Sidor

lördagen den 30:e april 2011

När Beatles krossade stalinismen

SVT:s K special har en intressant dokumentär med titeln "När Beatles väckte den ryska björnen". Den handlar om hur den nya kulturen som Beatles introducerade, och framför allt vilken påverkan denna kulturrevolution hade på Sovjetunionen. Genom smuggling på den svarta marknaden bakom järnridån så spreds Beatles musik på gamla röntgenplåtar. Musiken förklaras som ett "virus" som spred sig och bidrog till att; [parafras]"folk övervann rädslan, och sen tilltron till staten".

De intervjuer som vi kan se i dokumentären visar också på hur Sovjetunionen stadigt genomgick en stagnation, och hur Beatles blev en kompensation för en annars kulturell ofrihet. Det som är trist är dock berättarens svepande överdrifter. Istället för att Beatles hjälpte att få Sovjetunionen på fall med sin kulturrevolution som vände folket mot diktaturen, heter det att Beatles "krossade kommunismen". Hur något kan krossa en idé, och ett samhälle i framtiden som aldrig existerat är inte bara underligt, det är banalt. Denna ihop-blandning av den stalinistiska diktaturen i Sovjetunionen med begreppet kommunism är dock inte så märkligt om man tar hänsyn till att det ingick i diktaturens propaganda; att den ville skapa ett "kommunistiskt samhälle" som ett arv från den revolutionära tiden - en propaganda som garanterade den stalinistiska diktaturen den legitimitet den egentligen inte hade ty den ville naturligtvis aldrig avskaffa sig själv vilket kommunism skulle innebära. Problemet som uppstår när man blandar ihop begreppen är att man buntar ihop många kommunistiska rörelser som inte bara kritiserar den stalinistiska diktaturen, utan även föll offer för den.

För att undvika dessa språkliga misstag kan vi låna ett ord om Stalinsovjet som den historiska forskningen använder - nämligen stalinism. Då handlar det om ett begrepp om ett system, och inte bara en idé/teori, och därav har vi en språklig förståelse om vad vi menar och vad vi syftar på - att det handlar om Sovjetunionen. Det är därför forskare i sovjetisk historia haft ett behov av ett begrepp som distinktifierar mer exakt innebörden av vad man vill förklara. Nå, hur som helst, är dokumentären intressant med tanke på kulturens makt när folket är i gemensam rörelse. Det inger hopp för oss människor när vi idag lever i en globaliserad värld i reaktionär stagnation. Kulturen kan göra oss fria, det finns hopp.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

sl sa...

Beatles gjorde varken från eller till, planekonomin underminerades av sina egna egenskaper, det kommunistiska partiet och dess säkerhetsapparat säckade själva ihop utan inblandning av någon utomstående. Säkerhetstjänsten finns kvar, dess personal sitter i statens ledning, korruptionen är numera öppen och inte dold, partiet finns kvar men säkerhetstjänsten startade ett nytt för sina egna syften. Planekonomin, lusten att styra andras konsumtion, föll ihop av sig själv. Den kräver enorma mängder centraliserat våld för att hållas på plats, när våldsutövarna blev oense upphörde allt. Kvar blev verkligheten, utan ambitioner; det stackars ryska folket, med många hundra års erfarenheter av hur man ska undvika att göra saker.

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com