Sidor

måndag 28 februari 2011

Dagens bild 28/2-2011Från: fffound!

Olof Palme som zombie

Idag är det 25 år sedan Palme mördades på Sveavägen i Stockholm. Årsdagen uppmärksammas av i stort sett hela mediasverige, borgerliga som vänstertidningar, radio som TV. Bloggosfär och twitter. Överallt går Palme trots att han varit död i över två årtionden. Som jag ser det finns det två sidor som försöker se något liv i Palme idag, och den första handlar om att skaffa sig en gedigen historisk reflektion av en modig och självsäker politiker som pratade om socialism och kvinnofrågor jämfört med våra samtida tungtäta reaktionära tider. Den är inte rädd att kritisera Palmes mindre bra sidor (som en representant för Socialdemokratins påbörjade försämring av välfärden), och undviker piedestaler och personkult.

Men den andra sidan, den tenderar att använda Palme som ett ideologiskt slagträ, antingen i mer eller mindre välmenande syfte, vilket får en konsekvens av något som Jesper Nilsson kritiserar, en nostalgisk tillbakablick på en tid som:

"...i värsta fall har [...] aldrig ens existerat; i bästa fall så var det denna situation som ledde oss fram till vad vi står inför för problem idag; och i långa loppet ger den endast upphov till konservatism, förbittring och hopplöshet" Källa: Dagens Konflikt
Samtidigt fixerar Arbetarmakts Jens-Hugo Nyberg en viktig reflektion genom en läsning av Gunnar Walls bok om mordet på Palme; nämligen på vilket sätt den politiska högern i Sverige förde en omfattande hatkampanj gentemot Palme. På vilket sätt har detta klasshat spelat in i tragedin?


Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Alltid rött alltid rätt, Röda Lund, Röda Berget
Media: DN1, DN2, DN3, DN4, GP, SvD1, SvD2, SvD3, EX, AB1, SVTDebatt
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Blaze Starr á la The Groupies

Lars Vilks personangrepp på Andreas Malm och SVT-Debatts haveri

SVT-Debatt verkar ha havererat på sistone, med tokiga och obegripliga debattartiklar om diverse aktuella ämnen. Eller så har jag bara haft en för positiv uppfattning om debattartiklarna tidigare om åren, som jag ansett i alla fall haft en någorlunda kvalité i språk och innehåll. Den senaste artikeln av konstnären Lars Vilks tillhör de mest tokiga av dem, det är nästan obegripligt hur artikeln överhuvud taget kommit så långt som till publicering, och då talar jag inte om att texten bygger helt på personangrepp mot debattören och författaren Andreas Malm (jag älskar invektiv, särskilt när de utförs av en skarp penna - men tyvärr är inte Vilks någon Strindberg, tvärtom är Vilks både plump och innehållslös), utan vad jag mer syftar på är på vilket sätt artikeltexten saknar innehåll.

Antagligen är det tänkt att vara en humorisk kritik mot Andreas Malm, men humorn är platt i och med att vi vet att "Operan" som Vilks påstår sig ha gjort varken är aktuell (publicerades år 2008 på YouTube) eller kvalitésmässigt bra. Det har i och för sig varit hans signalement som konstnär, att inte bry sig så mycket om konstobjektet utan mer om kontexten kring det, den uppmärksamhet och debatt som kretsat kring konsten - som den verkliga konsten av Vilks. Till och med den sympatiska konstexttolkningen av Vilks som konstnär fallerar nu när "Operan" gjordes för tre år sedan. Den provokativa magin har hunnit torka bort.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

tisdag 22 februari 2011

Kissie - naziklibbor och döda kadaver

Jag har över huvudtaget inte lyckats skaffa mig tid, eller rättare sagt, inte den motivationen som skulle krävas för att sätta mig in i landets modebloggare - trots att det är de som är mest lästa och debatterade i bloggosfären. Men en av de största - Kissie - har man ju i alla fall hört talas om, och dessutom haft hennes kassa photoshopade foton som återkommande skadeglädje i vardagens svaga punkter. Hennes blogg är dessutom fylld av denna hatkärlek, massan älskar att hata hennes bristande klarhet, bisarra smak, och totala världsfrånvända självinsikt.

Att hon nu uppmärksammas för att vara nazist är naturligtvis beklämmande. Framför allt eftersom hon nu är polisanmäld för att ha hotat journalisten som skrev om hennes nazipropaganda. Men troligtvis är det en konsekvens av att hon är en politisk idiot. En medborgare som lever på att inte ta andra och sig själv seriöst, utan glida runt som en yrhöna och livnära sig på uppmärksamhet, som en WOW-nördar på energiläsk.

Hon är humor. Och indirekt kastrerar hon den svenska nazismen som den hjärndöda åsiktsmassa den är.

Här är YouTube-filmen där Kissie ska sätta upp naziklibbor tillsammans med en nazist i NSF, som skryter om sina kläder gjorda av "döda kadaver"... ja just det:
Intressant?
Bloggat: Frisörguidebloggen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag 16 februari 2011

Censur och yttrandefrihet - och den blinde liberalen

Rasmus Fleischer fortsätter debatten om censur och yttrandefrihet i SvD. Han blottlägger hur en liberal dogmatism gör sig blind för att diskutera och analysera censur och självcensur (exempelvis Thomas Idergards kritik av Tobias Brandels artikel om Apples Ipad-censur), just för att det inte handlar om "bristande rättigheter". Fleischer skriver:
"Liberala ideologer tenderar att undvika de svåra frågorna om självcensur, till förmån för en svartvit diskussion om absoluta rättigheter. Thomas Idergard (SvD 12/1) har rätt i sak: yttrandefrihet kan inte betyda en plikt att återge alla yttranden. Följaktligen hotar inte Ipad yttrandefriheten. Men vem påstod det? Tobias Brandels artikel var föredömlig i att den diskuterade censur och självcensur utan att en enda gång nämna ordet yttrandefrihet. Ändå påstår Thomas Idergard att Tobias Brandel skulle ha spekulerat i ”yttrandefrihetens undergång”."

Ett typiskt drag för liberala teoretiker är just att binda en ideologisk bindel på sig själv, att som liberal sätta på sig glasögon som filtrerar. Det är så liberalen överlever, och så fort den ser att det finns en social och materialistisk struktur - ja då upphör den.


Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jöran Fagerlund skriver Rätt att sparka Göteborg Energis VD, Bo Myre skriver Ekonomisk solidaritet med Aten 11, Kaj Raving skriver Har arbetsförmedlingen lyckats eller misslyckats?, Stefan Bergmark skriver Det handlar inte om att vinna debatten, jesper skriver Minnen om en socialdemokratisk tid som aldrig fanns

fredag 4 februari 2011

Den undermåliga utvärderingen av sexköpslagen

Det är senaste numrerat av Flamman som rapporterar att Irland gör en utredning om en möjlig lagändring vad gäller prostitution. En av pådrivarna för en sexköpslag i Irland är Nusha Yonkova, som berättar i Flamman att Sverige anses vara ett föregångsland då vi haft en sexköpslag sedan år 1999. Tragiskt nog yttrar Yonkova hur den svenska utredningen av sexköpslagen bevisar dess effektivitet, en värdering som även SVT/TT använde i sin rapport om att Sverige kan komma att skärpa sexköpslagen:
"Till grund för förslaget, som väntas antas på torsdagen, ligger en utredning som bedömt att kriminaliseringen av sexköp bidragit till att bekämpa prostitution och människohandel. Förbudet har också haft en avskräckande effekt."
Problemet med denna undersökning som beställdes av regeringen är dock att den har allvarliga vetenskapliga brister. Susanne Dodillet, prostitutionsforskare och idéhistoriker har poängterat vissa allvarliga brister i Anna Skarheds undersökning.

För det första: Skarhed fick inte ifrågasätta intentionen bakom sexköpsförbudet eller självaste lagen. Vilket ur en vetenskaplig synpunkt är omöjligt att ha som utgångspunkt. Det innebär att undersökningen i sin grund strider mot vetenskaplig metodik. "Resultatet" var alltså redan givet innan undersökningen började genomföras, och regeringen fick det "resultat" den beställde. Skarhedsutredningen är alltså determinerat som partsinlaga.

För det andra: Skarhed tolkar halveringen av synlig gatuprostitution som ett tecken på att prostitutionen i realiteten har minskat, och att koppleriverksamheten missgynnats av sexköpslagen. Det är en ensidig tolkning som inte tar hänsyn till att sexköpslagen kan ha gynnat koppleriverksamheten då lagen gör det svårare för den synliga gatuprostitutionen - att gatuprostitutionen helt enkelt flyttat in i lägenheter.

För det tredje: I Skarheds utredning går det att läsa följande, att det är omöjligt att: "producera den exakta kunskap om prostitution som politiker och debattörer efterfrågar". Något som Skarhed inte nämnt till media, och är inte heller något som media har nämnt i sin rapportering om undersökningen.

För det fjärde: Skarheds undersökning saknar information om prostitution som inte sker synligt på gatan. Den saknar också information mäns prostitutionen till män, och även ungdomsprostitution. Vilket omöjliggör en komparation av data mellan olika sorters prostitution. Något som Skarhed erkänner i undersökningen: "svårt att göra jämförelser och bedöma prostitutionens och människohandelns förändring".

För det femte: Siffrorna som Skarhed använder för att visa hur prostitutionen minskat bygger på polisuppgifter, några mindre akademiska studier och en jämförelse med andra nordiska länder. Polisuppgifterna behandlar bara prostitution i samband med brottsutredningar, och har kontakt med mycket få prostituerade. De danska siffrorna om aktiva gatuprostituerade, som används i Skarheds undersökning, har sedan november ifjol avslöjats som grovt felaktiga.

För det sjätte: Det saknas bevis för Skarheds påstående om att lagen skulle minska trafficking. Ingen analys har gjorts om de brott som faktiskt upptäckts och på vilket sätt de uppklarats, samt på vilket sätt de skulle kopplas till sexköpslagen.

För det sjunde: Skarheds undersökning saknar metodologisk beskrivning på vilket sätt urvalet har valts och hur representativt det är för undersökningens mål och frågeställning. Exempelvis så fokuseras det mycket på en intervjuperson, och en enkät presenteras där enbart sju aktiva prostituerade deltar.

Den svenska utvärderingen av sexköpslagen säger alltså ingenting om lagens effektivitet, den bygger på felaktig statistik, bristande data och saknar vetenskapliga kriterier. Därav är det uppseendeväckande att SVT/TT okritiskt basunerar ut givna slutsatser från ett regeringsbeställt verk som om det vore en reell undersökning. Det har bidragit till att undersökningen fått en felaktig stämpel på sig, vilket Flamman-artikeln om Irland visar.

Däremot skall det påpekas att den nuvarande lagen i Irland på ingalunda sätt är bättre än den svenska sexköpslagen, och i det perspektivet skulle deras införande av sexköpslagen vara en förbättring för de prostituerade. Detta eftersom den nuvarande irländska prostitutionslagen slår mot både prostituerade och sexköpare. Men sexköpslagen i sig kan kritiseras för att vara ineffektiv på bekostnad av prostituerades liv och leverne - genom att den försvårar de prostituerades ställning i samhället genom en normaliseringsprocess, att den statuerar en samhällelig stigmatisering, och främjar dem från samhällets insyn genom en riskfylld relation med myndigheterna tillskillnad från vilka andra medborgare som helst.

Det bästa vore om Sverige och Irland avkriminaliserade prostitution och sexköp och satsade på skadereduceringspolitik, ty prostitution kommer inte att försvinna genom statlig repression då den är immanent i det kapitalistiska systemet. Vi kan enbart reformera och förbättra prostituerades liv och leverne genom att öppna våra myndigheter till hjälp, och våra fackföreningar för solidaritet om bättre arbetsmiljö och villkor. Prostitutionen avskaffas enbart genom avskaffandet av det kapitalistiska lönearbetssystemet, genom statlig repression och stigmatisering förflyttas den bara längre bort från samhällets insyn och försätter de prostituerade i en sämre ställning att skydda sig själv och få skydd utifrån.


Intressant?
Media: SvD, Newsmill, DN, DN2
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Mattias skriver Liberal diskrimineringslag blev Katri Linnas fall, Jöran Fagerlund skriver Föreläsningarna från bostadskonferensen uppe som filmer, Röda Lund skriver Direktrapport från Kairo: Lugnet före stormen, Stefan Bergmark skriver Dåligt förankrade politiker, Kaj Raving skriver Maudan – regeringens trotsiga hundvalp

tisdag 1 februari 2011

Västvärldens hycklande makthavare - om folkupproret i Egypten

Det är sannerligen historiska tider som vi nu kan bevittna live på Al Jazeera English. Mubarak har försökt att hänga sig kvar på makten, trots att folket tydligt visar dag för dag att den inte vill ha Mubarak kvar. Just nu när jag skriver detta rapporterar Al Jazeera att en gigantisk folkmassa på två miljoner har samlats på Befrielsens torg i Kairo, under något som kallas "miljonmarschen" och de säger att de inte kommer att lämna torget förrän Mubarak försvinner.

Men medan vi följer folkets kamp mot diktatorn Mubarak och deras krav på frihet, demokrati och bättre leverne, så fokuserar västvärldens makthavare i USA och EU på de ekonomiska konsekvenserna. Några har till och med yrkat på nödvändigheten av "stabilitet" i landet, en av dessa vår egna borgerliga utrikesminister Carl Bildt. En annan var Tony Blair, och det gemensamma är alltså att makthavarna här i väst är för en förändring i Egypten, men en stabil förändring. Vilket är höjden av cynism, när hundratal demonstranter dödats av polis och Mubarak skickat militären in mot sin egen befolkning. Vår borgerliga statsminister har till och med försökt förminska Sveriges vapenförsäljning till den Egyptiska diktaturen. Enligt Expressen försökte Fredrik Reinfeldt slingra sig vid en utfrågning om vapenexporten på ett skolbesök:

"Inför eleverna berättade Reinfeldt att den största delen av exporten [till Egypten] bestod av sensorer som används i minröjning och att en annan stor del var skyddsnät som sätts upp runt tält.

- Om jag är rätt informerad är det främst det som det handlar om, förklarade Reinfeldt för eleverna."

Enligt Expressen har dock Sverige sålt ammunition till Egypten. Minst två barn har skjutits ihjäl i demonstrationerna - kanske av svenska kulor.

Slavoj Žižek kritiserar västvärldens liberala makthavare för "hyckleri och cynism", och visst är det nästan obehagligt naket hur dessa makthavare ändrar inställning till frihet och demokrati när det passar ekonomiska intressen. Liberaler här i Sverige har gått ut och försökt misstänkliggöra det folkliga upproret som ett islamistiskt hot, exempelvis folkpartisten Fredrik Malm som försöker sprida oro över att vi inte kan veta vad muslimer kan tänkas göra om de får makten i Egypten. Žižek avslöjar denna liberala hyckleri och cynism ganska effektivt:

"The hypocrisy of western liberals is breathtaking: they publicly supported democracy, and now, when the people revolt against the tyrants on behalf of secular freedom and justice, not on behalf of religion, they are all deeply concerned. Why concern, why not joy that freedom is given a chance?"


PS: Frilansjournalisten Per Björklund på bloggen Från Kairo till världen rapporterar vidare hur arbetare i Egypten börjar ockupera sina fabriker (bland annat en textilfabrik i Helwan söder om Kairo), och förklarat dem "arbetarstyrda". En glädjande nyhet om folkupproret som en arbetarklassens revolt.


Intressant?
Bloggat: K&Å, Svensson
Media: DN, DN1, DN2, SVD1, AB1, AB2, AB3,SVD2
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Lasse Franck skriver Björklund och pedofilerna, Mathias skriver Den stundande gemenskapen – Del 2, >> 907 skriver Tunis, Kairo, London, Aten – Uppror & Konstituerande kraft, Kaj Raving skriver Unket gammalt högerparti angriper unket gammalt högerparti, autonomak skriver Från think tank till tank think, domljuger skriver Att gå bortom status quo
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com