Sidor

onsdag 17 februari 2010

Skolverkets liberal-atomistiska förslag om historiaämnet

I min lärarutbildning fick vi för några veckor sedan denna nyhet, att skolverket ger förslag om en ämnesfokusering i historia efter franska revolutionen. I måndags hade historieprofessorn Dick Harrison en debattartikel i Expressen som varnade om detta:
"Det nya förslaget till läroplan för grundskolans undervisning i historia är ett frontalangrepp på det svenska kunskapssamhället."
Vilket ledde senare till att SvD också kritiserade förslaget: "Redan de gamla grekerna visste värdet av att känna till sitt förflutna, men dem ska eleverna inte få höra talas om". Och idag triumferar SvD med att Jan Björklund minsann inte kommer att godkänna ett liknande förslag från Skolverket. Och läsarkommentarerna på SvD:s ledarsida gormar om de farliga "68-rebellerna med röda illusioner" inom Skolverket.

Bakgrunden till varför Skolverket över huvudtaget försökt göra en ämnesfokusering i historia bygger på att det schemamässigt är mycket få lektionstimmar. Varje lärare måste sålla och välja ut passager ur vår mänskliga historia, det är en del av vår bistra verklighet - om nu inte historia faktiskt får utökade lektionstimmar, men då handlar det återigen om att konkurrera ut ett annat ämne på schemat. Det är helt enkelt en svår uppgift för Skolverket, och en ämnesfokusering är en lösning.

Nå, jag anser dock att skolverkets förslag är dåligt inte p.g.a. att myndigheten yttrar vikt om fokusering, utan att det är en atomistisk indelning av historien där vissa delar (de närmaste) skall fokuseras. Det här är en typisk borgerlig historiesyn som Marx redan för två hundra år sedan avslöjade som idealistisk. För att skaffa sig en förståelse för vår historia behövs ett perspektiv som tar hänsyn till dess totalitet. Då kan inte vår historia delas in i självständiga delar, eftersom den historiska utvecklingen/förändringen blir osynlig.

Därav blir det humoristisk att läsa läsarkommentarerna på SvD:s ledarsida, inte bara för att de avslöjar dess fördummande funktion, utan också för att den borgerliga atomistiska historiesynen skylls på "röda illusioner" från 68-rebeller. Om Skolverket de facto hade 68-rebeller i sin utredning hade vi inte fått en sådan sållning av historieämnet som vi nu fått förslag på. Då hade vi faktiskt fått en fokusering på att få med helheten av den mänskliga historien, inklusive det antika och feodala samhället, ty det är omöjligt att förstå det kapitalistiska klassamhället utan att förstå de föregående klassamhällena.


PS: Dessutom ställer jag mig frågan till om Skolverkets förslag faktiskt vill ta bort undervisning i antiken och feodalism. Vad jag kommer ihåg från föreläsningen var det snarare tal på fokusering i undervisning, vilket alltså är något helt annat.


Pingat på intressant
Bloggat: Blogge

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

L. O. Kristoffer Ejnermark sa...

Anonym: Använd pseudonym!

Om du enbart tolkar historiska händelser som självständiga kommer du aldrig att finna en förståelse av händelserna, eftersom den enbart är möjlig genom en kontextualisering - som i sig är ett viktigt bidrag från historieforskningen.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com