Sidor

måndag 21 juni 2010

Drogmoralismens kamp mot medmänsklighet och förnuft

Enligt socialstyrelsen, smittskyddsinstitutet, och statens folkhälsoinstitutet:
"Svenska och internationella erfarenheter pekar entydigt på att välskötta sprutbytesprogram har dokumenterat positiva effekter. Såväl WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella röda korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit."
Men landets moralistiska antidrog-organisationer strävar emot:
"Sprutbyte skyddar inte mot hiv. Vare sig Socialstyrelsens utvärderingar eller internationell forskning ger stöd för att sprutbyte i sig skyddar mot hiv-smitta bland injektionsnarkomaner.[...]"
Man tar sig för pannan. Dessa moralistiska nykterhetsorganisationer (Ungdomens Nykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund, IOGT-NTO, Hassela Solidaritet, Svenska Narkotikapolisföreningen, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Kriminellas Revansch I Samhället och Riksförbundet Anhöriga Mot Droger) bekämpar metoder som dokumenterat minskar smittspridning av HIV och hepatit. Dessutom har de mage att ljuga om forskning om sprututbytesprogram.

På vilket sätt har dessa nykterhetsorganisationer tänkt sig underbygga sina grundfalska påståenden? Ty de har ju WHO, FN, röda korset och Världsbanken emot sig. Vad är det då för "internationell forskning" som säger något helt annat enligt nykterhetsorganisationerna?


Uppdaterat: Genom en anonym kommentator fick jag en viktig länk till en ETC-artikel av Björn Johnson, statsvetare och narkotikaforskare, som på ett sakligt sätt går igenom debatten om sprututbyte de senaste åren. Där framkommer det att den sammanställning av "internationell forskning" som nykterhetsorganisationerna hänvisar till utfört forskningsfusk i sin sammanställning.


Intressant?
Bloggat: Blogge, HBT-sossen
Media: Nyheter 24, SVT
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Kolla gärna följande länk för mer information:

http://www.etc.se/13277/med-kluven-tunga--en-beraettelse-om-forskningsfusk-i-sprutbytesfragan/

Snälla - gör inte partipolitik av en humanitär fråga. Det är inte smittspridningen som är huvudproblemet ... det är narkotikan. Symtomlindring funkar inte som varaktig lösning.

Job sa...

http://vidar.dusten.se/

L. O. Kristoffer Ejnermark sa...

Använd pseudonym, och posta inte enskilda länkar i kommentarsfältet! Mer av sådant kommer genast raderas.

L. O. Kristoffer Ejnermark sa...

Anonym:

Självklart måste vi göra politik av humanitära frågor, det är det som ÄR politik.

Det är också talande vilket människofientlig syn du förespråkar som uppmanar att inte se till människans behov, utan bekämpa "huvudproblemet" narkotikan. Smittspridning är inte "symptom", det är reella problem för missbrukare och något som vi kan bevisligen hindra.

Anonym sa...

Lika lite är smittspridning ett problem som social orättvisa. Huvudproblemet är narkotika i smittspridningsfallet och kapitalism när det handlar om social orättvisa.

Människofientlig syn har endast den som inte vill se orsaken till symtomen. Smärtlindring är inte en hållbar lösning på problemen, vilka de än är.

Att göra partipolitik och ta billiga poäng i debatter handlar om en för mig skral människosyn då debattpoängen samlas in i de saligas kollekt medan missbrukare och sämre beställda med deras anhöriga lider.

L. O. Kristoffer Ejnermark sa...

Anonym: Använd pseudonym (läs kommentarsreglerna)!

Vem vill inte se orsaken till drogmissbruk? Det jag vill se är att man inte glömmer den konkreta människan här och nu och helt fokuserar på att bekämpa sociala orättvisor inom klassamhället.

Vi måste kunna bekämpa orsaken till drogmissbruket samtidigt som vi gör det drägligt för de människor som lever här och nu. Det gör vi inte genom att bara "bekämpa" narkotika, utan det gör vi genom att hindra smittspridning bland annat genom sprututbytesprogram.

Anonym sa...

att pseudonymen Anonym säger:

På vilket sätt förhindrar vi smittspridning genom sprututbytesprogram? Ge mig gärna fem bra motiveringar ... jag har hittills inte fått ihop fem, möjligen en men den är svag.

Jag har läst delar av forskningen som stöder och delar av den som inte stöder utbytesprogrammen. Så vitt och brett mitt förstånd mig tillåter kommer både förespråkare och motståndare till samma slutsats - effekterna är synnerligen begränsade men vi gör i alla fall inte problemet värre.

Du skriver att du tycker att vi ska göra det drägligt för de som lever här och nu. Med det påståendet drar jag slutsatsen att du utgår ifrån antagandet att livet som missbrukare är odrägligt ... JA, förmodligen ... men frågan är om det ska vara bekvämt och drägligt!? Det kan finnas en motivator i det odrägliga och obekväma.

Flera som jag stiftat bekantskap med som lämnat drogerna uttrycker att häktet är bästa avgiftningsplatsen och att när polis, social och föräldrar/anhöriga "jagar en" blir det en motivation till att sluta. De påståendena tycker jag är ett underbetyg till dels den befintliga LVM-lagstiftningen och missbruksvården samt till samhällets feghet inför tvångsåtgärder.

Jag har lyssnat mig trött på missbrukare som säger att de medvetet väljer behandlingshem där man kan fortsätta knarka under tak med helpension och där socialen litar på behandlingshemmens marknadsföring och referenser. Behandlingshemmen tjänar grova pengar på systemets brister och knarkarna fortsätter knarka på våra skattepengars bekostnad.

Jag har gjort en helt ovetenskaplig studie men har genom mitt arbete och privata engagemang förmånen att möta anhöriga och missbrukare på mycket nära håll. Deras svar är blandade och föräldrar eller andra anhöriga är många "för" av den enkla anledningen att de har hoppet kvar att få återse sina barn, utan eventuella sjukdomar till följd av smutsiga kanyler eller sprutor.

Anonym sa...

att pseudonymen Anonym fortsätter tidigare kommentar med:

Jag minns särskilt en man (Mr X med 21 års egen erfarenhet av intravenöst missbruk) som fick mig att ändra uppfattning i frågan (jag har varit för utbytesprogrammet) han uttryckte saken ungefär så här - "ska staten fixa rena verktyg ... varför då?"

Jag: För att minska på smittspridningen och få mer kontakt med missbrukarna.

Mr X: men vaffan ... när man är skakis och sugen på horset så skiter man i vems verktyg man använder, man tar det man kommer över ... verktygen är det minsta problemet ... ingen kommer komma"

Mr X självlärda teori visade sig vara mer eller mindre sann. En studie för tre år sedan av verksamheten i Malmö och Lund, som använt sig av sprututbyte i 23 år, visade att de flesta narkomaner inte utnyttjar möjligheten. De som ändå gör det fortsätter ofta att dela sprutor, även de som fåtts på sprututdelningen, med andra missbrukare.

Jag köper fortfarande argumentet (för utbyte) att sjukvård och sociala myndigheter ges en möjlighet till kontakt med missbrukare i programmet och kan jobba motiverande för att söka få fler att sluta med droger, det är bra. Den kontakten skulle man lätt kunna få ändå genom att flytta ut socionomerna i verkligheten och jobba uppsökande istället för att försöka få en missbrukare att söka upp socialen/sjukvården och be om hjälp.

Att göra det drägligt är bedrägligt i frågan om något så starkt som narkotika och dess påverkan på hjärnan och hur vi lär in saker.

Tänk på det som betyder mest för dig i hela världen, dina barn, föräldrar, partner med mera. Tänk nu att någon kommer att säga följande om det som betyder mest för dig - "det där är inte bra för dig, du måste sluta med det. Du kan aldrig mer ha med det att göra igen" ... så har flera missbrukare, helt oberoende av varandra beskrivit det som när man ska ge upp sin drog, sitt liv, sitt allt.

Mycket av den narkotika som finns idag designad att förändra våra beteenden och göra det ännu svårare att sluta och då tror jag inte att utbytesprogrammet är en varaktig lösning på problemet med smittspridning (som faktiskt är huvudargumentet) utan det är att se till att fler slutar med narkotika och färre börjar. Där ska de stora resurserna från staten läggas.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com