Sidor

fredag 8 oktober 2010

Förklaring till stödet för Sverigedemokraterna

(Massdemonstration mot rasism och
nedskärningspolitik i Stockholm)

Både Jesper Nilsson och Roya Hakimnia på Dagens Konflikt har sin valida poäng om vad som lockat väljare till Sverigedemokraterna (SD). Jesper argumenterar i samma andra som jag gjort tidigare här på min blogg (om det liberala etablissemanget, och om den regionala obalansen) att de som dragits till SD är missnöjda över hur samhället vänts emot dem - jag anser exempelvis att det inte går att stigmatisera SD-väljare/sympatisöserer som okunniga, lågutbildade eller efterblivna. Jesper menar ungefär likadant att "det inte är rasism som är grunden till Sverigedemokraterna och högerns framgångar".

Roya å sin sida påpekar att vi inte skall blunda för rasismens faktiska roll hos Sverigedemokraterna. Jag håller med Roya och anser att rasismen alltid är närvarande när människor blir rädda - då spelar det irrationella en större roll för människors sätt att förhålla sig till sina problem.

När det är viktigt att förstå att rasismen inte är en platt liknelse med ökade klasskillnader, så är det ändå viktigt att förstå hur människor lockas till irrationella förklaringar på sina verkliga problem. Det är så jag förstår min och Jesper Nilsons hållning vad gäller att försöka förklara orsaken till varför människor väljer att dras till en befintlig rasism - till att skylla på invandrarna för diverse samhällsproblem som arbetslöshet, bostadsbrist och en bristande sjukvård. Gunnar Westin har utvecklat orsakerna till ett ökat stöd till rasismen på SVT-Debatt:

"För oss i STARK, Stockholms Antirasistiska Kulturförening är det självklart att kampen mot rasismen måste gå hand i hand mot, bland annat, den nedskärningspolitik som lagt grunden för Sverigedemokraternas framgångar. Det är inte så enkelt som Claesson och andra delar av det borgerliga etablissemang som tror att rasismen kan vara en fråga som bara handlar om ”grundläggande människosyn”.

Sverigedemokraterna har inte växt fram i ett vakuum. De har kunnat rida på ett missnöje över samhällsutvecklingen överhuvudtaget. Vi har under många år, och under olika regeringar, sett klassklyftorna växa och segregationen förvärras.

Arbetslösa och sjuka har fått ta de tyngsta slagen. Det råder massarbetslöshet i landet, och några av de värst drabbade är de 200 000 unga människor som står utan jobb. Den globala kapitalistiska kris som slog med full kraft under åren 2008-2009 har huvudsakligen fått betalas av arbetare – med förlorade jobb, förlorad trygghet och förlorade möjligheter. Sambandet mellan massarbetslöshet och ökande rasism är heller inte nytt: Nazismens framväxt i Tyskland på 1930-talet skedde mot en liknande bakgrund."

Det är alltså viktigt att inte schematisera sin analys av Sverigedemokraterna. En korrekt analys av stödet för SD kan exemplifieras av Henrik Oscarsson, som är professor i Statsvetenskap, han menar sig kunna styrka bilden av SD-väljaren/sympatisören som en person driven av ett missnöje av det parlamentariska systemet och dess etablerade riksdagspartier. Att en SD-väljare/sympatisör:

"gärna ser att SD som parti inte ges något reellt eget inflytande så länge effekterna av SD-rösten blir de rätta, det vill säga en förändrad politisk agenda där man kan få bekräftelse för vissa verklighetsuppfattningar och en större uppmärksamhet för de samhällsproblem man tycker är viktiga. Valsedeln är för dessa väljare inte något mandat till ett specifikt parti utan en passning till alla de andra."
Detta tangerar något jag tidigare har varit inne på, att synen på det parlamentariska systemet har förändrats i grunden. Jag vill hävda att vi överlevt en parlamentarisk implosion, där vi inte längre kan tala om en fungerande parlamentarisk demokrati, varken reellt eller hur folk uppfattar sitt valdeltagande. För att väcka ett folkligt demokratiskt engagemang och förtroende behöver demokratin åter bli en folkrörelse och dras ner till gräsrötterna - politiken måste tillbaka till folket.


Intressant?
Media: AB, ETC, AB2, AB3, SVT-Debatt, Arbetaren, AB4, AB5, AB6, SVT-Debatt2
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com