Sidor

måndag 7 juni 2010

Sexualiteten och dess religiösa vedersakareSveriges Radios Kaliber har granskat de religiösa ungdomsförbunden i landet som får statligt stöd. Kaliber utgår nämligen från ett av kriterierna för att kunna få detta statliga stöd: att inga personer ska diskrimineras av ungdomsförbundet. Tydligen är det ett antal av ungdomsförbunden som stänger ute homosexuella, och sätter press på homosexuella med devisen: "Vi accepterar människorna – men inte beteendet".

Kalibers valida poäng ligger i att dessa homofobiska ungdomsförbund inte möter upp kraven för det statliga bidrag de får, vilket bör leda till att de får sina bidrag strukna. Det bör påpekas att statligt bidrag till organisationer, religiösa eller politiska, inte är en samhällelig rättighet och bör heller inte vara det. Att försöka dölja diskrimineringen genom humanistiska potemkinkulisser om att homosexualitet handlar om beteende frånskilt människan är inte bara atomistiska tokerier, utan rent av föraktfullt.

Religiösa organisationer som fastnat i någon irrationell fundamentalistisk, och selektiv tolkning av tusenåriga texter, har alla en gemensam människosyn. Människan har enligt denna syn en metafysisk natur som har en given "naturlig" form, där heterosexualitet anses vara just en av formens karaktärer. Det bygger på en övertygelse om kärnfamiljen som en viktig samhällsfunktion - en reproduktionsideologi som tidigare i historien satte homosexuella i dödsläger. Homofobi är en extrem konservativ-traditionalistisk uppfattning som är i motsättning till det modernistiska samhället, och har därav ingenting att göra med ett demokratiskt samhälle. Det förklarar varför frånvaron av diskriminering är ett av kriterierna för statligt bidrag. Homofobi diskriminerar människor av konstruerade orsaker i strid mot inte bara människans sexuella spektrum, utan även andra djurarter i naturen. Det går således inte att frikoppla homosexuellt beteende från människan, eftersom den är integrerad med henne.

Sexualitet är slutligen människans ensak, den kan inte regleras genom religiöst eller statligt förmynderi, och den kan inte bara förklaras individuellt ty då faller vi i den biologiska fällan. Oavsett om människan är heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller transexuell är det inte individen som orsakar det, utan människan själv som art.


Intressant?

Media: Dagen, SvD, AB
Bloggat: Sturmark, Blogge
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: loaderrorready skriver Ge livet ett skjuts – Begrav kapitalismen, luklof skriver Vänsterpartiets valprogram för Heby – Sala-Heby Energi, Anders_S skriver Korruptionen i Göteborg, >> 907 skriver Åmsele Lokala Samorganisation vid bildandet…, cappuccinosocialist skriver Länge leve regnskogshouse!, vandringsmyran skriver Om Invandring. Intervju med Frances Tuuloskorpi, 1982

3 kommentarer:

Cavatus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
L. O. Kristoffer Ejnermark sa...

Cavatus:

Vad har en länk till en värdekonservativ tyckare med ämnet att göra?

sl sa...

Exakt vilka religiösa grupper är det som utesluter homosexuella? Den vanliga svenska statskyrkan och missionsförbundet gör det ju inte.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com