Sidor

onsdag 27 april 2011

Uppropet som avslöjade apologeterna

Apologeterna, de villiga försvararna - de oädla vapendragarna som i oväder alltid försvarar sin herre, sin regering, sin älskade borgerlighet. De har dragits ut i vårsolen i och med det så kallade Påskuppropet. Ett upprop som vädjar till den nu sittande borgerliga regeringen att ändra sina försämringar i socialförsäkringssystemet, efter att sjuka människor blivit utförsäkrade, fattiga och psykiskt trängda till självmord.

Det var på annandag påsk den 25/4 som tusentals människor landet runt demonstrerade och manifesterade sin rättfärdiga ilska mot en cynisk politik - en politik som inte bara förstör människor mentalt utan också fysiskt. Samma dag mobiliserade borgerligheten sina vapendragare, sina villiga apologeter, att som bäst försöka skydda sig själv mot kritik, eller som sämst försöka komplicera kritiken genom skenmanövrer (som exempelvis SvD:s ledarsida). Det är i sådana lägen som det gynnas att äga 80 % av alla dagstidningar. I Dagens Nyheter levererade således Göran Rosenberg en ledarkolumn som försökte komplicera kritiken mot regeringen genom att inte diskutera sakfrågan, utan istället fokusera på initiativtagaren Svenska Kyrkan:
"Idén om en högre rättvisa är naturligtvis helt central hos de bibliska profeterna som ju oupphörligen befinner sig i harnesk mot orättfärdiga makthavare: ”Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar och skriver förtryckande stadgar! Änkor blir deras offer, faderlösa plundrar de.” (Jesaja 10:1–2.)

Det kyrkliga påskuppropet förkunnar i princip samma sak: ve dem som instiftar ett orättfärdigt sjukförsäkringssystem vars förtryckande stadgar tvingar ut svårt sjuka människor på arbetsmarknaden för att söka sig ett jobb.

Uppropet uttrycker det inte exakt så, och ett hotfullt ”ve” gentemot instiftarna skulle naturligtvis betraktas som högst otillbörligt i sammanhanget, i synnerhet som instiftarna är vi, eller åtminstone våra valda representanter. Men det hindrar inte att det kyrkliga påskupproret tycks tala för en annan och högre rättvisa än demokratins. Varför annars ett påskupprop och inte en förstamajdemonstration eller en riksdagsmotion?"
Budskapet från Rosenberg är således att demonstrationer och manifestationer strider mot demokratin, om de kritiserar den sittande regeringen. Att det är en demokratisk fri- & rättighet att demonstrera/manifestera, och faktiskt också kritisera, våra sittande regeringar verkar inte bekomma borgerlighetens apologeter. När det gäller att försvara Herren (den sittande borgerliga regeringen) kan man strunta i demokratiska fri- & rättigheter lite hur som helst. Målet helgar medlen, så att säga.

En annan apologet som skyndade till regeringens försvar var Dilsa Demirbag-Sten som på twitter också försökte sig på att genom en skenmanöver vända frågan till att handla om Svenska Kyrkan: "Påskuppropet. Är svenska kyrkan en del av Socialdemokraterna?". Vad gäller sekulära liberaler som Demirbag-Sten så kan jag tänka mig att det handlar om att slå två flugor i en smäll. Å ena sidan slippa diskutera den pinsamt katastrofala socialförsäkringen, och å andra sidan få kritisera Svenska Kyrkan.

Men vad gör regeringen själv? Går de borgerliga politikerna i försvarsställning eller attackerar de kritikerna? Nej. I sedvanlig arrogans väljer de inte att kommentera massprotesterna. Likväl de tidigare inte kommenterar "enskilda fall" av utförsäkrade människor. Nästan 280 stycken s.k. "enskilda fall" av utförsäkrade människor, jämfört med de 370 som återgått till arbete.PS: Jag deltog i Påskuppropet i Karlstad, bilder kan ses här, här, här och här. Läs också gärna mer om Arbetsförmedlingens rapportering om arbetet med de utförsäkrade av bloggen Storstad.

Intressant?
Bloggat: Martin Moberg, LO-bloggen, Vikström, Storstad, Röda Berget, Högbergs tankar
Media: SVT, TV4, Dagens Eko, DN, AB1, AB2, SvD1, GP1, GP2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com