Sidor

måndag 25 januari 2010

Bemanningsföretag är slavföretag

SVT:s Uppdrag Gransknings senaste program handlade om våra bemanningsföretag (ex. Manpower) som hyr ut lönearbetare till företag, som använder dem för att kringgå LAS (lagen om anställningsskydd). I praktiken innebär detta att vi är tillbaka till 1930-talets hårda arbetsmarknad där lönearbetaren är utelämnad inför arbetsgivarens krav. I kontrakten för bemanningsföretagen kan det stå bland annat att lönearbetaren skall vara tillgänglig för arbete dygnet runt (att vänta från klockan 07.00 till 17.00), utan att få extra ersättning för det.

Hos den politiska högern, vars funktion är att försvara arbetsgivarens intressen, var Uppdrag Gransknings program ett svek mot "sitt uppdrag" som public service. Programmet präglades av en "retorik som är långt mer uppskruvad än LO:s", vilket alltså skall kvalificera ett granskande samhällsprogram för att svika "sitt uppdrag". I själva verket ingick det i granskningen att kritisera LO:s flata attityd när arbetsgivare decimerar decennier av klasskamp inom arbetarrörelsen. Att landa i en mer uppskruvad "retorik" än LO är inte särskilt svårt eftersom LO nästan helt blivit tandlöst. Där låg delvis kritiken i samhällsprogrammet, vilket var helt i sin ordning för ett public service-program som skall granska makten i tjänst för samhällets medborgare.

Högern gillar det naturligtvis inte eftersom granskningen bekräftar återigen att marknaden inte går att lita på - att företag gör allt för att öka sin profitmaximering, inkluderat kringgå lagar om arbetsrättsskydd.

Sedan finns det nyttiga idioter som VD:n för bemanningsföretaget Lärarförmedlarna Patricia Olby Kimondo, som försöker grumla till granskningen i programmet med att slå ifrån sig kritiken mot bemanningsföretagen genom att rikta hela fingret på de företag som hyr in lönearbetarna. Enligt Kimondo är det ju inte bemanningsföretagens fel egentligen, utan de företag som faktiskt använder bemanningsföretagen för att kringgå lagen. Det var väl bekvämt! Skyll inte på oss om andra använder våra anställda som slavar! Liknande letargiska försvar utför också arbetsgivarorganisationen för Bemanningsföretagen; allt ansvar lämnas över till företagen som hyr lönearbetarna.

Bemanningsföretagen är sannerligen 2000-talets slaveri där arbetstagaren är utelämnad på en marknad som dikteras av arbetsgivaren, än mer kritisk är jag till bemanningsföretag som hyr ut förskolelärare och lärare. En "flexibel" arbetsmarknad där skolor allt mer tar in hyrd personal som man när som helst kan avskeda utan att bry sig om anställningsskydd. Det kommer att slå hårt mot våra elever som kommer att få fler lärare som inte har möjlighet att skapa en pedagogisk relation med dem. Det kommer att vara som att sätta vikariat som en systemfunktion för stora delar av arbetsmarknaden.

Uppdrag granskning kom fram till att det var en AD-dom som företagen tolkade som att det var fritt fram att kringgå LAS. Nu visade programmet att AD-domen kanske inte alls kan tolkas så som företagen hittills gjorts, och det var väl goda nyheter. Men farhågan ligger kvar ännu trots om AD kan komma att förbjuda företag att använda bemanningsföretag för att kringgå LAS. Ty, bemanningsföretagens företagsidé att hyra ut personal till företag och skolor har den reella konsekvensen på längre sikt om nu utvecklingen fortsätter. När företag och skolor tänker nyanställa kan de helt enkelt anställa en hyrd arbetare och därmed undvika LAS från början. Problemet är inte bara att företag avskedar fast anställda och anställer istället hyrd personal för att i stunden kringgå LAS, utan kärnproblemet ligger i att bemanningsföretagen i sig själv fungerar som ett hål i lagen.

Men det är ju så högern vill, för det är så arbetsgivarna vill. Kapitalismen är inte kapabel att se till människans behov, vare sig det är arbetarens eller elevens, och inte att ha ett långsiktigt perspektiv. Istället är det kortsiktiga profitmaximeringar som är ledstjärnan förtäckt under nyspråk som "flexibel arbetsmarknad".

Det vore bra om AD gjorde klart för sig att det inte går att asvkeda fastanställda för att istället hyra in personal från bemanningsföretag, och det vore bra om den nya regeringen nästa valperiod ändrade arbetslagen så att det inte blir möjligt om LO inte lyckas reglera i förhandlingarna med arbetsgivarna. Men det enda som faktiskt hjälper vore att förbjuda bemanningsföretagen.

Bloggat: Annarkia, Ett Hjärta rött

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se:, martin skriver Arbetande fattiga i Centerns Sverige, Johan Frick skriver Tillbaks i Stockholm

1 kommentar:

Anonym sa...

Bemanningsföretag är konsekvensen av LAS. Företag kan inte ha plikt att anställa arbetskraft de inte behöver.

I världsmåttstock har ett paradigmskifte skett, en stor ökning av arbetskraftsutbudet. Allt annat lika sjunker då priset på arbete. Över tiden förblir givetvis inte allt annat lika, framförallt förändrar den galopperande tekniska utvecklingen förutsättningarna för allt.

Men vi kan nog se fram mot stigande levnadsstandard framöver, bara inte vänstern lyckas haverera kraftförsörjningen (=kärnkraft) och kommunikationerna (=bilen)

Vi fick betala 5000 kr för att värma huset i december, hälften var skatt, priset steg pga politiskt beslutad underproduktion av kärnkraft. Å andra sidan tuffar vår gamla Volvo 745 pga till låg kostnad, så länge inte miljöpartiet lyckas göra det omöjligt också.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com