Sidor

måndag 15 mars 2010

Bättre hälsa vid omfördelning av inkomster

Nu bekräftar Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms Universitet/Karolinska att ökad jämlikhet innebär bättre hälsa för medborgarna, genom att hänvisa till en svensk studie av dödsrisker som visar att en omfördelning av inkomster sannolikt skulle ge hälsovinster:
"Vi har beräknat sambandet mellan svenskarnas disponibla inkomst år 1990 och risken att dö under en uppföljningsperiod om drygt 18 år, från januari 1991–februari 2009; dels som så kallade oddskvoter, dels som procentandel som dör i olika inkomstklasser (inkomstpercentiler) [...]Risken att dö är högst för de med lägst inkomst för att sedan sjunka steg för steg med högre inkomst. Effekten av skillnader i födelseår, utbildning och civilstånd mellan inkomstgrupperna är kontrollerade i grafen. Vi fann en liknande effekt av förmögenhet. Dödsrisken avtar gradvis med ökande förmögenhet. [...]Hälsovinsten vid en viss ökning av de ekonomiska resurserna är alltså större ju lägre resurser man har från början. De nya resurser som skapas i samhället borde därmed ge högre ”avkastning” i form av hälsa om de disponeras av individer med låga inkomster och förmögenheter än av individer med höga inkomster och förmögenheter."
Studien visar alltså att resurser till individer som befinner sig längre ner på samhällsstegen ökar hälsovinsten avsevärt, att allså 1 krona till en fattig genererar till mer hälsa än om den gick till en rik. Detta leder till att jämlik fördelning de facto ökar folkhälsan. Så då har vi itne bara de 29 starka sambanden från Wilkinsons & Picketts bok Jämlikhetsanden, utan nu har vi även ett konkret samband från en svensk studie. Det är sannerligen inte lätt för liberala klassapologeter att fortsätta sin förnekarkampanj, när allt mer forskning börjar ifrågasätta deras försvar av ojämlikhet.


Bloggat: Alltid rött,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Jo, det där är ju saker som egentligen är kända men som förtjänar att nötas in med ständigt nya fakta.

En liten språklig fundering bara: Är det inte bättre hälsa som inträder vid omfördelning, inte ökad? Jag vet inte vad en "ökad hälsa" skulle kunna vara för något!

L. O. Kristoffer Ejnermark sa...

Du har naturligtvis rätt att det är bättre hälsa som jag menar. :)

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com