Sidor

lördag 4 december 2010

Mona Sahlins tal vid förtroenderådet - fortsatt borgerlig anpassning


Den Socialdemokratiska Kriskommissionen presenterade igår att partiet förlorade opinion p.g.a. avsaknad av konkreta visioner om vilket samhälle man ville ha. Dessutom kom kommissionen fram till att det existerar en stor folklig kritik mot privatiseringar av välfärden, något som partiet inte utnyttjade på ett bra sätt. De politiska frågor som beskrevs som "minor" för negativ opinion var den höjda bensinskatten, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten.

Men
problemet med dessa skattefrågor var alltså att partiet misslyckades att sätta dem i en konkret kontext så att de inte skulle innebära en försämring, utan en förbättring för medborgarna. Här ses just bensinskatten som den största boven, eftersom fastighets- & förmögenhetsskatten enbart berörde ett par procent av medborgarna (de fåtal som annars inte skulle kunna tänka sig rösta för arbetarnas intressen).

Problemet är inte bensinskatten i sig själv, utan att partiet misslyckades att komma fram till medborgarna på vilket sätt detta skulle kompenseras på ett konkret och på ett större perspektiv.
Så för att sammanfatta Kriskommissionens hittillsvarande analys som presenterades på presskonferensen igår (fredag) så är det en svidande kritik av den allmänna slappheten inom arbetarrörelsen, dess nuvarande inkompetens att retoriskt nå fram till medborgarna. Dessutom en kritik mot partiets utveckling till en visionslöst parti, som skyr ideologiska diskussioner.

Som en motpart till Kriskommissionens kritik framförde Mona Sahlin i sitt tal vid förtroenderådet idag (lördag) en förhoppning om en fortsatt borgerlig anpassning för partiet. Naturligtvis inte i så målande avslöjande termer. Men hon, liksom de andra högerprofilerna inom partiet, hytte ett varningens finger åt den nyttiga ideologiska diskussionen som blossat upp efter valnederlaget: "Det finns inget krig mellan högerfalanger och vänsterfalanger – det finns bara socialdemokrater.". Jag har tidigare analyserat hur högersossarna konsekvent förnekar den ideologiska uppdelningen i partiet (påståenden om att det inte finns någon höger- & vänstersosse etcetera), samtidigt som högersossen är snabb på att uppmana en rättning i ledet till att bara "diskutera" den utveckling som de själva anser vara nödvändigt (en politisk anpassning till högerpartierna).

I det språkbruk som Sahlin använde hette det att partiet bör tala om att höja "kvaliteten" inom välfärden, och inte diskutera ideologi om varför kvaliteten försämrats (privatiseringens konsekvenser o.s.v.).
Hon varnade för blockssamarbeta med vänstern, eftersom det skulle låsa blockpolitiken och omöjliggöra partiets samarbete med Högeralliansen. Hon yttrade att det vore något helt annat om partiet gick i allians med miljöpartiet. Underförstått att miljöpartiet är närmare Högeralliansen.

Då liksom nu försvaras denna kohandel med borgerligheten med svepskälet att hålla Sverigedemokraterna utanför. Ett populärt svepskäl visserligen, men ingalunda reellt skäl till att stödja Högeralliansens politik. Sverigedemokraternas politik är deras egen, och det kan aldrig vara den rödgröna oppositionens ansvar om det inte röstar för regeringens förslag.
Några andra eftergifter till Högerregeringens agenda var när Sahlin talade om hur arbetslinjen var bra, att A-kassans nivå bör hög från en början men snabbt sänkas för att skapa incitament för att arbetslösa skall skaffa sig jobb("nedtrappning av ersättningarna" som hon formulerade det). Arbete skall vara en skyldighet konstaterade hon, och det skall "löna sig att arbeta".

Vad gäller Högerregeringens skattesänkningar gäller det enligt Sahlin att anpassa sig, vilket kan konkretiseras med hennes argument: "Men väljarnas dom kan inte bli tydligare – och idag måste vi förhålla oss till det". Den borgerliga agendan skall alltså inte utmanas, utan anpassas till. Det Socialdemokratiska partiet ska kapitulera och inte påverka opinionen med egen agenda.

Efter att ha sett Sahlins tal i direktsändning på SVT står det klart att hon slänger in en brasklapp för partiledningen att inte lyssna för mycket på Kriskommissionen och medlemmarnas egna fruktsamma diskussioner. För som organisation är partiet förvånandsvärt odemokratisk när det gäller att välja partiledare, som alltså inte medlemmarna kan påverka genom val utan något som valberedningen nominerar fram. Partiledarplatsen är alltså en het potatis, ty det kan påverka om högersossarna skall fortsätta diktera toppen på partipyramiden och partiets framtida utveckling.


Intressant?
Media: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB-TV, AB2, AB3, AB4, AB5, EX-TV, EX1, EX2, GP1, GP2, HD1, HD2, VF1
Bloggat: Röda Berget, Löntagarbloggen, Bengt Slifverstrand, Löntagarbloggen2, Martin Moberg, Politikerbloggen, HBT-sossen, Peter Andersson, Lars Bjurström
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Danne Nordling sa...

Valanalysen visar att en fjärdedel av sosseväljarna ser sig själva som ideologiskt i mitten eller till höger. Där antyds också att vänstersvängen i valrörelsen ledde till en ökning från 70 till 75 procent vänsterpersoner.

Om man tror på detta vill man kanske som Sahlin inte ha med valanlysen att göra.
/DNg

sl sa...

Valanalyser blir vad beställaren vill se. Med vänstersväng förlorar man val, som nyss. (s) vill sitta vid köttgrytorna, det är prio ett.

Tråkigt nog ägnar sig partiet år att bara acceptera försämringar, vinnarstrategier undviks sorgfälligt, eftersom dess allra första steg, nämligen billig el genast delar partiet som saknar insikt om sin egen historiska roll i Sverige.

Inte heller talas det klarspråk om begränsningen, nämligen att skatten redan slagit i taket, istället låtsas man som om allians med bara (mp) för högre konsumtionsskatter hade varit bättre. Det hade det inte, både (mp) och (v) är regeringsodugliga, de kan inte leda landet framåt, däremot bakåt. (s) bör inte ha med patrasket att göra, inte nu heller.

L. O. K. Ejnermark sa...

Sl:

Jo det var ju en snygg "vänstersväng" där problemet var att det fortfarande inte gick att på ett tydligt sätt visa vad som skiljer sig från moderaterna. Socialdemokratins nedgång har varit parallell med sin nyliberala nedstrukturering av sin socialdemokratiska politik.

Alltså, för socialdemokraterna vinner man inte några val genom högersväng. Tvärtom, det leder till det sämsta valet på 100 år. Det är på hög tid att partiet ransakar sitt parti och byter plats på de borgerliga karriäristerna.

sl sa...

Vänstersväng i daglig taktik;
höjd bensinskatt, höjd fastighetsskatt, hot om återinförd förmögenhetsskatt. Detta är allt man minns av (s) "vallöfte", samt butlern i tunnelbanan, den förlöjligade (s). Sänkt skatt för pensionärer av "rättviseskäl" när alla visste att de ville höja skatten minns många, man ser ett parti utan kompass som tror att det är egoism att kräva hälften kvar. Det är inte egoism utan ett absolut minimikrav från mer än hälften av befolkningen. När skatten är över 50% blir den det största problemet.

Vänstersväng som strategi;
allians med (mp) för att höja konsumtionsskatten på nödvändiga saker man inte kan avstå från att köpa, för då går huset sönder: El, el och el, dessutom el, el ,el och el. Här förlorades valet, för massor av sossar bor i egna hus som ska värmas upp. Detta är inga små summor, det är halva månadslöner som bränns upp i bästa Schyman-stil, helt i onödan. Den katastrofala, indolenta, efterblivna och självdestruktiva energipolitiken där bräkande miljömuppar styr partiet mot mål det ALDRIG TIDIGARE HAFT, nämligen aktiv destruktion av allas privatekonomi. En del av "borgerligheten" väljer (s) så länge de verkar ha en rimlig plan, nu ser alla att planen är att sitta vid köttgrytorna oavsett resultat för folkhushållet. Det är helt riktigt att bara en del av (s) är räknekunnigt, den delen vandrar till (m) när (s) tappar orienteringen. Som nu.

Monas linjetal om a-kassan är förra decenniets svar, den är redan kvaddad. Ett tal av Mona där hon berättat för svenska folket att "vi har nästan inga koldioxidutsläpp, alla kör industri och hus på en kombination av vattenkraft och kärnkraft, det finns inget alternativ, däremot måste vi bygga ut vattenkraft och kärnkraft, detta är statens uppgift, detta är vi sossar stolta över att ha gjort i decennier, vi vill fortsätta med det så fort som möjligt, tyvärr har vi varit lite sjuka i huvudet ett tag och gått i allians med ett parti som tidigare deklarerat att de vill "krossa oss" och som vill elransonera, men nu har vi vaknat till och sett vilka vi är, vad vi gjorde förr, vad folk vill ha, varför de trott på oss..."

Ett sånt tal hade satt (s) tillbaka på banan över en natt. Dumskallarna hade lämnat partiet och gått till (v) och (mp) där de hör hemma, industriarbetarna hade återvänt i skaror.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com