Sidor

lördag 19 december 2009

Bra Ung Vänster! Men partiet fortfarande tyst

Ung vänster, men framförallt vänsterpartiet har varit skamset tysta i kontexten kring den danska lymmel-lagen. Ingen kritik, och inga kommentarer om när dansk polis massarresterade 1 000 fredliga och oskyldiga demonstranter i Köpenhamn förra lördagen. Dessa demonstranter tvingades sedan till tortyrliknande situationer, och det finns massvis av vittnesrapporter, samt offentliga protester från det danska journalistförbundet. Det var nämligen inte bara vanliga människor som ville demonstrera som utsattes av polisvåld, utan även journalister.

Vänsterpartiet har antagligen av populistisk rädsla lagt locket på, vägrandes att kommentera lymmel-lagens reella upphävande av demonstrationsrätten och FN:s mänskliga rättigheter. Varför? Samma tysthet följdes vid polisvåldet vid Göteborgsdemonstrationerna år 2001, då polisen drog automatvapen, misshandlade och inspärrade oskyldiga människor. För att inte tala om de av Erik Wijk granskade politiska domarna som följde, domar som i praktiken upphävde det svenska rättssystemet. Rädslan att kritisera en fascistering av poliskåren i landet vägde upp för att inte stöta sig med en reaktionär opinion uppblossad av en sensationsjournalism. Och nu upprepas tystheten när samma sak händer i grannlandet mot svenska och danska medborgare.

Västeuropa är på väg mot en totalitär framtid på många fronter där polisrepressionen är bara en del av utvecklingen, och Sveriges största vänsterparti är helt lamslaget. Ett typexempel är när vänsterpartisten Jens Holm skall reflektera över Klimatmötet i Köpenhamn och totalt utesluter någon kommentar om massdemonstrationerna och de odemokratiska massarresteringarna av demonstranter. Därför är det glädjande att se att enskilda medlemmar i partiets ungdomsförbund tar saker i egna händer och aktivt protesterar den danska lymmel-lagen:
"Fyra representanter för Ung Vänster tog sig vid 11.20 idag in på det danska konsulatet i Landskrona med syftet att preventivt gripa personalen. Den danska konsuln, Jens Basse, låste in sig i ett rum och tillkallade polis."
Glädjande nog har vänsterpartisten Esbati i alla fall uppmärksammat denna händelse. Självfallet handlade det inte om att på riktigt gripa den danska personalen i "preventivt" syfte, utan om att symboliskt protestera mot den nya polislag som ger polisen rätt att utföra arrestering av folk utan anledning upp till 12 timmar:
"Väl inne genomfördes inte gripandet utan de fyra läste i stället upp en text riktad mot den danska polisens agerande vid demonstrationerna i samband med klimatmötet i Köpenhamn. Den danska konsuln ville inte lyssna utan låste istället in sig i ett intilliggande rum där han tillkallade polisen."
De rättegångar mot aktivister och poliser efter Göteborgsdemonstrationerna år 2001, som visat sig vara politiska och inte riktiga rättegångar, har i praktiken gett den svenska polisen rätt att utföra liknande arresteringar som den danska polisen nu fått formell laglig rätt att göra. Sverige har alltså också en "lymmel-lag" i praktiken. Anders Svensson förklarar:
"Detta på grund av den dom som frikände Håkan Jaldung för ingreppet mot Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg år 2001. Vid ingreppet frihetsberövades över 700 personer genom att stänga sin på skolan. Senare omhändertogs mer än hälften av dessa och sattes i bussar. Endast en handfull av dessa aktivister dömdes senare som skyldiga till brott och det var för brott som begicks när polisen omringade skolan på morgonen eller när polisen senare på dagen stormade skolan. Dvs brott som inte hade begåtts om inte polisen agerat på det sätt som man gjorde.

Polischefen Håkan Jaldung stämdes för åtgärden att omhänderta och stänga in så många människor, men frikändes både i tingsrätten och hovrätten. Dvs preventiva massingripanden har i praktiken blivit helt lagliga i Sverige och man behöver alltså inte ha någon ny lagstiftning för att göra det som danska polisen gör med hjälp av den så kallade lymmellagstiftningen (lymmelpaketet)."
Fascisteringen av västeuropa är alltså ett faktum även i Sverige. Detta tillsammans med STASI-lagar som gör det möjligt för statsmakten att övervaka medborgarnas elektroniska kommunikation. Sakta men säkert avvecklas de medborgerliga fri- & rättigheterna i västeuropa, samtidigt som våra statsmakter slår sig på brösten över sin "demokratiska" förträfflighet och hur den tvingar oss att kriga och ockupera främmande länder. Inför detta påtagliga hot befinner sig tyvärr Vänsterpartiet som ett menlöst medlöparparti.


Bloggat: Svensson, Röda Lund1, 2, Proletärbella,
Media: SvD

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Ese sa...

Bra skrivet.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com