Sidor

onsdag 1 september 2010

Den heliga arbetslinjen som mördar människan


Idag hör vi våra riksdagspolitiker från Mona Sahlin till Fredrik Reinfeldt lobba för en lösning på den höga arbetslösheten, och den ekonomiska krisen (som egentligen inte är en kristid utan ett symptom på att systemet i sig själv är identifierat med kris), med uppmaningar att jobba mer, förslag på höjd pensionsålder och rätt till heltidsarbete. Makthavarnas enda lösning är den heliga arbetslinjen, där vi helt enkelt ska jobba mer. Ofta viftar de med myten om att vi måste jobba mer för att kunna få in statsinkomster till välfärden, det vill säga till skola, vård och omsorg.

Myter, ja så byggs argumentationen för den heliga arbetslinjen, och inga riksdagspolitiker vågar längre sätta sig i opposition mot denna kortsiktighet. Hegemonin är total - arbete ger frihet! Men skattesystemet idag bygger främst på att få in skatt från utfört arbete, ett system som knappt fungerar idag för att upprätthålla en generell välfärd. För att vi skall kunna få medel till skola, vård och omsorg krävs en systemomvandling där vi omställer skattesystemet till att beskatta kapitalvinster (lyssna på sociologen Roland Paulsen i SR-tendens). Det är inget märkligt med det, utan tvärtom nödvändigt i takt med produktionens tekniska utveckling. Allt mindre mänskligt arbete behövs för produktionen, och därför ligger samhällsinkomsterna inte i att beskatta mänskligt arbete.

Den tekniska utvecklingen möjliggör en frihetsprocess för människan att allt mindre behöva arbeta. Istället för att "lösa" arbetslösheten genom att paradoxalt låta lönearbetare jobba mer (SIC!) bör vi ställa krav på sänkt arbetstid. Att vi idag jobbar 100 timmar mer varje år än vad vi gjorde på 70-talet trots att vi har en ca 8 % arbetslöshet och en aldrig tidigare skådad teknisk utveckling - det är dagens sjuka sanning. Högerregeringens arbetslinje med 100 miljarder i skattesänkningar har varit historiskt ineffektivt för att skapa jobb per satsad krona, och istället ökade övertidsarbetet förra året motsvarande 74 000 heltidsarbeten (enligt TCO) samtidigt som hundratusentals människor går arbetslösa. Vi bör alltså ha en allvarlig opposition idag som lobbar för sänkt arbetstid, och rätt till mer fritid. Det skapar ett mer kreativt och mer socialt samhälle, som sätter värde i människans många olika liv. Mer jobbtillfällen skapas, och jämställdheten ökar då det visat sig att männens andel av hushållsarbetet ökade när arbetstiden kortades. Det är även ett måste för att ställa om vårt destruktiva system som utplånar vårt globala ekologiska system.

Allt detta leder till att arbetslinjen är en politisk återvändsgränd för mänskligheten, är det inte en falsk normalisering som tvingar människan att totalt identifiera sitt komplexa Jag med det abstrakta arbetet, så kommer det ständigt växande konsumtionssamhället att eliminera våra förutsättningar på planeten joden. Arbetslinjen mördar alltså människan, både psykiskt och fysiskt. Vilket kräver att vi sätter press på våra makthavare att på allvar reflektera kring sina kälkborgerliga tokerier.

I EU och FN är dessa tankar om minskad arbetstid redan i full diskussion, medan borgerligheten och den svansande Socialdemokratin fortfarande inte vågar streta emot näringslivet.


Intressant?
Media: Arena, EX1, SvD, EX2, DN, SvD2, EX3, DN2, EX4
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com