Sidor

lördag 19 december 2009

Endast socialistisk revolution kan stoppa miljöförstöringen

Långt före klimatmötet i Köpenhamn stod det klart att världens ledare inte skulle kunna komma fram till något konkret för att stoppa den globala miljöförstörelsen. Därför kom det inte med en överraskning att den förhastade överenskommelse som till slut lyckades formuleras på sista dagen var ett totalt fiasko. Miljörörelsen instämmer i kritiken och kallar det skamligt:
"– Systemet har visat sitt rätta ansikte. Vi är inte en del av det och vi måste forma vår rörelse, så att vi nästa år, på nästa klimatmöte i Mexiko, kan presentera lösningar, sade Fernando Ausin från Mexiko."
Problemet ligger i att den globala miljöförstörelsen är direkt kopplad till den kapitalistiska tillväxthysterin med ett enögt fokus på profitmaximering. Marknaden kan som ekonomisk faktor i sådan kontext aldrig bli ett botemedel, ty kapitallogiken gör att profiten i sig blir målet, inte våra eller miljöns behov. Själva funktionen av den kapitalistiska profitmaximeringen gör att den av nödvändighet är kortsiktig, den har helt enkelt inte lyxen att tänka långsiktigt vilket kräver för att ekonomin skall fasas samman med miljöns förutsättningar. Vår globala kapitalistiska ekonomi, som består av monopolistiska multinationella företag och väldiga imperialistiska stater som styr världen, måste överkommas för att dess inneboende problem skall överkommas. Vår globala ekonomi måste helt enkelt överge kapitalismen med sin enögda kapitallogik, som är så förödande för mänskligheten och allt annat liv på vår jord.

Förbundet för Femte Internationalen formulerar det så här:
"Alla vet att det är fullständigt omöjligt att garantera rörlighet och transporter med rimlig bekvämlighet för världens befolkning genom individuella bilar. Men det skulle kunna bli möjligt, och det är möjligt, genom en massiv investering och förbättring av offentliga transporter. Det som behövs är inte bilföretagens shower utan expropriering av de stora tillverkarna av bilar, lastbilar, flygplan, stål och energi och förstatligande under arbetarkontroll. Det skulle kräva en plan som kontrolleras av arbetarna och konsumenterna.

Det är sådana åtgärder som krävs för att omorganisera världens ekonomier för att omorganisera produktion och utbyte. Om sådana åtgärder ska kunna genomföras måste produktionsmedlen, den här planetens rikedomar, tas ur de rikas händer och kontrolleras av de som arbetar i företagen och med jorden."
Erik Svensson uppmärksammar Venezuelas president Hugo Chavez fantastiska uppträdande under klimatmötet i Köpenhamn. Till skillnad från de andra makthavarna visade Chavez solidaritet med demonstranterna och kritiserade den danska polisens övervåld, samtidigt som han visade förstånd nog att påvisa att det verkliga avskaffandet av miljöförstörelsen börjar med avskaffandet av det kapitalistiska systemet. När Chavez kom till Danmark talade han på flygplatsen:
"Vi ska inte byta klimat utan systemet. Bara så kan vi börja att rädda livet på planeten.
Kapitalismen hotar mänsklighetens överlevnad. Man skulle kunna säga att ett spöke går igenom Köpenhamn, och rör sig i tystnad i denna sal, det är ett skrämmande spöke som vi kallar för kapitalismen. Därför manar jag till att fortsätta vår kamp mot kapitalismen."
Här är några filmer när Chavez håller tal:
Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Ischias del II, Anders_S skriver Vad man borde gjort i Trollhättan, kamratwot skriver Precis vad ni ville., jesper skriver Äntligen!..

5 kommentarer:

Jah Hollis sa...

Länder med "socialistisk" ledstjärna har väl inte hittills varit några föredömen vad gäller miljön. Skulle tippa att oljeindustrin och annat som i stor skala ska dra in pengar till Venezuela ställer till en hel del miljöproblem med.

Jan Wiklund sa...

Som väl är finns det i varje samhälle folk som arbetar åt olika håll. Även sådana som inte följer gällande rutiner.

En gång sa man att kapitalismens logik skulle driva ner arbetarlönerna så lågt att hela systemet gick i stå för att det inte fanns någon köpkraft.

Men tack vare starka fackföreningar och tack vare att det också fanns folk ur den härskande klassen som tänkte längre än näsan räckte kom vi ur den rävsaxen på 30-40-talen och kunde träffa avtal om statligt garanterad välfärdspolitik. Det s.k. Bretton Woods-systemet, som höll i drygt en generation.

Så rent principiellt finns inget som hindrar att man gör samma sak nu också. Mänskliga lagar, som t.ex. kapitalismens, är inte stålhårda, bara tendenser, rutiner, sånt man gör om man inte beslutar sig för annat. Men då krävs det stark organisering bland dem som förlorar på att rutinerna följs. Som på 30-40-talen då arbetarrörelser (och anti-koloniala rörelser) tvingade den härskande klassen att tänka långsiktigt.

Jan Wiklund sa...

Förlåt, Ejnemark heter du ju. Återigen, förlåt.

Anonym sa...

Kapitalismen blir vad man gör den till, den följer inga predestinerande lagar och skall inte oundvikliken försvinna i en revolution.

Om ett odemokratiskt parti, "arbetarklassens avantgarde", griper makten med våld, förbjuder och förföljer all opposition när det tar kommandot över produktionen, så kommer miljöförstöringen att öka. När massmedierna hamnar i partiets händer kommer de att rensas från opposition och inte berätta om verkligheten, så att ingen politisk kamp kan föras mot miljöförstöringen (heller). När industrierna inte har några konsumenter att ta hänsyn till har de inget incitament att vara miljövänliga. När partiet tillsätter chefer och kommenderar fram produktionsresultat kommer cheferna att leverera det med så lite besvär som möjligt, den som opponerar sig mot skit i ån är systemfiende och avlägsnas i tysthet, fängelse eller nackskott.

Ergo: en socialistisk "revolution" kommer att öka miljöförstöringen väsentligt.

Eeva Soumalainen sa...

Boken "How to exterminate stupidity Or the art of not justifying anything at all" innehåller modern hjärnforskning som bevisar att det går att ändra sitt beteende så att girighet och miljöförstöring försvinner. Boken kanske inte precis är socialistisk, men den är absolut inte kapitalistisk heller!

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com