Sidor

tisdag 9 november 2010

Anders Knape & Birgitta Ohlsson snedsteg om extremism

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med folkpartisten och EU-ministern Birgitta Ohlsson skrivit en debattartikel i SvD. De vill erbjuda sin kunskap om hur man bäst bekämpar politisk extremism som de förklarar: "använder sig av våld [och] utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhällets grundläggande värderingar". Det faller sig ganska naturligt att förstå att den politiska extremismen de syftar på är den högerextremism som misshandlar och mördar invandrare, homosexuella och vänsteraktivister i Sverige.

Men ack! Så lätt är det inte, ty Knape & Ohlsson vill även inkludera "vänsterautonoma grupper och islamistisk extremism". Det är frestande att spekulera i varför dessa odefinierade grupper skall inkluderas, framförallt då högerregeringen under tidigare regeringsperiod beställt en rapport från SÄPO för att underbygga sin skräckvision av vänsterextremister. Knape & Ohlsson kallar bland annat denna rapport för "en god bild om höger- och vänsterautonoma grupperingar i Sverige".

Tyvärr kunde inte SÄPO hjälpa högerregeringens likställning av vänsterextremister och högerextremister - varken vad gällde våld mot egendom eller (framförallt) våld mot person. Istället fick författarna till SÄPO-rapporten fantisera ihop påstådda åsikter som en "vänsterautonom" kunde ha i jämförelse med vad en högerextrem hade. Vissa av dessa påstående stred mot vedertagen statsvetenskaplig demokratiforskning, exempelvis när författarna försökte få "vänsterautonomen" att vara emot demokrati. Om dessa teoretiska kullerbyttor har jag analyser mer ingående tidigare (Länk1,länk2).

Sammantaget har denna regeringsbeställda rapport från SÄPO inte någon "god bild om höger- och vänsterautonoma grupperingar" utan tvärtom är en vetenskaplig katastrof. Författarna själva erkänner att rapporten inte skrivits efter "en i strikt mening vetenskaplig metod” (s.26). Denna rapport som folkpartisten Nyamko Sabuni beställde under förra regeringsperioden var alltså tänkt att visa att det fanns "vänsterautonoma" grupper som kunde vara lika våldsamma som högerextrema grupper. Det syntes tydligt då Nyamko Sabuni gick ut i media och gladdes över att SÄPO-rapporten (som hon antagligen inte läst) "kartlagt att det är lika illa med de autonomas brottslighet". SÄPO-rapporten visade tvärtom hur högerns brottslighet var långt mer våldsam och frekvent än vänsterns, speciellt om man tar i åtanke att nästan all brottslighet som skulle tillhöra vänstern anknöts till Göteborgskravallerna år 2001. Det fanns alltså ingen liknelse mellan det högerextrema våldet/brottsligheten med "vänsterautonomas" våld/brottslighet.

Det är inte bara den märkliga analys av SÄPO-rapporten som Knape & Ohlsson gör ett snedsteg, utan även i sin beskrivning av på vilket sätt de lokala insatserna mot "politisk extremism" skall utföras konkret. Bland annat menar de att insatsen skall "sätta individen och inte ideologin i centrum" där kommunen skall bejaka nazistens individuella talang för att skapa "en meningsfull sysselsättning". Man kan ju undra ifall att "förebygga politisk extremism" skulle leda till att samhället gav alla indidiver en meningsfull sysselsättning utefter individens talang - men tyvärr handlar nog de konkreta åtgärderna enbart om på lokal nivå försöka motverka redan existerande extremism.

Ty pudelns kärna i högerns åtgärder mot politisk extremism är att försöka sudda bort den bistra verkligheten där högern har en intim tendens till våld och brottslighet, samt att undvika en socio-materialistisk förklaring till den ökande högerextremismen och rasismen. På det sättet kan högerregeringen undvika jobbiga diskussioner där deras egna klasspolitik visat sig vara orsaken till de ökade klyftorna i samhället - och därmed förutsättningarna för folks dragning till enkla lösningar på problemen, i kölvattnet kring välfärdens bortvittring.


Intressant?
Bloggat: Lasses blogg, Kildén & Åsman
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Wallenbergs makt – SEB, autonomak skriver Kristallnatten på repeat, Lasse Franck skriver Mossad + Säpo = Kärlek, Hans Norebrink skriver Asiens tid – igen!

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com