Sidor

Om mig

Jag är kritisk till det kapitalistiska samhället, dess alienerade, trista och ofria funktion mot människan. Jag är även feminist, vill krossa patriarkatet och befria människan från förtryckande könsroller. Därför längtar jag till en gyllene tidsålder, där individen är fri att utforska sina kreativa möjligheter. Vårt globala kapitalistiska system är i ständig kris, som vi stundals allt mer blir varse om genom så kallade "krisperioder" och "miljökriser". Systemet är själva krisen, därför bör den avvecklas för något nytt, något bättre.

År 2010 examinerades jag som lärare med inriktning till gymnasiet i ämnena religion och historia. Men denna blogg är min personliga blogg, med mina personliga åsikter och reflektioner. Förutom att blogga och twittra har jag också fått några illustrationer publicerade i Clarté och LO-tidningen, även om jag inte vill kalla mig konstnär (vilket kräver att jag till viss del kan leva på att måla/teckna) så spenderar jag en del av min fritid med att just måla/teckna och dylikt.

Jag sympatiserar med Vänsterpartiet eftersom dess vänsterpolitik gynnar mig och flertalet inte bara ekonomiskt, utan även med en bättre social trygghet i och med prioriterade satsningar i välfärden. Det gynnar alla ekonomiskt eftersom Vänsterpartiet har välfinansierad och välgenomarbetad budgetförslag för att skapa jobbtillfällen genom samhällsinvesteringar istället för att som den borgerliga alliansen hålla på med ytliga maskeringar. Med en klar signal om att vinstintresset inte ska styra välfärden innebär det också att Vänsterpartiet är en stark aktör för att säkra en välfärd vars mål är att tillfredsställa människor behov - inte riskkapitalisters vinstintressen. Slutligen är ett starkt Vänsterparti också en kraft som kan påverka Socialdemokraterna att inte ta en högersväng med att liera sig med borgerliga partier i en eventuell ny regering.

Jag kallar mig gärna för feminist, vänster, socialist och marxist.

Begreppet kommunism har använts i historiska sammanhang kring det stalinistiska projektet, med terror och partidiktatur, vilken sänt stora delar av Europa och världen i ett komplext mörker för många människor. Även om jag ur ett historiskt perspektiv helst skulle vilja använda begreppet stalinism istället för kommunism på detta 1900-talets en-partidiktatur så befinner sig associationerna till Stalins terrorvälde dock starka i vår kontext för begreppet kommunism. Jag har alltid varit och är fortfarande passionerad i min kritik mot det stalinistiska systemet (oavsett om det är Stalin-sovjet eller Mao-Kina) - vilket kan läsas i otaliga texter här på min blogg. Stalinism är ett kontra-revolutionärt, konservativt, nationalistiskt, och totalitärt socialt system som i själva verket är den progressiva socialismens motsats - vilket också var därför många revolutionärer i protest begick självmord eller mördades när de kände sig svikna av den stalinistiska kontrarevolutionen.
 
 
Copyright © LOKE - KULTUR & POLITIK
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com