Sidor

måndag 29 december 2008

Israel ut ur Gaza!

Mycket har hänt de senaste dagarna vad gäller staten Israels ökade förtryck av det palestinska folket. Media rapporterar om cirka 300 döda och över 1 400 skadade och lemlästade palestinier, de flesta civila är kvinnor och barn, efter att Israel sänt ut sin toppmoderna militär på flygräder i Gaza.

Det vidriga i denna konflikt är inte endast att ett överlägset militärt land ständigt förtrycker och sätter skräck i ett folk som i årtionden fått leva i världens största "fängelse". Inte heller blott det faktum att Israel byggt en högre och längre mur än Östtysklands dåvarande Berlinmur. Utan det allra vidrigaste är människors tystnad och medlöperi, för vad som egentligen borde vara den konflikt som på enklaste sätt kunde vägleda människor att ta ställning för det palestinska folkets mänskliga friheter och folkrätt.

Bloggaren Paolo Pissoffi bemöter på ett utmärkt sätt hur västvärlden agerar medlöpare åt staten Israels ständiga mänskliga och folkrättsliga överträdelser:
"Även människor som är starkt kritiska mot Israels agerande anammar vissa ståndpunkter.

1. Israel måste få försvara sig.
2. Hamas måste erkänna Israels rätt att existera.
3. Judarna måste också få ha en egen stat.

Alla dessa punkter har en uppenbar grundläggande gemensam punkt och svaghet: avfärdandet av palestinierna som individer, som folk, som människor, med rättigheter. Anammar man dessa tre punkter gör man det inte bara utifrån förutsättningen att man först och främst måste ta hänsyn till Israel, utan man måste även förneka palestinierna rätten att ha något att säga till om i denna konflikt. Det är ett historierevisionistiskt tänkande: som grundar sig i att man undantar palestinierna från historien. Palestinierna har inte med det hela att göra annat än som ett närmast olösligt dilemma för Israel.

Därutöver: Palestinierna måste förtjäna sina rättigheter och sin stat. Detta ska man göra genom att ge Israel, vad Israel vill ha: de koloniserade skall alltså ge kolonialmakten rätten att bestämma. Palestinierna måste göra avkall på både krav och motstånd."
Esbati kallar å sin sida den Israeliska flygräden för vad den är - ett fortsatt rasistiskt massmord. Rawia Morra beksriver den brutala verkligheten:
"Hela tettio polisstationer bombades samtidigt. Just när hundratusentals barn var ute på gatorna. Ett par minuter tidigare hade besparat barnen den skräcken det innebar att stå under bar himmel när flyget skövlade remsan från norr till söder och från öst till väst. Barn och åter barn som trycker sig mot varandra, mot väggar och försöker släppa fram ambulanser. Och när några minuter hade gått, kom man tillbaka och bombade precis samma siter, för att skörda nya liv. Livräddarna gick åt. En trafikpolis får panik och det står på den väst han bär att han är just trafikpolis, stirrar på sina döda kamrater och slår sig på bröstet. Någon bär ett dött barn i en kartong. En flicka har fått sitt vackra ansikte skändat med ohyggliga sår. En israelisk talesman för någon sorts säkerhetsteam meddelar journalisten på arabiska aljazeera att han har musiken på högsta volym och ämnar dansa därför att hans armé äntligen gör sitt jobb."
Det här är inte en tid för apati och feg neutralitet utan om medmänsklig solidaritet med det palestinska folket.

Bloggat: Svensson1, Svensson2, Rawia Morra1, Rawia Morra2, Röda Malmö, Annarkia, Det Progressiva USA, Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
pingat på intressant

Stalinism var inte nödvändigt i Sovjet


Man skall inte förväxla det stalinistiska fenomenet med Josef Stalin som person, och därmed förvillas att tro att fenomenet dog med honom. Stalinismen fortsatte att härja i Sovjetunionen tills det imploderade av sig själv långt efter Stalins död. Då hade den definitivt lyckats kväva det mesta av de revolutionära krafterna i unionen som tände gnistan hos folket.

I ljuset av ny historisk kunskap om Sovjetunionen har västerländska historiker (ex. Conquest) allt mer fått revidera mycket av sina överdrifter vad gäller omfattningen och användningen av Gulag, av underdrifter av industrialiseringen och tidigare uppfattningar om bakgrunden till massvält. Mycket av denna nya historiska kunskap har blivit möjlig på grund av att tidigare stängda arkiv i Ryssland blivit öppnade - av historiska forskare kallat som "arkivrevolutionen" på grund av dess oerhörda värde och validitet som historisk källa. Att ändra på felaktig historisk kunskap i skugga av Kalla Krigs-propaganda från väst (och öst) är ett historievetenskapligt värde, och skall just argumenteras för det, och inte för att användas i tafflig apologetik till diktatorn Stalin eller den förtryckande stalinismen.

Vad de historiska källorna visat är att massvälten på landsbygden inte var planerad utan en konsekvens av olika faktorer, därför kan man inte tala om att ledningen i Sovjetunionen genomförde folkmord i vissa regioner (ex Ukraina). Det har även funnits uppfattningar att Sovjetunionen hade en undermålig industri precis före Andra Världskriget och att väst fick hjälpa Sovjet i sitt försvar och anfall mot Nazityskland, detta påstående har nu visat sig vara fel och att den inhemska industrin i Sovjet tvärtom var den avgörande faktorn till att Sovjet lyckades tvinga tillbaka Nazitysklands militära anfall och slutligen övervinna genom att ta över Berlin. Den industriella kapaciteten och den ingenjörskap som Sovjet lyckades få fram visade sig stå sig mycket väl gentemot sin anfallare. Slutligen har de senaste källorna angående Gulag-systemet visat att siffrorna över hur många som internerades var kraftigt överdrivna, och vilka som internerades var ofta vanliga kriminella.

Men denna historiska kunskap förminskar inte att Stalin de facto genomförde den så kallade Stora Terrorn då tusentals människor mördades på grund av sina politiska åsikter (för det mesta kommunister). Att den stalinistiska politiken ledde till miljoner döda människor, inte lika många som man tidigare trodde, men det förminskar inte att det dog oerhört många människor på grund av en brutal byråkratisk politik. Den enda anledningen jag kan finna en anledning förutom det Sovjethistoriska värdet är sammanhanget där jämförelser med Nazitysklands offer gjorts (felaktiga) påståenden om att stalinismen var värre, men ett sådant påstående är för det första vidrigt i sin formulering. Sovjet under Josef Stalin tog inte död på mer än Hitlers Nazityskland, men det gör inte Stalin till en hygglig person.

Fortfarande i Ryssland tillskrivs Josef Stalin äran av framgången i det sovjetiska samhället i form av industrialisering, utvecklingen av vetenskapen och kulturen, ökad social trygghet för folket (full sysselsättning, fri undervisning och sjukvård, gratis boende, månadslång semester etc), och självklart segern över Nazityskland i det Stora Fosterländska kriget 1941-45.

Men, som professor Victor Danilov påpekar, så visar det sig att alla de framsteg som växte fram i det sovjetiska samhället var en konsekvens av den "sociala impuls som härrörde från revolutionen och som för lång tid framöver bestämde målet för det ekonomiska och kulturella uppbygget". I själva verket var landets industrialisering, den allmänna utbildningen, fria sjukvården, det kraftiga uppsvinget för vetenskap och kultur, och andra progressiva utvecklingar, förverkligade under den första perioden i sovjet. Danilov påpekar att det fanns faktiska varianter på den socio-ekonomiska omvandlingen som den stalinistiska "revolutionen uppifrån" 1927-29 grundlade. Förutom de alternativ som Leo Trotskij (vänsteroppositionen) och Nikolaj Bucharin erbjöd förekom det en rad alternativa lösningar (ex. förslag till den första femårsplanen, bondehushållens kooperativa rörelse) till landets utveckling, utan den fruktansvärda mänskliga och materiella tragedi som stalinismen tvang fram.

Det är alltså viktigt att påpeka att den auktoritära och strängt centraliserade regim som Stalin formade, med sin skoningslösa repression och terror inte var den nödvändiga eller oundvikliga utvecklingen för det sovjetiska samhället.

Den industrialisering som Stalin satte igång före Andra Världskriget, efter att ha manövrerat bort (med milda ord) vänsteroppositionen och sedan högeroppositionen med Moskvarättegångarna, var inte något som Stalin genom ett exceptionellt geni kom fram till. Tvärtom var det Stalin som stal industrialiseringspolitiken av den vänsteropposition som han tidigare förintade. Men vänsteroppositionen ville industrialisera tidigare och inte genom tvång. Stalin ändrade sin politik när sovjet var nära branten till undergång, och insåg att landet faktiskt behövde en snabb industrialisering för att kunna överleva.

Så, vad den historiska kunskapen erbjuder oss idag efter "arkivrevolutionen" i Ryssland är att vi idag får revidera gammal Kalla Krigs-propaganda. Inte att Stalin var en hyvens man som erbjöd det sovjetiska folket en social, vetenskaplig, kulturell och industriell utveckling som annars inte skulle ha erbjudits. Istället visar det att stalinismen var orsaken till att sovjetsystemet brakade ihop, och att det fanns konkreta alternativ till stalinismens terror. Det var det sovjetiska folket, trots stalinismen terror och hämmande funktion, som lyckades bekämpa Nazityskland och behålla en progressiv gnista så länge det gick.

Dagens Ryssland har visat sig genom rapporter sänt säkerhetstjänsten för att konfiskera forskningsmaterial om stalinismens förbrytelser, i vad som kan betraktas som ett nationalistisk försök till att förhindra känslig information om Josef Stalin och dennes funktion som en nationalistisk symbol.

Bloggat: SKP
Media: DN, AB, SvD1, SvD2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

söndag 28 december 2008

John Gardner - Grendel


Grendel är en modern klassiker och en omtolkning av den gamla engelska sagan Beowulf från 1000-talet. I Gardners version är fokuset på monstret Grendel, där läsaren får följa hans tankar och betraktelser av omgivningen, djur, natur, men framför allt människorna. På detta sätt fungerar monstret Grendel som en utomstående betraktare på fenomenet människan och hur hon interagerar med sin omgivning - monstret blir den grubblande forskaren, som sitter utanför byn och lyssnar på människorna eller i ett träd och betraktar dem.

Under perioder skrämmer Grendel ledaren och senare kung Hrothgars män och kvinnor för att underhålla sig med deras reaktioner, och förundras över deras dogmatiska försök till att förstärka sina försvar, och sina konstruerade och vidlyftiga teorier om varför monstret plågar dem. Detta leder till att Gardners version får ett särskilt sociologiskt eller psykologiskt fokus, som beskriver människans behov av att förstå. Människan har i mån av frånvaro av kunskap haft fantasi nog att skapa teoribyggnader för att systematisera något okänt, exempel på komplexa världssystem är alla våra olika religioner.

Grendel blir vittne över hur människans natur förändras i och med sin omgivning, även om han själv inte formulerar det. Men det är just det som gör den realistiska konsten så fantastisk, eftersom författaren beskriver händelser och karaktärer som beskriver något verkligt, och kan därav tolkas trots författarens personliga åsikter. Gardner må personligen tro att människan har en inre hänsynslöst natur med fallenhet för förstörelse och krig, som speglas i Grendels avsky och tolkningar, men vad Grendel ser är hur människan utvecklar denna krigiska konkurrens när hon börjar skapa små samhällen genom att ta till sig egendom, sätta gränser och skapa överproduktion. Således kan den marxistiska metoden, den materialistiska dialektiken tolka essensen i Gardners litterära konst - att allt är föremål för förändring, även människans natur.

Gardners språk är fantastiskt och boken är därav en enda njutning för läsaren. Speciellt i kapitel fem märks Gardners skicklighet då han introducerar den depressiva draken i berättelsen. Eftersom draken har kunskap om dåtiden, nutiden och framtiden tar drak-karaktären en så kallad tredje ståndpunkt i berättelsen, där draken i sin konversation ställer sig utanför berättelsen och levererar en begreppsaparat som är helt främmande för Grendel och därav alla andra under den tid berättelsen är satt att utspelas. Draken pratar om expanderade universum, molekyler och atomer, och astronomiska tidsförändringar. Vilket får Grendel att undra om inte Draken egentligen driver med honom. Egentligen är det nog felaktigt att förklara draken som en karaktär som har en depression, utan det är snarare så att draken inte känner någonting särskilt alls eftersom han redan vet allt. Det enda han har är den hög av ädelstenar och guld som han sitter på, något som han vet ändå kommer att försvinna med tiden. Med Grendel får vi följa ett filosofiskt äventyr i reflektion kring religion, falska illusioner (propaganda), livets mening och om förekomsten av lidande (krig).

Med Gardners Grendel har vi en modern klassiker som bjuder både på ett litterärt konststycke med utomordentlig berättelse. Levande och typiska karaktärer som ger läsaren en förståelse av den föränderliga verkligheten, och människans del i den. Verkligen en bok att rekommendera.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Lästips: Svensson om Israels stundande markinvasion av Gaza, Röda Malmö om Israels terror, Aliansfritt om MUF;s senaste fanatism, Björn Nilsson om konsumtion

lördag 27 december 2008

Det var väl bra, eller?

Alla reformer som ger mer till studenterna är bra. Speciellt eftersom de lever på fattigdomsgränsen. Det är inte lätt att leva ett drägligt liv på 7 000 kronor i studiemedel per månad, därför är det naturligtvis bra att de som orkar eller har möjlighet att jobba vid sidan om sina studier inte riskerar få ett sänkt studiemedel från CSN. Nu ska ju enligt riksdagens studiesociala kommitté höja det så kallade fribeloppet för studenterna, som gör det möjligt att arbeta mer på sidan om studierna.

Men det största problemet är att studiemedlet är så lågt, och att många studenter tvingas lägga studietid på att arbeta, ofta på undermåliga arbetsplatser. Det är även en märklig signal som kommittén ger ut till studenterna - arbeta mer! studera mindre!

Istället borde regeringen kraftigt höja studiemedlet. Men när sådana krav riktas mot regeringen kommer den nog istället försvara sig med att de minsann redan reformerat till fördel för studenterna - genom att höja fribelopp för lönearbete!

Så, det är vad jag tror anledningen är till varför regeringen genomför denna reform. Nämligen att skydda sig själv mot studenternas kritik med ett simpelt retoriskt stycke. Därför tycker jag att studentkårerna vid detta tillfälle borde gå till särskild attack mot regeringen och dra åt sig hela armen när lillfingret erbjuds.

Bloggat: Rossana, Dr Cais
Media: SvD, DN
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 26 december 2008

Det är kapitalisterna som är tjuvarna

Isabella Löwengrip på bloggen Blondinbella har tydligen fått massvis av kritik från sina egna läsare när hon försökte sig på politisk analys av Karl-Bertil Jonssons julsaga. Möjligtvis en ramsa hon fått tilldelad på senaste MUF-mötet i Stockholms innerstad. Jag kan se dem vresiga och druckna svära och spotta på allt som inte hyllar otyglad kapitalism eller tanklös konsumtion, eller annan överklassens degenererad moral.

Isabella, som aldrig hört en vän klaga på att ha för lite pengar, försvarar sig med att julen handlar om konsumtion:
"jag ogillar att julafton ska förknippas med en konstig förvrängd bild av att stora tjocka kapitaliser suger ut fattiga. [...]Hela julafton bygger på konsumtion och konsumtionen får världen att gå runt! Vill Karl Bertil hjälpa de fattiga får han tjäna sina egna pengar som han kan få köpa julklappar för, inte romantisera begreppet stöld som om det skulle vara något positivt."
Att kapitalister skulle vara tjocka, gå i frack och ha höghatt har sällan haft en särskild förankring i verkligheten, men fungerar istället som en tacksam bild för konstnärer - för det är en bild som etsats fast i det kollektiva medvetandet. Att vara tjock och bära fina kläder är symbolik för någon som är välgödd och välbärgad och inte räds att visa det. Det stämmer ganska väl med den verkliga kapitalisten, men idag går de inte i frack och höghatt. Vad gäller att de suger ut arbetarna så stämmer det helt och riktigt med den kapitalistiska verklighet vi lever nu i. I vissa företag ges till och med hela vinsten (som är arbetarens producerade mervärde) till aktieägaren i utdelning, medan tusentals arbetare kastas ut i varsel och arbetslöshet och företaget håller på att rasa samman i global finanskris. Så va det med kapitalismens hjälp till att stärka företagen, istället stryper den dem i en riggad monopolmarknad. Kapitalisterna stjäl arbetarnas mervärde, men Löwengrip som inte vill "romantisera begreppet stöld" romantiserar ändå kapitalisterna.

Kommmenteraren "Ida" kritiserar Löwengrip ganska träffande: "extremt korkad åsikt att julafton handlar om konsumtion. min mamma är fattig och sjukskriven på grund av depression. jag firar med henne utan att spendera massa pengar. julafton handlar om att ta hand om varandra och tänka på sina nära och kära."

Att moderater, som Löwengrip, inte gillar Karl-Bertils Jonssons julsaga kommer inte som en stor överraskning. För det är inte meningen att moderater, eller ideologiskt motiverade kapitalapologeter, skall tycka om den. Det är därför den älskas så mycket av folket och de ideologiskt motiverade som kämpar för ett jämlikt samhälle. Moderater har alltid hatat jämlikhet, det var moderaternas föregångare Högerpartet som inte ville införa allmän rösträtt varken för män eller kvinnor.

Bloggat: Feldermania
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

onsdag 24 december 2008

Ha en god Jul!

...och en speciellt lycklig god Jul till alla vänsterbloggare, som Svensson, Kildén & Åsman, Trotten, Proletärbella, Alliansfritt, Erik Svensson, Björn Nilsson, Marlene, Röda Malmö, och naturligtvis Rawia Morra! Ni förgyller vardagen med hopp.Andra bloggar om: , , , int

Karl-Bertil Jonsson som ett föredöme

För varje rättsinnad person har den svenska versionen av "Robin Hood"-berättelsen, Karl-Bertil Jonssons julafton, varit en ständig självklarhet vid julafton. En sympatisk berättelse om en ung pojke som jobbar diciplinerat på posten och bestämmer sig slutligen stjäla utsända julklappar från den allra rikaste delen av befolkningen, för att sedan ge julklapparna anonymt till de allra fattigaste och utstötta människorna i samhället.

För de allra flesta är det inte svårt att erkänna Karl-Bertils resonemang och sympatisera med hans handlingar. Trots allt, de rika hade ju ingen glädje av de skickade julklapparna, med de gav en exceptionell glädje åt de behövande.

Men sedan skall det ju också finnas dammiga vresar, som skall hänga upp sig i sin egna trängsynta och dikotomiska världssyn. Enligt dessa herrarklassens apologeter och självutnämnda riddare kan det endast finnas två olika metoder att följa sin etiska övertygelse; antingen helgar målet medlen, eller så helgar medlen målet. Ett liberalt mästarstycke av illusionära floskler.

Men den dikotomiska kategoriseringen slutar icke endast vid den praktiska kampen för ökad jämlikhet, utan kanonaderna riktas även mot själva tanken att kritisera den kapitalistiska moralen; att rik skall sko sig på fattig. Då fräser borgarkören om moralisk degeneration: Tvångsaltruism! hycklar de.

Men, som sagt, till skillnad från herrarklassens apologeter kan vi fortsätta njuta av en vacker och intressant saga i sann Tage Danielssons-anda.


(Visas idag klockan 19:00 i SVT1)

Uppdatering: Läs också Åsa Linderborgs text om Karl-Bertil Jonssons Julafton.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

Stoppa aktieutdelningen!

Enligt Värdepapperscentralen har 147,4 miljarder (SIC!) av företagens pengar delas ut till aktieägarna i år. Det är ungefär fem miljarder mer än i fjol trots den dramatiska finanskrisen och tusentals varsel. Hur kan ett ekonomiskt system som sitter på knäna generera rekordsiffror i utdelningar till aktieägare, när dessa pengar kunde ha gjort så mycket nytta för tusentals arbetarfamiljer och för företagens utveckling? Något är sannerligen inte som det skall.

Men vad som av tidningarna kallar "utdelningsfest" eller "guldregn" borde egentligen kallas som det är - plundring, och denna plundring ses ökas istället för att minskas vid den värsta krisen sedan många decennier. Istället för att ge den producerade mervärdet i företaget till de som skapade det - arbetarna - och till företagets egna konkreta utveckling (nya jobb. teknik, forskning, förbättrad arbetsmiljö) så slängs det ut till aktieägare. Företag som Volvo, som varslats tusentals arbetare i denna kapitalistiska kris borde ha tagit hand om sina förvärvade pengar för att säkra produktionen och göra en omställning till den befintliga marknaden - istället stryper sig kapitalismen sig själv och arbetarna är de som får stryk vid massiv resursslöseri.

För bara sex år sedan var den samlade aktieutdelningen 24 miljarder kronor jämfört med dagens 147,4 miljarder. Då var aktieutdelningen hälften av investeringarna, nu är det tvärtom dubbelt så mycket som investeringarna. För de 20 största tillverkninsföretagen har till och med investeringarna legat stilla i samma nivå sedan år 2002. Det har hänt att företag till och med gett bort hela sin vinst, eller lånat (SIC!) pengar för att betala ut en så hög aktieutdelning som möjligt. NCC gav förra året, samt år 2006, bort hela sin vinst till aktieägare - idag varslar de i panik. Skanska gav i sin tur bort 3,5 miljarder kronor till sina aktieägare av en vinst på 4 miljarder.

Hela det här kapitalistiska systemet med aktieutdelningar är ett inherent sjukt system, som de facto konkurrerat bort företagens investeringar till förmån för pengar i aktiägares fickor - detta trots perioder av rekordvinster. En verkligen svår dom för kapitalismen, som slår arbetarna som hårdast då det är de som producerat vinsterna men de som varslas eller i vissa fall får sin lön sänkt.

Bloggat: Roger Jönsson, Kildén & Åsman
Media: Mentoronline, DN, e24, SvD1, SvD2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

tisdag 23 december 2008

Därför anser religioner att något är "smutsigt"

Påven Benedictus predikar i ett tal om att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexualitet, som att rädda världen från miljöförstörelse.

Man kan som Lars Gårdfeldt i sin avhandling ”Hatar Gud bögar?” prata om två begrepp som figurerar som förklarande orsaker, och det är den så kallade genuspelagianismen och reproduktionsantropologin. Dessa begrepp har en människosyn som utgår ifrån att människan producerar sitt eget människovärde. Låt så vara med goda gärningar (den ursprungliga pelagianismen) eller producerandet av ett bestämt genus (den samtida). Enligt denna människosyn kan alltså människor inte förtjäna ett människovärde om de inte lever upp till normen. Människovärdet inom pelagianismen är alltså inte givet i människan självt; utan i hennes gärningar.

Här har Kyrkan, speciellt den romersk-katolska, visat upp ett exceptionellt motsägelsefullt förhållningssätt efter att ha förklarat pelagianismen kätterskt redan år 430 e. Kr. (3:e ekuminiska konciliet i Efosos). Men ändå så har den romersk-katolska kyrkan på genuspelagianistiskt maner systematiskt uteslutit transexuella personer i ett resonemang som bygger på genusproduktion.

Bland annat så fastslog Vatikanen i ett dokument år 2003 att registrering av kön i kyrkliga böcker inte får ändras i efterhand. Även vardaglig misshandel av hbt-personer ter sig som om gärningsmännen utgår ifrån genuspelagianism – att de misshandlade upplevts bryta mot sin könsroll. På det sättet fungerar den kyrkliga genuspelagianismen som ett institutionellt förtryck och som en uppvigling till fötryck genom dehumanisering.

Men genuspelagianismen är inte den enda förklaringen till varför ett religiöst samfund kan resonera kring homosexuella.

Mary Douglas försöker i sin bok "Purity and Danger" visa att uppfattningen om att vissa saker, handlingar eller fenomen skulle vara "smutsiga" eller "farliga" inte härrör från att de har en koppling till sjukdomar (bakterier, virus) utan att de bryter mot den upplevda ordnings kategoriseringen av världen. Exempelvis upplevs tvillingar som farliga i vissa kulturer eftersom de bryter mot regeln att en människa kan födas från en moder. Grisen menar Douglas undviks som föda för att det var svårt att ordna den i en kategori djursort.

Dessa ordningsregler kunde självklart få digra konsekvenser för individen. På vissa ställen dödade man tvillingarna för att upprätta ordningen igen. Men på vissa ställen ansåg man tvillingarna som heliga och särskilt nära det gudomliga, anledningen till dessa skillnader är att eftersom de inte går att ordna i särskilda kategorier så hamnar de i ett mellanskede och på det sättet blir i kontakt med det gudomliga på ett mer betydande sätt - därav kunde de bli upplevda som en fara för samhället och antingen dödade eller integrerade i samhällets hierarki.

På det sättet skulle man kunna anta att uppfattningen om homosexuella handlingar som handlingar i ett farligt mellanskede är en restprodukt från primitiva kulturers ordningssyn på världen.

Bloggat: Henrik Alexandersson
Media: DN
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Protesterna sprider sig - nu i Stockholm

Aftonbladet rapporterar att ett stort gäng ungdomar satt bildäck och papperskorgar i brand och kastat smällare i Tensta i nordvästra Stockholm. Polisen förklarar enligt Dagens Nyheter att stenkastningen var "massiv", men att ingen blev skadad.

Självfallet "ser" inte polisen någon anledning till att dessa oroligheter plötsligt blossat upp. Det beror på att det är en verkan på ett större problem i vårt segregerade samhälle, där vi hela tiden visar handen mot våra invandrare i dåligt underhållna förorter. Det var därför ungdomarna protester i Rosengård i Malmö, och det är därför de protesterar i Tensta i Stockholm. Rosengård var bara början.

Det här är ett ypperligt tillfälle att inse att samhället misslyckats med den sociala rättvisan och börja gära något åt det. Bloggaren Röda Malmö tar upp några konkreta åtgärdet som behövs för att bota problemet:
"Arbete åt alla! Stopp för varsel och avskedanden!
Bekämpa diskriminering och rasism!
Bygg bort bostadsbristen med bra och billiga hyreslägenheter!
Rusta upp miljonprogramsområdena!
Fram med resurserna till skola och fritidsverksamhet!"
Vi behöver alltså bekämpa arbetslösheten som särskilt slår hårt mot utsatta grupper i samhället, vi behöver på allvar rusta upp våra invandrartäta förorter, bygga många fler bostäder (inte lyxbostäder och inte undermåliga bostäder), och vi behöver bekämpa den institutionella rasismen i landet. Som exempelvis när hyresvärdarna i Rosengård konsekvent skyller slitaget på hyresgästerna, när det istället handlar om brist på boende och dåligt underhållade bostäder. Istället för att rusta upp området och bygga fler lägenheter föreslår Hyresgästföreningen tillsammans med hyresvärdarna och Malmös kommunalråd att lokalen där källarmoskén låg skall hysa en så kallad "boskola" där invandrare ska lära sig att bo i lägenhet på svenskt vis. Att det är trångbott i Herrgården i Rosengård beror dock på att det saknas lägenheter för vanligt folk - inte att det bor invandrare där som saknar den svenska kulturen vad gäller att bo. Det är helt enkelt en eskapistisk bortviftning av verkligheten med prat om att vissa folk vill bo trångt.

Den inkompetenta högerministern Nyamko Sabuni fortsätter blunda för samhällets sociala problem och menar att vi inte behöver minska på arbetslösheten och erbjuda fler bra boenden. Istället vädjar hon till föräldrarna vad gäller att minska oroligheterna i samhället. Högerns svar på grundläggande problem har dock alltid varit ett försök att isolera symptomet istället för problemet.

Bloggat: Svensson, Ung Vänster, Badlands Hyena, AK1, AK2
Media: AB, DN, SvD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

måndag 22 december 2008

Fortsatta protester i grekland


Det rapporteras att ett tiotal TV-stationer och radiostationer tagits över och ockuperats i städerna Chania, Tripoli, Tessaloniki, och Sparta. Och åttahundra skolor och tvåhundra universitetssektioner är under ockupation av studenter och lärare över hela Grekland. Ett antal nätverk och organisationer, sociala rörelser och fackföreningar menar att kampen för sociala rättigheter kommer att fortsätta och deklarerar att "julen är inställd".Under lördagen den 20 december utfördes det en mängd manifestationer och protester eftersom dagen hade utnämnts som en global aktionsdag. Det rapporteras att städerna Athen, Tessaloniki och Heraclion var fulla med manifestationer, och dessutom utfördes en mängd stödmanifestationer i Europa bland annat i Köpenhamn, Berlin, Barcelona och Paris.

Besök gärna denna utmärkta karta över protesterna/manifestationerna och de globala stödaktioner.

Nu visar det sig också att den 15-åriga pojken som sköts av polisen i Athen den 6 december, som var droppen som spillde glaset för den sociala oron i Grekland, inte sköts av en rikoschett utan sköts rakt framifrån - alltså rent mord.

Bloggat: Center for Strategic Anarchy, Occupiedlondon, Svensson
Media: SvD, DN1, DN2, Motkraft1, Motkraft2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Den hierarkiska akademien

Nyheten nåddes till media om att Svenska Akademiens Horace Engdahl med titel "ständig sekreterare" avgått, och ersätts av historikern och författaren Peter Englund, som i sin tur blev invald år 2002 som ledamot på livstid (som resten av ledamöterna). Av Åsa Linderborg är tydligen Englund både trivsam och lättsam. Vilken tur! Inte hade vi väl velat ha en som är bråkmakare? Vi minns ju alla den "ständige sekreteraren" Carl David af Wirsén som ställde till ett helvete för den nya generationens litteratur. Och det är väl det vi får hoppas på med sekreterare Englund att han efter smak och snille tagit lärdom av Strindbergfejden och inte blott göder det svenska etablissemanget, nu när han på livstid är en del av det.

Den Svenska Akademien, som av sekreterare Englund beskriver som en hierarkisk organisation, är tämligen ett besynnerligt fenomen. Besynnerligt för att den i egenskap av en monarkisk restprodukt passar illa i ett jämlikt och demokratisk samhälle. Ett slutet sällskap som på livstid (aktiv eller inte) skall agera avantgardets smaktyckare vad gäller språk och litteratur, utan någon som helst demokratisk insyn eller kontroll.

Frågan är varför vi inte avvecklar denna bisarra hierarki, och tar ännu ett steg till det moderna samhället.

Bloggat: Peter Englund, Kulturbloggen,
Media: AB, DN, SvD
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Per Svenssons märkliga konspirationsresonemang om Rosengård

Per Svensson från Sydsvenskan (19 december 2008) har sin egenhändiga förklaring till varför ungdomar reagerar som de gjorde i Rosengård. Av något som är ett allvarligt socialt problem, med trångboddhet, dåliga resurser till fritidsverksamhet, undermåliga bostäder, institutionell rasism, och allmänt dåligt underhållen stadsdel med öppna brunnslock utanför förskolor och fritt hängande elledningar - ja av allt att döma ett resultat av ett fatalt misslyckande från stadsledningen i Malmö har ett allvarligt socialt problem uppstått i Rosengård, men Per Svensson (proffstyckare i Sydsvenskan) anar ugglor i mossen och ser onda vänsterkonspiratörer i träden.

Han ondgör sig över att en "vänsteraktivist" resonerat sitt stöd i Rosengård som ett "ideologiskt stöd", ett stöd som grundar sig i att alla oavsett vart man bor eller om man är invandrare eller inte har rätt till bra och tillgängliga bostäder, att man inte skall vara rädd för att släppa ut barnen på gården för att de riskerar ramla ner i öppna brunnar. Visst tusan är all humanitär stöd ett ideologiskt motiverat stöd, ett stöd grundat på ett frihets- och rättstänkande. Men Svensson brölar och skrockar om "ideologisk kolonialism" och agerar som bäste rasisthycklare - ja Svensson ser Rosengård som något exotiskt som stadsdel, inte riktigt som de andra stadsdelarna av Malmö, det är därför Svensson tycker att det är märkligt att ungdomar från samma stad befinner sig i protesterna i Rosengård - stadsdelen hör ju inte riktigt med resten av Malmö. I självaverket är det ju så att samma sociala problem som finns i stadsdelen Rosengård finns i andra stadsdelar av Malmö.

Det är uppenbart att makthavarna i Malmö tillsammans med de medlöpande medierna är livrädda att protesterna i Rosengård kommer att sprida sig till andra stadsdelar. Därför så viktigt att mentalt isolera Rosengård från resten.

En annan person som borde ta till sig resonemanget kring det "ideologiska stödet" är Pernilla Ouis, som i Sydsvenskan (19 december 2008) fatalt missar att det finns ett validerat ideologiskt syfte riktat för medborgerliga fri- och rättigheter istället för ett aktivt ställningstagande till religiös fundamentalism.

Bloggat: Alliansfritt, Röda Malmö, Svensson
Media: Sydsvenskan1, Sydsvenskan2, DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Var den primitiva religionen byggd på magik?

Det har tidigare varit den centrala förklaringen i antropologi och religionshistoria att primitiva kulturer/religioner höll sig mer till "magik" än som den moderna kulturens teologi. Den moderna religionen skulle alltså därför, ansåg man, vara mer raffinerad. Några av dessa etnocentriska forskare var Taylor, Smith och Frazer.

Men med Durkheim fick vi inom forskningen en helt annan syn på religionen. Nämligen ett försök att skilja på det heliga och det profana och religionens koppling till samhällets struktur. Religionen i primitiva samhällen framstår idag nämligen som långt mer raffinerade och komplexa än vad vi tidigare trodde. Det visade sig inte vara så att medlemmarna i den primitiva kulturen var säker på att de kunde påverka världen (ex. vädret) genom att utföra en särskild ritual, ändå utfördes ritualen kontinuerligt när ett behov uppstod i samhället.

Orsaken är att ritualen i det primitiva samhället hade en livsviktig funktion för att hålla ihop samhället. Enligt framstående forskare som Eliade, Douglas och Turner så fungerade ritualen som ett ihophållande kitt mellan människorna i samhället, antingen genom en pedagogisk upprepning eller exempelvis en känsla av fullständig jämlikhet med alla medborgare (av Turner kallad communitas).

Därför reagerar jag på det felaktiga påståendet som befinner sig i Dagens Nyheter om hur det primitiva Skandinavien firade det rituella midvintern, som idag blivit jul/nyår. Dagens Nyheter påstår följande: "I grunden fanns det en rädsla för att ljuset aldrig skulle komma tillbaka om man inte firade det på något sätt."

Snarare är det så, att i grunden var det rituella midvinterblotet som utfördes en social funktion som förde samhället tillsammans i ett kollektiv. I grunden är det alltså ritens sociala del som är av betydelse, inte dess magiska funktion som har en tendens att nedvärdera själva poängen med den primitiva ritualen.

Tidigare inlägg om primitiva kulturer: Ritualer i primitiva och moderna kulturer - en studie av ”Purity and Danger" av Mary Douglas, och Är alla människor religiösa? - En studie av Mircea Eliades "The Sacred and the Profane"

Bloggat: Högtider
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

söndag 21 december 2008

Jag verkar ha problem med Twingly

Har ingen aning om vart problemet ligger, ifall Twingly har något tekniskt problem, eller om det är jag som är idiot och inte klarar av att länka korrekt och hamnat i något spamfilter. Jag har försökt att se ifall jag är något spamfilter men jag har inte hittat någon lista ännu. Men klart är i alla fall att mina länkar till tidningar inte registreras som de skall.

Enligt Feed Validator är det inget fel med mitt RSS-feed.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Därför skall vi stöda ungdomarna i Rosengård

(testlänkar: HD, AB, DN1, SydSvenskan1, DN2, Newsmill1, Newsmill2, AB2, SvD1, SvD2, SvD3, DN3)

Tyvärr finns det personer som letar efter orsaker att inte stödja människor från diskriminering och fötryck, särskilt om de diskriminerade är muslimer. Liksom man hörde invändningar mot att stödja Kristianias invånare vid polisära övergrepp för att de var "hippies", eller som när personer inte ville stödja de danska ungdomarna för att behålla sitt berömda ungdomshus för att de var "anarkister".

Detta resonemang påminner om hur den tyske prästen Martin Niemöller beskrev utvecklingen i Tyskland på tidigt 1930-tal:
"Först tog de kommunisterna, men jag protesterade inte för jag var inte kommunist.
Sedan tog de judarna, men jag protesterade inte för jag var inte jude.
Därefter tog de fackföreningsmännen. Jag sade ingenting för jag var ju inte fackföreningsman.
Sedan tog de katolikerna, men jag protesterade inte för jag var protestant.
Slutligen kom de för att ta mig, och vid det laget fanns det ingen kvar som kunde protestera."
Visst är det så, som Anders Svensson skriver, att den islamska grupp som hyrde lokalen enligt uppgifter skall vara wahhabister, som är en fundamentalistisk minoritet av muslimer i världen. Förfaller det då så att om jag säger mig stödja de protesterande ungdomarna i Rosengård att jag i självaverket stödjer wahhabismen? Nej, självklart inte, eftersom mitt stöd och andra från vänstern riktas till medborgares fri- och rättigheter, frihet från att diskrimineras och rättighet till sin religion som alla andra medborgare i samhället. Det här handlar alltså om att försvara de medborgerliga fri & rättigheter som finns i vårt samhälle inte att predika får någon speciell religiös inriktning.

Ett annat motargument som yttrats i misstänkliggörande mot protesterna (som om det skulle göra någon skillnad) är att det inte skulle finnas någon anledning för muslimer att ha fler moskéer än en: De har ju en stor och nybyggd moské några kvarter längre bort! Därför menar man behöver ju inte Islamiska Föreningen källarlokalen. Men invändingen är felställd och framför allt diskriminerande. Det är ju inte så att vi ställer dessa krav på andra religioner som kristendomen och judendomen.

Dessutom, är det felaktigt att enögt fokusera på källarmoskéns religiösa organisation. Problemet som yttrat sig i polisöverträdelser, demonstrationer, husockupation och kravaller bottnar i något mycket större nämligen hur folk i allmänhet har det i Rosengård vad gäller trångboddhet och annars undermåliga bostäder tillsammans med utbredd arbetslöshet och utanförskap. Vad för symptomer vi fått bevittna den sista tiden i Rosengård är helt enkelt ett uttryck av desperation över sin tillvaro, och källarmoskén råkade bli droppen som gjorde att glaset rann över.

Att i sin förvillade självgodhet vägra visa sitt stöd till protesterna i Rosengård är bara ännu ett sätt att kritisera istället för att självkritisera. För här är ett gyllene tillfälle för oss inom vänstern att kritisera oss själva och göra något konkret för att hjälpa och nå ut till invandrare som i Rosengård. Vi skall inte låta oss föra med illusioner utan erkänna att föreningar som den i Källarmoskén har lyckats erbjuda ungdomarna något som arbetarrörelsen eller vi inom vänstern misslyckats med. Källarmoskén erbjöd lokaler där ungdomar kunde komma ifrån kackerlackor och stök, något vi inom vänstern borde lära oss av.

Läs också den utmärkta bloggen Röda Malmö som skrivit en hel del om händelserna i Rosengård:
"Borgarsamhället skördar bara vad det har sått. Fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, diskriminering och urholkad välfärd – nu flyr man från sitt ansvar och vill lägga skulden på barn och ungdomar som farit illa. ”De borde skämmas”, utropar Skånska Dagbladet idag, men det är inte politiker och överklass man åsyftar utan de marginaliserade och frustrerade ungdomar som inte vet hur det ska uttrycka sin förtvivlan."
Vi inom vänstern kanske skall starta en insamling till ett ungdomenshus?

Bloggat: Svensson, SKP, Alliansfritt

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Det här måste va ett skämt

Aftonbladet har en artikel idag om statsminister Reinfeldts "dolda hobby" - städning i hemmet(SIC!). Jag undrar jag hur många människor i så fall har "dolda hobbys", att städa är ju idag en självklarhet för både man, kvinna och barn. Det var ytterst länge sedan städning blott var en kvinnogöra. Hela denna skämtartikel verkar vara ett beställningsverk från moderaternas propagandaministerie för att visa hur folklig vår käre arbetarefientliga statsminister kan verka.

I ekonomiska kristider där han svamlar som svar på varför hans högerregering sänker skatter för lånade pengar, kan han ju alltid posera med en polerad dammusgare i kvällstidningen och prata om att "Den sanna tillfredsställelsen" kommer vid städning i hemmet. Särskilt tillfredställande är det för Reinfeldt när han använder det smala munstycket för dammsugaren: "Det sköna rasslet, när det bara rasar in saker, kan man bäst åstadkomma med ett smalt munstycke." Må statsministern funnit en personlig fetisch?

Nej, det här är inte journalistik som Aftonbladet ger prov på. Istället bör man lyssna på lördagsintervjun i P1 där statsministern pressas för sin typiska ogenomtänkta högerpolitik. Thomas Ramberg må vara Sveriges enda kvarvarande seriösa journalist, en journalist som vågar fråga obekväma frågor som allmänheten finner intresse i, och inte ger sig för billiga retoriska manövrer som idag är vanligt i halvfärdiga intervjuer i diverse populistiska tidningar.

PS: Ur Aftonbladet: "Fredrik Reinfeldt började städa redan i tonåren. Mamma delade in huset i städzoner och han hade ansvar för en. Men när han fick barn blev det viktigt på riktigt." WTF?!

Bloggat: Witch Bitch
Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 19 december 2008

Matematiker yttrar sig - men inte om matematik...

Nej inte då! Matematikern Tanja Bergkvist anser sig kunnig i ämnen som hon inte fått en fil.dr. i. Det är dock, tyvärr, inte någon ovanlighet att akademiker yttrar sig i media om ämnen som de faktiskt inte vet något om, detta är ett stort problem och frågan är vart felet ligger - journalisten/media eller hos akademikern? Sveriges Radio P1 tog upp detta problem i Vetandets Värld igår, då man intervjuade forskaren och bloggaren Malin Sandström. Hon menade att mycket av problemet låg hos journalisterna/media som inte riktigt förstår hur man kan få forskaromdömen tillgängliga.

Den dagen matematiker vet mer om könsroller än de forskare som behandlar ämnet, eller den dagen biologer vet mer om religionshistoria än religionshistoriker är sannerligen den dagen himlen ramlar ner - och det är inte alls trovärdigt vill jag hävda.

Nå, jag skulle inte ha reagerat så kraftigt om Tanja inte titulerat sig som fil. dr. i matematik utan som en helt vanlig person. Alla människor har rätt att yttra sig i alla ämnen, men att sätta en akademisk utbildning bakom personen så blir det en falsk marknadsföring av åsikterna.

Men för att kommentera ämnet. Självklart skall förskolor gå efter genuspedagogisk forskning, detta för att förhindra att stöpa människor i roller de inte trivs i och förhindra könsförtryck. Att det finns enskilda stollar där ute bland alla Sveriges förskolor gör detta inte mindre viktigt. Eller som Kajsa Svaleryd, pedagog och jämställdhetsstrateg, formulerar saken: "Det handlar inte om att flickor ska förbjudas att leka med dockor. Genuspedagogik finns för att ge alla barn samma möjligheter"

Bloggat: Politik & Poesi, Pär Ström
Media: AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Protesterna fortsätter i Grekland

Det folkliga upproret mot sociala orättvisor, polisiära överträdelser och nyliberala nedstruktureringar i Grekland fortsätter. Vad som började som en protest från ungdomar p.g.a. dödskjutningen av den 15-årige pojken utvecklades snabbt till landsprotester av stödjande arbetare. Detta tillsammans med en omfattande generalstrejk. Det finns alltså mycket som kan jämföras med Paris 1968.

Sydsvenskan rapporterar om protester vid antika Akropolis i Aten:
"Vi har valt detta monument över demokratin, detta globala monument, för att proklamera att vi motsätter oss statens våld och kräver vår rätt till utbildning och arbete, sade en av demonstranterna. Han tillade att syftet var att ”sända ut ett budskap över hela världen och till hela Europa”.

Protesterna i Grekland har utlöst sympatiaktioner från Moskva till Madrid och väckt oro bland europeiska beslutsfattare för spridning även på andra håll i takt med att den ekonomiska tillbakagången börjar bita och arbetslösheten stiga."
Svenska Dagbladet rapporterar att protesterna återigen blossat upp under gårdagen:
"De senaste dagarna har det rått ett relativt lugn i Grekland och i går var protesterna fredliga när demonstranter vecklade ut två stora banderoller vid Akropolis. I dag kommer dock rapporter om nya våldsamheter.

Enligt nyhetsbyrån AP ska stenkastande ungdomar och polis ha drabbat samman under torsdagen, med följden att julshoppare och barnfamiljer tvingades fly i all hast."
BBC-news rapporterar om gårdagen:
"An estimated 10,000 people joined a demonstration in Athens on Thursday that congregated outside a university and marched towards parliament, in anger at the shooting of a 15-year-old boy by a policeman on 6 December.

Banners castigated the government, which protesters accuse of failing the Greek people.

"Down with the government of blood, poverty and privatisations," one banner read"
Al Jazeera rapporterar om flera händelser:
"Rallies by unions, students and teachers also took place in the northern city of Thessaloniki and on the island of Crete.

The protests have caused hundreds of millions of dollars of damage [AFP]
Stathis Anestis, a spokesman for the GSEE private sector union federation which took part in the rallies, said: "We are not finished just because it's Christmas. We will continue and intensify our struggle in the next year."

A three-hour work stoppage by public workers halted all but emergency flights between 1000 and 1300 GMT on Thursday.

Transport services were frozen, while doctors and teachers walked off the job, reviving memories of last week's 24-hour national strike.

Adding to tensions in the capital, before further protests planned later on Thursday and Friday, police said a 16-year-old had been shot in the hand by an unidentified gunman in Athens late on Wednesday.

"Not only policeman carry guns," said Panagiotis Stathis, a police spokesman, strongly denying any officers were involved.

"There were no policemen there because there was no reason. We are now conducting an investigation to see who was responsible," he said"
Tidigare inlägg: Vad händer i Grekland?

Bloggat: Svensson
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

socialism.nu är nerstängd?

Ja när jag kom hem för att besöka det utmärkta forumet socialism.nu, som hade precis för några veckor sedan kommit tillbaka verkar nu ha stängts ner ännu en gång. Tidigare va det några hackare som lyckades komma över medlemmars lösenord som gjorde att man stängde ner forumet för en uppgradering, och nu verkar det som om forumet ännu en gång är nerstängd. Frågan är bara varför?

När jag besöker sidan får jag detta meddelande: "This Domain (socialism.nu) Has Been Disabled"

Uppdatering:
Det här står skrivet nu på socialism.nu: "Vi har stängt ned forumet för att lösa problemen som vår hosting pekar på. Tyvärr överskrider vi våra resurser väldigt hårt vilket drabbar andra användare på servern. En del funktioner kommer att försvinna och optimeringar kommer att ske. Vi kommer att öppna forumet igen i början av kommande vecka för att se ifall vi är inom gränserna eller inte, ifall vi inte är det måste vi stänga ned forumet för några dagar för att se hur vi kan lösa problemet. Vi håller samtidigt på att leta efter större hostingsalternativ då socialism.nu växer och växer! Skrivet 19:e december 11.30."

Andra bloggar om: int

Mer om Rosengård - stöd ungdomarna!

Vissa bloggare och kommenterare har fått för sig att detta handlar om meningslöst våld från otäcka ungdomar eller monstruösa vänsterterrorister. Men inget kan vara mer fel. Som Basem Mahmoud (ordförande i svensk-jordanska föreningen) skriver på Newsmill: "Det är inte vi som bråkar, det här handlar om en korrupt hyresvärd som använder skattebetalarnas pengar till att bussa polisen på oskyldiga människor." Och vittnesskilldringar som rapporterats på radio (p1) beskriver hur polisen gått våldsamt fram mot protesterna, vilket vi inte fått höra från polisen själva som blivit intervjuade i diverse mediaframträdande. Från polisen har man istället fått höra snyfthistorier om hemska vänsterextremister.

Det här är inte heller ett tillfälle att inte ge stöd åt ungdomarna för att lokalen hölls av muslimer. Det här handlar om att försvara medborgare från förtryck. Att nu vänsteraktivister visat aktivt stöd till de utsatta ungdomarna i Rosengård är hedrande, och borde stå som ett gott exempel. Men istället har media ifrågasatt varför personer som inte bor i Rosengård har där att göra, vilket är en absurd invändning, som om inte människorna i andra delar av Malmö kan känna medmänsklighet med människorna i Rosengård. Som om inte människor i hela Sverige kan känna solidaritet med människor som utsätts för diskriminering och förtryck. Detta visar en tydlig partisk inställning i mediarapporteringen.

bloggat: Röda Malmö, Svensson, Jinge, redundans
Media: SvD1, SvD2, DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

torsdag 18 december 2008

Problemet med Piratpartiet

Jag har tidigare skrivit om Piratpartiets problem, och det tangerar Andreas Ekströms krönika på Journalisten som skriver följande:
"Piratpartiet söker nästa år mandat för Europaparlamentet och 2010 för Sveriges riksdag. Det är onekligen intressant. Piratpartiet ska alltså kunna ta ansvar för äldrevården, järnvägsbyggen, pensionssystemet, lönebildningen, miljöfrågorna och vårt utbildningsväsen"
Även om jag tycker att Ekström är lite väl orättvis i sitt jämställande med det rasistpopulistiska Ny Demokrati. Den enda liknelsen av värde som jag kan se mellan piratpartiet och Ny Demokrati är att de är enfrågepartier. Och det är där jag ser problemet, för enfrågepartier har en tendens i sin postpolitiska retorik att tillslut stödja en borgerlig regering, eller helt enkelt anamma en reguljär högerpolitik i enskilda frågor.

Frågan om fildelning är egentligen en politisk fråga som ligger långt åt vänster i politikskalan. Främst att den ifrågasätter äganderätten. Men som jag tidigare kritiserat piratpartiet för så är det viktigt att ta medveten ställning i den politiska vänster-höger-skalan - detta eftersom politik handlar om att föra intressens talan och inte föra förhandlingar bakom kulissen för väljarna. Att deklarera att vänster-höger-skalan är död tar inte död på klassintressena som skiljer politiken till vänster från höger. Verkligheten kommer till slut ikapp en, och då tenderar små enfrågepartier att kohandla med borgerligheten. Piratpartiet försvarar inte arbetarklassens intressen, och det borde vara nog för vänsterpersoner att inse att piratpartiet inte är något alternativ i val.

Bloggat: Svensson, opassande
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

Kan någon hjälpa mig?

Nu har jag ett tekniskt problem vad gäller länkningar i mina blogposter. Då och då visar det sig att bara en del av länkarna registreras på knuff. Jag har ingen aning om varför, har försökte kolla ifall någon länk är bruten och att det därför strular ihop hela registreringen - men hittar inget sådant fel. Hjälp uppskattas!

Idiotiskt av Sabuni - stöd ungdomarna i Rosengård istället!

Hörde på radion på väg till universitetet att högerministern Nyamko Sabuni vill "föreslå förebyggande åtgärder mot politisk extremism". Det gäller alltså inte att som tidigare förhindra lagbrott - utan nu skall den statliga polisiära myndigheterna förhindra politiska ideologier som för tillfället analyserats som "extrema". Det är en väsentlig skillnad för ett rättsamhälle, och ett gigantiskt steg för ett samhälle som anser sig vara demokratiskt. Kan demokratiska stater ha "förebyggande åtgärder" mot politiska åsikter? Svaret på den frågan borde vara klart Nej! Och om så är fallet må Sabunis reaktionära stolligheter få mer konsekvenser än vad vi tidigare trodde för vårt samhällsystem.

Det figurerar en hel del inkorrekta uppgifter kring "vänsterextremismen", då och då när nazisternas våldsdöd diskuteras kommer det fram personer som påstår att vänsterextremisters våld minsann är värre. Ett sådant påstående saknar grund och är således helt felaktigt. Anders Svensson har skrivit förklarande om detta, att brott från nazister och vänsterextrema minskat kraftigt på senare år, och att det från vänsterextremas håll näst intill försvunnit. Anders Svensson:
"hos SÄPO för åren 2001, 2002, 2003 och 2004 och hos BRÅ därefter (det förs inte längre nån statistik över vänsterextrema brott, det kändes antagligen ganska meningslöst) så ser man att de högerextremas brott dessutom är mycket grövre än vänsterns brott."
Att dessutom, som Sabuni, dra upp Salem i kontexten är ju helt snurrigt då det var polisen som dokumenterat gjorde, minst sagt, överträdelser under Salemdemonstrationen i år. Inte demonstranterna. Om Sabuni på allvar menade stärka demokratin borde hon ha gjort något åt polisens allt mer tilltagande lagbrott och överträdelser.

Att Sabuni är folkpartist dessutom tvingar en att ifrågasätta partiets påstådda liberalistiska ideologi, då detta steg bland många andra (FRA, IPRED) landar i en reaktionär övervakningshysteri. Hur platsar liberalismen i en sådan idémassa?

Istället för att resignera till en hysterisk reaktion på grund av inbillade illusioner borde man faktiskt stödja ungdomarnas protest i Rosengård mot den polisära repressionen och mot den omotiverade vräkningen av ungdomarnas lokal. Det spelar ingen roll om gruppen som höll lokalen är muslimer eller icke-muslimer, det här handlar om diskriminering på fundamental medborgarnivå.

PS: Dessutom vill jag starkt ifrågasätta medias villighet att titulera protesterna i Rosengård för AFA-aktivister, än en gång måste man faktiskt förlita sig mer på tillförlitliga källor än att någon tycks "känna igen" några från andra protester. Att det skulle handla om AFA är alltså vad jag förstått inte alls bekräftat.

Uppdaterat: På Newsmill:"Det är inte vi som bråkar, det här handlar om en korrupt hyresvärd som använder skattebetalarnas pengar till att bussa polisen på oskyldiga människor. Det skriver BASEM MAHMOUD, som för de fd hyresgästernas till bönelokalen i Rosengård talan.[...]Polisen uppträdde mycket hotfullt. De riktade sina vapen mot de unga och hade med sig hundar. Hur ofta stormar polisen och deras hundar in i svenska kyrkor med dragna vapen som de riktar mot barnen i församlingen?

Det påstås att vi lämnat över nycklarna till hyresvärden och att vi därmed redan gått med på att släppa ifrån oss lokalen. Detta är helt fel. Det finns sammanlagt 100 nycklar till vår lokal. Nästan alla som utnyttjat lokalen regelbundet har egen nyckel. Tre av dessa nycklar, de som tillhör Islamiska kulturföreningen, har återlämnats till hyresvärden. De andra 97 har vi kvar, eftersom vi inte accepterar att bli utslängda på det här sättet."


Bloggat: Svensson, Jinge, redundans1, redundans2, Stockholmsvänstern, Röda Malmö, Dagens Konflikt, Röda Malmö2
Media: SvD, DN, Motkraft, DN2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Ritualer i primitiva och moderna kulturer - en studie av ”Purity and Danger" av Mary Douglas

Mary Douglas försöker i sin bok att bemöta en tidigare syn på primitiva religioner och samhällen som hon anser vara felaktig i sin otillräcklighet. Hon menar att det är fel att påstå att primitiva religioner styrs och kontrolleras av rädsla, och menar att uppfattningen om att ”smuts” (dirt) sätts i motsats till ordning i själva verket är en mycket bättre förklaring till varför primitiva samhällen kan visa ångest inför uppfattning av ”smuts”. Istället för att ångesten styrs av ett försvar från sjukdomar (bakterier, virus) så består även vår städning till att ordna vår omgivning.

I det första kapitlet (Ritual Uncleanness) tangerar hon uppfattningen om just ”smuts”. Där talar Douglas om att man kan se vår egen uppfattning av smuts är innefattande av två olika slags idéer; nämligen för hygien och normer, varvid uppfattningen av hygien ständigt uppdateras i en allt mer tillökande kunskap. Hon påpekar dock att oavsett hur rigorösa normer vi kan ha i vårt moderna samhälle vad gäller ”smuts” så kan man inte påstå att det existerar någon uppfattning av helighet (sacredness) i våra regler om smuts. Men att man i primitiva samhällen faktiskt kan se en ganska stor koppling mellan helighet och orenhet (uncleanness). Exempelvis tar Douglas upp hinduismen, där man förvisso inte kan tänka sig att det orena och det heliga skulle kunna existera i samma språkliga termkategori, men där uppfattningen om nedsmutsning (pollution) kan erbjuda en vidare förståelse av korrelationen mellan ren och oren.

Douglas försöker också ganska tidigt att redogöra och lista de forskare hon anser har en felaktig analys av de primitiva religionerna påverkade av etnocentrism och vulgära evolutionära scheman. Hon kritiserar Taylor, Smith och Frazer bland annat för den falska uppdelningen av religion och magik , och tyr sig istället till Durkheim som hon menar arbetade fram en annan syn på religionen, som jag också ser en viss liknelse till Eliades skiljande av det heliga och det profana och kopplingen till det kollektiva/samhället. Uppfattningen om det smutsiga och studiet av de primitiva samhällena handlar enligt Douglas om forskning i symboliska system, men Douglas går även så långt som att ifrågasätta en väsentlig skillnad i att moderna människor städar utifrån hygien och att primitiva människor städar utifrån symbolik. Hon menar att skillnaden enbart kan handla om detaljer eftersom vi inte för länge sedan saknade vår patologiska kunskaper om bakterier och virus. I likhet med Eliade så påpekar hon alltså med rätta att även vi moderna, sekulariserade, människor har rester av religion även om de i sig själv är tömda på religiöst innehåll. För att kritisera Douglas skulle jag vilja ifrågasätta giltigheten i att ta bort hundra år av historia i vårt moderna samhälle för att påpeka en liknelse mellan modernt och primitivt. Trots att vi har rester kvar av symbolisk renhetuppfattning så vill jag påstå att den hygieniska anledningen till vår uppfattning av renhet idag är större än den rent symboliska, att de hundra åren av patologisk vetenskap de facto haft konsekvenser för den moderna människan. Även om Douglas menar att samma princip vad gäller nedskräpning/nedsmutsning (pollution) gäller heligt som sekulärt, så påpekar ändå Douglas att den primitiva kulturen använder den i högre kraft: ”With the moderns it applies to disjointed, separate areas of existence.”

För att ytterliga försöka definiera den symboliska innebörden i begreppet smuts eller orenhet tar alltså Douglas in förståelsen av ordning, där saker som inte passar i ett ordnat mönster betraktas som orent eller smutsigt. Exempelvis tar hon upp hur stammen Nuer behandlar monstruösa födslar som att det av tillfällighet fötts en flodhäst till människa, denna ”flodhäst” tar de sedan försiktigt tillbaka till floden. Den monstruösa födseln passade alltså inte in i hur Nuer kategoriserar en människa. Ett annat exempel är hur tvillingar i vissa västafrikanska stammar anses borde dödas vid födseln eftersom det bryter mot regeln att två människor inte kan bli född från samma livmoder samtidigt.

Under rubriken ”The Abominations of Leviticus” tar Douglas upp matreglerna i analys. Det har ju kommit upp förklarande anledningar till reglerna som om de skulle vara medicinska eller strikt etiska. Men Douglas menar att man istället borde ta hänsyn till vad texterna säger och hur de förklarar reglerna i termen heligt. Termen helighet i sig kopplas till uppfattning av helhet (completeness), och därmed underförstått till uppfattning av ordning. Douglas menar alltså att stadiet heligt bara kan nås om individerna befinner sig i de klassifikationer som de anses tillhöra, och att klassifikationerna inte kan blandas ihop. Därför skall alltså reglerna för mat och även sex (ex. incest, otrohet) betraktas utifrån mönstret för klassifikation i en specifik ordning och inte av moral. När det gäller exempelvis djuren och hur rena de betraktas beror det på hur bra de kan inordnas i de korrekta klassifikationerna, det är därför Douglas menar att grisen betraktas som oren eftersom det enligt klassifikationerna betraktas som ett gränsöverskridande djur. En sådan kategori är exempelvis hur djuret rör sig i förhållande till det ”rätta” sättet att röra sig i elementet (på marken, under vatten, i luften etc.), flygande ekorrar, vattendjur som inte har fenar etc.

När det gäller den primitiva kulturen återkommer Douglas i ämnet om den felaktiga synen på deras religiösa ställning från vår tidigare etnocentriska synvinkel. Hon påpekar att tidigare trodde man att primitiva kulturer mest förhöll sig till att producera magiska effekter. Den främsta anledningen till den negativa synen på primitiva rituella kulturer anser Douglas höra till det evangeliska/protestantiska arvet att riter är tomma. Men Douglas påpekar att människan är en social varelse och att vi därför i våra sociala relationer inte kan klara oss utan symboliska handlingar (ex. symboler för vänskap). Den symboliska handlingen hjälper människan att fokusera vår perception, eftersom den skapar en inramning. Därför menar alltså Douglas är det olyckligt med det anti-rituella arv vi fått från protestantismen då den värderar den primitiva kulturen på fel sätt.

Det centrala temat ligger alltså i det Douglas erkänner Durkheim för, just att den heliga ritualen är till för att kontrollera erfarenheter och återskapa dem, och inte att framkalla magi. Och att den reella skillnaden mellan den moderna och primitiva kulturen är att den primitiva använder sina riter för att skapa ett symboliskt universum (jmf. Eliade).

Hos de primitiva samhällena/kulturerna har alltså riterna och de sociala reglerna en mer betydande roll för att hålla ihop samhället, att helt enkelt hålla den sociala ordningen. Därför är också nedsmutsningen/försmutsningen (pollution) grövre i det primitiva samhället än i det moderna samhället där smuts högst kan innebära social skam. I det primitiva samhället cirkuleras det kring hur det sociala samhället skall hålla ihop, och de metafysiska förklaringar till människans förhållande i omgivningen kan endast betraktas som en restprodukt, exempelvis hur invånarna skall organiseras i relationer och hur man skall kontrollera ungdomen, och därför är den primitiva kulturen essentiellt omedveten om sig själv.

Nu för att komma tillbaka till den primitiva kulturens mönster av ordning, vad som får göras och vad som inte bör göras, vad som skall ätas och inte ätas, vad som är rent eller orent. Oordning förklarar Douglas symboliserar i sin motsättning till ordning både fara och kraft, och ritualen påvisar ordningens potenta oordning där man i ritualens oordning försöker tillskansa sig krafter som inte annars gick att nå. Den röda tråden i detta ligger i de upplevda universums-marginalerna, de så kallade svaga länkarna i kosmos och samhället (som då är symbol för kosmos), som exempelvis de djur som inte riktigt passar i klassificeringsmönstret eller sexuella handlingar, därför kan det ibland finnas en koppling mellan ritual och smuts för att nå den kraft som kommer från kosmos. Däremot kan man inte helt blanda ihop helighet med orenhet, men det förekommer att religioner heligförklarar orena saker. Anledningen ligger i, som sagt, i att smutsens natur är marginell. Här tycker Douglas att sociologen Van Gennep har en bra jämförelse med samhället som ett hus med rum och korridorer där passager mellan rummen är upplevs farliga därför att övergångsstadier helt enkelt inte platsar i något särskilt stadie. Och då kommer vi tillbaka till mönstret av ordning, och samhället som en social struktur av just dessa ordningar. Uppfattning av vad som är smutsigt beror alltså på sakens tillstånd som marginell eller odefinierbar i ett särskilt klassifikationsmönster. Antingen kan man inte klassificera det eller så har någon utfört en handling som ställt honom/henne i en marginell status. Då kan det utföras en rit för att återfå sin klass i mönstret, som en del i att skydda enheten i det sociala systemet.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

måndag 15 december 2008

En sko mot USA-imperialismen

Jag nås av den nyheten att Bush fått en slängd sko mot sig i en presskonferens i Irak. Det var en irakisk journalist som tog denna hedrande civilkurageuppgift. Bush som president och ledare av ett av de imperialistiska ländernas grymmaste och mest aggressiva länder förtjänar sannerligen vad som riktas mot honom. Om nürnbergdomarna återigen skulle tas i bruk skulle han hängas för krigsförbrytelse, som resten av USA:s presidenter skulle ha dömts till.

Årets bild 2008?
Bloggat: Röda Malmö, Kildén & Åsman, rapport från spånbinge
Media: DN
Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com