Sidor

söndag 5 september 2010

Äntligen en straffskatt mot oseriösa arbetsgivare


Vänsterpartiet försöker troget upprätthålla en solidarisk politisk hållning för ett reformistiskt marknadssystem. Detta för att bota den immanent sjuka kapitalismen, som utnjyttar den enskilda individen och samhället i stort. Det är svårt att i förhand utgöra hur effektivt en straffskatt egentligen är för att påverka arbetsgivare att anställa arbetstagare, men den är lika god som alla andra demokratiska reformer för att försöka bekämpa de oseriösa arbetsgivarna.

Egentligen handlar det ju inte ur kapitalapologetens synvinkel om oseriösa arbetsgivare, eftersom det ligger i kapitalismens ekonomiska drivkrafter att använda alla medel som finns för att maximera sin profit - om det sker genom att sätta arbetsmarknaden och anställningstryggheten för arbetstagare ur spel så är det helt enkelt enligt spelets regler. Men pressas kapitalapologeten om detta ur ett samhällsperspektiv är de paradoxalt snabba med att vifta bort det som "ruttna arbetsgivare". Vi som dock fortfarande envisas med att ha ett historiskt perspektiv är dock ense om att näringslivets utnyttjande av människan (dåliga arbetsmiljöer, barnarbete etc.) inte har med kapitalistens eventuella personliga karaktär utan om ekonomiska drivkrafter. En fri marknad är en totalitär marknad, som inte tar hänsyn till människans behov. Det är den historiska lärdomen, som vi idag tycks glömma ibland.

Hur som haver är det glädjande att Vänsterpartiet försöker vrida den nyliberala glömskan till en historisk medvetenhet av det nödvändiga i att reglera marknaden, att försöka förhindra de "oseriösa" arbetsgivarna. Det gäller för övrigt det viktiga steget att återkriminalisera bemanningsföretagen som utnyttjar kryphål i lagen för att kringgå arbetsrätten, något vi får hoppas att de rödgröna kommer att diskutera efter att de vinner valet.


Intressant?
Media: DN, SvD, SR

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com