Sidor

tisdag 6 juli 2010

Liberala förfalskare - lögnens renässans

(Att stöda vissa diktaturer går bra -
om de har nyliberal ekonomi d.v.s.)


Det börjar allt mer bli tydligt att dagens liberaler lever i en isolerad självbild - ryckt från världen bygger de långsamt upp en Berlinmur kring en deterministisk världs-ideologisk bild a´la Fukuyama (historiens slutliga mål i den globala liberal-kapitalistiska ekonomin). Det finns bara en väg, så som Carl Bildt sade. Ironin ligger i att liberalerna under en lång period (felaktigt) anklade marxister för att vara determinister (på grund av marxismens utveckling av Hegels historiska dialektik), nu ser vi hur liberalerna i en hegemonisk iver saknar möjlighet att kunna reflektera sin egen determinism och sin infantila reaktion utifrån den.

Ty, liberaler som Folkpartiets riksdagsman Fredrik Malm, är just sådana infantila politiska agitörer, eftersom de utifrån en regel överreagerar när det gäller att kritisera sina ideologiska motståndare. Nu senast attackerar Malm Vänsterpartiet på den prestigefulla platsen DN-Debatt om att Vänsterpartiet "slussar skattemedel till diktaturer". Malms påstående visar sig som vanligt vara ogrundade och överdrivna till en surrealistisk spets, vilket Arash visat i pedagogisk punktform:

" * V skickar pengar till Colombianska kommunistpartiet PCC. Senast jag kollade var Colombia inte en kommunistisk diktatur, utan ett land där staten och paramilitärens krig mot FARC-gerillan lett till förföljelser och mord av människorättsaktivister, fackligt- och politiskt aktiva. Tusentals medlemmar av PCC och andra vänsterpartier har mördats de senaste tio åren. PCC är ett lagligt parti i Colombia och har sedan 1993 inga band till FARC-gerillan. Malm må vara kritisk till dess ”icke-reformerade marxism-leninism", men det gör inte Vänsterpartiets ekonomiska bistånd till partiet till ett stöd för diktatur. Snarare till ett stöd för mänskliga rättigheter i Colombia.

* V samarbetar med filippinska Laban ng Masa och arvtagaren PLM. Fredrik Malm hävdar att Laban ng Masa ville se en kommunistisk statskupp och upprätta en ”revolutionär övergångsregering”. Malm anger ingen källa till uppgiften. Det enda dokument som jag kan hitta på nätet är partiets pressmeddelande från 2005, där partiet kategoriskt tar avstånd från "varje form av militärt maktövertagande". Arvtagaren PLM har å sin sida slagit fast att man stödjer en latinamerikansk parlamentarisk valstrategi, och inte en väpnad revolution.

* V stödjer Venezuela. Senast jag kollade var Venezuela inte en diktatur. Landet har till skillnad från USA inget dödsstraff. Presidenten kan inte vara "president livet ut", som Fredrik Malm påstår. Däremot kan denne väljas om av folket ett obegränsat antal gånger, precis som Fredrik Reinfeldt i Sverige. Att pressfriheten skulle vara i nivå med det auktoritära kungadömet Brunei, är något som får stå för Fredrik Malm och den amerikanska regeringsstödda organisationen Freedom House som han hänvisar till.

* V samarbetar med diktaturen Vietnam. "Samarbetet" består i att Vänsterpartiet bevistade en konferens i Filippinerna där Vietnams Kvinnoförbund också deltog. FN samarbetar med organisationen."
Samtidigt som folkpartisten Malm försöker få Vänsterpartiet att "stöda" diktaturer, så stöder Folkpartiet aktivt diktaturer och diktatorer genom sitt medlemskap i Liberala Internationalen (även Centerpartiet är medlem). Förra året valdes ledaren för de honduranska kuppmakarna, Roberto Micheletti, till vice ordförande. LI:s stöd till militärkuppen i Honduras följdes i år med ett stöd till militärkuppmakarna i Thailand. Dessutom ingår moderaterna i internationalen IDU. Bland de övriga medlemmarna i IDU finns bland andra:

- ADN i Bolivia, den förre militärdiktatorn Hugo Banzers parti
- ARENA i El Salvador, som var dödskvadronernas parti under inbördeskriget
- RENAMO i Mocambique, en USA-stödd terrorgrupp
- DTA i Namibia, det apartheidparti som styrde Namibia under den sydafrikanska ockupationen
- Kuomintang i Kina, som regerade Kina innan revolutionen
- New National Party i Sydafrika, regeringspartiet under apartheidtiden.

Liberalernas oförmåga att utföra en intellektuellt hederlig kritik av sina ideologiska motståndare bekräftar det August Strindberg skrev i boken "Svarta Fanor":
"Ni liberala rojalister, liberala byråkrater, liberala reaktionärer, liberala skanspatrioter! Liberala förfalskare äro ni; därför går jag till socialisterna, det är framtidsfolket, under det att ni tillhör det förflutna, den avgående träcken."


Intressant?

Bloggat: Nyliberal is Good, Jonas Sjöstedt, Alltid rött
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com