Sidor

torsdag 18 februari 2010

Liberalismen gör Sverige fattigare

(Andrei Tarkovskijs 'Stalker')

Marknadsvurmet tar ännu några steg med vår borgerliga regering. I dess kölvatten bubblas det upp protester, vare sig det är folk som varnar om ett kulturellt fattigare samhälle, eller mänskligt fattigare samhälle. Ty det är inte bara avskaffandet av inkomstgarantin för förtjänta konstnärer som gör Sverige fattigare, utan nu visar statistiken från Försäkringskassan att de sjuka medborgare som regeringen utförsäkrade vid årsskiftet fått lägre ersättning:
"Det är tvärt emot vad ansvarige ministern Sven Otto Littorin utlovade i december."
Ja, när det gäller kultur och människor kan inte politiker-byråkrater av den nyliberala sorten ha så mycket insikt, det följer av dess egna ideologiska logik. Så inte kom det som en överraskning att charlatanen Littorin inte hade en aning om de verkliga konsekvenserna.

Konsekvenserna blir att människor slås ut i ett samhälle som åberopar begrepp som modernitet, frihet och demokrati. Åtminstone är det sådana begrepp som man kan hoppas att samhället åberopar, men det räcker inte. Det kräver att begreppen upprätthålls och inte fastnar i en pseudoreligiös utopi. Marknaden är inte en gudom som ser det goda i alla, utan är en verklig företeelse som existerar i tid och rum, och som sådan är den föränderlig och i ständig utveckling. Därav är den fria marknaden en evig utopi, då den blott finner sin existens i en formell värld bortom tid och rum.

Den fria marknaden är en illusion, ja man skulle rent av kunna tolka idén som en romantisk apologetik av det cyniska klassamhället. Därför kommer övertygade (ny)liberaler aldrig förstå de reella konsekvenserna av sitt marknadsvurm, ty de saknar de glasögon som krävs för att se att verkligheten är i ständig rörelse och inte i en aristotelisk logik. Vad gäller marknaden är det konkurrensen som driver utvecklingen från en "fri" marknad till en monopolkapitalistisk transnationell ekonomi. Kärnan ligger i konkurrensens funktion att slå ut aktörer.

I verklighetens marknad slås konstnärer som Kjartan Slettemark och Roy Andersson ut, tillsammans med medborgare som är sjuka och arbetslösa. Kvar blir massiva sopberg av skräp från en ändlös och andlös masskonsumtion - då lever vi i en av Tarkovskijs dystopiska miljöer fyllda av rostande skräp och betongruiner.


Bloggat: Veronica Palm, Alltid rött alltid rätt, Peter Andersson, Röda Berget, Victor Estby, Niklas Hellgren
Media: AB, SvD, DN2, SvD2

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com