Sidor

söndag 25 januari 2009

Amnesty International: Vit fosfor på gator och gränder i tätbebyggda områden



Till skillnad från Röda Korsets lite märkliga analys av Israels användande av det kontroversiella vapnet "vit fosfor". Israel använde vit fosfor, men Röda Korset påpekade att de inte hade bevis för att de inte använts för annat än att för skapa rök eller att lysa upp områden. Detta uttalande från Röda Korset rapporterades av The Associated Press och publicerades av MSNBC den 15 Januari 2009.

Sedan dess har Amnesty International fått möjlighet att undersöka och leta efter bevis om vit fosfor använts för något annat än vad det är lagligt för. Dagens Nyheter rapporterar (notera datumet 24 Januari, alltså cirka tio dagar efter Röd Korsets analys) att Amnesty hittat bevis att:
"En del fosforbitar brann fortfarande för en vecka sedan när de påträffades på gator och gränder i tätbebyggda områden.
[...]
-Vi har funnit spår av vit fosfor överallt - i skolor, bostadshus, sjukhus och FN-byggnader, säger Brian Doley, en av de fyra Amnestyutredarna som åkt runt i Gazaremsan den senaste veckan för att dokumentera spår av de olika vapentyper som Israel använde under den 23 dagar långa offensiven.
[...]
- Att upprepade gånger använda detta vapen i områden där civilbefolkning vistas är en krigsförbrytelse, konstaterar Donatella Rovera, Amnestys utredare i Israel och de ockuperade palestinska områdena."
Den Israelapologetiska bloggaren med det cyniska namnet "Fred i Mellanöstern" rapporterar gladeligen Röda Korsets analys p.g.a. bristande bevis den 15 Januari, som om det skulle betyda att Israel de facto inte använde vit fosfor på ett illegalt sätt mot civilbefolkningen. Amnesty Internationals senare undersökning har dock hittat en hel del bevis över hela Gaza att vit fosfor använts för annat än bara rök och ljus.


Bloggat: Anna Wester, hampus Eckerman, Rawia
Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressnat

Det finns alltid några som är villiga att stödja massmord och ockupation - att se upp till maktens herrar

Det tyder exempelvis den demonstration/manifestation i Malmö till stöd för staten Israel. Slagord som att staten Israel "har rätt till självförvar", som om en ockupant har denna rättighet, och att raketbeskjutningarna från Gaza skall sluta, som om det vore det väsentliga orsaken till den mänskliga katastrofen.

I den första anblicken är det oerhört svårt att förklara varför vissa människor envisas att försvara den aggressiva parten i en ensidig konflikt. Hur fungerar tankemönsterna hos sådana individer? Hur kan man helt villigt och passionerat stödja massaker efter massaker, massmord efter massmord? Men svaret ligger nog på en psykologisk djupare nivå, som förklarar varför det alltid funnits en viss grupp individer som konsekvent försvarar den aggressiva och starka parten. Det införlivar en viss sorts trygghet att kunna identifiera sig med en stark aktör i konflikter, oavsett om den parten agerat i strid mot folkrätt och mänskliga rättigheter.

En annan anledning jag skulle kunna se är glorifieringen av aktören (staten Israel), som leder till en automatisk förnekelse eller apologetik av begångna oförrätter av aktören (staten Israel). Sådan förnekelse kan vi se under hela den västeuropeiska historieskrivning, där vi vet väldigt mycket om alla andras oförrätter med våra egna nästintill ingenting.

Så, självklart är sådana apologetiska manifestationer osmakliga ur ett allmänmänskligt perspektiv, men tyvärr en vanlig företeelse gentemot upplevda starka aktörer. Enda botet mot sådant kan endast vara självdistans och självreflektion, som jag ser det. Rationella argument biter inte på irrationella tankemönster.

Här är en annan apologetisk manifestation:


Bloggat: Svensson,
Media: SvD
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Helt enkelt fel

Dagens skriver om hur Komminister Bo Nordin i Domkyrkoförsamlingen i Luleå ställt in fackeltåg och minnesgudstjänst till minne av Förintelsen. Anledningen till varför Nordin nu valt att ställa in förklaras av honom att det skulle kännas "obekvämt och "malplacerat" att hålla minnesgudstjänst för Förintelsens offer när kriget i Gaza upprört så många.

Vad finns det egentligen att säga om detta förutom att det är komplett felaktigt. Logiken stämmer inte i sina premisser, eftersom "kriget" (massakern) i Gaza inte på något sätt har med Förintelsen i Nazityskland att göra. Staten Israel representerar inte judar som kollektiv, även om antisemiter och sionister vill det.

Att, som Nordin, ställa in en årlig minnesgudstjänst är inte bara fel utan även tragiskt i andra faktorer. Det späder på antisemitiska föreställningar bland annat. Detsamma vad gäller Björn Melins beslut att lämna en teateranställning.


PS: Jag vet inte ännu vad jag skall göra på den av FFLH:s (då levande historias) initiativ för en minnesdag om Förintelsen. Jag bor i en liten stad där manifestation sällan sker, så det är troligt att jag kanske åker till Karlstad för att gå med i en minnesmanifestation om det kommer finnas något där (tydligen inte tyvärr). I alla fall är det ytterst viktigt att vi värnar av den ohyggliga erfarenhet vi fått av Förintelsen. Aldrig igen!

Bloggat: Svensson, Jonas Morian, Pissoffis, Utsikt från Höjden
Media: SvD
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

onsdag 21 januari 2009

Unghögern försvarar massmord

Både Ung Vänster och bloggen Alliansfritt rapporterar att MUF:s (moderata ungdomsförbundets) ordförande Niklas Wykman uppmanar till att demonstrera till stöd för staten Israel (SIC!). Detta i samband med att den israeliska armén utfört en utdragen massaker i det ockuperade och blockerade Gaza med följande massmord av civila människor. Snacka om att ha en skev kompass för vart man bör rikta stöd till.

På grund av Israels massaker i Gaza har det dött 1312 människor varav 417 barn och 108 kvinnor, och 5340 är skadade. Det är tusentals av människoöden som nu MUF väljer att vända ryggen ifrån och demonstrera sitt stöd för deras mördare, lemlästare och förtryckare.

Hur kan det komma sig? Hur tänker en person som Niklas Wykman när en till synes arkaisk ryggmärgsreflex manar honom till ett försvar av en förtryckar- och ockupationsmakt? För något rationellt ben kan man inte ha i sin gelérygg om man på ett sådant cyniskt sätt struntar i det lidande Israel åstadkommit. Hur seriös är unghögern egentligen när den tydligen helt saknar reflektionsförmåga av den verklighet vi alla människor lever i?

Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

tisdag 20 januari 2009

Magnus Sandelins syn på antisemitism

Sensationsförfattaren Magnus Sandelin har skrivit en debattartikel på SVT-Opinion om hur tabun mot antisemitism börjar luckras upp:
"Det är tydligt att gamla tabun kring antisemitismen håller på att luckras upp. På demonstrationer mot Israel är det snarast regel att den judiska davidsstjärnan ska jämställas med hakkorset." [min kursivering]
Davidstjärnan används av staten Israel på sin egen flagga och används som en symbol för just staten Israel och dess armé. Problemet är dock att davidstjärnan även är en religiös symbol för judendomen, vilket reser fler problem när vissa jämställer eller jämför davidstjärnan med hakkorset. Självklart blir det också komplicerat när vi ska försöka tolka de underliggande orsakerna till varför jämställandet eller jämförandet förs av vissa personer och grupper. Då är det viktigt att fråga sig varför. Är det för att visa avsky/kritisera staten Israel, eller är det för att visa fientlighet mot judar som kollektiv? Sandelin gör det lätt för sig att endast beskriva davidstjärnan som en judisk symbol och utesluter kontexten kring staten Israel.

Jag håller med Sandelin att det är en felaktig likställning, och att det till och med kan bidra till felaktig association om man använder davidstjärnan som symbol för staten Israel. Men man skall också ha klart för sig, och även påpeka i kontexten att det är staten Israel som själv använder davidstjärnan på sig själv.

För att belägga sin tes om att tabut mot antisemitismen uppluckras använder Sandelin, förutom att judiska lokaler attackerats i Europa under staten Israels massaker i gaza, blott två bloggare som underbyggnad.

Den första bloggaren som Sandelin tolkar är Blogge Bloggelito. Gentemot Niklas Dougherty aka Bloggelito riktar Sandelin en akrobatisk citatförfalskning à la Henrik Bachner. Bloggelito skriver följande:
"Israel är inte bara ett arabiskt problem, utan framför allt en cancersvulst på den europeiska kroppen – kristendomen skapade antisemitismen och Europa skapade det judiska problemet. Det är därför självklart att Europa också måste lösa det. Men inte på arabers eller andras bekostnad."
Detta tolkar och omciterar Sandelin till följande:
"Därför kan en stor och respekterad bloggare som själv betecknar sig som "liberal debattör", apropå kriget i Gaza skriva att Israel är en "cancersvulst på den europeiska kroppen", att Europa skapade "det judiska problemet" och önska att Israel raderades från kartan."
Det sista är ett rent påhitt från Sandelins sida. Bloggelito skriver inte att han vill radera Israel från kartan, utan istället flytta staten israel till en annan plats än Palestina. Det må vara ett starkt förhållningssätt från Bloggelitos sida, men knappast ett uttryck för judefientlighet. Sandelin misslyckas med andra ord att vid något tillfälle förklara varför vi skall tolka judefientlighet bakom Bloggelitos kritik av staten Israel. Antagligen antar Sandelin att läsaren automatiskt skall tolka kritiken mot staten Israel som antisemitisk om kritiken uttryck starkt och möjligtvis osmakligt. Men judefientlighet definieras inte som en stark kritik mot staten Israel, utan snarare som forskaren Helen Fein definierar det, som en fientlighet mot judar som kollektiv. Antisemitism är alltså fientliga uttryck, attityder och föreställningar om judar bara för att de är judar.

Den andra bloggaren Sandelin tolkar är Jinge, sveriges mest lästa politiska blogg. Den text Sandelin använder för sin tolkning är i sin hand skriven av en annan person som ibland figurerar som gästskribent på bloggen Jinge. Den gästskribenten är Lasse Wilhelmson. Sandelin citerar dock inte någon av de bloggtexter som Wilhelmson skrivit utan citerar istället en kommentar som Wilhelmson skrev under ett blogginlägg av Jinge. Kommentaren av Wilhelmson lyder följande:
"Vi är alla palestinier.
Omvärlden är sionistiserad - inte bara Vita huset och Wall Street.
Snart kommer nästa steg i den planerade ekonomiska kraschen.
Och en ny false flag (som 911) för att motivera atombomber på Iran.
Det största problemet är att normala människor vägrar tro att denna monstruösa ondska kan vara ett uttryck för en intelligent planering av människor i syfte att förslava mänskligheten och berika en liten elit."
Min tolkning av kommentaren är att Wilhelmson pratar om en världskonspiration av en sionistisk elit, som har kontroll över Vita huset och Wall Street och planerade den nuvarande finanskrisen. Att det skulle vara en version av den antisemitiska myten om en global judisk konspiration à la världsregering är inte så svårt att tolka.

Wilhelmson har försökt att förklara vad han menar med sin sionistiska världskonspiration:
"jag menar, att diskutera den judiska lobbyn och den judiska dominansen på Wall Street, för att inte tala om alla judiska sionister i Vita Huset, är ju faktiskt högst relevant så som världen ser ut idag. Det innebär ju inte att man gör alla judar medskyldiga, lika lite som man gör alla italienare medskyldiga när man diskuterar den italienska maffian i USA."
Förvisso har den israeliska lobbyn i USA stark makt och influenser men man kan knappast prata om att den kontrollerar makten i USA. Att förvillas i konspirationsteorier är ett enkelt sätt att förklara varför västvärlden sviker människorna i Gaza genom att inte kraftigt kritisera staten Israels massaker och terror. Det är sympatiskt av Wilhelmson att säga att han inte ser alla judar medskyldiga till den sionistiska världskonspirationen, men det förändrar ändock inte att den tangerar en av de klassiska antisemitiska myterna om judar. Wilhelmsons kommentar är det exempel som Sandelin kommer längst i sina antisemitiska exempel. Men som jag ser det reser det ännu fler frågor i komplexiteten av starka Israeliska lobbygrupper, ett västerländskt stöd av staten Israel och de faktiska grymheter staten Israel begått och begår.

Sandelin hittar alltså ett exempel, en kommentar på en blogg, som kan tolkas som ett antisemitiskt uttryck. Men att av detta exempel dra guilt by association-argument är lite långsökt.

Bloggat: Svensson, Roya, GPF
Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant

måndag 19 januari 2009

Tre videor att rekomendera!







Det förvånar mig alltid hur det kan finnas människor som är beredda att försvara massmord och massakrer, som det staten Israel utfört i Gaza nu i några veckor. Vi är alla människor, och massakrer på människor kan aldrig försvaras. Palestinier är också människor! Glöm aldrig det.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant

Israeliska soldater vapenvägrar

Aftonbladets Kultursidor, som är de enda sidorna med kvalité, rapporterar att det blossat upp en proteströrelse inom den israeliska armén mot den folkrättsvidriga massakern av civila människor. För är det någon del av staten Israel som effektivt visar konsekvenserna av omänskliga handlingar så är det den påverkan den får på de israeliska soldaterna. Ty det är de som får obehandlad information om eländet, det är de som beordras mörda civila människor och demolera deras hem. Deras synfält är inte filtrerat av ockupationsmaktens mediapropaganda.

Så här säger organisationen Courage to Refuse (Mod att vägra), som består av israeliska officerare och soldater:
"Vi kan inte stå vid sidan av när hundratals civila slaktas av den israeliska armén. Det farligaste i detta ögonblick är den falska förhoppningen att denna typ av övervåld är ett sätt att stärka Israels säkerhet. Vi uppmanar därför de israeliska soldaterna att vägra delta i attacken mot Gaza."
Bloggat: Svensson

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

söndag 18 januari 2009

Var är de smugglade vapnen i Gaza?

Det är ett av centralförsvaret från staten Israels sida att mantra om att stoppa en omfattande smuggling av vapen in i Gaza. Det har till och med varit med som krav i Israels förslag till vapenvila. Enligt AB:
"Vapensmugglingen till Gaza ska stoppas genom mer samarbete och bättre gränsövervakning.
USA och Israel undertecknade på fredagen ett avtal som ska främja en vapenvila."
Nu har tydligen Hamas utlyst en vapenvila tillsammans med allierade stridande grupper i Gazaremsan. Detta i samband med att Israelisk militär avbröt sin eldgivning i natt.

Men ett problem som inte belysas av massmedia är det att de stora vapenarsenalerna från Iran, som påstås ha smugglats in genom Rafahtunnlarna, inte tycks ha använts en enda gång under det palestinska motståndet. Inga luftkanoner eller något effektivt anti-stridsvagnsvapen har använts mot den invaderande israeliska militären. Sådana som vi kunde se Hezbollah effektivt använda då Israel invaderade Libanon.

Men självklart förhåller det sig också på det sättet att palestinierna har rätt att försvara sig. Hur de skaffar sitt försvar är upp till dem, och det är märkligt hur den krigande parten i konflikten (Israel) får diktera i krav för vapenvila att palestinierna inte skall få tillgång till vapen att försvara sig. Det är ingen seriös krav för vapenvila, utan ett förberedande för slakt av ett försvarslöst folk.

I själva verket kan man inte prata om att Gazamassakern är ett krig. Ett krig förutsätter två krigande parter med betydande vapenarsenal och soldater, sådana medel har inte det palestinska motståndet. Vad det handlar om är helt enkelt en ensidig massaker från staten Israels sida.

I den nu utlysta "vapenvilan" fortgår Israels ockupation och blockad. Att detta nu svaras med raketskjutningar är inte något märkligt.


Media: DN, Sydsvenskan, SvD2
Bloggat: Jinge1, Jinge2, Hampus Eckerman, annarkia, Guero, Scaber Nestor, Anna Wester, Pissoffis
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
pingat på intressant

fredag 9 januari 2009

Fördöm attentaten mot judiska lokaler!

Det har skett attentat mot judiska lokaler i Sverige nu i samband med staten Israels övergrepp i Gaza. Vad staten Israel än gör så kan dess handlingar aldrig kopplas till judendomen eller judarna som kollektiv. Vad staten Israel gör, gör staten Israel.

Det finns en stor mängd av judar som är icke-troende, som kritiserar staten Israel, som inte har ett dugg med vad staten Israel nu håller på med, och har aldrig haft det heller. Det är just det som karakteriserar judarna och judendomen idag - nämligen en stor mängd skillnad sinsemellan vad gäller religion och åsikter.

Däremot är det fel av SvD att blanda ihop attentaten mot judiska lokalen med klotter på den Israeliska ambassaden, klottret på ambassaden är inte ett attentat mot judar eller judendom som kollektiv utan mot just staten Israel. Jonathan "liberalen-som-inte-vill-bli-kallad-liberal" Leman, som har en tendens att se antisemitism där den inte finns, tycker sig se en ökning av antisemitism bland bloggar i samband med Israels krig i Gaza, men misslyckas med att påvisa ett enda exempel. Vi skall väl helt enkelt ta han på orden. Men visst, jag kan tänka mig att diverse nazistiska bloggar har spridit sitt vanliga rasistiska hat, men hur många läser dem egentligen?

Anders Rönmark på Allehanda tycker att extremister från höger till vänster (SIC!) utnyttjar ilskan mot Israels övergrepp i Gaza för att sprida antisemitism. Att nazister gör det är ju ingen nyhet tyvärr. Att vissa grupper i demonstrationer mot Israels överträdelser skrikit antisemitiska slagord mot judar är tyvärr också ingen nyhet, men inte heller ett tecken på att "vänsterextremister" skulle ha skrikit dem. Både Leman och Rönmark misslyckas med att påvisa sina påståenden om att vänstern skulle ha någon del i en ökning av antisemitiska åsikter.

bloggat: Svensson, Pissoffis, annarkia
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
pingat på intressant

torsdag 8 januari 2009

Därför bör vi stödja motståndskampen mot staten Israel

Förutom de tidigare anledningarna jag tagit upp har en hel del vidrigheter uppdagats i den israeliska startade slakten i Gaza.
1) Hittills har 700 palestinier dödats varav hälften är kvinnor och barn och 3100 sårade av Israel i den senaste krigsoffensiven.

2) Internationella rödakorskommittén (ICRC) anklagade på torsdagen (2009-01-08) Israel för att bryta mot internationell rätt genom att underlåta att hjälpa skadade palestinier. Israeliska soldater skall även ha "uppmuntrat" hjälparbetare att inte hjälpa försvagade barn som låg vid sina döda mammor.

3) FN-medarbetare dödades av en israelisk stridsvagn när de var på väg i en konvoj mot gränsstationen Erez. Israel visste att de arbetade under FN-flagg och var neutrala, och även vart de var på väg. På grund av detta har UNRWA nu stoppat all sin verksamhet i Gaza.

4) Amnesty International anklagar både Israel och Hamas för att använda så kallade "mänskliga sköldar". Det har funnits en missuppfattning bland israelapologeter att denna metod endast använts av Hamas - och att det i sig skulle vara en anledning för Israel att terrorisera och döda människor i Gaza. Men nu visar det sig alltså att även Israel använder sig av palestinier som mänskliga sköldar. Det enda som kan få denna desperata och terroriserande vardag för palestinier att sluta är om staten Israel omedelbart slutar sin krigsföring, ockupation och terror.

5) Israelisk militär besköt en kolonn med läkare som var på väg ut ur Gaza.

6) Internationella journalistfederationen fördömer israeliska arméns attacker på fordon tydligt märkta "Press" och "TV", vilket hittills kostat två palestinska journalister livet.

7) Den israeliska armén sprängde en FN-markerad skola och dödade 40 människor.

8) FN meddelar att vad som sker nu i Gaza är en humanitär kris, där så mycket som över en miljon människor är utan el, och 250 000 människor utan rinnande vatten - en del för upp till sex dagar.

9) Israel vägrar journalister att komma in i Gaza. Varför kan man fråga sig, vad är de rädd för att journalister skall se? Men framför allt hur vidrigt är det inte mot människors rätt till yttrandefrihet?

10) Israel använder det grymma och kontroversiella vapnet vita fosforbomber.
Under denna humanitära kris passar israelapologeter på att göra sitt bästa för att försöka försvara de israeliska övertrampen. Den utmärkta bloggaren Hampus Eckerman rapporterar utförligen hur den amerikanska israel-lobbyn ADL (som anklagats för spioneri på amerikanska medborgare, inkl. fackföreningar och hjälporganisationer) skall börja samarbeta med YouTube. Andreas Malm skriver utmärkt på newsmill om perversa israelförsvarare:
"Centerpartisten Fredrick Federley har personligen skänkt pengar till den israeliska armén och beklagar nu att "Israel förväntas ge sjukvård, el, bensin, kunskap, teknik och administration till människor som vill utplåna dem. Vilka andra länder ställer vi krav på att förse aggressiva och hatiska element med dessa förnödenheter?" De en och en halv miljoner människorna som pressats samman i Gaza är alltså aggressiva och hatiska element - inte sårade barn, inte svårt cancersjuka, inte höggravida kvinnor - som saknar rätt till sjukvård, el, kunskap eller andra [...] En Carl Svanberg argumenterar för att Israel inte bör skona oskyldiga palestinier i Gaza och inte "ägna sig åt någon form av 'återhållsamhet'". "Det moraliska ansvaret för samtliga offer, civila eller inte, ligger uteslutande på" palestinierna och för övrigt är det "inte många som är oskyldiga i Gaza. De allra flesta palestinier i Gaza sympatiserar med de islamiska terrorister som ju startade detta krig mot Israel. De röstade ju till och med på dem. Därför har de rent moraliskt blod på sina händer." Därför - enbart för att de röstade på Hamas - förtjänar de allihop att dö."
Den passionerade vänsterhataren Claes Arvidsson på högermegafonen SvD låtsas fortfarande om att det skulle vara Hamas som är problemet i konflikten, när det är Hamas som är palestiniernas motståndsorganisation och den legitima demokratiskt valda aktören i Gaza. För Arvidsson verkar det som om det är rätt att utföra massmord bara för bekämpa en organisation som inte är terroriststämplad av FN, utan endast av USA och EU. Problemet är Israels krigsföring, konstanta brytningar av vapenvila, ockupation och massmord och massarresteringar av palestinier. Ledarsidan på Corren däremot visar en hänsynslös cynisk syn på den mänskliga tragedin som skett och sker i Gaza och tolkar 700 människoliv och över 3 000 sårade människor som en PR-seger för Hamas...


Bloggat: Roya, Svensson, Rawia, Hampus, Esbati, Erik Svensson
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

lördag 3 januari 2009

Per Gudmundson personifierar högerns verklighetsupfattning

Det finns en vattendelare som skiljer vänster och högerpolitik vad gäller synen på oroligheter i ett samhälle. Vänstern har av tradition att alltid undersöka och kritisera samhälliga fenomen, även inom sina egna led. Därmeot har den politiska högern av tradition svårt för att fråga: - "Varför?" Mycket på grund av den atomistiska fokuseringen på individen - en borgelighetens apologet vill inte veta kontexten kring en kriminell yttring, utan särskiljer själva yttringen och hävdar det personliga ansvaret.

För vänstern är inte bara det personliga ansvaret en tillfredsställande förklaring till varför det existerar oroligheter i ett samhälle. Även kontexten kring fenomenen är intressanta eftersom oroligheter har en tendens att påverkas av klassklyftorna. Ju mer skillnad som återfinns inom ett samhälles befolkning ju mer oroligheter yttras. Känsla av gemenskap har alltså en betydande faktor.

SvD:s Per Gudmundson skriver i en ledarartikel att de oroligheter vi på sistone fått se bland våra invandrartäta förorter endast är yttringar av bråkmakare - som utnyttjar tillfälligheter. Genom en sådan förenklad förklaring personifierar Gudmundson högerns atomistiska syn på verkligheten. Genom en infantil reaktion på vetenskaplig forskning av oroligheternas sociala kontext varnar Gudmundson om "förståsigpåare". Okunniga har aldrig gillat kunniga.

Det är inte heller konstigt att Gudmundsons förenklade bråkmakarteori får stöd från rasister(Knuff), som tar tillfället att kasta ogrundade anklagelser mot invandringen. Gudmundsons teori öppnar ju effektivt upp möjligheten att kritisera de invandrare som deltar i oroligheterna. Personfokus föder därav irrationella fenomen som rasism, när det egentligen handlar om ett djupare socialt problem. Därav är det inte helt fel att påstå att det inte är något konstigt att just den politiska högern haft så många rasistiska yttringar genom historien.


Bloggat: Svensson, Röda Malmö, Peter Karlberg, Badlands, Johan Persson
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Pingat på intressant

Dick Erixons problem med siffror

Bloggaren Utsikt från Höjden uppmärksammar hur Erixon i sitt ständiga försvar av högerns klasskamp för ökade klasskillnader snubblar på sina egna siffror.

Erixon reagerar på att en socialdemokrat kritiserat regeringens cyniska skattesänkningar (smest sänkning till de rika) med att leverera en lista på hur mycket procent som sänks. Erixon påstår därav att de som får mest skattesänkning är de som tjänar minst.
Den som har 8.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 7,6 procent.
Den som har 12.500 kr/mån i lön får sänkt skatt med 6,1 procent.
Den som har 16.500 kr/mån i lön får sänkt skatt med 5,9 procent.
Den som har 21.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 5,7 procent.
Den som har 25.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 5,6 procent.
Den som har 30.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 5,1 procent.
Den som har 33,000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 4,5 procent.
Den som har 38.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 4,0 procent.
Den som har 50.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 3,0 procent.
Den som har 100.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1,5 procent.
Men procent är inte detsamma som de pengar man får i verkligheten. Istället visar verkligheten om man räknar ut procenten att rikast får mer i skattesänkning.
Den som har 8.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 608 kronor
Den som har 12.500 kr/mån i lön får sänkt skatt med 762,5 kronor
Den som har 16.500 kr/mån i lön får sänkt skatt med 973,5 kronor
Den som har 21.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1197 kronor
Den som har 25.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1400 kronor
Den som har 30.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1530 kronor
Den som har 33,000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1485 kronor
Den som har 38.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1520 kronor
Den som har 50.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1500 kronor
Den som har 100.000 kr/mån i lön får sänkt skatt med 1500 kronor
Erixons cyniska verklighetsuppfattning tar ännu ett steg till total eskapism. Cyniker, hand i hand, i sin kamp mot förnuft och upplysning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Pingat på intressant

fredag 2 januari 2009

400 massakerade i Kongo

Bloggaren Paolo Pissoffis uppmärksammar mig om en ohygglig massaker som utförts under julhelgen i den Demokratiska Republiken av Kongo. Upp till 400 människor slaktades av rebellgruppen LRA (Herrens motståndsarmé), och människor fick sina läppar avskurna för att inte kritisera Herrens motståndsarmé.

SvD:
"Dödsoffren i sektgerillan LRA:s framfart i Kongo uppges nu överstiga 400. Bland annat ska besökare vid en katolsk julkonsert ha slaktats av drogade krigare. Men gerillan avfärdar de bloddrypande rapporterna som ugandisk propaganda.

I skuggan av Gazakriget strömmar rapporterna in om den senaste tidens osannolika grymheter i det kaotiska nordöstra Kongo-Kinshasa. Biståndsorganisationen Caritas höjde på tisdagen det beräknade antalet civila dödsoffer där LRA, Herrens motståndsarmé, drar fram till det dubbla, "över 400"."
Med den terror Israel har släppt lös på hundratusentals med människor och lika mycket döda som rapporteras i Kongo har denna julhelg blivit en särskild blodig helg.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant

Därför måste fri- & rättsinnade kritisera staten Israel

1) Israel ockuperar fortfarande Gaza. Den Israeliska ockupationen av Gaza bröts inte år 2005, utan fortsatte genom kontroll av gränserna, flygplatsen och vattenledningarna. Samtidigt som den Israeliska militären utförde kontinuerliga räder och mord inne i Gaza.

2) I två år, sedan år 2006, har Israel blockerat Gaza. Detta har lett till att befolkningen i Gaza befunnit sig till gränsen vid svält, och har varit utan livsnödvändigheter som mat- och värmeolja och basmediciner. Gaza har alltså varit en kontinuerlig humanitär katastrof sedan två år tillbaka.

3) Hamas har inte utfört en oprovocerad attack under vapenvilan. Tvärtom är det Hamas som respekterade vapenvilan, förutom de gånger Israel utförde massiva offensiver mot västbanken. Vapenvilan bröts när Israel under de senaste två månaderna mördade ett antal palestinier, vilket Hamas sedan svarade på. Alltså, tvärtemot vad Israel försöker propagera för sin nuvarande terror har Hamas inte utfört någon oprovocerad attack under hela perioden för vanpenvilan.

4) Israel följde inte några av sina åtaganden under vapenvilan, som att stoppa sin blockad av Gaza och låta livsnödvändig humanitär hjälp komma in i Gaza. Till skillnad från det vanliga med 450 stycken lastbilar över gränsen per dag lät Israel bara 80 lastbilar komma igenom gränsen per dag. Vilket har lett till att nära 300 människor dött i brist på medicin under perioden för "vapenvilan".

5) Under fredsamtalen (the Annapolis Peace Process) har Israel fortsatt och intensifierat sin ockupation av västbanken. Under förra året ökade ockupations-bosättningarna och nära 5 000 palestinier arresterades, 546 palestinier mördats varav 76 barn. Allt detta före den pågående terrorn som kommer att drastiskt öka siffrorna.

6) Det rapporteras för tillfället att 423 dödats och 2200 är sårade under den senaste Israeliska offensiven. Åtminstone 62 stycken är kvinnor och barn, men även civila män har dött men FN meddelar att de inte räknar männen. Israellobbyisten Nathan Shachar ljuger om FN siffrorna i Dagens Nyheter.

7) Läkare rapporterar att 12 stycken ambulanser bombats av Israelisk militär. Gaza har 58 ambulanser men bara 29 av dem fungerar idag.

8)
Israelisk flygbomber har inte bara träffat militära anläggningar, utan även många civila inkluderat sjukhus, universitet, polisstationer och moskéer.

9) Den första överraskningsattacken från Israels flygvapen begicks under den tiden barnen slutat skolan och befann sig på gatorna.

Den mänskliga historien är fylld med horribla exempel av människor som plågar och förtrycker andra människor. Alla exempel som upprör och fått människor idag att reflektera och ta ställning, antingen för eller emot förtryckarna - herrarna. Staten Israel sitter på en sådan härskarposition gentemot den palestinska folket. Och självklart återfinns även kritiker mot statens terror och internationella förbrytelser, precis som det finns apologeter för terrorn.

Israelpologeterna i Sverige råkar, av en händelse, vara positionerade vänsterhatare. I sitt irrationella hat mot allt som kan tänkas vara politiskt vänster finner alltid mörkerfascister, stockkonservativa, neokonservativa till libertarianer en gemensam nämnare - det vi annars brukar kalla den politiska högerns irrationella kommunistskräck. Själva tanken om jämlika människor skrämmer och omtumlar kälkborgaren. Något som är viktigt att påpeka dock är att intellektuella och hederliga personer faktiskt existerar även inom den politiska högern - om än dock icke hos mörkermännen per definition.

Jag vill alltså hävda att det pubertala försvaret för staten Israels terror vi kunnat läsa från diverse högerbloggar och åsiktskolumner är blott en ryggmärgsreflex för att positionera sig i motsatts till den politiska vänstern. För egentligen finns det ju ingen rationell anledning att försvara massmord, ockupation, rasism, Berlinmur, krig och kontinuerlig terror av ett helt folkslag. Försök har givetvis gjorts, exempelvis att försöka rättfärdiga mördandet av civila och bombandet av civila byggnader med "rapporter" om att Hamasmedlemmar klätt ut sig till civila - som om det skulle rättfärdiga över huvudtaget.

I själva verket är högern, med sitt näst intill kollektiva försvar av dessa mänskliga övertramp, ett stort underkännande av den som en seriös politisk strömmning. Precis som stalinismen var oseriös i sin dogmatiska apologetik av terror och invasioner på sin tid. Skillnaden är att vi här har en gigantisk röra av högerideologier i en enda massa vilket ställer allvarliga frågor om hur högern i Sverige egentligen mår. Är det en pågående självdödande hybris som infekterat den europeiska högern? Vart har den intellektuella reflektionen tagit vägen? Vart har de mänskliga värdena tagit vägen?


Ett särskilt tack till Hampus Eckerman och Rawia Morra för information och källor. Övriga källor: The Huffington Post

Bloggat: Svensson, Jinge, Esbati, Björn Nilsson, Pissoffis, Röda Malmö
Media: SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, AB
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pingat på intressant
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com