Sidor

onsdag 25 februari 2009

Ilmar Reepalu svarar antisemitismanklagelser

Ilmar Reepalu svarar på absurda antisemitism-anklagelser som riktats mot honom, och andra som yrkat stopp av DC-matchen i Malmö p.g.a. att israeliska idrottsmän skulle spela i matchen:
"När jag säger att över 400 barn har mördats av Israels krigsmaskin, gör jag mig skyldig till en övertolkning anser Skogkär, eftersom jag antyder att man har dödat vartenda barn av vett och vilja ”inte av misstag, inte i stridens hetta, inte genom kalkylerat risktagande, inte genom nonchalans”. Detta är på fullt allvar Skogkärs argument. Stridens hetta, kalkylerat risktagande eller nonchalans är i hans moraliska universum giltiga argument för att döda barn. Men aldrig i mitt.

Skogkär anser att anklagelser om barnamord inte får riktas mot staten Israel eftersom de associerar till antisemitiska skräckbilder av judar som använder barnens blod i religiösa ritualer. Jag är guilty by association och Skogkär uppmanar mig att välja mina ord med omsorg.
Mina associationer går till massakrerna på palestinska flyktingar i Sabra och Shatila i Beirut 1982. "

För det första är det glädjande att se Reepalu som varande socialdemokrat ta en kritisk ställning gentemot staten Israel. Socialdemokraterna har idag annars ett blint öga riktat mot staten Israel, vilket i ännu ett steg hedrar Reepalu.

För det andra bygger uppenbarligen anklagelserna riktat mot Reepalu på absurda tankevurpar. Sådana vurpar som ofta görs av israelvänner vars största problem är att kunna skaffa självdistans och inse att staten Israel inte är likhetstecken med alla världens judar. Om så vore fallet, så skulle all kritik riktat mot staten Israel helt enkelt vara antisemitiskt - vilket faller på sin egen orimlighet. Men är man ihärdig israelvän och läst mycket skräpagitation så har människan en tendens att till och med falla för det irrationella.

I den faktiska verkligheten finns det dock judar som inte identifierar sig med staten Israel, och dessutom israeliska medborgare som inte identifierar sig med staten. Detta är en del av verkligheten som varande sionister inte räknar med i sin analys av staten Israel som den samtida judiska existensen (se exempelvis Henrik Bachners Återkomsten - antisemitism i Sverige efter 1945). Den sionistiska uppfattningen att staten Israel idag skulle utgöra den enda faktorn för den judiska existensen erbjuder fantastiska verktyg att slå undan kritik mot staten Israel - som just "antisemitiska" uttryck eller föreställningar. Problemet ligger bara i att staten Israel inte alls är den enda faktorn för judisk existens, och därmed faller hela tankepyramiden.

Det är något förhärskande av sionister att förutsätta att kritik och ifrågasättande inte skulle kunna samverka med det judiska, ja man skulle rent av kunna tolka det som antisemitiskt, ty att förutsätta att den judiska existensen är beroende av frånvaron av kritik mycket väl kan tolkas som en negativ applicering på "judar". Detta gäller också det klassiska felslutet "guilt by association" där man genom associationer av vad en person (eller flera) gör anklagar en helt annan person (eller flera) för att vara antisemitisk. Sedan finns det virrpannor som tror att själva fokuset på Israels massmord är ett tecken på antisemitism, något som inte ens Henrik Bachner anser är ett giltigt sätt att analysera, ty det finns många fler anledningar till varför det finns ett fokus på Mellanösternkonflikten än att det skulle vara antisemitism inblandat.


Bloggat: Svensson, Dumheterna, Simone
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Pingat på intressant

9 kommentarer:

Christopher Aqurette sa...

Det var ganska många av dem som nu hånar kampen mot antisemitismen som menade att det var fel att håna Muhammed när det begav sig för något år sedan. Man kallade det islamofobi eftersom man ansåg att syftet var att håna en folkgrupp vars kulturella tillhörighet i stora drag vilar på en religion vars absoluta centrum är Muhammed.

Israel är samma centrum för judendomen. Israel är utgångspunkten för såväl sekulär som religiös judiskhet. Även för ateistiska kommunister som Moses Hess (Karl Marx' kompis, du vet) var Israel synonymt med det judiska hemlandet och central för alla judiskhet.

Skillnaden är naturligtvis att det inte är politiskt korrekt att håna muslimer och att det därför inte anses lämpligt att påstå att Muhammed våldtog barn. Däremot har den senaste tiden visat att det är helt OK att påstå att Israel mördar barn, att judisk nationalism är detsamma som apartheid, och att Israel som enda land ska uteslutas från internationella idrottsevenemang för att ha försvarat sina medborgare mot raketbeskjutning.

Vad beror då skillnaden på? Svaret är naturligtvis den socialistiska hegemonin i europeisk samhällskultur som gör att vänstern själv avgör vad som är rasism, xenofobi och politiskt korrekthet.

Så går det när man inte har några principer, när all etik är subjektiv och ingen hänsyn behöver tas till människor utanför den egna gruppen.

Guardian sa...

Aqurette

Att utan att blinka fastslå att Israel är ”centrum för judendomen” - trots att majoriteten av världens judar väljer att inte leva i Israel, samt att Judendomen till största delen har existerat utan en ”judisk” stat – hade förmodligen åtskilliga aktat sig för.

Att israeliska armén faktiskt mördar barn är inget tomt påstående och det är verkligen inte OK.
Den typen av pajaskommentarer kan du bespara folk!

Sedan kan vi bara notera att problemet inte är judisk nationalism som sådan, utan nationalismens krock med demokratibegreppet.

Och sedan avslutningsklämmen med ”subjektiv etik” & ”visa hänsyn” när israeliska militären skjuter med tungt artilleri och fosfor mot tättbebyggt område i Gaza, visar verkligen på avsaknaden av verklighetsförankring.

Christopher Aqurette sa...

Guardian:
Om du har det minsta kunskap om judendomen så vet du att Israel betyder mer för världens judar än vad exempelvis Mekka betyder för världens muslimer. Precis som muslimen inte behöver bo i Saudiarabien för att känna samhörighet med de heliga städerna så behöver inte juden bo i Israel för att ha en relation till Eretz Yisrael.

Sedan vet jag inte vad det är för demokratibegrepp du syftar på. Alla israeliska medborgare har rösträtt i Israel.

När det gäller påstådda mord på barn så kan jag konstatera att israeliska armén gjort allt för att undvika civila offer medan Hamas gjort allt för att offra så många civila som möjligt.

Kristoffer Ejnermark sa...

Aqurette:

Vi kritiserar inte någon "kamp mot antisemitism", utan vi kritiserar när anklagelser om antisemitism används för att försvara staten Israel. Det är en väsentlig skillnad.

Israel är INTE den enda faktorn för det samtida judiska. Det har jag klart och tydligt förklarat i min bloggpost. Om du vill påstå något annat kan du försöka argumentera för en annan ståndpunkt.

Fler onödiga kommentarer från dig Aqurette kommer att raderas. Försök att argumentera nästa gång.

Kristoffer Ejnermark sa...

Aqurett:

Jag tipsar dig att läsa lite om judendom, varför inte religionshistorikern Jacob Neusner? Då får du bland annat reda på att 'israel' har haft olika innebörder genom judendomens teologiska historia.

Medan Israel har en betydande faktor för det judiska så betyder det inte att den nuvarande statsformen som kallar sig Israel representerar det alla judar menar med Israel. Det borde vem som helst som är insatt i judendomen veta.

Guardian sa...

Aqurette
Du vill ju åtminstone framstå som begåvad, intellektuell och filosofisk.
Då förutsätter jag att man har mer att komma med än att rapa standardiserad isralepropaganda, modell stenåldern.
Skärpning!

Santiago sa...

Israel är samma centrum för judendomen. Israel är utgångspunkten för såväl sekulär som religiös judiskhet.

Det här är ju totalt jävla vansinne, försöker du insinuera att kritik mot Israel är kritik mot judendomen som helhet? Det skulle ju isåfall innebära att all Israelkritik skulle vara att jämställa med antisemitism.
Dessutom är inte Israel som land synonymt med dess regering eller militär.

Om du har det minsta kunskap om judendomen så vet du att Israel betyder mer för världens judar än vad exempelvis Mekka betyder för världens muslimer. Precis som muslimen inte behöver bo i Saudiarabien för att känna samhörighet med de heliga städerna så behöver inte juden bo i Israel för att ha en relation till Eretz Yisrael.

Nu generaliserar du på ett väldigt farligt sätt. Precis som muslimer så är judar individer med olika idéer och åsikter. För en del judar betyder staten Israel säkert väldigt mycket för en del andra betydligt mindre. Samma sak gäller muslimer och Mecka.

Vad beror då skillnaden på? Svaret är naturligtvis den socialistiska hegemonin i europeisk samhällskultur som gör att vänstern själv avgör vad som är rasism, xenofobi och politiskt korrekthet.

Var en är ju fri att avgöra vad dom själva anser rasistiskt men visst Christopher, att kräva särskilda lojalitetstest för medborgare av en bestämd etnicitet, att inte tillåta giftermål mellan olika religiösa och etniska grupper, och att ha segregerade bostadsområden och bilvägar på ockuperad mark samt att förbjuda människor av viss etnicitet att resa var dom vill inom landets gränser är iallafall vad jag skulle kalla rasism.

Christopher Aqurette sa...

Santiago:
Det du skriver i sista stycket är kritik som många delar, även om få skulle kalla det rasism. Avsaknaden av civiläktenskap drabbar många, inte minst alla de judar som inte är judar enligt den stränga ortodoxa uppfattningen. Jag sår en siffra någonstans om att 300 000 judar i Israel inte kan gifta sig med andra judar för att de ortodoxa rabbinatet inte accepterar dem. Men som sagt, en ändring är på gång eftersom stora delar av både högern och vänstern går i den riktningen.

En vanlig missuppfattning är att muslimer diskrimineras i detta avseende. Sanningen är att de muslimska lagarna gäller för arabiska israeler precis som de judisk-religiösa lagarna gäller för israeliska judar.

Du har missförstått något när du svepande påstår att det skulle ha rests krav särskilda lojalitetstest för medborgare av en bestämd etnicitet. Det handlar om ett parti, och detta parti har krävt lojalitetstester av alla som inte erkänner den judiska staten, alltså inte enbart arabiska israeler utan även ultraortodoxa judar. Det är inte en fråga om etnicitet, utan om samhörighet med den nation som man bor i.

Det blir väldigt snurrigt när man använder begrepp som ras och rasism om judarna eftersom det faktiskt inte har med ras att göra.

Kampen mot vänsterns antisemitism har att göra med att somliga på vänsterkanten valt att behandla Israel och judarna fundamentalt annorlunda mot andra länder och nationaliteter. Till detta kommer den totala brusten på respekt för ett folks kärlek till sitt hemland, religion och kultur.

Santiago sa...

En vanlig missuppfattning är att muslimer diskrimineras i detta avseende. Sanningen är att de muslimska lagarna gäller för arabiska israeler precis som de judisk-religiösa lagarna gäller för israeliska judar.

Nej Christopher, det är du som missuppfattar det hela. Lagarna befäster nämligen åtskillnaden mellan dom olika etniska grupperna, det är vad apartheid går ut på.

Du har missförstått något när du svepande påstår att det skulle ha rests krav särskilda lojalitetstest för medborgare av en bestämd etnicitet.

Nej, den är uttryckligen riktad mot just araber enligt lagens egna proponenter. Och Israels nya regering vill införa den i Israel.

Likud chairman Benjamin Netanyahu on Thursday branded as "legitimate" rival prime ministerial candidate Avigdor Lieberman's electoral campaign against Israeli Arabs.

"This is a legitimate bill, which has already been proposed by Likud MK Yisrael Katz, but the problem with it is enforcement. It is legitimate to demand that the citizens of a state should be loyal to it," said Netanyahu in an interview with Channel 2.

Netanyahu was referring to Lieberman's vow to pass a citizenship law that will "prevent the disloyalty of some of Israel's Arabs."


http://www.haaretz.com/hasen/spages/1061976.html

Det blir väldigt snurrigt när man använder begrepp som ras och rasism om judarna eftersom det faktiskt inte har med ras att göra.

Ännu en patetisk bortförklaring Christopher. Mänskliga raser är i sig ett ovetenskapligt begrepp. Det betyder dock inte att man inte kan vara rasistisk mot olika folkgrupper. Eller försöker du hävda att antisemiter inte är rasister eftersom judar inte är en ras i vetenskaplig bemärkelse? Det är en fruktansvärt ihålig ursäkt för sionismens rasistiska drag.

Kampen mot vänsterns antisemitism har att göra med att somliga på vänsterkanten valt att behandla Israel och judarna fundamentalt annorlunda mot andra länder och nationaliteter.

Nej, det är ni Israelvänner som väljer att behandla Israel annorlunda genom att tillåta galna lagar och förtryck mot minoriteter som ni annars aldrig skulle tillåta från något annat land.

Skulle någon acceptera att ett land har lagar som tillåter människor som möjligen hade några förfäder som bodde i området för 2000 år sen men som automatiskt är berättigade att bosätta sig i landet och få medborgarskap för att dom tillhör en viss etnisk-religiös folkgrupp när palestinska flyktingar som fördrivits förbjuds att återvända eftersom dom tillhör "fel" folkgrupp?

Skulle ni tillåta ett illegalt murbygge och mångårig illegal ockupation av palestinsk mark där rasistiska bosättare upprättat ett apartheidsystem?

Vänstern tolererade inte detta när det pågick i länder som Rhodesia och Sydafrika. Det är bara konsekvent att inte tillåta det i Israel heller.

Till detta kommer den totala brusten på respekt för ett folks kärlek till sitt hemland, religion och kultur.

Nej, däremot är våran respekt till skillnad från högerns inte selektiv. Dvs vi respekterar inte vissa folkgrupper mer än andra vilket ni Israelapologeter så pinsamt tydligt gör. Det är ingen som missunnar det judiska folket en egen stat, men det får inte ske på något annat folks bekostnad. Palestina var redan bebott, den sionistiska myten om "ett land utan folk till ett folk utan land" var och förblir en lögnaktig myt.

Folk får tro på vilka religiösa dårskaper som helst så länge det inte innebär att andra får lida för det vilket ofta är fallet med religiösa extremister oavsett om de är kristna, judar eller muslimer. Eller menar du att dom ortodoxa judarnas dröm om ett Storisrael rensat på araber som sträcker sig till nuvarande Irak är något som ska respekteras?

Du visar tydligt sionismen och antisemitismens gemensamma drag genom att konsekvent likställa Israel med judar som folkgrupp.

Antisemiter och sionister har en hel del vansinniga åsikter gemensamt. Båda är oförmögna att skilja på judar som folkgrupp från staten Israel, och båda verkar tro att judar inte kan bo tillsammans med ickejudar i en sekulär stat där ingen etnicitet eller religion har företräde över en annan.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com