt ut en ursäkt med en annan att rikta kanonaderna mot vänstern som politisk grupp.

Jag ifrågasätter denna nisch att förknippa antisemitism med vänstern i helhet. Du påstår i efterhand att du inte gör det, men det förändrar inte att det är just den funktion den får.

Att attackera antisemiter inom vänstern är du inte ensam om, på den punkten är vi lika och tycker lika.

Där vi inte är lika är förståelsen av hur vänstern hanterar antisemitismen. Förståelsen för antisemitism inom vänstern på 1800 & tidigt 1900-tal berodde på en okunnighet som saknas i dagens Sverige. Bilden av att dagens vänster har en förståelse av antisemitism existerar inte.

Ja, diskussionerna på SVT-Opinion domineras av ett fåtal IQ-fiskmåsaktörer. Just din diskussion var länge dominerat av en vulgär anti-vänsteragitation. Mitt inlägg i diskussionen i fråga kom relativt sent in i diskussionen för att stävja upp ensidigheten, och det gjorde jag med en hänvisning till tidigare forskning i ämnet. I vilket fall är SVT-forumet inte mitt ansvar, men det ger en en fingervisning på hur din retorik kring antisemitismen inom vänstern tolkas ochfår för konsekvenser.

Charlotte Wiberg sa...

Du, jag är väl medveten om hur "mitt resonemang" kring vänstern och antisemitism alltför ofta brukar bemötas. Oerhört aggressivt och defensivt. Men det gäller ju inte bara mig utan alla som tar upp frågan.
Att jag skriver om just vänstern och antisemitism beror dels på att det är den miljö jag har personlig erfarenhet av, helt enkelt, dels på att det - återigen - är så våldsamt stort gap mellan beredskapen att se strukturella problem vad gäller rasism och sexism och den totala ignoransen och likgiltigheten inför antisemitismen. Det är inget jag har "bytt fot" om, jag har länge tänkt likadant omkring detta. I omkring femton år, sådär. Och ditt sätt att förneka problemet visar hur blind även du är. Det handlar bara om enstaka individer menar du, och ser inte det implicita godkännandet av antisemitism här i ditt eget kommentarsfält, från både "findus" och Hampus. Att okunnigheten är lika stor nu som den var för hundra år sedan visas av att man nu, liksom då, kopplar ihop problemet antisemitism med vissa judars beteende och/eller identitet, istället för att göra all antisemitism oacceptabel. Varför tror du det är så himla omöjligt att ens prata om problemet utan att Mellanöstern tas upp? På vad sätt ska en jude på Malmös gator anses behöva stå för israelisk ockupationspolitik; varför ska den frågan ens behöva tas upp så som den gör i Gringos intervju med malmörabbinen Kesselman (länk från min blogg)?
Tror du jag tycker det är roligt att bemötas på det sätt som du gör? Tror du jag njuter av att folk skriker åt mig (ja, det har hänt) och riktar anklagelsen mot mig att "egentligen är det du som är antisemit" (typ Svensson då)? Vad jag vill är att vänstern ska bli bättre och klokare i sitt förhållningssätt. Ett tag trodde jag att den faktiskt blivit det också, men det handlade bara om en liten minoritet tyvärr. Men den finns där. Läs Slut t ex, och Rebecka Thors text. Eller tycker du att hon, Andreas Malm, Nick Cohen, jag och de (få) andra som orkar föra diskussionen alla "för ett korståg" mot vänstern?
I slutändan handlar det nog också om att jag inte alls delar den självglorifierade synen på hurdan vänstern är som du & Svensson har, iofs. Jag ser ingen som helst anledning att slå sig för bröstet och sopa problem under mattan. Det har jag aldrig gjort. Och för det har jag också mer än en gång blivit grundligt utskälld som en sån som "kackar i boet" och förstör den fina flaggviftande stämningen. Det kan jag ta.

Hampus Eckerman sa...

Exakt vilka ord är det du anser vara antisemitism i kommentarsfälten här? Det vore intressant att se som studium. Kanske när jag försvarar Desmond Tutu från anklagelserna om antisemitism? Eller när jag tar Röda Korset i försvar? Ja, jag vet att det brukar ses som antisemitism av israelvänner.

Charlotte Wiberg sa...

Äsch det är inte lönt att diskutera - jag skrev "implicit godkännande av antisemitism" (du godkänner ju antisemitism hela tiden, Hampus - för om man överhuvudtaget diskuterar den så "legitimerar man Israels apartheidpolitik". Bättre att hålla tyst och indirekt uppmuntra antisemitismen då. Eller hur?) Och direkt kommer ryggmärgsreflexen - jag anklagar någon för antisemitism! HUR ska man då kunna diskutera detta UTAN att den reaktionen kommer - om den är mitt fel?
Nej, det är inte mitt fel. Vissa människor är helt enkelt inte mottagliga för en diskussion om antisemitism. Hampus borde fråga sig själv varför han inte är det. Bye for now, people.

Tobias Struck sa...

Hej Loke. Karl Marx pekade ut generella drag hos judarna som modern folktyp (den moderna ashkenaziska typen), som är föga smickrande:

"Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse."

http://tobiasstruck.blogspot.com
/2008/09/karl-marx-om-verklighetens-judiskhet.html

vidugavia sa...

Charlotte:
Hur menar du att jag implicit eller explicit godkänner antisemitismen? Eftersom jag prioriterar andra saker högre än kampen mot antisemitismen? Måste jag prioritera kampen mot antisemitismen som mitt primära intresse för att du inte ska påstå att jag godkänner den?

Föresten så vill jag gärna få svar på frågan om judar är förmögna att orsaka antisemitism.

Struck: Dra något gammalt över dig och läs på. Visserligen utgår marx från en del stereotyper om judar men artikeln du citerar diskuterar den "världslige juden" dvs den socioekonomiska roll som juden tilldelats under feodalismen.

Det är inte en beskrivning av drag hos en modern folktyp, det är analys av en föråldrad socioekonomisk roll.

vidugavia sa...

Klargörande!

Jag brukar växla mellan nicken "Vidugavia" och "Findus". Ovan har jag använt båda vilket kanske förvirrar. Sorry!

Kanske ska gå över helt till vidugavia.

Hampus Eckerman sa...

Och där kan vi konstatera att Charlotte slentrianmässigt använder sig av uttryck som "implicit godkänna antisemitism" utan att ens kunna get ett exempel. Det är inte att ens försöka föra en diskussion. Det är bara att slänga ur sig ord utan uppbackning.

Tobias Struck sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Vidugavia sa...

Charlotte: Läs Strucks texter. Här har vi en riktig antisemit.

kristoffer: Jag tycker att du borde radera Strucks rasistiska skitsnack.

Struck: Du har inte en udda agenda. Liksom antisemiter i alla tider skyller du allt på judarna. Dra åt helvete.

Tobias Struck sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Struck: Skämtar du?

I allafall raderar jag även detta svar men jag citerar valda meningar ur ditt rasistiska försvar.

"Jag är rasist. Det är inte förbjudet. Men jag är inte rashatare. Alla raser är välkomna i min rörelse. Att vi tror på vit solidaritet, vit reproduktion och vit stolthet, beror bara på att vi vill bevara den vita folktypen i världen, så att Gud får ett bra redskap att tala genom: Vita är mer behärskade, medvetna och kreativa."

Vilket briljant skitsnack! Men det är ju i allafall hederligt och konsekvent av dig att erkänna dig som rasist. Problemet för rasister är dock att rasism inte har någon slags vetenskaplig anknytning. Det är blott metafysiska fantasifoster. Det existerar inga "raser" inom människan, det har man för bevisat genom DNA-analys för ett bra tag sedan.

Tobias Struck sa...

LOKE. Det finns ingen anledning att censurera mig. Därför finns det ingen anledning att bemöta dig. Men alla som vill läsa om vår syn på judar och ta del av våra vetenskapliga referenser till generella skillnader mellan folktyper, kan ju gå in på min blogg:

http://tobiasstruck.blogspot.com

Bra att du har självförtroende att förneka kaukasoidernas genomsnittligt högre kreativitet och medvetenhet. Då kan du ju sova gott med vetskapen att vi var 35 % av mänskligheten innan Andra Världskriget - men att vi nu, på grund av globaliseringen, utgör endast 10 % av mänskligheten. Skall du censurera det också? Jag trodde att du INTE var stalinist.

Hampus Eckerman sa...

Tja, i Tobias Struck tycks ju i alla fall finnas en klar antisemit. Något för Charlotte att sätta tänderna i, fast hon tycks ge det hela ett implicit godkännande genom att inte kommentera det. Blundar för det.

Ren rasism mot judar är det uppenbart och därmed antisemitism.

Tobias Struck sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Tobias:

Ja, här får du inte prata rasism.

Kristoffer Ejnermark sa...

Tobias:

Dina sifferanalyser är inte vetenskap. De är en del av en fantasi, en obehaglig sådan.

Jag har ingen aning om siffrorna i sig stämmer, alltså att "vita" skulle numerärt ha varit mer innan andra världskriget. Jag betvivlar det.

Men även om de nu skulle vara sanna så säger de ingenting om att det existerar några rasskillnader. Det är redan bevisat genom DNA-analys och genom antropologiska upptäckter att det inte existerar några "rasskillnader" vad gäller hjärnkapacitet, kreativitet etc. Alla civilisationer visar på samma teknologiska och kreativa kapacitet. Människan är en fantasitisk ras.

Att människor i tredje världen ökar mycket i folkmängd har med att göra att de fått välfärd snabbare i sin kultur än vad vi fått, men den kulturella utvecklingen märks av även där; nämligen att skaffandet av barn sjunker ju mer utbildad kvinnan blir med mera.

Men det är ju inte heller så ovanligt att rasister förnekar vetenskap för att skapa fantasier om hur kulturella skillnader de facto är tecken på biologiska rasskillnader.

Tobias Struck sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Kristoffer Ejnermark sa...

Tobias:

Jag raderar rasistiska kommentarer, och kommentarer som inte har något med diskussion att göra.

Jag bestämmer vad jag vill ha för kommentarer på min personliga blogg. Däremot är jag för att du själv får skriva vad du vill på din egen blogg. Det anser jag är din mänskliga rättighet.

Den kommentar jag svarade på har jag låtit stanna kvar, om du nu inte förstod det.

Tobias Struck sa...

Hej Kristoffer. Jag ber om ursäkt för mina kommentarer, de gjordes under en tid då jag var som mest uppslukad av internet-trollande, något som blev ett missbruk för mig, där jag hela tiden flyttade gränsen för att öka spänningen och uppmärksamheten. Jag ber även om ursäkt till det judiska folket, där jag paradoxalt nog har släktingar som har lidit och dött under förtryck. Här utvecklar jag en allmän ursäkt:

http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=15&t=16003

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com