Sidor

tisdag 6 april 2010

Anders Borgs beslut hastigt och undermåligt

(Allt är bra i Kafkalandet)


Genom alliansfritt nås jag av nyheten om att moderaten och finansministern Anders Borg hastigt beslutat att dra tillbaka det extra ekonomiska stödet till kommunerna. Ett stöd som regeringen har lovat för att de ska kunna klara den globala kapitalistiska krisen, som kommer att slå hårt mot landets välfärd i form av försämrad skola, vård och omsorg.

Borg har nämligen hastigt läst igenom förra veckans prognos från Konjunkturinstitutet där man förutspådde en stark utveckling för kommunerna och en stigande kommunal sysselsättning 2011 och 2012. Vad borg missade i sin läsning av prognosen var att den förutsatte regeringens ekonomiska stöd. En pinsam blunder av en riksdagsman som tydligen skall föreställa finansminister.

Allianfritt visar hur Borg uppenbarligen missat eller hoppat över sidan 125 i KI:s prognos där man klart och tydligt kan
läsa:

"Kommuner och landsting klarar under prognosperioden balanskravet samtidigt som de kan möta efterfrågeökningen på äldreomsorg och vård. Detta är möjligt tack vare de resurstillskott som regeringen aviserade under 2009 och de ytterligare statsbidragshöjningar för 2011 som är en del av Konjunkturinstitutets prognostiserade finanspolitik.

I avsaknad av de beslutade och aviserade resurstillskotten och, för 2011, de av Konjunkturinstitutet därutöver prognostiserade statsbidragshöjningarna skulle kommunsektorn, i synnerhet landstingen, behöva göra stora anpassningar av verksamheten för att uppfylla balanskravet."

Prognosen bygger alltså helt på den extra tillsatta hjälpen, vilket Borg nu alltså använder för att dra undan hjälpen. Denna slarviga analys från finansministern ses inte så oväntat av nutidens nyspråksliberaler som "seriös ekonomisk politik", eller "ansvarstagande".

Men vi som lever i den direkta verkligheten uppskattar istället hederlighet istället för apologetism, det räcker inte längre att blunda för högerregeringens konstanta bottenkörning av landets ekonomi och välfärd. När en finansminister gör sådana grava felaktigheter i sin ekonomiska analys måste politisk apologetism stanna vid porten med fördel för självkritik.

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet, säger nu i ett pressmeddelande att Borgs hastiga beslut är ett svek mot
skolan:

"- Lärarförbundet beklagar djupt att utbildningsminister Jan Björklund misslyckats med att freda skolan och ge den de förutsättningar som krävs för att klara sitt uppdrag i en ekonomisk kris. Vi vet att krisen slår igenom senare i kommunerna än i samhället i övrigt. Därför är det extra viktigt att fortsätta satsa på kommunerna även när konjunkturen vänder, genom riktade pengar till skolan
[...]
- Jag är uppriktigt sagt mycket förvånad över att regeringen låter eleverna drabbas av den ekonomiska krisen. Så väl Lärarförbundet som Skolverket kan konstatera att lärartätheten sjunker och där med också förutsättningarna att höja kvalitén i verksamheten. Hur kan regeringen nöja sig med det?"


Intressant?
Bloggat: Röda Berget
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Hans Norebrink skriver Hungriga hjärtan, Anders_S skriver Gert Gelotte går vilse i fattigdomen, jesper skriver Marxistiska begrepp: Värde, kommunismisverige skriver Kollektivtrafik für alle!, loaderrorready skriver Dagens rygghuggare, Redaktionen skriver SD vill ha en martyr

2 kommentarer:

Caligula sa...

BORGerlig slutledningsförmåga...man skulle vilja skratta om det inte drabbat skoleleverna och mig själv som arbetslös lärare..

Fredrik sa...

Du har helt rätt! Det kommer att framställas som ansvarsfullt. och även om de inser felet, kommer de bara att lut sig tillbaka och göra som tidigare... Ingenting alltså.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com