Sidor

lördag 16 maj 2009

Kapitalismen undergräver den politiska demokratin

Termen demokrati är diffus i sin relativitet, men om vi pratar i termen demokrati som en politisk demokrati där rättsamhället skall garantera medborgarens fri- & rättigheter, inkluderat medborgarens rätt och frihet att avgöra de politiska ledarna, så har vi i alla fall utstakat vad jag menar med politisk demokrati i detta blogginlägg.

Det är ingen nyhet att det blivit allt vanligare med diverse högermän som i politisk debatt försökt argumentera en koppling mellan det kapitalistiska produktionsförhållandet och den politik-demokratiska utvecklingen. Politik-demokratin har vi annars bevittnat i kölvattnet av välfärdsstatens uppväxt, som även den försöks betäckas av kapitalismens metafysiska osynliga hand. Denna okunniga apologet-höger bottnar i en atomistisk utveckling av samhället där vi som medborgare frikopplas från vårt förflutna och tappar vår historiska medvetenhet. Då är det inte märkligt att kunskapen om betydelsen av arbetarklassens klasskamp försvunnit och metamorfosats till en metafysik där ekonomer, och enskilda, får agera det idealistiska prästerskap som format vår verklighet. Idealism föds ur okunskap.

I kapitalismen är det alltid kapitalismen som får gå före. Det kan vi idag allt mer se när skiv- & filmbolagen genom sina enorma kapitaltillgångar utnyttjar samhällens rättssystem för att inskränka på medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter. Det är inte något ovanligt, skiv- & filmbolagen är inte några märkliga företeelser ty sådan är kapitalismen. Så länge kapitalisterna är diktatorer över samhällets ekonomi kommer de vara ett bestående hot mot den politiska demokratin. Med kapitalet i hand lobbar och konkurrerar de ut sina motståndare och har i praktiken redan undergrävt fundamenten för en reell politisk demokrati. Vi kan inte, med heder i behåll, prata om någon befintlig reell politisk demokrati i dagens Sverige, eller EU. Demokratin kan endast bli reell och bestående när ekonomin även är demokratisk, bara då står ekonomin på medborgarnas sida.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Från Konfliktportalen.se: admin skriver nästa hus., Anders_S skriver Gruvarbetarna i Norrbotten sa nej till lönesänkningsavtal, Jinge skriver Hoppas att Malena Ernman vinner

2 kommentarer:

Sixten sa...

Kanske, Kristoffer, vore en bättre rubrik så här: Kan demokrati bestå under kapitalism?(Underförstått i längden)
Kan leda till en intressant diskussion. Vad menas med demokrat? Vilka är de historiska erfarenheterna under kapitaismens historia (relativt kort, men ändå)
Och vad kan hända nu eller är redan på gång?

Magnus Berg sa...

Just demokrati, och hur en optimal sådan ska se ut, tycker jag är den näst viktigaste frågan efter frågan om medias indoktrinering.

Med en duktig indoktrineringsmaskin (media) kan man ju styra folket att rösta så som det gynnar makthavarna och på tvärs med medborgarnas genuina intresse.

När det gäller demokrati så tror jag inte på vare sig kommunismen, med representativ demokrati, eller anarkismen, med en sorts direktdemokrati, eller "riktig" demokrati, med absolut direktdemokrati, utan söker någon slags medelväg. Till hjälp i mitt sökande, och för att få lite mer intellektuellt material att reflektera över, hittade jag boken "Demokratin och dess antagonister" av Robert A Dahl. ( http://www.bokus.com/b/9789173248921.html )

Nu stundar ju ett meningslöst val till EU-parlamentet, som jag inte tänker delta i, för hur ska vallöftena kunna infrias när inte parlamentarikerna eller någon demokratiskt vald församling har inflytande över dagordningen. Dagordningen sätts ju av kommissionen. Pparlamentet har bara möjlighet att säga ja eller nej till kommissionens förslag. Parlamentet och dess drygt 700 parlamentariker har inte möjlighet all lägga egna förslag för att föändra EU. Dessutom slår ju EU:s grundfördrag fast vilken politik som är laglig att föra i EU och dess medlemsländer. Det ges bara utrymme för fortsatta avregleringar och privatiseringar i nyliberal anda.
Bästa sättet att ta ställning mot ett icke demokratiskt EU är att avstå från att rösta. Endast så kan man visa sitt missnöje utan att det riskerar att tolkas som att medborgarna nu har accepterat EU, vilket skulle bli fallet vid ett högt valdeltagande.

Nu blev jag en aning OT men det handlade i alla fall om demokrati. ;-)

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com