Sidor

söndag 17 januari 2010

Arbetarna kan äga och driva Saab

Jo visst är det så som professor Rothstein säger om Saabs arbetare: "Dessa kompetenta och innovativa människor har alla förutsättningar att driva Saab vidare. Och pengarna, ja, de kan man låna". Rothsteins poäng ligger i att ett sådant företag inte är så ovanligt idag med tanke på det system av kapitalägande som existerar. Fortsättningsvis:
"Sådana personalägda företag är inte ovanliga i till exempel USA och de studier som gjorts visar att de är minst lika effektiva och långsiktigt ekonomiskt lönsamma som traditionellt kapitalstyrda företag. I personalägda företag är arbetskraften dessutom ofta mer kreativ och engagerad i verksamheten vilken naturligtvis är gynnsamt ur ett lönsamhetsperspektiv."
Effektiviteten hos arbetarägda företag kommer från att arbetarna har en reell delaktighet i produktionen. Ett tydligt argument för att en demokratisk ekonomi är mer effektiv, eftersom den är mer mänskligare.

Tyvärr är dock inte sådana demokratiska kooperativ lösningen på den globala kapitalistiska ekonomin, ty oavsett huruvida företagen styrs inifrån så verkar företagen efter kapitalistiska lagar om profitmaximering genom konkurrens, vilket leder till utslagning och resursslöseri. För att avskaffa det kapitalistiska systemet måste vi ha ett globalt demokratiskt system likväl som ett demokratiskt system inifrån. Demokratiseringen måste alltså genomsyras på båda planen. Här anser jag Lars Henrikssons replik till Rothstein kommer in, Henriksson menar att det inte räcker med ett arbetarägt företag med hänsyn till exempelvis klimatkrisen. Därav måste vi ha ett samhällsperspektiv:
"Ägandet och makten över industrin är avgörande om en sådan omställning skall ske, men det räcker inte. Det som avgör vad som produceras på en kapitalistisk marknad är inte vad det finns behov av utan vad det finns /köpkraftiga behov/ av. Därför kan marknaden förse en parasitär överklass med ett oändligt urval av lyxbilar – att några av de mest absurda av dessa framhållits som möjliga hopp för Saab säger mycket om perspektivlösheten – men misslyckas med att ordna hållbara transportsystem eller förnybar energi för den stora majoriteten av mänskligheten"Bloggat: Erik Svensson

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

IF-Metall kan "investera" medlemmarnas strejkkassa i SAAB. Det skulle nog skapa incitament till högre produktivitet.

Anonym sa...

Tyvärr är väl krisens innebörd att ingen kan driva SAAB; inte med bilar i 350.000-kronorsklassen i 100.000 ex per år. Antingen bygger man lyxbilar för 750.000 kr styck i mycket färre ex, det är vad Koeniggsegg och Spyker har som plan, eller också försöker man slå sig in på 100.000kronorsbilarnas domäner, då krävs många fler sålda ex per år. Där är det färdigetablerat, Fiat, Renault, VW och alla asiaterna gör det redan bättre. Det fantiserar ingen om. Industrier måste gå med vinst, dvs leverera mer pengar in än man satsar över tiden. Att låtsas som om det finns ett annat "system" där vinsten inte existerar är en lustig intellektuell lek; kostar det mer än det ger måste ju någon annan gå in med minst mellanskillnaden. I alla "system". Fördelen med marknadsekonomi/privat egendom/dubbel bokföring är att man snart upptäcker om en investering är dålig, och kan sluta. Det förklarar också den långt högre produktiviteten och åtföljande högre levnadsstandarden i fria ekonomier än i kommandoekonomier.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com