Sidor

onsdag 28 juli 2010

Lögn-propagandan mot SAC:s blockad av Berns

Det syndikalistiska facket SAC har satt Berns i blockad av en rad anledningar, bland annat på grund av att:

- Berns ställde ultimatumet: "Gå ur facket så får ni jobbet tillbaka" när städarna sades upp.

- Berns hotar med att stämma sina fd. anställda istället för att förhandla.

- Berns har tagit reda på kontaktuppgifter till fackliga aktivister och skickat brev till deras skolor/arbetsplatser.

- Bern har skickat hotbrev hem till städarna.


Igår hade arbetsgivaren Yvonne Sörensen Björud för restaurang Berns skrivit en debattartikel i SvD tillsammans med två politiker inom Stockholms polisstyrelse respektive Citys polisnämnd. Den ena av dem är moderaten Kristina Alvendal, och den andra är socialdemokraten och PR-mannen Harald Ullman.

Att Alvendal skrivit på Yvonnes/Berns ohederliga beskrivning av konflikten är att som bäst betraktat ett uttryck av tillfällig brist på omdömesförmåga. Men Harald (spionsossen) Ullmans signatur förvånar ingen som följt denna konflikt mellan arbetare och arbetsgivare, ty Ullman har tidigare fungerat som Berns springpojke i konflikten. Han har bland annat spridit Yvonnes/Berns pressmeddelande i konflikten, och har skickat ut inbjudningar till Berns konfliktseminarie i Almedalen. Är det kanske så att Haralds PR-firma har fått betalt för att lobba för Berns restaurang?Enligt Arbetaren har Yvonnes/Berns mediastrategi ändrats från och med juni, då Berns gick från ett aggressivt tonläge till att använda sig av ett socialdemokratiskt PR-nätverk. De båda debattörerna som var med på konfliktseminariet var Ullman och Lars-Olof Pettersson, också socialdemokratisk PR-man och bekant med Ullman. Ingen från SAC (den syndikalistiska fackföreningen) fick komma till tals under debatten. På detta seminariet uppmanade Ullman LO-facken att "motverka avarter" som SAC.

Men varför lierar sig socialdemokrater, de som traditionellt försvarat arbetstagarsidan i arbetsmarknadskonflikter? Tydligen bottnar det socialdemokratiska närmandet, inklusive det socialdemokratiska facket Hotell- och restaurangfacket som tog öppen ställning för Berns, i en ideologisk skärmytsling om hur en konflikt bör utföras på arbetsmarknaden. I denna ideologiska motsättning har socialdemokrater passat på att ta billiga poänger för att kritisera syndikalisterna och SAC, detta genom att hitta på eller sprida lögner. Ullman förklarar varför han ogillar SAC:

"– Som socialdemokrat har jag synpunkter på syndikalisterna. De använder helt felaktiga metoder. Det har alltid funnits en motsättning mellan arbetarrörelsen och syndikalister i synen på kollektivavtal, hur fackligt arbete ska bedrivas och annat. Man kan säga att det är de klassiska grejerna."

En av de stora skillnaderna mellan SAC och de socialdemokratiska facken är att SAC tar emot och organiserar papperslösa arbetstagare. När en socialdemokratisk fackpamp hittar papperslösa arbetstagare ringer han istället till polisen. SVT:s Uppdrag Granskning hade ett avslöjande reportage om hur fackpampar åkte runt på arbetsplatser i landet och fungerade som polismän. Det handlar alltså om två helt olika människosyner, där syndikalisterna erkänner även papperslösa arbetstagare som medmänniskor med lika rätt till skydd och rättigheter som oss andra. Medan socialdemokratiska fackföreningar mer fungerar som privata polisorganisationer.

En av lögnerna som spridits bemöts i You Tube-klippet här ovan av Mattias Pettersson och handlar om ryktet om att SAC skulle demonstrera utanför Yvonnes bostad under hennes födelsedag (en lögn som Lodenius sprider vidare). Det var något som skrevs på ett öppet forum på internet, och ingenting som SAC eller syndikalisterna står bakom.

En andra lögn i konflikten handlar om den påstådda ekonomiska utpressningen. Den lögn som Yvonne/Berns fabricerat för att skaffa sig sympatier från okunniga borgerliga debattörer, och som nu anammats av socialdemokratiska PR-män. Den "ekonomiska utpressningen" på 1,4 miljoner handlar om att SAC kräver att Berns återanställer de organiserade arbetarna, med en möjlighet enligt rådande praxis på arbetsmarknaden att köpa ut dem. Det handlar alltså inte om någon utpressning, utan om en praxis på arbetsmarknaden som de socialdemokratiska fackföreningarna själva arbetat fram.

En tredje lögn handlar om det som Ullman uppmanar SAC att göra istället för att använda sig av blockadmetoden, nämligen anmäla Berns till Arbetsdomstolen. Nu råkar SAC vara den fackförening som driver mest fall i AD än något annat fack. Blockadmetoden är nödvändig när inga andra metoder går att använda för att kämpa för arbetarnas skydd och rättigheter.

Denna konflikt är en helt normal arbetsmarknadskonflikt, med undantaget att arbetsgivaren i detta fallet är onormalt högljudd.


PS: Läs mer och lyssna om Ullman som varande TV4-spionen på Sveriges radio.

(Ullman aka TV4-spionen med sina medarbetare)


Intressant?
Bloggat: Arbete och fritid, Redundans, Syndikalism idag, Fogelqvist,
Media: Aftonbladet har en intressant artikel om sossarnas härva i huvudstaden.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Nicklas Eriksson sa...

Bra skrivet!

Juristen sa...

Men vänta nu.

Om jag har förstått saken rätt så har de berörda städarna aldrig varit anställda på Berns. Vilken rättslig grund finns då för kravet på återanställning? Ett sådant krav förutsätter ju att den berörde arbetstagaren har haft en anställning hos den aktuella arbetsgivaren.

Av motsvarande skäl undrar jag över den rättsliga grunden för kravet på det ni kallar utköp (vilket är ett begrepp som inte existerar i LAS - Där talas om skadestånd).

Såvitt jag förstår har SAC inga rättsligt grundade krav mot Berns. Man kan måhända anse att lagen bör ändras. Men ett sådant krav kan och får inte hävdas genom fackliga stridsåtgärder utan genom opinionsbildning som möjligen kan leda till en ändrad lagstiftning. Det som sker nu är dock inte lagliga åtgärder, utan framstår mest som ogrundade skadeståndskrav som hävdas genom olagliga hot och påtryckningar.

Har jag missuppfattat får du gärna klargöra de rättsliga grunderna för kraven mot SAC.

Anonym sa...

@Juristen:
Jag är inte med i SAC, men såhär har jag uppfattat saken:

Nej, men de berörda städarna har arbetat på Berns, att påstå att Berns inte har varit huvud-arbetsgivaren är bara skitsnack(städarna har bollats runt mellan olika bemmaningsföretag registrerade på samma personer, allt för att förskjuta ansvaret som arbetsgivare från Berns). SAC har full rätt att kämpa för krav som de tycker är rimliga för sina medlemmar. Det är dessutom fullt lagligt att sätta företag i facklig blockad.

Det finns så vitt jag vet ingen rättslig grund. Däremot så har 7 städare med familj att försörja förlorat sin inkomst, detta bör kompenseras.

Fackföreningar har i Sverige drivit facklig kamp helt utan rättslig grund, det har lett till den arbetsrätt vi har idag som dessvärre håller på att förstöras av arbetsgivare som Berns som använder Bemanningsföretag på ovan beskrivna sätt. Personligen tycker jag inte att det är upp till staten att diktera huruvida arbetare på en arbetsplats ska få organisera sig och kämpa för en bättre livssituation eller inte.

Juristen sa...

@Anonym: Självklart har SAC och andra fackliga organisationer rätt att kämpa för en ändrad lagstiftning.Det skrev jag också i mitt inlägg.

Däremot har de ingen rätt att ställa de krav på ersättning m.m. som nu riktas mot Berns och som ligger till grund för blockaden. Vi tycks vara eniga om att kraven saknar rättslig grund.

Rätten att vidta stridsåtgärder regleras genom MBL. Berns har redan tecknat kollektivavtal och uppenbart innehåller detta inget förbud mot att nyttja bemanningsföretag (en företeelse som för övrigt också godkänns i lagstiftningen). Det SAC synes vilja uppnå är sålunda bestämmelser som innebär en ändring av det gällande kollektivavtalet. En sådan stridsåtgärd torde anses som olovlig.

OM SAC sålunda vidtar stridåtgärder för att hävda ett ogrundat krav så är detta mycket allvarligt. Risken är uppenbar att tilltron för arbetstagarorganisationerna allvarligt kan skadas, vilket kan leda till ändrad och inskränkande lagstiftning samt upplösning av den svenska modellen. Jag tror inte denna utveckling är önskad av någon av arbetsmarknadens parter. SAC borde därför ta sitt ansvar.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com