Sidor

lördag 3 januari 2009

Per Gudmundson personifierar högerns verklighetsupfattning

Det finns en vattendelare som skiljer vänster och högerpolitik vad gäller synen på oroligheter i ett samhälle. Vänstern har av tradition att alltid undersöka och kritisera samhälliga fenomen, även inom sina egna led. Därmeot har den politiska högern av tradition svårt för att fråga: - "Varför?" Mycket på grund av den atomistiska fokuseringen på individen - en borgelighetens apologet vill inte veta kontexten kring en kriminell yttring, utan särskiljer själva yttringen och hävdar det personliga ansvaret.

För vänstern är inte bara det personliga ansvaret en tillfredsställande förklaring till varför det existerar oroligheter i ett samhälle. Även kontexten kring fenomenen är intressanta eftersom oroligheter har en tendens att påverkas av klassklyftorna. Ju mer skillnad som återfinns inom ett samhälles befolkning ju mer oroligheter yttras. Känsla av gemenskap har alltså en betydande faktor.

SvD:s Per Gudmundson skriver i en ledarartikel att de oroligheter vi på sistone fått se bland våra invandrartäta förorter endast är yttringar av bråkmakare - som utnyttjar tillfälligheter. Genom en sådan förenklad förklaring personifierar Gudmundson högerns atomistiska syn på verkligheten. Genom en infantil reaktion på vetenskaplig forskning av oroligheternas sociala kontext varnar Gudmundson om "förståsigpåare". Okunniga har aldrig gillat kunniga.

Det är inte heller konstigt att Gudmundsons förenklade bråkmakarteori får stöd från rasister(Knuff), som tar tillfället att kasta ogrundade anklagelser mot invandringen. Gudmundsons teori öppnar ju effektivt upp möjligheten att kritisera de invandrare som deltar i oroligheterna. Personfokus föder därav irrationella fenomen som rasism, när det egentligen handlar om ett djupare socialt problem. Därav är det inte helt fel att påstå att det inte är något konstigt att just den politiska högern haft så många rasistiska yttringar genom historien.


Bloggat: Svensson, Röda Malmö, Peter Karlberg, Badlands, Johan Persson
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

3 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
DickeFix sa...

Tror faktiskt Gudmundson har rätt i att "bråkstakarna" tar "förståsigpåarnas" förklaringar om utanförskap som ursäkt till att starta kravaller. Men han förklarar inte varför "bråkmakarna" känner lust att bråka och inte har något vettigare att göra. Denna samhällsalienation där lusten att förstöra är större än att konstruktivt bidra till samhället genom studier och arbete kan ju mycket väl vara symptom på ett utanförskap. Så även om "bråkstakarnas" medvetna motiv är efterhandskonstruktioner kan deras beteende psykoanalytiskt ha denna förklaringsgrund.

Oavsett vilket så kan detta förfall av samhällsmoralen i vissa förortsområden inte lösas bara med polismakt som riskerar att förvärra samhällsalienationen. Botemedlet mot segregation och utanförskap är istället att satsa på problemförorter så de blir attraktivare att bo i genom t.ex. upprustning av skolor och bostäder och att utrota bidragsberoendet. Alla som inte är gravt handikappade ska ha möjlighet och skyldighet att bidra till samhället och känna med stolthet att de är en del av samhället och ärligt förtjänar sin brödföda.

Kristoffer Ejnermark sa...

anonym #1:

Skriv i ett språkbruk så man fattar vad du skriver! Jag tänker radera alla dina kommentarer som inte har ett normalt språkbruk - alltså ingen överanvändning av tecken som (=, /, &) och sprudlande bibelkopplingar utan sammanhang.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com