Sidor

fredag 10 september 2010

Centerpartiets fuskmanifest - eller osmakligt hyckleri av Maud Olofsson


Med hjälp av kvällstidningen Expressen får Centerpartiets partiledare Maud Olofsson basunera ut en märklig kritik gentemot de Rödgröna. Det handlar om att de Rödgrönas manifest har korrigerats efter den blivit publicerad i en detalj i en av manifestets punkter:
"Beskedet i de rödgrönas valmanifest att alla företag måste upprätta en jämställdhetsplan gick ut i de stora nyhetsmedierna.
Expressen kan i dag avslöja att Socialdemokraterna ändrat sig - och bytt ut den informationen i valmanifestet - utan att informera om det."
Detta får alltså Maud att ta tillfället i akt att försöka sprida lite misstänkliggöranden mot de Rödgröna: "– Hur ska man kunna lita på vad de går till val på? Finns det mer i deras valmanifest som kommer ändras?". På bloggosfären har 12 centerpartistiska bloggar hängt på partiledarens linje. Nu råkar dock Maud Olofsson pubertala misstänkliggörande slå rejält tillbaka mot hennes egna parti, vars valmanifest innehåller en rad korrigeringar som utfärdats i efterhand. Detta har bloggaren Kuniri analyserat:

"1. Smygändrat om LAS för unga

I avsnitt 3.7, tredje stycket, har de smygändrat i sitt förslag om »avstampsjobb« med lägre löner för unga.

Tidigare förslag: Det kan kombineras med frivilliga ungdomsavtal där ungdomar under 26 år kan undantas från turordningsreglerna.

Nuvarande förslag: Det kan kombineras med frivilliga ungdomsavtal där ungdomar under 26 år undantas från LAS under maximalt två år.

Tydligen kan man inte lita på dem i frågor om arbetsmarknadspolitik.


2. Smygändrat om jobb på landsbygden

I avsnitt 3.12, första och andra stycket, har de smygändrat i sitt förslag om jobb på landsbygden.

Tidigare förslag: När Sverige är på väg att bli Europas nya matland ökar möjligheterna för nya jobb i turistnäringen. Genom regionala kunskapscentra för småskalig livsmedelsproduktion kan en sådan utveckling underlättas.

Nuvarande förslag: Vårt klimat ger oss också unika chanser till verka till framväxten av ekologisk odling. Vi vill underlätta och medverka till framväxten av regionala centrum för utveckling av livsmedel.

Den kursiverade meningen har flyttats, så att den hamnat i ett annat sammanhang. Dessutom har de utraderat småskaligheten ur förslaget. Kan man lita på Centern i frågor om landsbygdspolitik? Nej.


3. Smygändrat om förnybar energi

I avsnitt 5.2, andra stycket, har de smygändrat i sitt förslag om uranbrytning.

Tidigare förslag: Centerpartiet vill behålla lagstiftningen om kommunala vetorätten vad gäller uranbrytning.

Nuvarande förslag: Centerpartiet slår vakt om den kommunala vetorätten vad gäller uranbrytning.

Det är en tydlig nedtoning av den kritiska inställningen till uranbrytning. Kan man lita på Centerpartiet i frågor om kärnkraft och uranbrytning?Kanske behöver frågan inte ens ställas, när jag tänker efter.


4. Smygändrat om naturvård

I avsnitt 5.6, första stycket, har de ändrat sig angående Sveriges roll när det gäller att värna »biologisk mångfald, artrikedom och öppna landskap«.

Tidigare förslag: Sverige ska ha högsta ambition för naturvården. Det förverkligas genom en naturvårdspolitik som utvecklas underifrån i samarbete med brukare och lokala samhällen, byggd på att bruka utan att förbruka.

Nuvarande förslag: Sverige ska ha en mycket hög ambition för naturvården. För att förverkliga en sådan naturvårdspolitik krävs ett arbete som utgår från brukare och lokala samhällen. Förhållningssättet bygger på devisen bruka utan att förbruka."
Liksom Alliansfritt väntar jag mig nu en hög av centerpartistiska bloggare som kommer att reagera på Centerpartiets fuskmanifest.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Magnus Berg sa...

Jag såg de första 10 minuterna när Hedenlo och Knutsson utfrågade Olofsson. De frågade varför det inte blev obligatorisk ursprungsmärkning på livsmedel, vilket C drev i förra valrörelsen. Nu hade Olofsson ändrat sig och sade att för C var det bara en rekommendation. Hon betonade att C i valrörelsen kan driva saker som inte är C-vallöften utan enbart C-åsikter. Ett mycket märkligt resonemang för hur ska man som väljare veta om C vill lagstifta om något eller bara rekommendera? Och hur vet väljarna om "obligatoriskt" betyder obligatoriskt eller bara rekommendation? Klart sevärda 10 minuter. Se http://fwd4.me/dVy

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com