Sidor

söndag 27 december 2009

DN-Kulturs syn på marxism

DN-kultur har nu någon vecka haft ett slags tema om religion där Torbjörn Elensky recenserar Robert Wrights ”The Evolution of God. The Origins of Our Beliefs”. Elensky påstår i artikeln att:
"Man behöver inte vara marxist för att inse att maktbalans och ekonomiska relationer är absolut grundläggande för vilken form och funktion religionen kommer att ta sig. Helt omarxistisk är dock insikten att religionen också är en grundval för de mänskliga relationerna, inbegripet handel och politik, och att dynamiken mellan makt och tro omöjliggör renodlandet av det ena eller det andra."
Det märks att Elensky har en förvriden uppfattning om vad "marxism" skulle vara, antagligen är han övertygad om att det är någon vulgär ekonomism á la deterministisk materialism. Inget kunde dock vara mer fel, ty marxism är först och främst en dialektisk metod och omöjliggör vulgärmaterialism som sådan. Basen determinerar inte överbyggnaden enligt dialektiskt tänkande, utan existerar i en dialogisk växelverkan. För en marxist vore det omöjligt att förneka religioners betydelse, detsamma för andra hegemonier.

Men för det behöver man ju inte som ansvarsfull radikal vända sig till bibeln för att prata om existentiella frågor:
"Eagleton menar att en del av svaret ryms i vänsterns oförmåga att tala om mänsklighetens existentiella frågor, om död, lidande, kärlek, mening, gemenskap. I den mån en radikal politik handlar om universell rättvisa och mänsklig frigörelse har vänstern enligt Eagleton helt enkelt inte råd att undvara Bibeln."
Dessa frågor har en radikal vänster en tillräcklig tradition att hänvisa till än att behöva ta till sig evangelierna.


Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 26 december 2009

Julfilm - Animerat mästerverk från sovjet

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Var Sovjetunionen kapitalistisk? del 3


Övergångssamhället är genom den "socialistiska" (eller vad man nu vill kalla den) planekonomin kristalliserad i sin icke-kapitalistiska ekonomi, i just att den övergått från varulagen om profitmaximering genom konkurrens, till ett system utan incitament för profitmaximering. Det är i själva undergrävandet, eller avskaffandet, av varuekonomins grundkategorier som är argumentet för planekonomin.

Just Sovjetunionen kan, trots sin stalinistiska kontrarevolutionära utveckling, tas som ett reellt exempel på en icke-kapitalistisk ekonomi, som förklarar varför Sovjetunionen kunde utmana den kapitalistiska världen vad gäller industrialisering och utveckling. Det stalinistiska förtrycket lyckades dock till slut kväsa den revolutionära glöden och rämna systemet till intet, men som exempel är den intressant för att påtala möjligheten att upprätthålla en väl fungerande ekonomiskt system utifrån en gemensam ekonomi fritt från konkurrens och profitmaximering.

En del kritik från vänstern går dock ut på att förklara sovjetunionen som ett kapitalistiskt eller statskapitalistiskt samhälle med tanke på att det existerade kapitalistiska rester som lön och pris, men också att företag ingick i ett så kallat kontraktsystem. Förekomsten av lön och pris är dock inte kategorier som statuerar ett kapitalistiskt samhälle vilket jag tidigare har påvisat i denna serie blogginlägg.

Hur såg då det sovjetiska kontraktsystemet ut? De direkta kontrakten mellan tillverkningsföretag och bransch infördes på den 18:e partikongressen 1941, vilket mycket riktigt ledde till en tävlan om överenskommelser som kringgick planen (bland annat undvek de planens krav på distribution). För att lösa detta införde ministerrådet år 1949 s.k. övergripande kontrakt (årliga och obligatoriska) som företagskontrakten måste följa inom ramarna. År 1965 reformerades kontraktssystemet som ökade företagens frihet att bestämma över detaljer i avtalen, men fortfarande:

- var företagen tvungna att rätta sig efter planen (alla överordnade planer inkl. gosplan). De friheter företagen hade handlade om leveransdatum, förpackningar etc.

- bestämde planen produkternas kvalitet, priser, destination, kvantitet.

- hade planen mer befogenheter kring viktiga produkter vad gällde just kontraktssystem och förhandlingar.

- hade planen rätt att upphäva eller ändra kontrakten.

- existerade en planmyndighet (Arbitrazj) som hade till uppgift att kontrollera att kontrakten följde planen.

- var de kontrakt som inte följde planens pris, leverans och kvalité inte bindande, och företaget riskerade rättsliga åtgärder. Dessa åtgärder skärptes 1967.

Ergo: de sovjetiska företagen hade aldrig en funktion som autonoma företag som själva kunde bestämma pris och kvalité. Vilket gör att vi landar i en analys som Harvard-ekonomen Martin Spechler formulerat ganska bra:
"Det sovjetiska kontraktssystemets funktionssätt och de grundläggande principerna för dess tillämpning visar att det är utformat för att befordra planen och inte någon sorts socialistisk fri företagsamhet. Den decentralisation av valmöjligheter, som kan tillåtas företaget, är ett medel för att främja ändamål, vilka fastställs centralt"
Sovjetföretagen kunde helt enkelt inte vara kapitalistiska, eftersom de inte kunde konkurrera med varandra, eftersom pris, kvalité och leverans kontrollerades och bestämdes av planen - inte av de enskilda företagen. Upprättandet av kontrakten var för att skapa en direkt kontakt mellan producent och konsument (ex: bättre varusortering), och därigenom förhindra en övercentraliserad rigiditet. Någon marknad existerade inte heller, eftersom det förutsätter viss frihet för säljare och köpare och fria priser som reagerar på konsumtionen.


Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Vad menar Katrine Kielos?, Anders_S skriver Hur många muslimer finns det i Sverige?, kimmuller skriver Röster om Tillsammans, Kaj Raving skriver Arbetarna beredda att ta strid mot inhyrd arbetskraft, Johan Frick skriver Det ärliga svaret

lördag 19 december 2009

Endast socialistisk revolution kan stoppa miljöförstöringen

Långt före klimatmötet i Köpenhamn stod det klart att världens ledare inte skulle kunna komma fram till något konkret för att stoppa den globala miljöförstörelsen. Därför kom det inte med en överraskning att den förhastade överenskommelse som till slut lyckades formuleras på sista dagen var ett totalt fiasko. Miljörörelsen instämmer i kritiken och kallar det skamligt:
"– Systemet har visat sitt rätta ansikte. Vi är inte en del av det och vi måste forma vår rörelse, så att vi nästa år, på nästa klimatmöte i Mexiko, kan presentera lösningar, sade Fernando Ausin från Mexiko."
Problemet ligger i att den globala miljöförstörelsen är direkt kopplad till den kapitalistiska tillväxthysterin med ett enögt fokus på profitmaximering. Marknaden kan som ekonomisk faktor i sådan kontext aldrig bli ett botemedel, ty kapitallogiken gör att profiten i sig blir målet, inte våra eller miljöns behov. Själva funktionen av den kapitalistiska profitmaximeringen gör att den av nödvändighet är kortsiktig, den har helt enkelt inte lyxen att tänka långsiktigt vilket kräver för att ekonomin skall fasas samman med miljöns förutsättningar. Vår globala kapitalistiska ekonomi, som består av monopolistiska multinationella företag och väldiga imperialistiska stater som styr världen, måste överkommas för att dess inneboende problem skall överkommas. Vår globala ekonomi måste helt enkelt överge kapitalismen med sin enögda kapitallogik, som är så förödande för mänskligheten och allt annat liv på vår jord.

Förbundet för Femte Internationalen formulerar det så här:
"Alla vet att det är fullständigt omöjligt att garantera rörlighet och transporter med rimlig bekvämlighet för världens befolkning genom individuella bilar. Men det skulle kunna bli möjligt, och det är möjligt, genom en massiv investering och förbättring av offentliga transporter. Det som behövs är inte bilföretagens shower utan expropriering av de stora tillverkarna av bilar, lastbilar, flygplan, stål och energi och förstatligande under arbetarkontroll. Det skulle kräva en plan som kontrolleras av arbetarna och konsumenterna.

Det är sådana åtgärder som krävs för att omorganisera världens ekonomier för att omorganisera produktion och utbyte. Om sådana åtgärder ska kunna genomföras måste produktionsmedlen, den här planetens rikedomar, tas ur de rikas händer och kontrolleras av de som arbetar i företagen och med jorden."
Erik Svensson uppmärksammar Venezuelas president Hugo Chavez fantastiska uppträdande under klimatmötet i Köpenhamn. Till skillnad från de andra makthavarna visade Chavez solidaritet med demonstranterna och kritiserade den danska polisens övervåld, samtidigt som han visade förstånd nog att påvisa att det verkliga avskaffandet av miljöförstörelsen börjar med avskaffandet av det kapitalistiska systemet. När Chavez kom till Danmark talade han på flygplatsen:
"Vi ska inte byta klimat utan systemet. Bara så kan vi börja att rädda livet på planeten.
Kapitalismen hotar mänsklighetens överlevnad. Man skulle kunna säga att ett spöke går igenom Köpenhamn, och rör sig i tystnad i denna sal, det är ett skrämmande spöke som vi kallar för kapitalismen. Därför manar jag till att fortsätta vår kamp mot kapitalismen."
Här är några filmer när Chavez håller tal:
Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Ischias del II, Anders_S skriver Vad man borde gjort i Trollhättan, kamratwot skriver Precis vad ni ville., jesper skriver Äntligen!..

Bra Ung Vänster! Men partiet fortfarande tyst

Ung vänster, men framförallt vänsterpartiet har varit skamset tysta i kontexten kring den danska lymmel-lagen. Ingen kritik, och inga kommentarer om när dansk polis massarresterade 1 000 fredliga och oskyldiga demonstranter i Köpenhamn förra lördagen. Dessa demonstranter tvingades sedan till tortyrliknande situationer, och det finns massvis av vittnesrapporter, samt offentliga protester från det danska journalistförbundet. Det var nämligen inte bara vanliga människor som ville demonstrera som utsattes av polisvåld, utan även journalister.

Vänsterpartiet har antagligen av populistisk rädsla lagt locket på, vägrandes att kommentera lymmel-lagens reella upphävande av demonstrationsrätten och FN:s mänskliga rättigheter. Varför? Samma tysthet följdes vid polisvåldet vid Göteborgsdemonstrationerna år 2001, då polisen drog automatvapen, misshandlade och inspärrade oskyldiga människor. För att inte tala om de av Erik Wijk granskade politiska domarna som följde, domar som i praktiken upphävde det svenska rättssystemet. Rädslan att kritisera en fascistering av poliskåren i landet vägde upp för att inte stöta sig med en reaktionär opinion uppblossad av en sensationsjournalism. Och nu upprepas tystheten när samma sak händer i grannlandet mot svenska och danska medborgare.

Västeuropa är på väg mot en totalitär framtid på många fronter där polisrepressionen är bara en del av utvecklingen, och Sveriges största vänsterparti är helt lamslaget. Ett typexempel är när vänsterpartisten Jens Holm skall reflektera över Klimatmötet i Köpenhamn och totalt utesluter någon kommentar om massdemonstrationerna och de odemokratiska massarresteringarna av demonstranter. Därför är det glädjande att se att enskilda medlemmar i partiets ungdomsförbund tar saker i egna händer och aktivt protesterar den danska lymmel-lagen:
"Fyra representanter för Ung Vänster tog sig vid 11.20 idag in på det danska konsulatet i Landskrona med syftet att preventivt gripa personalen. Den danska konsuln, Jens Basse, låste in sig i ett rum och tillkallade polis."
Glädjande nog har vänsterpartisten Esbati i alla fall uppmärksammat denna händelse. Självfallet handlade det inte om att på riktigt gripa den danska personalen i "preventivt" syfte, utan om att symboliskt protestera mot den nya polislag som ger polisen rätt att utföra arrestering av folk utan anledning upp till 12 timmar:
"Väl inne genomfördes inte gripandet utan de fyra läste i stället upp en text riktad mot den danska polisens agerande vid demonstrationerna i samband med klimatmötet i Köpenhamn. Den danska konsuln ville inte lyssna utan låste istället in sig i ett intilliggande rum där han tillkallade polisen."
De rättegångar mot aktivister och poliser efter Göteborgsdemonstrationerna år 2001, som visat sig vara politiska och inte riktiga rättegångar, har i praktiken gett den svenska polisen rätt att utföra liknande arresteringar som den danska polisen nu fått formell laglig rätt att göra. Sverige har alltså också en "lymmel-lag" i praktiken. Anders Svensson förklarar:
"Detta på grund av den dom som frikände Håkan Jaldung för ingreppet mot Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg år 2001. Vid ingreppet frihetsberövades över 700 personer genom att stänga sin på skolan. Senare omhändertogs mer än hälften av dessa och sattes i bussar. Endast en handfull av dessa aktivister dömdes senare som skyldiga till brott och det var för brott som begicks när polisen omringade skolan på morgonen eller när polisen senare på dagen stormade skolan. Dvs brott som inte hade begåtts om inte polisen agerat på det sätt som man gjorde.

Polischefen Håkan Jaldung stämdes för åtgärden att omhänderta och stänga in så många människor, men frikändes både i tingsrätten och hovrätten. Dvs preventiva massingripanden har i praktiken blivit helt lagliga i Sverige och man behöver alltså inte ha någon ny lagstiftning för att göra det som danska polisen gör med hjälp av den så kallade lymmellagstiftningen (lymmelpaketet)."
Fascisteringen av västeuropa är alltså ett faktum även i Sverige. Detta tillsammans med STASI-lagar som gör det möjligt för statsmakten att övervaka medborgarnas elektroniska kommunikation. Sakta men säkert avvecklas de medborgerliga fri- & rättigheterna i västeuropa, samtidigt som våra statsmakter slår sig på brösten över sin "demokratiska" förträfflighet och hur den tvingar oss att kriga och ockupera främmande länder. Inför detta påtagliga hot befinner sig tyvärr Vänsterpartiet som ett menlöst medlöparparti.


Bloggat: Svensson, Röda Lund1, 2, Proletärbella,
Media: SvD

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

torsdag 17 december 2009

Jan Björklund har lyssnat på vänstern

Vänsterpartiets krav på behöriga lärare skall nu infrias av majoren Björklund, kanske det enda positiva Björklund gjort för skolan under sin ministerpost. Men det är fortfarande otillräckligt, ty varför skall inte samma behörighetskrav gälla även för modersmåls- och yrkeslärare? Riskerar inte detta splittra upp lärare i "professionella" och icke-"professionella". Självklart skall behörighetskravet gälla för alla, och visst är det beklagligt att Björklund missat detta.

Även om Jan Björklund har lyssnat (lite) på vänstern vad gäller behörighetskrav, så vore inte Björklund just major Björklund om han inte svingade med den repressiva piskan i en borgerlig klasskamp. Varför saknas det fortfarande pengar för att stärka elevhälsan? Varför ger regeringen skolor möjligheten att kräva avgifter för skolverksamhet? Och varför har inte regeringen gjort någonting åt den försämring som skett på möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid? Allt detta kommer att ytterligare försvåra de ökande klasskillnaderna i landet.

Och vad är det här med att skriftligt bedöma 6 åringar? Införandet av försittning?Wtf? Att Björklund inte är insatt i den pedagogiska vetenskapen är tydligt, med tanke på ensidig fokusering på regler och betyg. Med piska skapar man inte någon motivation, eller demokratiska medborgare.


Bloggat: Annarkia, Veronica Palm,
Media: SvD, AB

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag 16 december 2009

Polisvåldet eskalerar i Danmark - västeuropa blir fascistiskt

Nu har vi alltså ännu en gång fått det bekräftat att polismakten i västeuropa successivt tar till sig våld och förtryckarmetoder gentemot politiska demonstrationer. Under helgen riktade den danska polismakten övervåld i form av misshandel och tortyrliknande metoder, både under lördagens och söndagens massdemonstrationer. Detta är möjligt pga den nya polislag som införts i Danmark som ger polisen rätt att arrestera folk i 12 timmar utan anledning. En lag som omkullkastar FN:s mänskliga rättigheter och demonstrationsrätten. Ett tecken bland många att västeuropa för var dag som går utvecklas mot en fascistisk framtid, och borgerligheten står lika medvetna inför fascisteringen som fågelholkar. Historien upprepas.

Igår satt socialdemokraten Widar Andersson i SVT:s morgonsoffa och menade att samma fascistlag bör införas i Sverige. Om socialdemokraterna var ett demokratiskt anständigt parti borde den snubben genast slängas ut ur partiet, men tyvärr är det ju inte första gången vi sett socialdemokrater brytit mot grundläggande mänskliga rättigheter (minns IB- & Sjukhusskandalen där människor olagligt åsiktsregistrerades). Snubben menar på allvar att fascistlagen, som ger polisen rätt att arrestera vem som helst utan anledning, är ett rimligt pris för att han skall känna sig trygg på fotbollsmatcher. Snacka om att ha skev syn på vad som väger tyngst. Människorättsorganisationer som Amnesty protesterar mot lagen, men nyttiga idioter som Widar Andersson sitter som en fågelholk i soffan.

Aftonbladet:
"Flera av de gripna blev placerade av polisen på asfalten i väntan på att bli förda till det tillfälliga häktet i Valby som demonstranterna kallar "klimatfängelset". Många hade ont i lederna av kyla och några av de som hade blivit nekade att gå på toaletten kissade på sig, skriver tidningen Berlingske.

Chefspolisinspektör Per Larsen säger till tidningen att han beklagar om några oskyldiga har "dragits med" i massgripandet, men att det var nödvändigt med en snabb och konsekvent insats."
Chefsgrisen Per Larsen påstod att "några ockyldiga" drogs med i det snabba och "konsekventa" massgripandet. I själva verket var samtliga av de som drogs med i massgripandet oskyldiga, och släpptes dagen efter. Alltså cirka 1 000 oskylda människor tvingades ner på marken i timmar utan möjlighet att gå på toaletten eller få vatten, det rapporteras att folk kissade på sig, svimmade och spydde, för att sedan föras till fängelse.

Vittnesrapport 1:
"Några av oss fick sitta bakbundna på asfalten i 4-5 timmar i minusgrader. Det var svinkallt, folk spydde och pissa på sig eftersom ingen fick gå på toa. Nån svimmade men fick ligga kvar. Jag slussades in i en buss där jag satt 2 timmar, fortf. inget vatten eller toa trots att folk var desperata och bad om det. De som var högljudast släpades ut och var borta5 min, kom tillbaks och var knäpptysta. De som pissa på sig blev utsläpade och fick ett knä i ryggen och folk ligga kvar på asfalten. Därefter satt jag runt 9 timmar i deras små jävla burar, runt 10-14 personer i varje som var runt 8-10m2.

De gick in då och då med pepparspray och släpade ut enskilda. De tog även alla filtar, liggunderlag och bänkar som straff för att folk protesterade, varav vi fick sitta på asfalten. Ibland gick de runt med hundar runt burarna för att skrämma folk. Folk höll dock ihop väldigt bra och det var rätt schysst stämning, trots omständigheterna."

Vittnesrapport 2 (RS-Göteborg):
"Mitt i demonstrationen attackerar polisen oprovocerat från två håll. I mitten av polisens avspärrningar hamnar omkring 500 personer [...] I timmar fick vi sitta på den kalla marken. I samma oergonomiska ställning, ingen fick röra sig. De som la sig på sidan i smärta tillrättavisades av polisen, ofta på ett brutalt sätt. Vissa svimmar, en förs bort i ambulans. En medlem i Rättvisepartiet Socialisterna får en astmaattack då hon inte kan ta fram sin medicin ur väskan. Efter närmare tre timmar har flera som bett om toalett kissat på sig. Smärtan i handleder och axlar var fruktansvärd.

Efter tre timmar hämtades vi i bussar, vissa i stora lokaltrafikbussar själv sattes jag i en liten polisbuss tillsammans med 9 studenter från Norge och Tyskland. Plötsligt stannar polisbussen utanför en lagerlokal. Vi förs in och sätts i samma plågsamma ställning på betonggolvet, hundratals sitter redan där när vi anländer, alla fortfarande med bakbundna händer. Vi förvägras fortfarande toalettbesök och provocerande går polisen runt och videofilmar och fotar oss.

Plötsligt hörs talkörer från rummet brevid, det är demonstranter som låsts in i burar och ropar ”Let us go, let us go” och ”no justice no peace fuck the police”. Snabbt höjs moralen och talkörerna verkligen ekar då hundratals stämmer i inne i lagerlokalen. Vi förvägras vatten och rummet fylls upp allt mer. Nu börjar några få gå på toaletten. En och en plockas demonstranter ut för att slumpmässigt släppas eller låsas in i burarna. Själv släpptes jag vid 23.30. Då buntbanden klipptes av var det svårt att röra armarna, det var svårt att gå. Att få sitta så länge som 7 timmar i samma ställning måste klassas som tortyr."
Polisen skall också ha slagit, pepparsprejat och förstört utrustning för journalister: "
»De er unødvendigt voldsomme, når de smider os væk. Derudover virker det ofte som om, at de simpelthen ikke ønsker, at vi er der, og vil have os længere væk, end det er nødvendigt«, siger fotograf Mads Nissen, Berlingske Tidende.[...]»Man kan nærmest få fornemmelsen af, at der er noget vi ikke må se, som i går under masseanholdelsen, da folk begyndte at dratte om og sad i deres egen urin og frøs. Det har vi som presse en forpligtelse til at dække, men mulighederne var meget begrænsede«, siger Mads Nissen.[...]»Man kan lige så godt glemme at komme ind bag politiafspæringer. Vi har ingen som helst rettigheder overhovedet, og de forsøger aktivt at forhindre os i at tage billeder«, siger Berlingske-fotografen.[...]»Det næste, jeg oplever, er et hårdt slag i halsen fra en af betjentene. Den anden fotograf får et knæ i skridtet«, siger Tobias Selnæs Markussen."
Det danska journalistförbundet protesterar:
"Dansk Journalistforbund kræver et møde med Københavns politidirektør.

Det sker, efter at flere fotografer og journalister er blevet udsat for chikane og sågar vold fra betjentenes side, når de forsøger at dække klima-demonstrationerne og affødte anholdelser. [Läs mer om polisens övergrepp på journalister här på svenska]"

Två Luleåtjejer berättar i SR:
"Tjejerna berättar att polisen började bakbinda dem med så kallade kattstrypare och satte kvinnor och män i var sitt led, tätt efter varandra direkt på den kalla marken.Vi får inte veta våra rättigheter, varför vi är gripna eller hur länge vi ska sitta där. Efter 4-5 timmar stoppar de in folk i bussar och kör oss till en polisstation där en del sätts i burar och andra i en lagerlokal. Själva fick de sitta kvar i bussarna. Jag satt gripen i sju timmar och fick aldrig veta varför och jag fick inte veta mina rättigheter, fortsätter Carolina Löf. Vi fick varken dricka eller äta mat och inte ringa till våra familjer och berätta, vi blev verkligen behandlade som boskap." [Läs mer om de Luleåbor som blev torterade av polisen]
Vittnesrapport från Bohuslänningen:
"I tre timmar fick vi sitta på asfalten. I långa rader, sida vid sida. Det var jättekallt och vi fick inte röra oss. Hela tiden var vi omringade av poliser och hundar. Det var riktigt obehagligt. [...] Dom band händerna med buntband, berättar Clara. Någon svimmade och jag såg en kille som fick något slags sjukdomsanfall. Vi tvingades sitta helt stilla.Poliserna var jätteotrevliga. Och ingen visste egentligen varför de gripit oss. Vi hade ju inte gjort något."
Vittnesrapport från SR-P3:
"Vi tvingades ner i väldigt plågsamma och förnedrande ställningar. Bakbundna, med handfängsel. Det var ren tortyr. Polisen förvägrade folk att gå på toaletten. Flera bönade och bad om att få gå på toaletten i en till två timmar och kissade på sig helt enkelt, i decemberkylan och fick sitta kvar"
Någon lyckades filma hur de oskyldiga demonstranterna tvingats bli bakbundna sittandes på betonggolv:

Under söndagen fortsatte polisens godtyckliga massarresterande av fullt lagliga demonstrationer, enligt SvD:
"Det är lite galet det här. Det är en laglig demonstration och de griper folk helt utan anledning. Det är inte okej, säger Nina Restorff, en av demonstranterna på plats. Polisens mediecenter uppgav senare att uppskattningsvis 200 personer gripits."[Läs mer i GP och DN]
På måndagen fortsatte massdemonstrationer i Köpenhamn för att kritisera Europas repressiva flyktingpolitik, och liksom förra dagarna mötte polisen den fredliga och legitima demonstrationen med våld och arresteringar, dock inga massarresteringar som tidigare. I går natt stormade polisen en fredlig fest utan någon politisk organisering i Christiania med påfallande massarresteringar upp mot 200 personer. Och p.g.a. polisens våldsamma metoder blev en fredlig fest i Christiania förvandlat till våldsamma drabbningar där folk drastiskt och fullt förståeligt försökte försvara sig själva från polisen. Det är alltså klart att den danska polisens övergrepp mot människors grundläggande friheter och rättigheter inte var någon enstaka händelse under lördagens historiska massarrestering av oskyldiga. Och att det inte bara handlade om övergrepp mot demonstranter utan även mot journalister. Det är inget undantag, utan en fascistisk tendens i västeuropa som allt mer blir repressiv och tummar på demokratiska friheter och rättigheter.

Ni som aktivt vill stödja offren av polisvåldet och godtyckliga massarresteringar kan medverka i fackeltåg kl. 18 idag (den 16:e), samling på Norrmalmstorg, sedan avmarsch till danska ambassaden (Jakobs Torg 1, vid Kungsträdgården).


Pingat på intressant
Bloggat: Röda Lund1, 2, 3, Erik Svensson, Röda Malmö, Proletärbella, Kildén & Åsman
Mer rapporter om tortyr: 6 timmar av tortyr

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

måndag 14 december 2009

Vad är stalinism? 2.0 (Rudolf Bahro)
Den oppositionelle DDR-kommunisten Rudolf Bahro har levererat ett antal analyser/föreläsningar om DDR:s arbetsdelning och dess förtryckande konsekvenser. Bahro är enligt min mening svagare på den ekonomiska klassanalysen av det stalinistiska fenomenet, men bidrar å andra sidan briljanta analyser av stalinismens utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där han landar i en slutsats att det stalinistiska systemet måste avvecklas genom en kulturrevolution som upphäver den hierarkiska och sekteristiska ordningen. Lärdomar från stalinismen har bland annat poängterat vikten av att övergångsamhället innebär en kontinuerlig ökning (inte minskning) av individens fria personlighet. Som Bahro kritiserar stalinismen borde:
"ingen människa längre förvandlas till funktionen av en bestämd, avgränsad och underordnad syssla. All monopolisering av aktiviteter som gynnar den personliga utvecklingen måste bort om dess följd - den förutbestämda underutvecklingen av andra personer - ska kunna övervinnas, och därmed den sista formen av utsugning."

Stalinismen är enligt Bahro ett system som förvandlar människan till en funktion av sitt lönearbete, att alienationen av människan fortbestår. Och att aktiviteter för personlig utveckling undertrycks. För att undvika detta så fordrar det exempelvis oinskränkt tillgång till allmänbildning på högskolenivå för alla (undviker särskiljande utifrån bildningsgrad). Ingen ackordslön eller arbetsbetingelser. Dessutom fullständig frihet att kommunicera med varandra. Sedan håller jag med Bahro om att kommunprincipen som samhälleliga mikrokosmos vore en effektiv metod gentemot en stratifiering. Och inget byråkratiskt hemlighetsmakeri - utan full offentlighet av informationsflödet.

Kort sagt fordrar detta att övergångssamhällets statssystem inte är en överstat, som styr och kontrollerar stats- och förvaltningsapparaten utifrån och ovanifrån. Beslutsprocessen måste komma och kontrolleras innefrån. Bahro syftar också nödvändigheten av en annan sorts partistruktur, där partiet inte organiserar sig som en överstatlig apparat, utan som den kollektivt intellektuelle, som "förmedlar hela samhällets insikt över sina utvecklingsproblem" (s.52). Bahro pratar om partiets nödvändiga befriande från sin institutionella funktion till en andlig förnyelse - en sann revolutionär gemenskap, som är öppen mot samhället där kommunikationen förs demokratiskt mellan olika intressen.

Bahro var slutligen en övertygad marxist, som inte drog sig för att kritisera den stalinistiska despotin och utsugarsystemet. För sin marxistiska kritik fick han 8 års fängelse i DDR. Bland sina analyser skrev han bland annat att "marxister [har] inget annat val än att organisera sig illegalt"(Der Spiegel nr 35/77).


Källa: "Rudolf Bahro - Oppositionell kommunist i DDR", Röda Rummet, 1978.

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Jag börjar undra om Climategate, Anders_S skriver Sanningen om vänsterns våld, Fredrik Jönsson skriver Trevlig demonstration i Kph, Johan Frick skriver Friskolor ger sina elever snabbmat

fredag 11 december 2009

Obama tog emot fredspriset med krigspropaganda

Ironin duggar tätt i samband med västerlandets självförsvar. Än är det bara vi här i väst som har rätt att utfärda massmord, krig, statskupper och kärnvapenrustning. Och när en amerikansk president, som beordrar krigsmobilisering i främmande land får fredspris för att bland annat ha pratat om nedmontering av kärnvapen, då är det bara en enkel bekräftelse på västerlandets apologetiska nyspråk.

Krig är fred. När en amerikansk soldat dödar afghaner handlar det om en "fredsskapande process". Krig är inte längre krig, enligt västerlandets propagandaministerie är det fred. Och Owrells dystopi är därmed definitivt förverkligad.

När nu den amerikanska krigsherren tog emot Nobels fredspris så tackade han genom att föra ett brinnande försvarstal om USA:s imperialistiska samtid och historia:
"Still, we are at war, and I am responsible for the deployment of thousands of young Americans to battle in a distant land. Some will kill. Some will be killed. [...]the United States of America has helped underwrite global security for more than six decades with the blood of our citizens and the strength of our arms. The service and sacrifice of our men and women in uniform has promoted peace and prosperity from Germany to Korea, and enabled democracy to take hold in places like the Balkans. [...] So yes, the instruments of war do have a role to play in preserving the peace. "Bloggat:Kildén & Åsman, Det progressiva USA, annarkia,
Media;DN, SvD, SvD2

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Bo Myre skriver Radiopiraterna: Om klimatet och ockupationer, Anders_S skriver Oacceptabelt polistillslag mot CJA i Köpenhamn, andread0ria skriver Plötsligt händer det – del 2, Jinge skriver Jag begriper inte Obama och Utsläppsrätter, zwitterjon skriver re: verkligheten

torsdag 10 december 2009

Borglighetens nyspråk

LO kom med en rapport härom dagen som varnade om ökade klyftor i samhället. Skillnaden mellan rik och fattig ökar. Men Svenskt Näringsliv, borgerlighetens fäktare, kunde naturligtvis inte låta en sådan inblick i verkligheten vara ostörd. Svenskt Näringslivs ekonomer kontrar genom att tolka att "ökande klyfta" egentligen betyder "minskad klyfta".

De fattiga konsumerar ju mer idag påpekar ekonomerna, och alla vet väl att en chipspåse från Lidl väger upp fattigdom. Arrogansen klingar bittert hos den trygga borgerligheten. Så för att de rikare rika skall kunna skratta hela vägen till banken utan dåligt samvete, så gäller det bara att minnas Svenskt Näringslivs nyspråk där inkomst förvandlades till konsumtion.


Bloggat: Badlands Hyeana

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag 6 december 2009

Husmark Pehrsson visste redan i januari att cancersjuka tvingades söka heltidsarbete

Alliansfritt erbjuder flera källor som visar att högerregeringen länge varit fullt medveten om att cancersjuka tvingades söka heltidsarbete, men försökte ändå i radio och tidning låtsas om att man intet visste. Saxat från Alliansfritt:
"Den 13 april 2005 kommenterade Per Westerberg (m) alliansens nya socialförsäkringspolitik i Aftonbladet med att "Cancersjuka kan ibland må bra av att arbeta".

Den 5 juni 2008 klubbar samme Westerberg, nu som riksdagens talman under alliansregeringen, "En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång till arbete", som gör att människor, oberoende av sjukdom, måste gå till arbetsförmedlingen efter 180 sjukskrivningsdagar om de bedöms kunna ta något sorts hypotetiskt arbete på arbetsmarknaden. De borgerliga riksdagsledmöterna applåderar.

Den 2 december 2009 slår läkare larm om att de nya reglerna tvingar cancersjuka till arbetsförmedlingen, i DN Debattartikeln ”Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete”. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson (m) blir överraskad, och förstår inte alls hur det kan ha blivit på det sättet."
Husmark Perhrssons retoriska taktik har varit att spela dum, ty "både Arbetsgivarverket, LO-TCO Rättskydd samt Försäkringskassan själva protesterade mot Husmark Pehrssons felaktiga tolkning" av lagen som hon själv bidragit med och meddelade att hennes efterhands-tolkning, som skyddar de svårt sjuka, inte var möjlig då det skulle strida mot lagtexten.
– Antingen är ministern okunnig om den lag hon själv ansvarar för, eller så försökte hon sig på en bluff inför uppenbart fel publik. Vi var många som blev milt sagt förvånade, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd till tidningen.
Försäkringskassan meddelade till Husmark Pehrsson i januari att lagtexten innebar att även svårt sjuka människor tvingas ut i arbetsmarknaden efter 180 dagar. Och inte förrän nu när folk börjar på allvar kritisera lagen för omänsklighet försöker socialförsäkringsministern försvara sig och högerregeringens motiv till lagändringen. Syftet till lagändringen har hela tiden varit att kasta ut sjukt folk i arbetsmarknaden, människor som istället skall slippa arbeta och få vård och omsorg. Högern har alltid varit repressiv, och nu försöker den smita undan ansvar för att rädda ansiktet.Bloggat: Ett Hjärta Rött, Annarkia, SKP, Kulturbloggen,
Media: DN1

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Högerns historieförfalskning om Vietnamkriget

Den kulturkonservativa TV-kanalen Axess sänder en dokumentär om Vietnamkriget, som ibland förklaras med att Nordvietnam gick in i Sydvietnam. Axess beskriver dokumentären så här:
"Den 6 mars 1975 bestämmer sig den Nordvietnamesiska regimen för att satsa allt på att attackera Sydvietnam och avancerar snabbt"
I det västerländska historieskrivandet finns det en tradition av att försvara USA:s imperialistiska krig och massmord. Just USA:s Vietnamkrig är en av dessa som försökts men inte riktigt lyckats att helt försvara p.g.a. den folkliga opinionen mot kriget. Vad man då har försökt att göra är bland annat att grumla till fakta, bland annat att hävda att Nordvietnam var den som startade kriget.

Kontinuerligt göms faktumet att USA ljög om det nordvietnamesiska anfallet mot ett amerikanskt fartyg, en lögn som USA i efterhand erkänt men som nästan aldrig tas upp i historieskrivningarna. Något som också göms undan är det faktum att sydvietnam hade trupper inne i nordvietnam långt innan nordvietnam gick in i sydvietnam. När det gäller att försvara USA, själva symbolen för västerländsk imperialism och kapitalism, så helgar målet historieförfalskning.

Se Chomsky briljera i debatt om Vietnamkriget, och att det faktiskt finns mer bevis för att sydvietnam ville ockupera nordvietnam:

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Johan Lundberg försvarar IB:s olagliga spioneri

Borgerlighetens epigoner missar inte något tillfälle att hylla Berlinmurens fall, samtidigt som de tvärtom missar tillfällen att kritisera Israels apartheidmur på palestinsk mark.

Något än märkligare vad gäller högerns debattörer är att de även har en tendens att försvara den socialdemokratiska regeringens åsiktsspioneri gentemot medborgare med vänsteråsikter. Då är det helt plötsligt giltigt att bryta mot grundlag om yttrande- & åsiktsfrihet, att upprätta en STASI-verksamhet. Då är det helt plötsligt giltigt för högern att försvara sin politiska ärkefiende - socialdemokraterna. Vad säger detta om högern idag?

En av våra högerdebattörer är Axess-redaktören Johan Lundberg. På fullt allvar försöker han använda Jan Guillous försök att avslöja KGB:s verksamhet i Sverige för att försvara IB:s olagliga spionverksamhet:
"Idag, mot bakgrund av avslöjandena om Guillous aktiviteter som sovjetisk spion, vet vi att åklagarsidans anklagelser om medvetet uppsåt i högsta grad hade fog för sig. Och mot bakgrund av det som man idag generellt sett känner till om samarbete mellan östatsdiktaturerna och de svenska och västeuropeiska vänsterrörelserna vid den aktuella tidpunkten, så är det inte svårt att inse vilken skada avslöjandet om IB fick för den svenska säkerheten samt med vilken tillfredsällelse som man från öststatsdiktaturerna såg på Guillous och Bratts avslöjanden" [min fetstil]
IB:s olagliga spioneri försvaras därmed av Lundberg med att ett av den moderna tidens största journalistiska avslöjande skulle vara en "skada [...] för den svenska säkerheten". Vilket inte är annat än kvalificerat snömos. Avslöjandet av IB:s olagliga verksamhet skadade den dåvarande svenska regeringen - socialdemokraterna, vars irrationella anti-kommunism för länge sedan gått över den demokratiska gränsen. Vad gäller Sverige (SÄPO) så ansågs avslöjandet vara en befrielse.

Lundberg använder sig av en retorisk metod där målet helgar medlen, det är helt enkelt enligt Lundberg giltigt att bryta mot demokratiska fri- & rättigheter för att bekämpa vänstern bortom socialdemorkaterna. Låt vara att IB av misstag även spionerade på folk som inte hade vänsteråsikter av den enkla anledningen att de kände personer med vänsteråsikter. Allt är giltigt bara man bekämpar vänstern - så lyder högerns irrationella anti-kommunism, och så har den låtit under hela historien med massmord och tortyr gentemot kommunister runt om i världen. Högerns hat mot åsikter om jämlikhet och solidaritet når i rätt kontext inte några gränser.


PS: I kontexten kring Lundbergs försvar av spioneri på medborgare med vänsteråsikter så hyllar han även den ökände mytomanen, provokatören och IB-agenten Gunnar Ekberg. Samma Ekberg som var den ende inom Palestinarörelsen som kunnat beslås med olaglig verksamhet (inbrott), bland annat terroristverksamhet (bombhot), lögner och förtal. Denne man förlitar sig Lundberg på, varför?Media: DN, DN2

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

lördag 5 december 2009

Kajsa Ekis Ekman går vilse igen

Litteraturdebatten fortsätter, och Ekman har intet lärt. Markis de Sades litteratur är enligt Ekman förkastligt p.g.a. författarens personlighet, och yrkar på ett historiskt perspektiv som egentligen bara är ett liberalt skvaller om markisens personlighet/gärningar. Det är inte att applicera ett historiskt perspektiv genom att döma markisens litteratur utifrån markisens personlighet/gärningar, för det krävs att perspektivet appliceras på litteraturen.

Ekmans liberala konstteori är en moralisk teori som inte kan se konstens värde utanför konstnären själv. Ekman är naturligtvis inte ensam om denna liberala konstteori. Betydande litteratur av bland annat Solzjenitsyn har av gammalstalinister avfärdats som semi-fascistisk eller fascistisk litteratur med enda argumentet vilande på hans samröre med Francos Spanien. Att inte kunna se konstens värde utanför konstnären, historiska och samtida, leder alltså blott till en bindel.

Istället för en fokusering på personen finns det andra mer tillfredsställande konstteorier, som faktiskt ser till konstens realistiska triumf över konstnärens personliga åsikter - den marxistiska synen på estetiken. Att inte Ekman är medveten om denna marxistiska estetik är obegripligt, då hon faktiskt är en av landets betydande vänsterintellektella. Marx och Engels hade faktiskt sina älsklingsdiktare i Shakespeare, Aischylos, Goethe och Balzac, inte för deras personliga åsikter utan för att deras konst avslöjar något typiskt om vår verklighet. Ekman borde vända sig till Marx och Engels.


Åsa Linderborg svarar Ekman och Carl-Michael Edenborg ur en konstruerad mellanposition för att vinna poäng i diskussionen. Vilket är synd, då hon landar i en märklig syn på patriarkalism:
"Edenborg kan inte gömma sig bakom auktoriteter, som han dessutom patriarkalt undrar om Kajsa Ekis Ekman har förståndsgåvor nog att läsa."
Say what?! Edenborg skrev att Ekman kanske har svårt att vända sig till "mästertänkare", hur det kan landa i en anklagelse om Ekmans bristande förstånd är faktiskt långdraget och ohederligt. Dessutom är det inte en logisk självklarhet att retorisk makt är ett uttryck av patriarkalism, i så fall borde man ju infantilt kunna anklaga Ekmans moraliska svada för matriarkalism.


Tidigare om debatten: "Författarens person är ointressant"


Bloggat: Vertigomannen

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag 4 december 2009

Kritik mot krig och ockupation kriminaliserasYttrandefriheten slaktas på borgerlighetens arroganta altare, varför skall vi värna om medborgares rätt till kritik när liberalismen enligt liberalerna själva är evig och historiens slutpunkt?

Nu får Sverige en ny lag som förbjuder uppmaning till "terrorism", inte bara inom landet utan även utomlands. Högertidningen SvD låtsas rapportera om nyheten, men lyckas i ordningen bara leverara ett försvarstal till kriminaliseringen av anti-krigs & ockupationspolitik.

SvD försöker få begreppet "terrorism" att bli en definitionsmässig självklarhet, och hänvisar till en FN-definition som inte klarar av att få begreppet klarare. Problemet består fortfarande att "terrorism" är ett begrepp som är beroende av politisk hänvistelse, vilket leder till att beroende på sin politiska åsikt så kan frihetsrörelser eller befrielsekamp mot ockupationsarméer tolkas som "terrorister".

Terrorist eller ej, det är alltså långt ifrån någon självklarhet som våra trångsinta bombliberaler vill tvinga på verkligheten. Denna kriminalisering leder naturligt till att våra stora fredsrörelser, antikrigsrörelser och politiska organisationer som konsekvent kritiserar imperialismens krigshärjningar blir kriminaliserade. Det är inte någon överdrift, det är bara att se på hur DFFG (de förenade FNL-grupperna) kritiserade USA:s imperialistiska krig i Vietnam och därav konsekvent stödde befrielsekampen. Om lagen hade funnits på 60- & 70-talet så hade DFFG definitivt kriminaliserats och hundra tusentals svenskar hade fått mångåriga fängelsestraff för att ha sänt pengar till befrielsekampen i Vietnam.

Det här är ännu en spik i kistan för det demokratiska samhället. En bekräftelse bland många att kapitalism, och borgelighetens klassdiktatur, inte alls är en garanti för demokrati och individens frihet.

Jag bland många anti-imperialister som konsekvent, men kritiskt, stödjer nationella befrielserörelser mot imperialismen globala härjningar riskerar alltså nästa år att få digra fängelsestraff. Och varför då? För att vi inte vill ha krig, och inte vill att främmande länder ockuperar andra länder för utökad marknad, olja eller andra förnödigheter. Så lagförs allts svenska medborgare att tvingas till att stödja krig och ockupation.

Här är några av bloggosfärens anti-demokrater:
Germund Andersson tycker att "det är på tiden".

Klartexten är inte så förvånad att "kommunisterna" ifrågasätter lagen, eftersom de "aldrig värnat om Sverige!".

Åsikter om allt tyckar att de som ifrågasätter massmord på civila människor och krig går efter logiken: "ändamålen helga medlen".

Gudmundson ifrågasätter om lagen skulle praktiseras: "Tillåt mig tvivla. Dels skulle kultursidesvänstern gått i taket, dels skulle de så kallade MR-organisationerna gjort allt för att påtala ett påstått statligt förtryck riktat mot muslimer".


Bloggat: Alliansfritt, Jinge, Syrrans granne, Svensson, Röda Lund

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 3 december 2009

Svenskt Näringsliv är folkets fiende (Lavaldomen)

Klasskampen är större idag på länge, men idag är arbetsgivarna (m.a.o. kapitalisterna) på offensiven, och arbetarna på defensiven. Ökad arbetslöshet, lönesänkningar och ökad utslagning. Sveriges arbetsgivarförening (Svenskt Näringsliv) leder kapitalisternas klasskamp mot Sveriges arbetare, och i längden mot hela Europas arbetare.

Nu senast jublar de över sin seger kring den s.k. Lavaldomen i EG-domstolen, och Arbetsdomstolens beslut denna vecka. Svenskt Näringsliv säger att:
"Det är naturligtvis tillfredsställande"
Visst är det tillfredsställande för Sveriges kapitalister att äntligen börja förstöra människors trygghet på arbetsmarkanden, för alla oss andra är det ännu ett steg till katastrof. Nu har kapitalisterna alltså genom en politisk dom i EG lyckats sätta in en stör i den svenska arbetsrätten, vilket öppnar låglöneföretag att konkurrera ut seriösa företag och svenska byggarbetare. Arbetare mot arbetare, i syfte att upphäva kollektivavtalen. Det är en klassisk klasskamp som kapitalisterna utfört i århundraden för att maximera sin profit.

Samtidigt öppnar det upp för en ökad främlingsfientlighet, vilket Svenskt Näringsliv naturligtvis hellre vill än att folk egentligen vänder sin blick mot den verkliga fienden - Svenskt Näringsliv och dess kamp mot folk och företag. Nu skall alltså svenska arbetare bötfällas på nära 3 miljoner kronor för att de visat solidaritet med lettiska arbetare.

Elektrikerförbundets avtalssekreterare Ronny Wenngren säger:
"Det är förbannat dyrt att inte vara rasist. Om man står för alla människors lika värde då får man böta. Men det är det värt. Det betalar vi för att inte vara rasister"
Det här är ett klart bevis för att klasskampen inte är död eller historisk, utan är livs levande i en samtid som domineras av en arrogant kapitalism och borgerliga epigoner.


PS: Här är AD:s dom i PDF.

Bloggat: Utsikt från ett tak, Sjöstedt, Jens Holm, Jöran Fagerlund, Svensson, Kulturbloggen
Media: SvD, Aftonbladet, GP,

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Stockholm sämsta landsting, idolerna sjuka av vaccin, vsfstockholm skriver Rinkebybor ställer krav på ett bättre liv., Anders_S skriver Frikända för misshandel av Sverigedemokrat, andread0ria skriver Om det var någon som tvivlade…

onsdag 2 december 2009

USA-imperialismen fortsätter

Vad är det som säger att vi idag lever i en liberal hegemoni? Jo det är att vi idag mer än någonsin sätter vår tilltro till individer till förändring och betydelse. Kulturen domineras av meningslösa biografier, och politiken domineras av frälsningspredikan -nog skulle Obama kunna bryta USA-imperialismens krigshärjningar? Norska nobellkommittén gav honom fredspris i denna förhoppning. Men ack så fel det kan gå, och inte var det med en överraskning att Obama nu skickar 30 000 ockupationssoldater till Afghanistan för att bekämpa motståndet. Enligt Obama av: "vitalt nationellt intresse för USA"

Imperialism står inte och faller på enskilda individer, utan är en verkan på det ekonomiska system som USA och alla andra kapitalistiska stater bygger på. Det går helt enkelt att förlita sig på individers charm och tomma löften, utan lösningen på imperialismens krig och halvkolonialism ligger i att avskaffa de ekonomiska incitamenten - kapitalismen.


Bloggat: Sjöstedt, Det proggresiva USA, Kildén & Åsman, Röda Malmö
Media: SvD

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Regeringen bryter mot lagen, Anders_S skriver Oavsett om det finns köpare eller inte så försvinner jobben, Johan Frick skriver Feministisk stadsplanering – ja tack!, kimmuller skriver Mina märkligaste sökord, andread0ria skriver ”Extra stark sås?”
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com