Sidor

söndag 27 mars 2011

Om surrogatmödrafrågan


Hur ska vänstern ställa sig i diskussionen kring att tillåta surrogatmödraskap? Det är en fråga som många ställt sig den senaste tiden. I denna samhällsdiskussion har organisationen RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) argumenterat om att tillåta surrogatmödraskapet av en rad olika anledningar.

Bland annat påpekar RFSL att den nuvarande svenska lagen skapar stora problem för de familjer som redan genomfört ett surrogatmödraskap, och därmed menar att det vore för barnets bästa om inte samhället skapar problem. Undersökningar som gjorts påvisar även att barnet inte for illa av att ha fötts av en surrogatmoder. Ur barnets perspektiv kommer alltså ett eventuellt problem enbart om samhällets juridiska system inte tillåter surrogatmödraskap.

Om vi ska analysera hur den konkreta situationen faktiskt ser ut i vårt samhälle så existerar redan svenska familjer genom surrogatmödraskapet, som antingen gjort det genom anhörigadoption eller i utlandet där det blivit lagligt och kommit tillbaka till Sverige. Denna verklighet anser jag är av yttersta vikt i diskussionen, eftersom det betyder att problemet består - även om Sverige inte skulle reglera lagen.

En legalisering (dock med villkor) tycktes därmed vara en bra lösning på att lösa det nuvarande problemet. Det var inte bara en lösning för de nuvarande familjerna, utan även en lösning för medborgare, oavsett sexuell läggning, att kunna skaffa barn om de så ville. Även om de flesta som använder surrogatmödraskap för att skaffa sig barn inte är HBT-personer, så är det ändå en stor fråga för HBT-personer. Även den principiella frågan om kvinnans rätt till sin kropp ses som en central fördel vid en reglering av lagen.

Så i fjol vid Almedalen riktade RFSL en rekommendation till alla riksdagspartier där Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL sa att: "Vi hoppas nu att också Vänsterpartiet kan ställa sig bakom förslaget om att utreda surrogatmödraskap i Sverige". Denna rekommendation ledde till att Vänsterpartiets HBT-talesman Hans Linde gick ut i ett pressmeddelande 2010-07-29:
"- Det är dags att svensk lagstiftning anpassas till moderna familjebildningar. Det finns redan föräldrar som skaffat barn genom surrogatmödrar i utlandet eller på annat sätt. De barnen och föräldrarna riskerar att få problem. Därför väljer vi nu, efter att ha tagit intryck av den diskussion som förts, att ta ställning för att tillåta surrogatmödraskap, säger Hans Linde"
Sedan dess har det förts en diskussion i tidningarna Flamman och Vänsterpress kring om Vänsterpartiets ställningstagande till en reglering var rätt eller fel.

I denna diskussion hänvisades det ibland till den uppmärksammade boken "Varat och varan - prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan" av den flitige vänsterskribenten Kajsa Ekis Ekman. Den kom lämpligt nog ut på bokmarknaden samma år och är en debattbok som vill behålla förbudet mot surrogatmödraskapet genom försök att analysera genom ett marxistiskt perspektiv. Det perspektivet har jag tidigare kritiserat för att vara en selektiv marxism genom ett digert missförstånd om lönearbetet, speciellt i hennes försvar av sexköpslagen. Lönearbetssystemet är immanent i vårt kapitalistiska samhälle. Det genomsyrar allt och är i sig en alienation som splittrar människans Jag-identitet. Men Ekman låtsas om att det bara skulle gälla kommersiell surrogatmödraskap och prostitution. Ekmans debattbok bygger också mycket av sin argumentation mot surrogatmödraskapet att det mest handlar om heterosexuella par från västerlandet, och att det förekommer utnyttjande av fattiga kvinnor i utlandet, speciellt i Ukraina och Indien, men också i det egna landet.

SVT-programmet Korrespondenterna hade ett intressant avsnitt där de besökte Indien och intervjuade några av surrogatmödrarna - även där gjordes en direkt koppling till surrogatmödraskapet som princip. Frågan är om detta problem med utnyttjandet av fattiga indiska kvinnor löses med att Sverige fortsätter att ha den lagstiftning vi nu har? Jag ställer mig kritisk till denna förenkling av tillvaron, och vore det inte så att en svensk reglering faktiskt ökade chansen att genomföra surrgoatmödraskap här i Sverige? Och, vore det inte i så fall möjligt för oss som samhälle att utöva en större kontroll över just surrogatmödraskapet?

Låt oss inte glömma att uppmaningen om en reglering från RFSL kom också med klara uppmaningar om villkor, bland annat:
"Villkoren avser att skydda såväl surrogatmammornas som barnens intressen. Man ska så långt som möjligt säkerställa att kvinnor som egentligen inte vill bli surrogatmammor ej heller väljer att bli det på grund av sin ekonomiska situation. Man ska se till att surrogatmammor är välinformerade och vet vad surrogatmödraskap innebär. En surrogatmamma ska även ha en möjlighet att ångra sig och i stället behålla barnet. Den eller de som vill bli föräldrar ska inte kunna ångra sig och därigenom låta surrogatmamman ta hand om ett barn som hon aldrig hade för avsikt att ta hand om. Barnet ska ha en rätt att bli informerad om sitt ursprung."

Ekman å sin sida använder sig av en marxistisk kritik mot den liberala villfarelsen om rationella individer. Att människan inte kan vara "fullständigt informerad om något" (s. 143) En kritik jag helt delar, men som i detta fallet blir selektivt eftersom det är en kritik som egentligen gäller alla medborgare i alla situationer i våra liberal-kapitalistiska samhällen. Det är ju också just därför villkoren för en legalisering hela tiden funnits med från RFSL:s sida, att exempelvis surrogatmamman ska ha möjlighet att ångra sig. För Ekman verkar det dock inte finnas någon alternativ mellan att å ena sidan legalisera utan reella villkor eller förbjuda utan undantag. Det är ett olyckligt ställningstagande för statlig lagalistisk medborgarkontroll, som egentligen borde vara främmande för marxister.

Ekman har sedan boksläppet varit mycket aktiv med att hålla föreläsningar och debatter om sin bok, sina slutsatser och tolkningar. Inte sällan med en sorglig arrogans som blockerat en sund diskussion. Ung Vänster (UV) lockades efter hand av Ekmans debattbok och gav Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly vid jultiden förra året en "hemläxa" vilket bestod av Ekmans debattbok "Varat och varan". UV hoppades att Vänsterpartiet skulle ändra:
"sin märkliga inställning efter hemläxan och ställer sig på kvinnornas sida i frågan om surrogatmödraskap. Det finns otaliga exempel som visar att en legalisering av surrogatmödraskap skulle leda till ökad ohälsa och maktlöshet för de kvinnor som ställer upp, säger Felicia Ohly."
Det stod nu klart att många inom vänstern ställde sig på Ekmans försvar av statligt förbud, trots att Vänsterpartiet redan några månader tidigare uttryckte sitt stöd till en reglering. Idag, 2011-03-27, får jag också reda på att partistyrelsen i Vänsterpartiet tyvärr röstade emot en utredning om en reglering av lagen. Lars Ohly, Hans Linde och Josefin Brink med flera ville ta ställning för en utredning, men majoriteten röstade nej - vilket alltså betyder att partiet gjort en helomvändning i frågan om surrogatmödraskapet. Det är bara att beklaga, och därmed också önska att diskussionen fortsätter inom vänstern.
PS: En del personer som nämns i Ekmans bok har också nödgats ta sig ut och kritisera dess faktafel, exempelvis av den forskare som Ekman som mest kritiserar i boken, och dessutom en förening som nämnts i hennes bok Kajsa Ekis Ekmans bok "Varat och varan" för faktafel. Det är viktiga inlägg i diskussionen kring Ekmans slutsatser.

Intressant?
Media: AB
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Lasse Franck skriver Sommartid, Kaj Raving skriver Jordens herrar – en recention av årets bok, guldfiske skriver Storma Fort Europa, Johan Frick skriver Betongsosse – i ordets bokstavliga bemärkelse, Jöran Fagerlund skriver Göteborgs Stad skall börja med jämställdhetsdiplomering av stadens förskolor och skolor på initiativ av Vänsterpartiet, jesper skriver Följ oss på KongressExtra

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com