Sidor

fredag 4 mars 2011

Arena vs. Axess - en pennfäktning om samtiden


För något år sedan kritiserades Arena från vänster för att vara en slätstruken postmodernistisk (läs vulgärrelativistisk) tidskrift. Den kritiken har jag allt mer funnit överdriven, och faktiskt ogiltig. Om det beror på att Arena ändrat sin inriktning låter jag vara för bättre vetande. Kritiken mot Axess från både höger och vänster har handlat om det motsatta, om att dess kulturkonservativa patos hamnat i en reaktionär tunna. Den kritiken gentemot Axess anser jag fortfarande står sig.

Årets första nummer av Arena (nr.1 februari år 2011) tangerar även årets första nummer av Axess (nr.1 februari år 2011). De båda tidskrifterna reflekterar över vår samtid av ökad rasistisk högerpopulism. Axess pennfäktare Johan Lundberg börjar med att måla i breda abstrakta drag, där han tar avstånd ifrån:
"svenska journalister och kulturskribenter [som uppfattar] att det är konstigare att försvara den liberala, västerländska demokratin och marknadsekonomin än att vilja störta det nuvarande systemet över ända"
För en borgerlig apologet är naturligtvis detta avståndstagande inte märkligt, tvärtom en immanent del av det politiska klimatet i ett klassamhälle som vårt. Det finns de som kritiserar dess negativa delar och arbetar för ett nytt samhälle, och de som väljer att försvara det nuvarande samhället genom att ursäkta dess negativa aspekter, som klasskillnader och bristande demokrati. Enligt apologeten lever vi i de bästa av världar, i historiens slutmål. Men Johan Lundberg är ingen vanlig borgerlig apologet som väljer att kritisera politiska åsikter utifrån sitt eget ställningstagande. Nej, istället väljer Lundberg den vulgära vägen. Det räcker inte med att "svenska journalister och kulturskribenter" har fel, de till och med anklagas för att ge stöd till terrorister, eller som Lundberg formulerar det; "åt dem som idag vill inympa sönderfallets virus i den västerländska samhällskroppen". Den högerkonservativa kvasireligiösa samhällsidén som en organism spökar alltså återigen.

Lundberg avslutar sin ledartext med att linda in temat i Axess-nummret, nämligen frågeställningen om det inte finns ett alternativ till en reaktionär attityd i kritiken mot "utopism och kulturrelativism". Det är alltså ett försök att komma undan kritiken mot Axess och Lundberg själv som reaktionära predikanter, en önskan att helt enkelt ta en genväg runt sin egen sittplats. Själva utgångspunkten är naturligtvis grundfalskt. Den utopism och kulturrelativism som påstås existera bland svenska opinionsbildare framstår mer som nödvändiga fantasifiender. Och det är här Arena kommer in i bilden.

Arena försöker analysera den nuvarande högerpopulistiska rasismen i Europa med Per Wirténs artikel "Farlig förbindelse", som åsyftar den oheliga alliansen mellan liberaler och högerrasisterna. Wirtén visar hur borgerliga liberala debattörer inte stöder rasisterna, men tyvärr upprätthåller ett klimat där rasismen frodas och kan inhämta föda. Detta klimat är alltså den debatt som liberaler vill få med en utgångspunkt från en sekulär ideologi, där den sekulära västerländska staten måste skydda sina värderingar genom att stärka kontrollen över medborgarna. Att dagens liberaler mer och mer frångår sina liberala värderingar för en stark sekulär stat är faktiskt en av vår samtids mer tragiska utvecklingar.

I Arena bjuds även en intressant sammanfattning av Jacques Lacans psykoanalys, och på vilket sätt det kan appliceras i en politisk samhällsanalys. Artikeln skriven av Per-Anders Svärd använder alltså en substans, en psykoanalytisk metod, för att analysera utopisk längtan och skapandet av samhälleliga syndabockar - fantasifienderna (juden i Nazityskland, muslimen i nuvarande Europa etcetera) - och alltså på ett långt mer tillfredställande sätt än det vulgära sättet Johan Lundberg slängde sig med begreppet. Genom Lacan blir det klart hur utopikritiker som Johan Lundberg är en del av samma mynt som utopisterna, i och med Lundbergs fantasifiender hos de svenska opinionsbildarna.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com