Sidor

måndag 10 augusti 2009

Venezuela och de privata medierna

I de svenska medierna har det rapporterats för några dagar sedan att Chavez-regeringen i Venezuela stängt ner privatägda medier (radiokanaler och tevestationer). I den borgerliga tidningen Dagens Nyheter kan vi läsa följande:
"Hugo Chávez socialistiska regering beord­rade i helgen att stänga ned 32 radiostationer och två regionala tevestationer i Venezuela"
Det låter onekligen som att Chavez-regeringen försöker inskränka på pressfriheten, om man nu får förlita sig på Dagens Nyheters tolkning. Men frågan är så oändligt mer komplicerad än vad våra liberala vänner på Dagens Nyheters redaktion vill porträttera.

Exempelvis kan man fråga sig; vad är pressfrihet? Fanns det pressfrihet innan stängningen i Venezuela? Frågeställningar kan staplas på en ansenlig höjd. Ty, ett system som bygger eller delvist bygger på privategendom fokuserar inte på människans frihet till press, utan istället på kapital till press. Därav borde man inte kunna prata om någon befintlig pressfrihet i ett borgerligt samhälle. Så, det logiska svaret på den andra frågan är att det inte har funnits pressfrihet i Venezuela. Och, då borde man ju inte heller kunna prata om att Chavez-regeringen inskränker på pressfriheten.

Vad har då egentligen hänt i Venezuela? Rapporteringen från våra borgerliga medier är säkra på att det är en minskad frihet mot politiska motståndare som pågår. Men hur fritt är pressen i Venezuela, förutom själva faktumet att det är beroende av kapital och inte människan? Av landets 27 miljoner invånare innehar blott 27 familjer mer än 32 % av radio- och televisionsvågorna. Är det fritt och demokratiskt? Detta påminner mycket om vår svenska situation, där familjen Bonnier äger ansenlig del av pressen, och att Rupert Murdoch kontrollerar 70 % av dagspressen i Australien. Det är detta fåtalsägande som liberalerna kallar "frihet".

Lenin har skrivit bra om detta:
"Tag exempelvis mötesfriheten och pressfriheten. Herrarna av typen Scheidemann och Kautsky, Austerlitz och Renner intalar arbetarna, att de nuvarande valen till konstituerande församlingen i Tyskland och Österrike försiggår "på demokratiskt sätt". Detta är en lögn, ty ( själva verket håller kapitalisterna, exploatörerna, godsägarna och spekulanterna i sina händer 9/10 i av de bästa byggnaderna, som är förmånliga för möten, och 9/10 av papperslagren, tryckerierna o. s. v. Arbetaren i staden samt lantarbetaren och dagsverkaren på landet är i själva verket avskilda från- demokratin såväl genom denna "heliga egendomsrätt" (bevakad av herrarna Kautsky och Renner, till vilka tyvärr också Friedrich Adler övergått) som också genom statsmaktens borgerliga apparat, d. v. s. genom de borgerliga ämbetsmännen, de borgerliga domarna o. s. v. Den nuvarande "mötes- och pressfriheten" i den tyska "demokratiska" (borgerligt demokratiska) republiken är en lögn och ett hyckleri, tv i själva verket är detta en frihet för de rika att köpa och korrumpera pressen, en frihet för de rika att dränka folket i de borgerliga tidningslögnernas gift, frihet för de rika att såsom sin "egendom" inneha herrgårdarna, de bästa byggnaderna m. m. dyl. Proletariatets diktatur kommer i att till det arbetande folkets förmån fråntaga kapitalisterna herrgårdarna, de bästa byggnaderna, tryckerierna och papperslagren.

Detta betyder ,att ersätta den "allmän folkliga", "rena" demokratin med "diktaturen av en klass", jämrar sig herrarna av typen Scheidemann och Kautsky, Austerlitz och Renner (tillsammans med deras utländska likatänkande, Gompers, Henderson, Renaudel, Vandervelde & Co.).

Det är icke sant, svarar vi. Detta betyder att ersätta bourgeoisiens faktiska diktatur (vilken diktatur hycklande döljs av den demokratiska borgerliga republikens former) med proletariatets diktatur. Detta betyder att ersätta demokratin för de rika med demokratin för de fattiga. Detta betyder att ersätta mötes- och pressfriheten för minoriteten, för exploatörerna, med mötes- och pressfrihet för befolkningens majoritet, för det arbetande folket. Detta kommer att bli en gigantisk, världshistorisk utvidgning av demokratin, en förvandling av den från lögn till Sanning, en befrielse av mänskligheten från kapitalets fjättrar, detta kapital som vränger och beskär varje borgerlig demokrati, t. o. m. den mest "demokratiska" och republikanska. Detta betyder att ersätta den borgerliga staten med den proletära staten, vilket är den enda vägen till statens bortdöende överhuvudtaget.

Varför kan man då inte :nå detta mål utan diktaturen av en klass? varför kan man inte övergå direkt till en "ren" demokrati? frågar bourgeoisiens hycklande vänner eller naiva småborgare och filistrar, som dragits vid näsan av den.

Vi svarar: därför att antingen bourgeoisien eller proletariatet kan ha avgörande betydelse i varje kapitalistiskt samhälle, medan småföretagarna oundvikligen förblir vacklande, kraftlösa, dåraktiga svärmare för en "ren", d. v. s. en utanför klasserna eller över klasserna stående demokrati. Därför att man inte kan komma ifrån ett samhälle, i vilket en klass förtrycker en annan, annat än genom den förtryckta klassens diktatur. Därför att endast proletariatet är i stånd att besegra bourgeoisien, störta den, ty proletariatet är den enda klass, som är förenad och "skolad" av kapitalismen och i stånd att dra med sig den vacklande massa av arbetande, som lever ett småborgerligt liv, dra den med sig eller åtminstone "neutralisera" den. Därför att 'endast pryda kälkborgare och filistrar kan drömma om samt bedraga sig själva och arbetarna med dessa drömmar om att skudda av sig kapitalets ok utan ett långvarigt och svårt undertryckande av exploatörernas motstånd. I Tyskland och Österrike har detta motstånd än så länge inte utvecklats Öppet, ty än så länge har inte expropriatörernas expropriering påbörjats. Detta motstånd kommer att bli förtvivlat och rasande, då en sådan expropriering påbörjas. Då Scheidemann och Kautsky, Austerlitz och Renner samt deras gelikar döljer detta för sig själva och för arbetarna förråder de proletariatets intressen och övergår i det mest avgörande ögonblicket från en position, som går ut på klasskamp och avkastande av bourgeoisiens ok, till en position, som innebär proletariatets samförstånd med bourgeoisien, "social fred" och exploatörernas försoning med de 'exploaterade.

Revolutionerna är historiens lokomotiv, Siade Marx. Revolutionerna ger snabb undervisning. Städernas arbetare och landsbygdens daglönare i Tyskland och Österrike skall snart förstå förräderiet mot socialismens sak från herrarna Scheidemann och Kautsky, Austerlitz och Renner. Proletariatet kommer att överge dessa "socialförrädare", socialister i ord men förrädare mot socialismen i handling, såsom det i Ryssland övergav samma slags småborgare och filistrar, mensjeviker och"socialistrevolutionärer". Proletariatet kommer att - desto snabbare ju fullständigare de nämnda "ledarnas" herravälde blir - varsebli att endast ett ersättande 'av den borgerliga staten, det må vara den mest demokratiska borgerliga republik, med en stat 'av Pariskommunens typ (varom den av scheidemännen och kautskyanerna vanställde och förrådde Marx talade så mycket) eller med en stat av sovjettyp är i stånd att bereda väg 'till socialismen. Proletariatets diktatur skall rädda mänskligheten från kapitalets ok och från krig."
Nedstängningen av de 32 radiokanalerna och de två TV-kanalerna motiveras med att de olagligt tillskansat sig kanalerna utan tillstånd. En av dessa kapitalägare (Nelson Belfort), som ägt fem av de radiokanaler som stängts ner, har opererat kanalvågorna olagligt i hela 30 år. De lagar som mediastationerna skall ha brutit mot är följande:
* the expiration of the broadcast-concession and/or the lack of renewal of the concession within the time period determined by the law;

* the passing-away or the renunciation of a concession holder and;
* the lack of the lawful transfer to a new concession holder.

Detta handlar alltså om de statligt ägda radiovågorna. Chavez-regeringen försöker alltså verka inom de lagliga ramverken, vilket kan vara taktiskt sunt i och med regionens traditioner av militärkupper. Om regeringen följer lagen har kuppmakarna svårare att argumentera för en kupp, därav så viktigt för den aggressiva opinionen mot Chavez att försöka få det som brott mot yttrandefrihet och så vidare.

Men man kan även ifrågasätta Chavez-regeringens legalism, över varför de inte tar steget längre och faktiskt beväpnar sin folkliga revolution och sonika stänger ner de odemokratiska (privatägda) medierna. Det finns trots allt 450 stationerna utöver de som stängts, och som inkluderar en stor mängd borgerliga propagandamegafoner. Men det är möjligt att rörelsen inte har de förutsättningarna som behövs för att göra revolutionen slutgiltig.

Medierna (här och där) har även figurerat kring det mytomspunna venezuelanska lagförslaget om "mediabrott" (“Draft Law Against Media Crimes”). BBC har kritiserat att lagförslaget, som de menar kommer leda till att journalister kan få fängelsestraff för att publicera material som kan vara till "skada" för staten. I själva verket är exempelvis artikel 11 om att propagera för krig, våld och hat är identisk med artikel 13 i konventionen för Mänskliga Rättigheter. Det som möjligtvis kan vara problemetiskt är det som förslaget kallar för "social fred", som kan vara förståeligt med tanke på att den privata median i landet yrkade och drev på en statskupp mot Chavez-regeringen för några år sedan, men kan lika gärna slå tillbaka mot den bolivianska rörelsen om det visar sig att rörelsen är tvungen att ta till självförsvar. Intressant är det dock att detta förslag ännu inte har diskuterats i parlamentet, men redan har kablats ut världen runt och kritiserats.


Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Svininfluensan och Spriten, johan skriver Radikal skolkamp i Sverige, Anders_S skriver ETA – en rörelse som historien sprungit ifrån, Björn Nilsson skriver Jämförande råttologi, autonomak skriver Svar till kamrat Nilsson!, MJE skriver Sufferer’s Time – tortyr och demokrati.

5 kommentarer:

Martin sa...

Jag visste det!

Redan när jag hörde den moraliserande rapporten på ekot om censuren i Venezuela. Det var mer indignerade pressfolk som det rapporterades om än vad förslaget egentligen gick ut på.

Att man inte olagligen kan sända radio hur man vill är helt normalt. Att en radiostation inte får idka vilken propaganda den vill är också självklart för en svensk. Här är hets emot folkgrupp, uppvigling och en hel del andra saker olagliga. Vi kräver tillstånd och avgifter för att sända radio här.

Så DN mfl menar alltså att Chavez städning av den korruption som högern i Venezuela lämnat efter sig som tillåtit kommersiella radiostationer operera hur som helst är odemokratiskt? Vilken jävla tidningsanka, som varenda nyhet från Venezuela som får första platsen hos DN.

Som vanligt är det ren och skär liberal propaganda.

martin sa...

Är det minnet som är dåligt eller var journalisterna bättre på att maskera sin propaganda förr? Eller var det för att man bara hade tillgång till lokalblaskan och en nationell tidning hemma?

Hade man fått sin information på det viset idag, så hade man köpt Venezuelahistorierna med hull och hår!

(Det innebär alltså att man måste gå tillbaka och revidera hela sin världsbild från barnsben och frammåt.)

Kristoffer Ejnermark sa...

Martin:

Jag håller med dig. Tycker att propagandan var skickligare förr. På något sätt känns agitationen hos dagens journalister banal och infintil. Som hjärndöda megafoner.

Vad gäller Venezuela idag är det allt för uppenbart. Rena lögner, kryddat med överdrifter.

Marc sa...

Jag klistar in vad jag skrev till propagandisten Johan Norberg...

In response to Johan Norberg and his speech yesterday “HANDS OFF VENEZUELA, HUGO!”
“Venezuela’s increasingly dictatorial president Hugo Chávez has just turned 32 opposition radio and two television stations. At the same time, he wants to push through a law that makes it possible to throw critical journalists in prison.
Now we wait just to see if these 17 Swedish left profiles, SSU: are and Left again to write a petition in support of Chávez and call the attack on the media a step in the democratic direction. As they wrote two years ago:
“We believe that the crucial problem in Venezuela is that a very few multi-millionaires controls the overwhelming part of the media … still dominated the media landscape in Venezuela sharply by a strong criticism against the government, while the vast majority of the population that supports Hugo Chávez has been more difficult to discard heard. ”

NOW my question to the master and paid propagadist (for an economic system which collapsed after all) is:
Can you broadcast radio or TV in Sweden without a permit? Can you broadcast radio or TV without a named and legal publisher? Could Swedes defame someone without penalty? Is not there something in Sweden called Psychological Defense who oversees what is disseminated in the media? Is there not in Sweden rules say that if a media disseminates false or incorrect information must the media company correct the mistake as soon as possible publicaly? Is not there a proposal to censor the Internet in the European Parliament? (by fabricated laws that will give operators the right to select a number of web sites you may subscribe and you are allowed to visit, the so-called Telecom Package) and there are no laws in Sweden (and certainly without support in law) to intercept the telephone and internet communication betwen the citizens. Is it in Sweden allowed agitating people to violently overthrow the elected and constitutional government? Is it allowed in any country in the OECD to make any of those things? The answer is that everyone knows is: NO. But the propagandists, paid and voluntary, useful idiots, hypocrites, and right fanatic (even though their economic neoliberal system collapsed) continue to disseminate their views. But of course this is about Venezuela. A country that the West would like to continue to see without laws, without order, without rules. why? Maybe then the foreign miscreants can act completely free. The freedom they seek and, if necessary, for by force of arms. This is not new. England bombed China apart and together in the name of free trade. The Chinese would indeed buy the English opium!. And so it is today too.

Kristoffer Ejnermark sa...

Marc:

Tack, det var ett välformulerat svar på apologeten Norberg. Det är sannerligen märkligt hur infantil retoriken har blivit från våra högerdebattörer, och då har ju faktiskt Norberg tidigare ansetts vara en av få hederliga höger-intellektuella. Dock inte längre. Det borgerliga hyckleriet tycks äta dem inifrån.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com