Sidor

tisdag 9 februari 2010

UOK bekräftar återigen sin okunskap

Jag har tidigare uppmärksammat kampanjorganisationen UOK (Föreningen för upplysning om kommunism):
"UOK är en förkortning av "Upplysning om kommunismen" som är en ideologisk kampanj mot kommunismen startat av Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv finansierar kampanjen genom sin stiftelse Fritt Näringsliv som är till för att "skapa en hållfast bas för opinionsarbete för marknadsekonomi och fri företagsamhet". Som styrelseledamot i UOK kan vi finna Maria Rankka som sitter i ledningen för stiftelsens dotterbolag Timbro. Även Anders Hjemdahl och Erik Zsiga är från Timbro. Detta visar effektivt vad UOK har för uppdrag och ramverk.

Det handlar alltså inte om någon opartisk kampanj för ökad historisk kunskap. Utan om en ideologisk kamp om tolkningsföreträdet i det offentliga samhället. Det har varit Svenskt Näringslivs främsta uppdrag sedan 1970-talet."

Då var det i samband med att UOK hamrat fram en oseriös "opinionsundersökning" med alarmerande påståenden om medborgarnas kunskaper om stalinismen. Undersökningens frågor var ideologiskt-normativt färgade och bröt mot hur undersökningar som sådana skall utformas efter vetenskaplig metod. Frågorna som ställdes till ett fåtal elever ställde exempelvis frågan vilka styrelseskick som de ansåg vara mest demokratisk, "kommunism" eller "västerländsk marknadsekonomi". Det senare är inte ens ett styrelseskick, och det tidigare syftar på ett styrelseskick fritt från en statsstruktur. En annan fråga UOK:s "undersökning" ställde var vilka fördelar man kan finna hos en planekonomi, 85 % av svaren hittade positiva fördelar som exempelvis ökad demokrati och jämlikhet, och att ekonomin inte styrs av företagen. Av svaren går det inte att finna något vurm för en totalitär stalinistisk kommandoekonomi, men det var så UOK:s stormtrupper tolkade "undersökningen".

UOK är en clown i en ideologiskt kamp. Den stora frågan är dock varför den etablerade borgerligheten sänker sig i nivå för att samarbeta med en pinsam förening som UOK? På UOK:s hemsida finner man en del borgerliga "hedersmedlemmar", och nu senast figurerar ett antal högt stående borgerliga politiker tillsammans med UOK för att likställa Lars Ohly med Nordkoreas Kim Jong-il i en debattartikel:
"Mona Sahlin är beredd att göra vad Erlander, Palme, Carlsson och Persson aldrig kunde tänka sig – att ta in kommunister i regeringen.
Regerandet innebär kollektiva beslut och kollektivt ansvar, vilket betyder att Vänsterpartiet skulle få inflytande över helheten – från ekonomi till försvar och EU. Mest inflytande skulle de naturligtvis få där de skulle få statsrådsposter.
[...]
Sverige skulle få Nordkoreas ekonomiska modell."
För det första pratar Vänsterpartiet om en ökad demokratisering. Planekonomi kan dessutom aldrig vara likställt med en stalinistisk kommandoekonomi, ty det är bara en form bland otaliga former av planekonomier. För det tredje så är det ett solklart tecken på okunnighet om man tror att Vänsterpartiet kan komma att helt omställa samhället i grunden genom ett samarbete med SAP och Miljöpartiet. Tyvärr föreligger det tvärtom att Vänsterpartiet troligtvis inte kommer få något reellt inflytande alls, och kommer att dras ännu mera åt höger tillsammans med SAP. För det fjärde så är den nordkoreanska ekonomiska politiken nischad efter sin speciella nationalism kallad Juche, som är en kombination av stalinism, traditionell konfucianism och koreansk kulturnationalism. Hur i hela fridens namn kan man seriöst påstå att Vänsterpartiet strävar efter en koreansk kulturnationalism?

Vidare varnar författarna till debattartikeln om att Vänsterpartiet i sitt partiprogram lyft fram marxistisk teori "som ett viktigt politiskt verktyg". Marxism är en valid vetenskaplig teori och metod, som används i nästan alla samhällsvetenskaper. Det är tydligt hur artikelns författare är oförmögna att skilja på begrepp och även tolka historiska kontexter. På vilket sätt skulle det vara möjligt att likställa stalinismen med den marxistiska metoden? Det strider både mot tid och rum, för att inte påtala om stalinismens systematiska förvrängning och omtolkning av den marxistiska begreppsapparaten. För att göra en sådan koppling måste man helt enkelt blunda för en 200 årig historia.

Författarna varnar till och med om att "marknadsekonomin ifrågasätts", och på så sätt försöker författarna likställa kritik mot kapitalism med stalinistisk terror. Så enkelt, och så fördummande.

Frågan kvarstår mer än förut; varför nedlåter sig borgerliga riksdagsmän att beblanda sig med hjärndöd propaganda? Bådar det en kris inom den svenska borgerligheten?


Bloggat: Hampus, Enn Kokk, Peter Andersson, Utsikt från höjden

Pingat på intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com