Sidor

torsdag 1 april 2010

IF Metalls rädsla för konflikt svek medlemmarna

Så, då har vi fått en del av resultaten på årets avtalsrörelse mellan arbetarfacken och kapitalisterna, en ovanligt hätsk förhandling där Svenskt Näringsliv som representerar landets kapitalister gått ut offentligt för att fördöma arbetarnas krav. Att det inte var spel för gallerierna vet vi nu, ty kapitalisterna lyckades skrämma slag på facken ganska rejält.

Bland annat gick IF Metall med på i sitt Teknikavtal att kapitalisternas möjligheter att sluta lönesänkningsavtal ("krisavtal") förlängs till 31 oktober 2010, och låga lönenivåer (22 månader från 1 april och ger totalt 3,2 procent). Att IF Metall böjde sig inför herrarnas hot kan delvis förklaras med att tjänstemannaförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer bröt mot avtalsrörelsens grundtanke med samordnade förhandlingar. En klassisk metod som härskare använt för att kontrollera - genom att söndra, och söndrade vi falla...

Den viktigaste frågan i avtalsrörelsen - den om bemanningsföretagen - var den som IF Metall verkligen svek arbetarrörelsen med. Undantag för företag att hyra arbetare genom bemanningsföretag, och därmed kringgå LAS, kan göras i avtal med lokala fackorganisationer. Borta är den tid då återanställningsrätten ägdes av enskild medlem. Dessutom kan företagen fortsätta kringgå LAS under förhandlingsprocessen i drygt en månad, utöver de fem veckor de skall få på sig att anställa arbetare istället. Om parterna inte är överens ( d.v.s. om ingen överenskommen lista finns) gäller turlistan, men arbetsgivaren kan undanta en tredjedel av dem som ska anställas.

IF Metalls problem vad gäller att kämpa för LAS versus bemanningsföretag har med hur de ser på
Arbetsdomstolen:

"Arbetsdomstolen har tagit ställning och resultatet ger vid handen att förfarandet att säga upp för att sedan hyra in är helt lagligt. Företrädesrätten i LAS gäller alltså inte när arbetsgivare väljer att anlita bemanningsföretag"

SVT:s Uppdrag Granskning hade ett uppmärksammat reportage om just AD:s domar som påstås ger företag laglig rätt att hyra in arbetare efter man har avskedat arbetare. Det visade sig vara en sofistikerad övertolkning, och att AD:s domar inte alls måste tolkas så som IF Metall och kapitalisterna tolkat dem. Men är det inte lustigt hur IF Metall lyckats helt ha anammat företagens tolkning? Dock fick IF Metall igenom en "kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt" i sex månader (LAS i 9 månader)...

"Jag begriper inte hur man kan släppa ifrån sig det här så långt. De som en gång slogs för Las på 1970-talet skulle bli mycket besviken på dagens fack som säljer ut sig på det här viset, menar klubbordförande Kennet Bergqvist från IF Metalls fackklubb vid skogsmaskintillverkaren Indexator i Vindeln."

GS ordförande Per-Olof Sjöö sa igår enligt DA att deras nya avtal "löser våra medlemmars rätt till återanställning vid inhyrning via bemanningsföretag", vilket kanske är glädjande med tanke på att GS:s avtalssekreterare Tommy Andersson varit strängt kritisk till IF Metalls eftergift:
"– Frikvoten. Den kan vi aldrig acceptera. Las (lagen om anställningsskydd) tas helt ur bruk om arbetsgivaren fritt kan välja folk ur gruppen som har företrädesrätt."
(Tillsammans är vi starka!)Intressant?
Media: Flamman, Folket1, Folket2, Proletären1, Proletären2, Rättvisepartiet Socialisterna, Dagens Arbete1, AB, SvD DN Sydsv SkD HD Kb Exp GP
Bloggat: Röda Malmö, Dagens Internationalen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com